Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 23 февруари 2017 г., брой 4410
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(23.02.2017)
  EUR   1.95583  
GBP   2.31596
USD   1.86039
CHF   1.83784
EUR/USD   1.0513*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.02   0 %  

Печели находчиво: нови хоризонти за личните спестявания
Събитието ще се състои на
23 февруари 2017 г.
в София, Бизнес център „Капитал форт“,
зала „Ню Йорк сити“
(бул. „Цариградско шосе“ 90)
Участието във форума е напълно безплатно, с предварителна регистрация в сайта на събитието.
Регистрация на invest2017.insmarket.euПубликация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.comWEB-портал
на българските одитори
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Агротехника 97 АД - Русе
Феникс Капитал холдинг АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

България остава сред 12-те държави от ЕС, които подлежат на специален мониторинг заради прекомерни дисбаланси в икономиката. Европейската комисия подчертава в анализа си, че все още има слабости в контрола на банките. Банковият сектор е стабилизиран, но наследството от слабия надзор все още не е преодоляно. Все още са нужни действия за отстраняване на слабостите във финансовия сектор, разкрити от стрес тестовете – включително банковия и небанковия надзор, както и пречките при процедурите за несъстоятелност. Отчита се висока задлъжнялост на фирмите. Процентът на лошите заеми е двуцифрено число, за разлика от средноевропейското равнище. Сред държавните предприятия, с най-големи дългове са тези в енергетиката. За пример се дава АЕЦ Белене, заради която се плати неустойка на Русия от над 601 милиона евро или 1,3% от БВП на страната. Пазара на труда се подобри, но равнището на заетостта продължава да е слабо, а дългосрочната безработица – висока. Сенчестата икономика и недекларирания труд остават големи. Остава проблемът със застаряващото население и са цитирани данни, че 14% от българите живеят извън родината.

Източник: Банкеръ

Енергийният министър на Азербайджан Натиг Алиев потвърди пред българския служебен министър на енергетиката Николай Павлов ангажимента на страната си да доставя 1 милиард куб. метра газ годишно за България. Задължително условие за доставката на договорените количества газ от Азербайджан е изграждането на българо-гръцката газова връзка - интерконектора IGB. Проектът е от ключово значение за диверсификацията на източниците и маршрутите за доставка на природен газ за България. В момента тече интензивна работа по подготовка на документите за обявяване на търга за изграждането на междусистемния газопровод, така че в началото на 2018 г. строителството на IGB да започне. Проектът получи 45 млн. евро безвъзмездно финансиране по „Европейска енергийна програма за възстановяване”. Отделно в бюджета на България е предвидена държавна гаранция в размер на 110 млн. евро, която осигурява кредит при изгодни условия от Европейската инвестиционна банка и Европейската банка за възстановяване и развитие.

Източник: БанкеръДружества
Търговско посредничество с горива, руди, метали и химични продукти
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2015 г.
(хил. лв.)
  1   Вая 7 АД - Бургас   60 024  
  2   Д.С.П ЕООД - Бургас   40 025  
  3   Сандвик България ЕООД - София   34 782  
  4   РУА България ЕООД - София   34 068  
  5   Алси ЕООД - Бургас   31 147  
  6   Булгарстил ЕООД - София   25 252  
  7   Кемстийл ЕООД - София   16 157  
  8   Бетел ЕООД - Бургас   8 636  
  9   Иватотрейд ЕООД - Бургас   8 071  
  10   Пауър Тийм Газ ЕООД - Перник   6 966  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 22.02.2017
  Обща стойност (BGN): 1 266 288.64  
Брой търгувани компании: 35
Premium 154 698.67
Standard 951 832.66
АДСИЦ 21 006.09
Структурирани 130 701.05
Облигации 8 050.16
Най-голяма промяна в цените
Спарки-Елтос АД - Ловеч 20.55 %
Фазерлес АД - Силистра -7.87 %
BaSE - Акции: 1 471.85

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Строителната компания "Сиенит" е договорила 16.5 млн. евро от Българска банка за развитие при наложен запор заради данъчни задължения, което блокира работата му по вече задвижени проекти с инвеститори. Кредитополучатели са "Сиенит строителна група" и "Сиенит инвест". При просрочие се дължи неустойка от 5% върху договорената лихва върху главницата. "Сиенит" се занимава основно с изграждането на производствени сгради и търговски обекти. В последния й отчет за 2015 г. тя показва годишни постъпления от 28.7 млн. лв. и печалба от малко над 2 млн. лв. Към този период дружеството има 11.5 млн. лв. търговски и 589 хил. лв. данъчни задължения.

Източник: Капитал

Арко Риъл Пропърти Холдингс - джойнт венчър между Арко Кепитъл и Дойче Асет Мениджмънт, ще вложи 30 милиона евро в строителството на нова бизнес сграда в "Бизнес парк София". Сграда № 15 ще разполага с 20 800 кв.м. отдаваема площ, разпределена на пет офисни нива и търговски площи на партерния етаж. Подземен паркинг на две нива с общо 260 паркоместа ще обслужва нуждите на наемателите. Проектът е на "А и А Архитекти", участвала в проектирането на повечето от сградите в комплекса, а строителството ще бъде осъществено под ръководството на немската компания "Линднер Имобилиен Мениджмънт", специализирана в инвестиционен и строителен контрол. Краят на 2018 г. е срока, в който се очаква да бъде завършен строежът. В по-голямата си част сградата е вече отдадена под наем на големи международни компании, сред които КПМГ ИТ Сървисис и Булпрос Консултинг. Сключените договори за наем за срок от пет години са едни от най-големите сделки на пазара на отдаване под наем на офис площи за изминалата 2016 г. Офисите са проектирани съгласно нуждите и изискванията на наемателите. Бъдещите наематели ще могат да избират между офиси с площ от 200 кв.м. до 3000 кв.м., представляващи около 20 % от нанаетата част от сграда 15.

Източник: money.bg

Националната електрическа компания (НЕК) отчита загуба след облагане с данъци от 126.4 млн. лв. за 2016 г. Това е увеличение с внушителните близо 42% спрямо предходната година, когато отрицателният резултат беше 82.2 млн. лв. Увеличението на загубата се дължи най-вече на нарастването на разходите в графа "други", които през 2016 г. достигат 582.9 млн. лв., което е годишен ръст около 700%. От отчета обаче не става ясно на какво се дължат тези разходи, тъй като към него няма публикувани бележки и доклад за дейността. Друга причина за лошия финансов резултат на компанията е увеличението на финансовите й разходи, които през миналата година достигат 104 млн. лв. при 64 млн. лв. през 2015 г. Вероятно това повишение се дължи на лихвите, които НЕК трябва да плаща за новата емисия облигации, която беше пласирана в средата на миналата година от собственика на компанията Български енергиен холдинг (БЕХ). Нейната стойност е 500 млн. евро, с които НЕК трябваше да погаси задълженията си към двете американски централи ТЕЦ "КонтурГлобал Марица-изток 3" и ТЕЦ "AES Гълъбово", които от своя страна се разплатиха с държавната "Мини Марица-изток". Основните разходи на НЕК, които са свързани с купуването на електроенергия, намаляват с 9.3% до 2.69 млрд. лв.

Източник: Капитал

Фирма "Лирекс" ООД е единственият участник в обществената поръчка на ЦИК за доставка на устройства за машинно гласуване за изборите. Досега дружеството не е участвало в процедури за доставка на машини за гласуване. Oт "Лирекс" предложиха на ЦИК да промени главното си условие за участие в поръчката с мотива, че в заданието ЦИК въвежда дискриминационно изискване към кандидатите. А от тях се очаква да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката през последните 3 г. "Лирекс" посочва, че всички проведени през последните години пет обществени поръчки за наемане на машини са спечелени от "Сиела Норма" АД - 4 самостоятелно и една в консорциум. Поставеното изискване практически ограничава участието в процедурата до този единствен потенциален кандидат, създавайки фактически монопол в негова полза, заяви управителят на "Лирекс" Манол Илиев.

Източник: Сега

Продават сградата на болницата в Елена за 1 млн.лв. Предлага се целия сграден фонд на търговското дружество МБАЛ “Д-р Димитър Моллов”. Това реално е размерът на общата сума без лихвите, на която възлизат задълженията на медицинското заведение. Болницата ги дължи на доставчици на лекарства, на медицинския персонал, за електроенергия и др. Най-голямо е задължението към НАП. В сградата на болницата сега се помещават хоспис с капацитет за 25 човека, Спешна помощ, медицински център, както и кабинетите на общопрактикуващи лекари. Тези структури не са извадени от активите на дружеството и помещенията не са отделени като обособени части. Община Елена е съсобственик с МБАЛ, която има по-големи дялове, и мажоритарният собственик е длъжен да предложи първо на кметската управа да изкупи сградата или обособени части от нея. Това е единият вариант за запазване на действащия хоспис в бившата болница. От Общината се надяват лечебното заведение да бъде купено от инвеститор, който да запази предназначението на сградата.

Източник: Янтра - Велико Търново       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

АНКЕТА: Обществена консултация относно реформа на ДДС ставките


Предстоящи събития

Бизнес форум „Пътна карта на бизнеса 2017“

Работилница за МСП: "Presenting, pitching and beyond"

Как се прави бизнес с Филипини, Индонезия и Мианмар - възможности за български предприятия

Industry Matchmaking 2017 - 6 април 2017 г., Интер Експо Център

Конференция "REACH 2018 and Beyond" - 27 и 28 април 2017 г.


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара на БСК е единствената академия в България, която предлага на своите курсисти и клиенти нов курс - CCNA TSHOOT.
Курсът е съставен въз основа на материала, изучаван в курса CCNA Routing and Switching и е предназначен за мрежови специалисти, които са завършили курса CCNA или имат необходимите познания на това ниво и чиято ежедневна работа е свързана с локализиране на проблеми в мрежите и работа по тяхното отстраняване.

Обучението се състои от теоретична и практическа част, които включват запознаване с методите и инструментите, ползвани за откриване и отстраняване на проблеми в мрежите, съпътстващите ги команди, основни проблеми, възникващи при конфигурирането и ползването на съответната технология.Обучение по мрежи в Сиско академията:
CCNA 1 - 11 февруари, съботно-неделен
CCNA 3 - 11 февруари 2017, съботно-неделен
CCNA 2 - 06 февруари 2017, вечерен
CCNA TSHOOT - м. февруари 2017, съботно-неделен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Обучение за MS Office: предстои
Регистрирайте се онлайн сега!
 

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Инфлацията в Европейския съюз през януари се забързва до 1,7% на годишна база спрямо 0,3% за същия период на миналата година, сочат последните данни на Евростат. Ускоряване има и спрямо декември, когато инфлацията е била на ниво от 1,2%. Индексът на потребителските цени в еврозоната за януари също се повишава – до 1,8% от 0,3% през януари 2016 г. На месечна база ускоряването е с 0,7 процентни пункта. Най-слабо ускоряване на инфлацията през януари се наблюдава в Ирландия (0,2%), Румъния (0,3%) и България* (0,4%). Най-бързо е ускоряването в Белгия (3,1%), Латвия и Испания (по 2,9%) и Естония (2,8%). Спрямо декември 2016 г. инфлацията се забавя само в две страни членки и се забързва в останалите 26. Най-голямо възходящо влияние върху инфлацията в еврозоната са имали горивата за транспорт (+0,5 процентни пункта), както и горивата за отопление и зеленчуците (по +0,14 процентни пункта). В посока надолу пък са натежали телекомуникациите (-0,09 процентни пункта), газта (-0,08 процентни пункта) и хлябът и зърнените продукти (-0,05 процентни пункта).

Америка

Немският гигант в производството на стомана Thyssenkrupp напуска окончателно Южна и Северна Америка след повече от десетилетие експанзия на пазара. Компанията съобщи днес, че продава бразилския си завод CSA за 1.3 милиарда евро на люксембургската компания Ternium. "Това е важен момент при преструктурирането на Thyssenkrupp в един силен индустриален концерн", коментира председателят на борда на директорите на компанията Хайнрих Хийзингер. Провалената експанзия на пазарите в Бразилия и САЩ обаче струва на компанията близо 8 милиарда евро. "Последствията са видими в отчетите", коментират в свое становище от Thyssenkrupp във връзка с изтеглянето. Концернът иска да се съсредоточи върху печелившите си пазари. Още през 2005 година компанията реши да произвежда евтино стомана в Бразилия и да я продава в САЩ и Европа. Thyssenkrupp продаде през 2014 година фабриката си в щата Алабама на конкурентите ArcelorMittal и Nippon Steel.

Източник: Market Watch

Азия

Швейцарският инженерен гигант ABB разкри "сложна криминална схема" в подразделението си в Южна Корея. Тя ще струва на компанията сума от около 100 милиона долара. Главният изпълнителен директор на корпорацията Улрих Шписхофер описа случая, като "шокираща новина", която може да навреди на репутацията на фирмата. "Цялата група на ABB, всички 132 хиляди души, ще трябва да преживеят последствията", коментира той в писмо до служителите. Според информацията висш служител на дружеството в Южна Корея е водел преговори с външни лица за извършването на кражба. Същият е изчезнал на 7 февруари. Това породи съмнения относно вътрешния контрол на АВВ. Само малко по-рано отново този месец Бюрото за разследване на Великобритания обяви, че стартира разследване на корпорацията заради съмнения за корупция.

Източник: Reuters

 
Индекси на фондови борси
22.02.2017
Dow Jones Industrial
20 775.60 (32.60)
Nasdaq Composite
5 860.63 (-5.32)
Стокови борси
22.02.2017
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)54.09
Heating oil ($US/gal.)1.6500
Natural gas ($US/mmbtu)2.6000
Unleaded gas ($US/gal.)1.7400
Gold ($US/Troy Oz.)1 238.50
Silver ($US/Troy Oz.)17.98
Platinum ($US/Troy Oz.)1 002.50
Hogs (cents/lb.)67.65
Live cattle (cents/lb.)1.16

       Опознай България

Найден Геров (23.II. 1823 – 9. X. 1900 г.)

Найден Геров Хаджидобрович е виден обществен деец, писател и фолклорист. Роден на 23. 02. 1823 г. в будното възрожденско градче Копривщица, Найден Геров отрано разбира ролята на добре организираното училище и просветата за духовното просветление на българския народ. В периода, когато той развива интензивна училищно-просветна дейност, все по-актуален става въпросът за изграждането на единен книжовен език на българите. Обхванат от амбициите да докаже изразните възможности на българския език, той написва първата българска поема "Стоян и Рада". Благодарение на обществено-политическата му дейност в Пловдив, този град се превръща в едно от най-големите просветни средища в България. По негово предложение жителите на града започват да го назовават с българското му име Пловдив, а не Филипопол или Филибе. Пак по предложение на Найден Геров денят на Св.св Кирил и Методий, 11 май, започва да се чества като общобългарски празник на просветата.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 23.02.2017
Българска версия: 29258, Английска версия: 3015

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2017. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  

Август 2020
 ПВСЧПСН
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999