Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 20 март 2017 г., брой 4426
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(20.03.2017)
  EUR   1.95583  
GBP   2.25150
USD   1.82158
CHF   1.82822
EUR/USD   1.0737*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.03   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.comWEB-портал
на българските одитори
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Дунапак Родина АД - Пловдив
Еврокредит ЕАД - Пловдив
Кораборемонтен завод Порт - Бургас АД - Бургас
Кронос ООД - Велинград
Макси I АД - София
Мит премиум консулт АД - София
Мототехника Пловдив АД - Пловдив
Ситигаз АД - Разград
Сънрайз Холидейс АД - София
Хидро-строителство-2000 АД - София
Холдинг Свети Георги АД - София
Юнайтед инвестмънт АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Управителният съвет на Българската народна банка (БНБ) взе решение да преустанови от 1 юли 2017 г. изчисляването на справочния индекс "ЛЕОНИА" и прие Методика за изчисляване на индекса за сключените сделки с овърнайт депозити в български левове на междубанковия пазар "ЛЕОНИА Плюс". Индексът "ЛЕОНИА Плюс" ще замени индекса "ЛЕОНИА" като база за изчисляване на основния лихвен процент (ОЛП) от 1 юли 2017 г., като измененията в методиката за определяне на основната лихва, ще отразят използването на новия индекс. Датата на влизане в сила на измененията в методиката е съобразена с периода на прилагане на законната лихва за полугодие и датата на обявяването ѝ на 1 януари и на 1 юли на съответната година. Централната банка ще продължи да обявява ОЛП по досега установения ред. Новият индекс "ЛЕОНИА Плюс“ се отличава от "ЛЕОНИА" по по-широкия обхват от доставчици на данни, в който ще се включват всички банки, лицензирани от БНБ, и клонове на чуждестранни банки в страната.

Източник: Банкеръ

Добивната индустрия е сред секторите с най-голяма производителност в икономиката на България, показва анализ, изготвен от Industry Watch по поръчка на Българската минно-геоложка камара (БМГК). Добивът се нарежда на четвърто място по добавена стойност като процент от приходите и на първо място по добавена стойност на заето лице, като по този показател леко изпреварва информационните и комуникационните технологии (ИКТ). Това от своя страна позволява работещите в бранша да получават и по-високи заплати, като възнагражденията в сектора са около 1.5 пъти по-високи от средните за страната. Регионите с развита добивна индустрия имат по-добри показатели за безработица, заетост, средна работна заплата и демография, отколкото региони със сходни профили, но без минна промишленост. По данни на Националния статистически институт минерално-суровинната индустрия осигурява 3% от добавената стойност в икономиката и 3% от изплатените заплати в страната. В същото време в нея работят едва 1.3% от заетите, а произведената продукция е 2% от общата в икономиката.

Източник: КапиталДружества
Производство на електрическа енергия
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Дълготрайни
активи
за 2015 г.
(хил. лв.)
  1   Национална електрическа компания ЕАД - София   4 105 114  
  2   АЕЦ Козлодуй ЕАД - Козлодуй   2 881 600  
  3   ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД - Ковачево-СЗ   1 488 480  
  4   КонтурГлобал Марица Изток 3 АД - София   726 471  
  5   Ей и Ес Гео Енерджи ООД - София   338 408  
  6   Енерго-ПРО България ЕАД - София   222 519  
  7   Брикел ЕАД - Гълъбово   157 699  
  8   ТЕЦ Бобов дол ЕАД - Големо село   156 034  
  9   Интерсолар Варна АД - София   31 105  
  10   Грийн форест проджект АД - Пловдив   27 610  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 17.03.2017
  Обща стойност (BGN): 2 457 919.93  
Брой търгувани компании: 45
Premium 776 783.92
Standard 1 521 279.92
АДСИЦ 145 292.89
Структурирани 14 563.20
Най-голяма промяна в цените
Фонд имоти АДСИЦ - София 10.26 %
Индустриален холдинг България АД - София -8.09 %
BaSE - Акции: 906.82
BaSE - АДСИЦ: 787 595.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Завод със 100 нови работни места откри в Монтана швейцарската фирма "Палемонтех". В завода се произвеждат метални и мрежести палети, които се изнасят в Швейцария. Заводът се намира в технологичния парк край Монтана. Производството е оборудвано с най-новите машини, а за изграждането му са вложени 6 млн. лева. Той има 5600 кв.м застроена площ и прилежащ терен от още 25 декара, които инвеститорът закупи от общината преди година. През 2016 г. в министерството на икономиката са сертифицирани 24 проекта на инвеститори, които касаят северозападния район за планиране - областите Монтана, Враца, Видин, Плевен и Ловеч. Общата стойност на проектите е 380 млн. лева, срокът за изпълнение е 3 години. От началото на тази година са сертифицирани шест проекта за 143 млн. лева.

Източник: Дарик радио

Скандинавската компания Patria Group потвърди плановете си да участва в модернизацията на сухопътната техника на Българската армия. Фирмата вече е депозирала намеренията си пред българското правителство. Patria предлага да организира местно производство на бойни машини Patria AMV 8х8. Компанията е водещ доставчик на продукти, услуги и технологични решения за отбрана, сигурност и авиационна поддръжка. Трансферът на експертни познания ще има огромен принос за развитие на отбранителната и гражданските индустрии и за други проекти. Това на свой ред ще подобри конкурентоспособността на българските компании, участващи пряко или непряко в програмата и ще даде тласък на техните експортни възможности. Компанията има проекти във Финландия, Швеция, Полша, Словения, Хърватия, Обединените арабски емирства и Южна Африка, като са сключени договори за над 1600 машини за тези седем страни.

Източник: investor.bg

„Булгартрансгаз” ЕАД има инвестиционно предложение за изграждане на преносен газопровод до Разлог и Банско. Държавното предприятие обяви своето намерение, а проектните варианти на трасета на преносния газопровод са три. Те са с различна дължина – 34,1 км, 36,9 км и 38,3 км. Минават през град Симитли, симитлийските села Полето, Брежани и Градево, за да стигнат до Разлог. Зоната за превантивна устройствена защита на газопровода (2 х 200 m) засяга освен изброените и следните землища – симитлийското село Крупник и град Банско. Доставката на компресирано синьо гориво за града в момента се извършва чрез специални автомобили, които возят в бутилки синьото гориво от газоизмервателната станция в Симитли. Срокът за експлоатация на газопровода, който ще се направи, е 50 години. Предвижда се строителството му да стартира през втората половина на 2018 година. Строителните дейности трябва да продължат 14 месеца.

Източник: 24 часа

Най-големият доставчик на хостинг услуги в България Superhosting.BG е придобил 100% от капитала на своя по-малък конкурент Host.bg. Сделката е вписана в Търговския регистър на 23 февруари 2017 г. Тя представлява мащабна консолидация на този пазар, който и до момента бе доминиран от малко на брой големи провайдъра на този тип услуги. Досега Host.bg бе собственост на „Нетинфо“, чийто мажоритарен собственик е издателят на Nova “Нова Броудкастинг Груп”. Това не е първото придобиване на този пазар. През 2015 г. вторият по големина доставчик ІСN.bg пpидoби Ноѕtѕеаn.bg. Две години по-късно Dеltа.bg пpидoби Јumр.bg.

Източник: economic.bg

Столичната община пусна две обществени поръчки на обща стойност 3.4 млн. лева. Едната е за 2.3 млн. лв., като победителят трябва да осигури система, която да брои пътниците в градския транспорт. Другата е за 220 нови електронни табла на обща стойност 1.1 млн. лв. Конкурсите са обявени в края на февруари, а сроковете за участие са до 4-ти и 5-ти април. Средствата по двете поръчки са по оперативната програма "Региони в растеж". Освен да достави и монтира датчиците, които да броят пътниците в превозните средства, победителят в конкурса трябва да осигури хардуер и софтуер за контролния център, в който ще бъдат изпращани данните. Сред условията на поръчката е и "окабеляване, по възможност без прекъсване извършването на транспортна задача и нормална работа на превозните средства". Стойността на поръчката е 2.3 млн. лв. без ДДС. В другата поръчка Столичната община обмисля да закупи 220 електронни табла, всяко за по 4550 лв., като общата стойност на поръчката е 1.1 млн. лв. В условията е посочено, че таблата трябва да разполагат с фотоволтаици, които да осигуряват най-малко 15% от необходимата електроенергия. Средствата и за двете поръчки още не са осигурени.

Източник: Банкеръ

До 45 дни ще започне строежът на текстилна фабрика край Димитровград, съобщи кметът на общината Иво Димов. Фабриката ще е в същия район, където в момента строят “Язаки” и “Щрабаг”. На 22 март 2017 г. ще бъде направена и първата копка за завода на „СА-БА“, където ще се произвеждат фарове и осветителни тела за автомобили.       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Българската минерално-суровинна индустрия носи добавена стойност и ползи към националната икономика и за социално-икономическото развитие на минните региони

БСК предлага да отпаднат част от изискуемите документи за кандидатстване по оперативните програми

Предложение на БСК от 2011 г. получи нормативно решение

Френска фирма търси български доставчици на училищни материали и канцеларски консумативи


Предстоящи събития

Експорт на местни занаятчийски храни

Industry Matchmaking 2017 - 6 април 2017 г., Интер Експо Център

Конференция "REACH 2018 and Beyond" - 27 и 28 април 2017 г.


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара на БСК е единствената академия в България, която предлага на своите курсисти и клиенти нов курс - CCNA TSHOOT.
Курсът е съставен въз основа на материала, изучаван в курса CCNA Routing and Switching и е предназначен за мрежови специалисти, които са завършили курса CCNA или имат необходимите познания на това ниво и чиято ежедневна работа е свързана с локализиране на проблеми в мрежите и работа по тяхното отстраняване.

Обучението се състои от теоретична и практическа част, които включват запознаване с методите и инструментите, ползвани за откриване и отстраняване на проблеми в мрежите, съпътстващите ги команди, основни проблеми, възникващи при конфигурирането и ползването на съответната технология.Обучение по мрежи в Сиско академията:
CCNA 1 - 11 февруари, съботно-неделен
CCNA 3 - 11 февруари 2017, съботно-неделен
CCNA 2 - 06 февруари 2017, вечерен
CCNA TSHOOT - м. февруари 2017, съботно-неделен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Обучение за MS Office: предстои
Регистрирайте се онлайн сега!
 

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Собственикът на British Airways IAG ще започне да предлага нискотарифни междуконтинентални полети от юни чрез новия си бранд Level, който ще може да оперира над 30 самолета. Новото подразделение първоначално ще свързва Барселона с Лос Анджелис и Оукланд в Калифорния, аржентинската столица Буенос Айрес и Пунта Кана в Доминиканската република, като билетите ще бъдат на цени от 99 евро в посока. По-късно тя ще добави и други европейски бази и ще обслужва и Азия, каза IAG в петък. Макар че Level ще започне с два самолета Airbus А300, оперирани от подразделението на IAG – Iberia, следващата година ще бъдат поръчани нови самолети, а брандът ще се превърне в отделна компания, каза главният изпълнителен директор на компанията Уили Уолш на медиен брифинг. IAG следва ходовете на германската Lufthansa и Air France-KLM Group, които увеличават нискотарифните си полети на дълги разстояния.

Източник: Bloomberg

Америка

Производителят на авиационна техника Boeing спечели нова солидна сделка със САЩ. От компанията заявиха в четвъртък, че е подписано споразумение с правителството на най-голямата икономика в света, договорено за сумата от 3.4 милиарда долара. Сделката е за закупуването на представители от най-новия летателен апарат Apache, който е ударен хеликоптер от серията Apache "E", пише Reuters. Армията ще получи 244 преработени модела AH-64E от летателните апарати, докато международен клиент ще се сдобие с 24 чисто нови такива, отчитат от компанията в свое изявление. От Boeing обаче не посочват името на международния клиент, който е част от сделката, но през юни 2016 година производителят на летателни машини обяви, че Катар ще закупи 24 апарата от компанията чрез механизми за продажби от правителството отвъд Океана.

Източник: Reuters

Азия

Китай и Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) официално откриха съвместната година на туризма, като двете страни обещаха да засилят сътрудничеството в тази сфера. Китайският вицепремиер Уан Ян участва в церемонията по откриването, която се проведе в Манила в четвъртък. В речта си той каза, че Китай и АСЕАН отбелязват бързо икономическо развитие и животът на хората се е подобрил значително, което означава, че е дошло време за ерата на масовия туризъм. Уан отбеляза, че сътрудничеството в туризма между двете страни се радва на светли перспективи и обеща да работят заедно за подобряването на индустрията. Китайският премиер Ли Къцян и филипинският президент Родриго Дотерте изпратиха поздравителни писма за събитието.

Източник: Associated Press

 
Индекси на фондови борси
17.03.2017
Dow Jones Industrial
20 914.62 (-19.93)
Nasdaq Composite
5 901.00 (0.24)
Стокови борси
17.03.2017
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)48.36
Heating oil ($US/gal.)1.5000
Natural gas ($US/mmbtu)2.9100
Unleaded gas ($US/gal.)1.5900
Gold ($US/Troy Oz.)1 234.70
Silver ($US/Troy Oz.)17.47
Platinum ($US/Troy Oz.)968.50
Hogs (cents/lb.)77.25
Live cattle (cents/lb.)1.09

       Опознай България

Александър Малинов

Александър Малинов е български политик. Роден е на 3 май 1867 г. в Пандъкли, Бесарабия. След смъртта на Петко Каравелов през 1903 г. става водач на Демократическата партия. Малинов е начело на правителството на Демократическата партия (1908 – 1911), при което е обявена независимостта на България (22 септември 1908) и са подготвени, измененията в Търновската конституция от 1911, увеличаващи дипломатическите правомощия на царя. В края на Първата световна война Александър Малинов оглавява две коалиционни правителства (1918), които сключват Солунското примирие и потушават Войнишкото въстание. По време на управлението на Александър Стамболийски е изпратен в затвора (1922), заедно с много други водачи на опозицията. След Деветоюнския преврат е освободен и се включва в новосъздадения Демократически сговор, но през 1924 го напуска и преминава в опозиция. Като водач на Демократическата партия Александър Малинов е сред инициаторите за създаването на коалицията Народен блок, която печели изборите през 1931. Той е за кратко министър-председател, но се оттегля и става председател на XXIII Обикновено Народно събрание (1931 – 1934). В това качество става кръстник на княгиня Мария Луиза. Малинов умира на 20 март 1938 г. по време на предизборно събрание в София. (Източник/снимка: wikipedia.org)


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 20.03.2017
Българска версия: 29263, Английска версия: 3015

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2017. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999