Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Вторник, 07 март 2017 г., брой 4417
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(07.03.2017)
  EUR   1.95583  
GBP   2.26632
USD   1.84652
CHF   1.82890
EUR/USD   1.0592*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.03   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.comWEB-портал
на българските одитори
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Автотранспорт Юг 2000 АД - Кърджали
Алтернативна енергия АД - София
Атриум България ЕООД - София
Беллиссимо АД - София
Вила Кибела ЕАД - Ямбол
Вини АД - Враца
Дема пропърти АД - София
Медикон консулт АД - София
Национален център за социални услуги - НЦСУ Горна баня АД - София
СБХ Кариера АД - София
Свинекомплекс Николово АД - Николово
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Три нови професии ще бъдат включени в българо-швейцарския проект за дуално образование ДОМИНО от учебната 2018/2019 година. Седмото заседание на Форума за дуално образование одобри това да са: топлотехник (специалност „Отоплителна, климатична, вентилационна и хладилна техника“), машинен техник (специалност „Машини и съоръжения за заваряване“) и ресторантьор (специалност „Кетъринг“). Като резерви бяха обсъдени професиите електромонтьор (специалност „Електрообзавеждане на електрически превозни средства за градски транспорт“) и растениевъд. „В съвременния свят една от най-трудните задачи на образованието е, от една страна, да дадем професия на детето, младежа, девойката, а от друга страна - да сме сигурни, че след 20 години, когато може би тази професия няма да съществува, този човек ще намери своето място" заяви министърът на образованието и науката проф. Николай Денков.

Източник: Банкеръ

За цялата 2016 г. сънародниците ни зад граница са изпратили в България над 1,667 млрд. лв., показват данни на Българска народна банка (БНБ). Сумата е с 14 млн. лв. по-висока спрямо 2015 г., когато емигрантите са превели на близките си тук малко над 1,653 млрд. лв. От януари до декември 2016 г. преките инвестиции в страната възлизат на 1,331 млрд. лв. (близо 60% по-малко, отколкото през 2015 г.) Емигрантите са пратили над 322 млн. лв. повече, отколкото са инвестициите на различни компании в страната. Най-много пари са дошли през март 2016 г. - 154 млн. лв., а най-малко - през ноември, когато сумата надвишава леко 118,4 млн. лв. През последния месец от миналата година сънародниците ни зад граница са пратили близо 129 млн. лв., което е с 1 млн. лв. повече отколкото са пратили за Коледните празници през 2015 г., или близо 128 млн. лв. Обикновено обемът на трансферите е по-висок и в края на лятото, когато приключват бригадите и програмите за сезонна заетост.

Източник: investor.bgДружества
Производство на друго облекло и допълнения за облекло, некласифицирани другаде
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Дълготрайни
активи
за 2015 г.
(хил. лв.)
  1   Марс Армор ООД - Костинброд   12 865  
  2   Блу пойнт ЕАД - Перник   7 575  
  3   Р.Б.О. ЕООД - Враца   4 263  
  4   Делена ДД ЕООД - Хасково   1 545  
  5   Нова Мод ЕООД - Велико Търново   973  
  6   Балкантекс ЕООД - Благоевград   952  
  7   Балкантекс ЕАД - София   781  
  8   Балконф ЕООД - Варна   717  
  9   ХКС ЕООД - Кърналово   587  
  10   Козмос Текстил ЕООД - София   468  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 06.03.2017
  Обща стойност (BGN): 987 413.30  
Брой търгувани компании: 36
Premium 316 365.51
Standard 628 145.15
АДСИЦ 17 984.17
Структурирани 14 040.00
Облигации 10 878.47
Най-голяма промяна в цените
Спарки-Елтос АД - Ловеч -10.64 %
Актив Пропъртис АДСИЦ - Пловдив 4.44 %
BaSE - Акции: 47 953.42
BaSE - АДСИЦ: 10 210.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Комисията за защита на конкуренцията е наложила на "БТВ Медиа груп" ЕАД 3 глоби за общо 2 915 514 лв. Причината е, че след подадени жалби от регионални кабелни оператори, комисията е установила, че глобената телевизия е злоупотребявала с по-силната си позиция при договаряне с тях. Решението на комисията подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок. На 31 август КЗК започва производство срещу "БТВ Медиа груп" и "Нова Броудкастинг груп" по подадена жалба срещу тях от дружествата "Вирджиния Ер ЕН", "Кабел Сат-Запад", "Вайтъл-И" и "Цифрова кабелна телевизия". В жалбата си те твърдят, че Би Ти Ви и "Нова телевизия" са се възползвали от по-силното си положение при договаряне с тях. Разгледаните нарушения на двете телевизии срещу кабелните оператори са общо 8, като 4 от тях са срещу Би Ти Ви. Комисията за защита на конкуренцията е установила вина на телевизията по 3 от тях, като за всяко едно е наложила санкция в размер на 971 838 лв. или общо 2 915 514 лв. Регулаторът не е установил нарушения на "Нова броудкастинг груп" по нито един от 4 разгледани случая. В решението на КЗК се посочва, че размерът на глобите е равен на "3 % от нетните приходи от продажби от разпространение на телевизионни програми" за 2016 г. на "БТВ Медиа груп".

Източник: Дневник

Първа инвестиционна банка (Fibank) отчете увеличение на консолидираната нетна печалба за 2016, която се е повишила до 95,7 милиона лева, в сравнение със 17,8 милиона лева за 2015 г. Нетните приходи от лихви на Fibank за 2016 нарастват до 319,2 милиона лева, в сравнение с 263,5 милиона лева за предходната година според годишния финансов отчет на Fibank за 2016. Нетният приход от такси и комисионни също се е покачил до 91,5 милиона лева, от 84,3 милиона лева за 2015. Административните разходи за 2016 са нараснали от 180,8 милиона лева до 192,1 милиона лева, докато разходите за обезценки са спаднали от 329,1 милиона лева на 156,1 милиона лева. Общите активи на банката към края на 2016 са се увеличили до 9,09 милиарда лева, от 8,88 милиарда лева в края на 2015.

Източник: Труд

Финансистът доц. Красимир Ангарски бе избран за член на Надзорния съвет на Българската банка за развитие (ББР) на извънредно общо събрание на акционерите. Той влиза на мястото на Кирил Ананиев, който бе назначен за министър на финансите в служебното правителство и според законовите разпоредби няма право да бъде член на Надзорния съвет на ББР, собственик на 99,9% от капитала на която е държавата в лицето на Министерството на финансите.

Източник: Банкеръ

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) позволи на пловдивската „Агрия“ да купи Zenith Crop Sciencеs България„Агрия“ произвежда широка гама от продукти за растителна защита – фунгициди, хербициди, инсектициди и биоциди. Kомпанията е една от двете на територията на Европа, която произвежда синтез за производството на Mancozeb и единствената, която произвежда синтез за Zineb. Придобиваното дружество е специализирано в производството и дистрибуцията на препарати за растителна защита. Антимонополният орган заключава на базата на събраните факти около сделката, че тя ще окаже влияние само върху пазара на разпространение на фунгициди в България. Оценката на база на пазарните дялове на двете компании, които обаче са търговска тайна, показва, че обединението няма да окаже въздействие върху конкуренцията на пазара. Участващите в концентрацията компании реализират своята продукция основно на външни пазари и предлагат само около 30% от нея в България. По тази причина и не се очаква промяна на пазарните им позиции в страната.

Източник: investor.bg

Румънският министър на енергетиката Тома Петку е издал разрешение за строежа на газопровод, който ще свързва България, Румъния, Унгария и Австрия (БРУА), съобщи Romania-Insider. Газопроводът БРУА трябва да свързва Източна и Централна Европа с газовите находища в Каспийско и Черно море. Новият газопровод ще има обща дължина от 550 км. и максимален капацитет от 1,5 млрд. кубически метра годишно за България и 4,4 млрд. кубически метра газ годишно за Унгария. Работата по проекта ще започне до края на годината и газопроводът ще влезе в употреба през 2020 г., когато ExxonMobile и OMV започнат дейност по извличане на природен газ от Черно море. Проектът ще получи финансова подкрепа от ЕС чрез т.нар. „Механизъм за проекти от общи интерес“ на сумата от близо 180 млн. евро. Румънските власти ще добавят допълнителни 220 млн. евро за проекта.

Източник: Монитор

"Топлофикация София" завършва 2016 г. с доста по-малка загуба от очакваното. Тя се е понижила до 2.5 млн. лв., което е намаление от 96% спрямо загубата за 2015 г., когато беше 61.6 млн. лв. Резултатът е доста по-добър и от заложената прогноза в бизнес плана на дружеството за загуба от 63 млн. лв. Основна причина за постигнатия резултат е по-ниската цена на газа през първото полугодие на миналата година, което е довело до значително намаление на разходите. Приходите на компанията са 376.2 млн. лв., което е намаление с 25% спрямо 2015 г. При топлинната енергия намалението на приходите е 15% спрямо предходната година, което се дължи както на неколкократните намаления на цената на парното, така и на по-малкото количество произведена енергия. При приходите от електрическа енергия намалението е по-съществено и е в размер на 25.6%, което се дължи на намалението на преференциалната цена за този тип производство с 32% спрямо предходната година.Принос за значителното подобрение на финансовия резултат има и въвеждането на нови мощности в ТЕЦ "София", което е повишило ефективността на дружеството, се посочва в отчета. Това е и една от причините произведеното количество електроенергия през 2016 г. да е с 5.8% повече в сравнение с предходната година.

Източник: Капитал       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Божидар Данев: Европа на две скорости трудно ще се осъществи

BusinessEurope публикува традиционния си Барометър за реформи „Пролет 2017: Укрепване на дългосрочния растеж в Европа“

РЕПОРТЕРСКИ ПОГЛЕД: Плюсовете и минусите от въвеждането на еврото

Защо младите все повече искат да работят от вкъщи?

WBN – Waggonbau Niesky GmbH с интерес към закупуването на българско предприятие в областта на металургията или стоманообработката

АНКЕТА: Обществена консултация относно реформа на ДДС ставките


Предстоящи събития

Тристранна социална среща на високо равнище (Брюксел)

Как се прави бизнес с Филипини, Индонезия и Мианмар - възможности за български предприятия

Експорт на местни занаятчийски храни

Industry Matchmaking 2017 - 6 април 2017 г., Интер Експо Център

Конференция "REACH 2018 and Beyond" - 27 и 28 април 2017 г.


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара на БСК е единствената академия в България, която предлага на своите курсисти и клиенти нов курс - CCNA TSHOOT.
Курсът е съставен въз основа на материала, изучаван в курса CCNA Routing and Switching и е предназначен за мрежови специалисти, които са завършили курса CCNA или имат необходимите познания на това ниво и чиято ежедневна работа е свързана с локализиране на проблеми в мрежите и работа по тяхното отстраняване.

Обучението се състои от теоретична и практическа част, които включват запознаване с методите и инструментите, ползвани за откриване и отстраняване на проблеми в мрежите, съпътстващите ги команди, основни проблеми, възникващи при конфигурирането и ползването на съответната технология.Обучение по мрежи в Сиско академията:
CCNA 1 - 11 февруари, съботно-неделен
CCNA 3 - 11 февруари 2017, съботно-неделен
CCNA 2 - 06 февруари 2017, вечерен
CCNA TSHOOT - м. февруари 2017, съботно-неделен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Обучение за MS Office: предстои
Регистрирайте се онлайн сега!
 

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Френският автомобилен производител PSA Group придобива европейския бизнес на американския концерн General Motors Co. за 2,2 млрд. евро. Opel/Vauxhall, дъщерното дружество на американския концерн GM, ще се влее във френската компания за 1,3 млрд. евро. А европейското финансово подразделение на GM ще бъде придобито за още 900 млн. евро. С придобиването на Opel/Vauxhall, които имат приходи от 17,7 млрд. долара през 2016 г., PSA ще стане втората по големина автомобилна компания в Европа след Volkswagen Group с пазарен дял от 17%. А марката Опел ще се присъедини към семейството на Пежо и Ситроен. „Горди сме да обединим силите си с Opel/Vauxhall и сме дълбоко ангажирани с продължаващото разработване на тази голяма компания", коментира Карлош Таварес, председател на Управителния съвет на PSA. „Уважаваме факта, че талантливите хора в Opel/Vauxhall са постигнали много, както и добрите марки на компанията и силното наследство.

Източник: Bloomberg

Америка

През февруари промишлената активност в САЩ се разшири с най-солидно темпо от повече от две години насам, което е добър знак за състоянието на този проблемен за американската икономика сектор в началото на новата година, показва проучване на Institute for Supply Management (ISM). Индексът ISM, измерващ активността на промишлените предприятия, нарасна през февруари до 57,7 пункта от 56,0 пункта през януари при очаквания за по-сдържано повишение до 56,5 пункта. Това представлява подобрение на промишлената активност за шести пореден месец и негово най-високо ниво от август 2014-а година. Някои от ключовите компоненти, влизащи в ISM индекса, също бележат солидно повишение. Индексът на новите промишлени поръчки скочи до 65,1 пункта (най-високо ниво от декември 2013-а година) от 60,4 пункта в началото на годината, задържайки стабилно над важната бариера от 50 пункта за шести пореден месец, което е сигнал за траен растеж на поръчки в промишлеността.

Източник: Associated Press

Азия

Китай очаква растежът на икономиката да продължи забавянето си след десетилетия на двуцифрен ръст. Правителството в Пекин обяви в неделя, че през 2017 година брутният вътрешен продукт (БВП) може да се увеличи с "около 6,5% или повече". Това е под нивото от 6,7%, което втората най-голяма икономика в света отчете за изминалата година. Темпът на растеж на БВП е най-бавният от повече от четвърт век. Икономисти посочват, че правителството в страната ще се нуждае от сериозни стимули, за да достигне нивото от миналата година. Част от усилията вече са налице - публичните инвестиции в инфраструктура и банковото кредитиране достигнаха рекордни нива през предходната година въпреки предупрежденията за високото ниво на корпоративния дълг на Китай, пише CNN Money. Властите в Пекин посочват, че намаляването на задълженията на компаниите е един от основните приоритети за следващите 12 месеца.

Източник: CNN

 
Индекси на фондови борси
06.03.2017
Dow Jones Industrial
20 954.34 (-51.37)
Nasdaq Composite
5 849.18 (-21.58)
Стокови борси
06.03.2017
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)53.19
Heating oil ($US/gal.)1.6000
Natural gas ($US/mmbtu)2.8800
Unleaded gas ($US/gal.)1.6800
Gold ($US/Troy Oz.)1 225.00
Silver ($US/Troy Oz.)17.74
Platinum ($US/Troy Oz.)977.10
Hogs (cents/lb.)67.22
Live cattle (cents/lb.)1.15

       Опознай България

Патриарх Кирил

Патриарх Кирил (Константин Марков) е български духовник, историк и обществен деятел, първият български патриарх след Освобождението. Роден е на 3 януари 1901 г. в София. От 1914 г. до 1918 г. учи в Софийската семинария, а след това следва богословие в Софийски университет "Св. Климент Охридски", в Белград и в Загреб и го завършва в Черновци. На 30 декември 1923 г. приема монашески чин с името Кирил. През 1936 г. е въздигнат за Стобийски епископ. През 1938 г. е избран за митрополит на Пловдивската епархия. През 1943 г. дръзва да се опълчи на властите, за да спаси подготвените за депортиране в лагерите на смъртта пловдивски евреи. Митрополит Кирил поема събраните евреи под своя закрила и заявява, че ако ги натоварят във вагоните, той ще легне пред влака. За това си дело, той е провъзгласен от организацията "Яд Вашем" за "праведник на народите", а наследниците му получават специална благодарствена грамота и почетен медал. На 10 май 1953 г. Третият църковно-народен събор избира Пловдивския митрополит Кирил за патриарх на БПЦ, първия духовен глава след възстановяването на патриаршеската институция. Патриарх Кирил разгръща и широка обществена дейност. Спомага Българската православна църква да установи добри отношения с другите православни и инославни църкви и да укрепи своето международно положение. Патриарх Кирил умира на 7 март 1971 г. и е погребан в главната църква на Бачковския манастир.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 07.03.2017
Българска версия: 29258, Английска версия: 3014

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2017. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  

Август 2020
 ПВСЧПСН
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999