Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Вторник, 07 февруари 2017 г., брой 4398
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(07.02.2017)
  EUR   1.95583  
GBP   2.27554
USD   1.82583
CHF   1.83302
EUR/USD   1.0712*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.02   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.comWEB-портал
на българските одитори
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Бук Тетевен АД - Гложене-Лч
Вит автотранспорт АД - Тетевен
Лоджик спед АД - София
Радис Груп АД - Пловдив
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Недостигът на кадри в България вече не е само при висококвалифицираните позиции, а вече липсват хора с всякаква квалификации за във всички дейности. Затова работодателските организации настояват за "дълбока и бърза" реформа на професионалното и висшето образование. Това е един от четирите приоритета за тази година на национално представителните работодателски организации. Другите са подобряване на бизнес средата, подготовката за председателство ни на Съвета на ЕС и развитие на капиталовия пазар. Бизнесът казва, че администрацията е обявила война на малкия и средния бизнес, като го задушава с непосилни такси. Изпълнителният председател на Българската стопанска камара Божидар Данев посочи, че за м.г. приходите в хазната от такси са се увеличили с над 11%, а за тази година е заложен ръст от още 7.6%. "За сравнение в Словения приходите от такси в бюджета са едва 0.2%, т.е. над 24 пъти по-малко отколкото в България. Това е икономическо зло. Това означава корупция, сив сектор, срив на инвестициите, намаляване на работните места", заяви Данев.

Източник: Сега

Близо 220 млн. лв. (111 млн. евро) европейски средства се очаква да получат компаниите безвъзмездно по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" през 2017 година. Сумата е разпределена приблизително поравно между трите приоритетни оси – за технологично развитие и иновации, за растеж на малки и средни предприятия и за енергийна ефективност, показва индикативната работна програма на икономическото министерство. Допълнително около 150 млн. лв. са предназначени за директно предоставяне на конкретни държавни структури, като над половината от тях са за изграждането на газовата връзка със Сърбия. Част от парите са прехвърлени от процедури, които бяха планирани за 2016 г., но така и не бяха открити. От плана излиза, че тази година ще е по-слаба от предходните две като суми. Освен това дотук се вижда, че средствата стигат бавно до компаниите. За миналата година програмата включваше процедури за бизнеса за общо 235 млн. евро, но никоя от тях все още не е приключила докрай.

Източник: КапиталРегулирана информация

На 03.02.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет към 31.12.2016 г. на Обреди ЕООД - Варна

Дружества
Производство на изделия от пластмаси за строителството
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2015 г.
(хил. лв.)
  1   Ролпласт ЕООД - София   55 402  
  2   Вайс Профил ООД - София   20 227  
  3   Кристиан Нейко 90 ЕООД - София   14 355  
  4   Терра Пласт ООД - Перник   11 391  
  5   Комфорт Партнерс ООД - Варна   9 309  
  6   Деворекс ЕАД - Браниполе   8 309  
  7   Агнесика Пласт ООД - София   7 496  
  8   Чех пласт ООД - Враца   6 309  
  9   Уют стил ООД - Нови Искър   5 481  
  10   Инстал Инженеринг СВ ООД - Пловдив   5 246  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 06.02.2017
  Обща стойност (BGN): 604 606.53  
Брой търгувани компании: 45
Premium 39 740.53
Standard 517 457.75
АДСИЦ 42 458.95
Структурирани 4 949.30
Най-голяма промяна в цените
Хидроизомат АД - София 72.50 %
ИХБ Електрик АД - София -50.00 %
BaSE - Акции: 4 210.90
BaSE - АДСИЦ: 1 900.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Приходите на Фонда „Сигурност на електроенергийната система“ (ФСЕС) през цялата 2016 година възлизат на 355,4 млн. лева. Направените разходи достигат 290,5 млн. лева. От данните е видно, че най-големи са приходите във Фонда през ноември – почти 69 млн. лева. В първите три месеца на 2016 година пък разходи не са правени. Най-големият разход е през април – 68 млн. лева. ФСЕС беше създаден с промяна в Закона за енергетиката през 2015 година. Целта му е да бъдат набрани допълнителни средства, с които общественият доставчик – Националната електрическа компания (НЕК), да покрие свои разходи. Във Фонда 5% от приходите от продажби внасят производители и търговци на електроенрегия, и Електроенергийният системен оператор (ЕСО) и „Булгартрансгаз“ в качеството им на оператори на преносни мрежи. Във ФСЕС влизат и приходите от продажбата на квотите от въглеродните емисии. Фондът е спасителен за НЕК, но натежава на другите държавни дружества в енергетиката. ТЕЦ Марица Изток 2 е внесла 44 млн. лева във ФСЕС, което принуди изпадналото във финансови проблеми дружество да потърси заем от "Българския енергиен холдинг" (БЕХ).

Източник: investor.bg

"Оптикс" пусна в експлоатация деветнадесетия си инвестиционен проект от създаването на компанията досега. Това е нова индустриална база в Стрелча за производство на електронни компоненти и възли за ендоскопи, медицински роботи и уреди за нощно виждане. Инвестицията в новото предприятие е 3 млн. лв. собствени средства. Около 2 млн. лева е стойността на закупеното ново специализирано оборудване. Прогнозата за приходите от дейността за миналата година са, че те ще бъдат около 40 млн. лв., колкото са били и през 2015 г. В плана за приходите за 2017 година обаче са заложени 55 млн. лв., което прави растеж от 37.5%. "Оптикс" обяви и новите инвестиционни намерения - започва реализация на проект за създаване на нова развойна база в Пловдив и на нова производствена база в София. Стойността на двете инвестиции обаче не беше съобщена.

Източник: Капитал

Най-модерната филтърна система в света монтира „Кроношпан“ на новия си завод във Велико Търново, информира директорът на компанията Асен Ников. Само двата главни филтъра ще струват на дружеството, което получи сертификат за инвеститор първи клас, повече от 10 млн. евро. „Вече сме договорили доставката и монтирането им. При европейска норма от 200 мг прах на кубически метър изгорели газове, каквито са международните стандарти, с тези модерни филтри ще отделяме под 30 мг. на кубически метър, което е около 7 пъти под нормите“. Заводът на „Кроношпан“ във Велико Търново, чийто първи етап трябва да е готов още тази година, слага началото и на голям мебелен клъстер. Комплексът ще има и мощен мокър WESP – електрофилтър, което е най-добрата технология за очистване чрез оросяване на газовете и преминаването им през водна фаза. Освен прекия пречистващ ефект процесът има за задача да превърне всички атмосферни замърсители в аерозолна форма и така на прекия вход на последващия електрофилтър ще постъпва само пара.

Източник: Борба - Велико Търново

“Захарни заводи” в Горна Оряховица вече предлагат своята продукция на иракския пазар. През 2016 г. със свои захарни изделия компанията е успяла да разшири присъствието си и на европейските пазари, съобщи изпълнителният директор Валентина Ралева. Те вече произвеждат здравословни бонбони без захар, а скоро в търговската мрежа ще се появят и карамелажни бонбони с антимикробен ефект. 850 души работят в “Захарни заводи” АД, като през последните години, с оглед на разширяващото се производство, броят на заетите се увеличава. Шест нови работни места ще бъдат разкрити и в рамките на поредния спечелен проект по ОП “Развитие на човешките ресурси”. Той е на стойност над 78 000 лв., като 15 000 лв. от тях са собствено финансиране, а 62 000 лв. – безвъзмездна финансова помощ. “Проектът е с продължителност 13 месеца и е насочен към икономически неактивни лица”, обясни Валентина Ралева.

Източник: Янтра - Велико Търново

В началото на 2017 г. е започнала процедура по несъстоятелност за българското дружество на веригата магазини "Карфур". Делото за несъстоятелност е образувано на 23 януари 2017 година. Производството е по молба на доставчици на веригата, както и от кредитора "Алфа банк". Първите сигнали за проблеми с финансовото здраве на веригата дойдоха именно от доставчици, които в началото на миналата година предупредиха за неизплатени задължения. Още тогава беше заявено, че "Карфур" задържа плащания от години. По-късно проблемите на веригата проличаха и за потребителите - "Карфур" започна да затваря своите обекти в страната един по един. Това от своя страна се отрази на пазара на търговски площи, тъй като компанията наемаше големи площи в търговските центрове. По всичко изглежда обаче, че това е краят на бизнеса на френската марка у нас. И тримата представители на дружеството - Георгиос Митренас, Маркос Хитас и Георгиос Мелас, са вече с прекратени правомощия, а самото дружество - с прекратена търговска дейност.

Източник: money.bg

Шведската верига H&M отчита пореден ръст в бизнеса си в България, като най-вероятно продължава да е №1 по приходи в модния сектор. Продажбите в страната през последната финансова година, която за компанията приключва до края на ноември 2016 г., са се повишили с 25% до 641 млн. шведски крони, или 132.4 млн. лв. Ръстът в левове също е 25%. На тримесечна база - в периода септември - ноември, продажбите H&M в България са се увеличили с 22% до 181 млн. шведски крони (37 млн. лв.), а преизчислено в левове, увеличението е с 19%. През март ритейл веригата отвори 19-ия си магазин в страната – в Mall Rousse, а на 1 декември беше открит и 20-ият обект в Terra Mall, Габрово. От април 2015 г. в България има и сайт за онлайн продажби. От отчетените данни излиза, че вероятно компанията е лидер в продажбите на облекло в България. Пряк конкурент е испанската Inditex, която първа навлезе на местния пазар. Общите приходи на шестте дружества, с които оперира веригата в страната - "Зара България", "Оишо", "Масимо Дути", "Пул енд Беър", "Бершка" и "Страдивариус", за 2015 г. са 91.1 млн. лв., които са направени в 33 магазина.

Източник: Капитал       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

Втора международна LEAN конференция - 21 февруари 2017 г.

Бизнес форум „Пътна карта на бизнеса 2017“

Industry Matchmaking 2017 - 6 април 2017 г., Интер Експо Център


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара на БСК е единствената академия в България, която предлага на своите курсисти и клиенти нов курс - CCNA TSHOOT.
Курсът е съставен въз основа на материала, изучаван в курса CCNA Routing and Switching и е предназначен за мрежови специалисти, които са завършили курса CCNA или имат необходимите познания на това ниво и чиято ежедневна работа е свързана с локализиране на проблеми в мрежите и работа по тяхното отстраняване.

Обучението се състои от теоретична и практическа част, които включват запознаване с методите и инструментите, ползвани за откриване и отстраняване на проблеми в мрежите, съпътстващите ги команди, основни проблеми, възникващи при конфигурирането и ползването на съответната технология.Обучение по мрежи в Сиско академията:
CCNA 1 - 11 февруари, съботно-неделен
CCNA 3 - 11 февруари 2017, съботно-неделен
CCNA 2 - 06 февруари 2017, вечерен
CCNA TSHOOT - м. февруари 2017, съботно-неделен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Обучение за MS Office: предстои
Регистрирайте се онлайн сега!
 

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Решението за провеждането на нов референдум за независимост на Шотландия ще бъде взето в следващите седмици, коментира депутат от местния парламент. Потенциалният плебисцит ще бъде определен от процеса на излизане на Великобритания от Европейския съюз (ЕС), става ясно от думите на Рос Грийр, който беше сред ключовите фигури в кампанията за предходния референдум за независимост, провел се през 2014 година. "Ние работим върху план, според който Член 50 трябва да бъде активиран през следващия месец. В този срок трябва да стане ясно и дали ще има плебисцит или не", коментира той. През лятото на миналата година Шотландия гласува за оставането на Великобритания в ЕС. Тъй като обаче натежаха гласовете за "Брекзит", страната ще трябва да излезе от съюза заедно с останалите членки на Обединеното кралство. Някои от депутатите в държавата са предложили на британското правителство вариант за сключването на специален договор за Шотландия при "Брекзит".

Източник: Associated Press

Америка

Технологичните гиганти от Силициевата долина се присъединиха към дело срещу забраната на президента Доналд Тръмп граждани от седем мюсюлмански държави да влизат в САЩ и временното прекратяване на приема на бежанци. Общо 97 фирми се включват в делото, като сред тях са Google, Microsoft, Apple, Facebook, Twitter, Intel, eBay, Netflix, Uber и др. Според тях забраната вреди на бизнеса, иновациите и икономическия растеж. "Заповедта представлява значително отклонение от принципите на справедливост и предсказуемост, ръководещи имиграционната система на САЩ вече повече от петдесет години", пише в текста, цитиран от Reuters. Това е поредният протест на Силициевата долина срещу мерките на Тръмп, след като изпълнителният директор на Uber Травис Каланик напусна консултативния му съвет, съставен от бизнес лидери. 97-те фирми се присъединяват към дело, вече заведено от главните прокурори на щатите Вашингтон и Минесота.

Източник: Reuters

Азия

Toshiba Corp планира да се оттегли от водещата си роля в проекти за строителство на АЕЦ във Великобритания и Индия. По този начин компанията се опитва да се пребори с неизбежно отписване на много милиарди, съобщава агенцията. Този ход ще стесни дейността на „Уестингхаус“, част от „Тошиба“, до сферата на ядрени реактори и услуги в сравнение с по-широкото й поле на дейност в областта на гражданския инженеринг за АЕЦ или изграждането на ядрени централи. „Тошиба“ стана един от най-големите играчи в ядрения сектор с покупката на „Уестингхаус“ през 2006 г. Но индустрията пострада след ядрената авария във Фукушима през 2011 г. и грижите на „Тошиба“ само се задълбочиха. Първо през 2015 г. заради счетоводен скандал и сега с големите преразходи по американските й проекти. Компанията NuGen, съвместно предприятие, водено от „Тошиба“, с френската компания Engie, трябваше да построи три реактора AP1000 по дизайн на „Уестингхаус“ в Мурсайд във Великобритания.

Източник: Reuters

 
Индекси на фондови борси
06.02.2017
Dow Jones Industrial
20 052.42 (-19.04)
Nasdaq Composite
5 663.55 (-3.21)
Стокови борси
06.02.2017
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)53.11
Heating oil ($US/gal.)1.6400
Natural gas ($US/mmbtu)3.0800
Unleaded gas ($US/gal.)1.5100
Gold ($US/Troy Oz.)1 234.80
Silver ($US/Troy Oz.)17.70
Platinum ($US/Troy Oz.)1 013.50
Hogs (cents/lb.)71.25
Live cattle (cents/lb.)1.16

       Опознай България

Капитан Петко Войвода (6.ХII.1844–7.II. 1900)

Капитан Петко Войвода е легендарен българин, посветил живота си на борбата за независимостта на българските тракийски земи и за обединението им с България. Роден е в с. Доганхисар, тогавашна Западна Тракия. За живота на Капитан Петко Войвода научаваме не толкова от историците, колкото от романа за него, написан от Николай Хайтов. Петко Войвода е обичан не само от българите, но и от турците и гърците, защото защитавал правата на всички бедни, независимо от тяхната националност. Той не се ограничава единствено в границите на България, готов е да се бори за всеки народ в Европа, страдащ несправедливо. Част от тези негови усилия е невероятното приятелство между него и Гарибалди. Двамата мъже се срещат лично през 1866 г. Гарибалди помага на младия българин да сформира отряд от 220 доброволци, основно италианци, които по-късно се присъединяват към въстаналите революционери и заминават за о-в Крит, за да се бият срещу турците за освобождението на критския народ. Последните години от живота си, Капитан Петко Войвода прекарва във Варна. Заради русофилските му убеждения и противопоставянето на политиката на Фердинанд I и Стефан Стамболов, е арестуван и интерниран многократно. Това влошава здравословното му състояние и ускорява смъртта му на 7 февруари 1900 г.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 07.02.2017
Българска версия: 29264, Английска версия: 3015

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2017. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  

Август 2020
 ПВСЧПСН
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999