Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 28 октомври 2013 г., брой 3579
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари
Ако желаете да прекратите абонамента си за изданието - използвайте сигурния и бърз начин - бутона
Отказ от абонамент


Валутни курсове
(28.10.2013)
  EUR/BGN   1.95583  
GBP/BGN   2.29584
USD/BGN   1.41963
CHF/BGN   1.58392
EUR/USD   1.3777*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.10   0.03%  

Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com


Петролни продукти
Вино
Месни продукти
Консервна промишленост
Парфюмерия и козметика
Шивашки изделия
Мебелна промишленост
Дървообработваща промишленост


Някой търси точно теб!
13 700 работодатели намират успешно!


WEB-портал
на българските одитори


Общи събрания днес
  Торготерм АД - Кюстендил
Прованс Трейдинг АД - Пловдив
Дунапак Родина АД - Пловдив
Пазар на производителя Пазарджик АД - Огняново - Пз
Дружба стъкларски заводи АД - София
Контактни елементи АД - Драгоман
Хотел Интернационал АД - София
Арома козметикс АД - София
ЗММ АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

През септември 2013 г. спрямо септември 2012 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове намалява с 0.97 пр.п. до 3.92%, а по тези в евро - с 0.84 пр.п. до 3.62%, сочат данни на БНБ. В сравнение с август 2013 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове се понижава с 0.03 пр.п., а по тези в евро се увеличава с 0.02 пр.п. По данни на централната ни банка към август домакинствата в страната имат 37.51 млрд. лв. на влог в търговските банки. Спрямо година по-рано повишението е от 3.02 млрд. лв., а от началото на година - 1.64 млрд. лв. За първите осем месеца на 2013 г. населението е получило 918 млн. лв. от лихви по спестяванията си.

Източник: Дума

Портфейлът на европейската програма JEREMIE в България се очаква да надхвърли 840 милиона евро, като той е разпределен между различните фондове и двата банкови продукта, предлагани по програмата – гаранционен и нисколихвен. Това коментира Христо Стоянов, представител на Европейския инвестиционен фонд за България. JEREMIE цели да подпомогне малкия бизнес при неговото устойчиво развитие чрез различни финансови инструменти, които са адаптирани за ситуацията на местния пазар. Максималният размер за кредита по инициативата JEREMIE е 2 млн. евро, при който размера на предоставената помощ не бива да надхвърля 200 000 евро.

Източник: Класа

Приватизация

Правителството смята да приватизира държавните дялове в Българската фондова борса и Централния депозитар, съобщи вицепремиерът Даниела Бобева. Тя уточни, че принципалът - Министерството на финансите, вече е дал съгласие за стартиране на приватизационните процедури. Основната причина за приватизацията не са приходите за държавата от евентуалната продажба. На практика те няма как да надхвърлят 20 млн. лв. Пазарната цена на БФБ като публично дружество е 19 млн. лв., при последна цена на акциите от 2.90 лв. за лот, а делът на министерството на финансите от нейния капитал е 50.5%. Привличането на голям частен инвеститор с опит в управлението на фондови пазари обаче ще има силен положителен ефект за инвестиционния климат в България и оттам за икономиката като цяло.

Източник: Дарик радио

Дружества
Механично обработване на метали
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Дълготрайни
активи
за 2011 г.
(хил. лв.)
  1   Импулс АД - Габрово   4 498  
  2   Александрис Инженеринг ЕООД - Пловдив   4 207  
  3   Модул АД - Бяла-Рс   3 897  
  4   МТМ ООД - Русе   1 382  
  5   Балканкар-Руен АД - Асеновград   1 238  
  6   Лесилмаш 98 АД - Силистра   158  
  7   Химремонт АД - София   115  
  8   Балканска звезда ЕООД - Троян   95  
  9   Промел Севлиево ООД - Севлиево   92  
  10   Универс Русе ООД - Русе   14  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 24.10.2013
  Обща стойност (BGN): 816 983.09  
Брой търгувани компании: 36
Premium 59 857.76
Standard 192 962.49
АДСИЦ 61 016.88
Облигации 503 145.96
Най-голяма промяна в цените
Елхим Искра АД - Пазарджик -9.85 %
Хидравлични елементи и системи /ХЕС/ АД - Ямбол 4.64 %
BaSE - Акции: 20 674.90
BaSE - АДСИЦ: 3 480.42

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
4O9 Ловечтурс АД - Ловеч
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Дружествата "Геострой", от групата на "Геотехмин", и "СК-13 холдинг" взеха награди за най-големи строителни компании за 2012 г. в секторната класация на Камарата на строителите в България (КСБ). Те получиха златни призове сред големите предприятия съответно в категориите за високо и за инфраструктурно строителство. Най-голямата компания в категория високо строителство е "Геострой" с приходи от 111.8 млн. лв. за 2012 г. при 63.6 млн. лв. година по-рано.  В същата категория сребърен и бронзов приз взеха две варненски дружества - "Комфорт" и "Планекс", с приходи за 2012 г. в размер на съответно 103.9 млн. лв. и 86.3 млн. лв.

Източник: Капитал

Инвестират 3 млн. евро в цех за преработка на миди и риба в Каварна. Общинсият съвет в града даде "зелена светлина" на проекта, каза кметът на Каварна Цонко Цонев. Инвестицията е на "Бляк Сий Шелс" ООД, която има най-голямото мидено поле в залива на Каварна. Сега на терен от 7 дка, ще изградят цех за преработка на миди и риба. Така ще бъдат разкрити 40 работни места. Мидите и рибата ще се изнасят в много страни както напрмер Украйна, Катар и Южна Корея, каза още Цонев.

Източник: Стандарт

Текуща санкция от малко над 64 хил. лева наложи Регионалната инспекция по околна среда и водите (РИОСВ) на ТЕЦ „Марица 3" заради замърсяване на въздуха със серен диоксид над допустимите емисии. Това става ясно от отчетите за проверки на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) през септември. Наказание за замърсяване на въздуха има и за "Топлофикация" – Перник, тъй като дружеството не е взело необходимите мерки за ограничаване на неорганизираните емисии прах в атмосферния въздух. Санкции за такива нарушения са наложени на „Пътни строежи – Велико Търново“, предприятието за производство на растителни масла „Роса“ в Шумен, както и на асфалтовата база на „Бургаспътстрой“ край Бургас.

Източник: Investor.bg

Завърши плановият годишен ремонт на 1000-мегаватовия шести енергоблок на АЕЦ "Козлодуй". Блокът бе включен в паралел с електроенергийната система на страната след извършена проверка и съгласие от Агенцията за ядрено регулиране, съобщиха от АЕЦ. В рамките на спирането му, започнало на 21 септември, успешно са били изпълнени необходимите ремонтни дейности и профилактика на оборудването и реакторът на блока бе презареден със свежо ядрено гориво. Другият 1000-мегаватов енергоблок на АЕЦ "Козлодуй" - пети, работи със 100% натоварване на мощността.

Източник: Дума

Загубата, която генерира звеното за сигнално-охранителната дейност в МВР до края на годината, ще е около 2 милиона лева, съобщи в парламента вътрешният министър Цветлин Йовчев. Той потвърди, че държавната СОД ще бъде закрита окончателно в края на годината. "Няма страна в ЕС, в която вътрешното ведомство да изпълнява търговска дейност", мотивира се министърът. По негови думи в сегашната ситуация вътрешното ведомство е и в конфликт на интереси, тъй като извършва сигнално-охранителна дейност и в същото време издава лиценз за такава дейност на частници. Служителите ще бъдат преназначени и няма да има уволнения, успокои Йовчев. Част от тях ще продължат да изпълняват дейността си, като охраняват стратегически важни сгради на ведомството. 

Източник: Стандарт       Българска стопанска камара"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност


Външноикономическо сътрудничествоEnterprise Europe NetworkВъншнотърговски консултации


Оферти от български и чуждестранни фирмиПредстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
ДИАЛОГ С БИЗНЕСА
БСК представя на своите членове актуални въпроси относно предстоящи законодателни промени и административни решения, свързани със стопанската дейност:
Срок за реакция: Тема:
30 октомври 2013 Проект на Закон за фискален съвет"
31 октомври 2013 Законопроекти в икономическата сфера, внесени в Народното събрание"
31 октомври 2013 Проект на ЗИД на Закона за здравословни и безопасни условия на труд
03 ноември 2013 Проект на Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в РБ
04 ноември 2013 Проекти за промени в два закона за земеделските земи.

Предстоящи събития

29 октомври: Дискусия "Дуалната система в обучението в подкрепа на младежката заетост - опитът на "Хенкел"

Специализирана изложба WorldFood Ukraine – International Food and drink exhibition (29.10-02.11.2013 г., Украйна)

8 ноември: MyCompetence ще бъде представена пред участниците в годишния HR-форум, организиран от БАУХ

11 ноември: КОНКУРС „ОХРАНИТЕЛ НА ГОДИНАТА 2013”. Срок за регистрация - 20 октомври.

Заключителна конференция по проект GO4EMAS – основни изисквания и ползи от внедряването на EMAS – 13 ноември 2013 г.

18-21 ноември: Международен панаир ”Земеделие , храни и туризъм”

10-11 декември: Покана за участие в Българска национална изложба

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара
Центърът за компютърно обучение на БСК е Майкрософт ИТ академия и оторизиран от Майкрософт център за тестване и сертифициране на компютърни умения по офис пакета на Майкрософт (MOS), единствен в България. На www.certiport.com/go можете да намерите информация за процеса за сертифициране.
Центърът е и Сиско академия за обучение на мрежови специалисти.


Регионална Cisco академия
CCNA 2 сем. - 14.09.2013 - съботно-неделен
CCNA 4 сем. - 14.09.2013 - съботно-неделен
CCNA 1 сем. - 05.10.2013 - съботно-неделен
CCNP - Troubleshoot -  19.октомври 2013 - съботно-неделен 
Основи на ОС Debian Linux
Ниво 3
- 5.10.2013 - съботно-неделен

Курсове по дигитални компетенции
Windows 7 и MS Office 2010 - базово ниво и за напреднали - предстоят през м. октомври

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности. Центърът за професионално обучение е сертифициран по EN ISO 9001:2008.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Подкрепяната от държавата германска телекомуникационна компания Deutsche Telekom AG призова германските комуникацонни оператори да си сътрудничат за осигуряване на защитата на националния интернет трафик от чужди разузнавателни служби. Призивът е свързан с дипломатическия скандал между Европа и САЩ заради последните разкрития за мащабен американски шпионаж в Европа. Идеята обаче може да се окаже трудно осъществима. Шестима телекомуникационни и интернет експерти са посочили пред агенцията, че защитата няма да е възможна, когато германците сърфират в уебсайтове, хоствани на сървъри в чужбина като например социалната мрежа Facebook или търсачката Google. Deutsche Telekom AG може да има проблеми и с привличането за инициативата на конкурентни компании, предоставящи широколентов интернет, защото те не са склонни да споделят информация за своите мрежи.

Източник: Ройтерс

Америка

Американската агенция за храните и лекарствата (FDA) обяви, че ще затегне контрола над опиотидните аналгетици, съдържащи хидрокодоновите болкоуспокояващи като Vicodin, за да се бори срещу злоупотребите с тях. Агенцията ще препоръча до началото на декември да се прекласифицират медикаментите, заяви директорката на центъра за оценяване на лекарствата в агенцията Джанет Уудкок. В момента аналгетиците, съдържащи хидрокодон, са класифицирани на ниво три по петобалната система за потенциално пристрастяване към тях. Агенцията предлага да измени оценката с две степени. Хидрокодонът е полусинтетичен опиотид, получен от два естествени опиата - кодеин и тебаин. Агенцията е загрижена от увеличението на случаите на злоупотреба с тези лекарства", което е с размер на епидемия в някои части на Съединените щати".

Източник: AFP

Азия

Потребителската инфлация в Япония ускори растежа си през септември, водена от продължаващия ръст на енергийните цени. Инфлацията в третата по сила икономика в света е нараснала до 1.1 на сто спрямо 0,9% през август, сочат данните на националното статистическо бюро в Токио. Резултатът изненада приятно експертите, които предвиждаха запазване на равнището и през деветия месец. Изключвайки волатилните цени на пресните плодове, индикаторът се е смъкнал до 0,7% спрямо 0,8% месец по-рано. Без пазарните стойности и на енергийните продукти пък инфлацията е постигнала нулев растеж, докато през август бе отчетена минимална дефлация от 0.1%. Японската централна банка си постави амбициозната цел да повиши инфлационното ниво до 2 на сто към края на 2014 г. Съвместните усилия на банкерите и правителството на Шиндзо Абе продължават да са насочени към трайното изваждане на страната от продължилия 15 години дефлационен курс, който по думите им до голяма степен е повлиял негативно на икономическия растеж.

Източник: Associated Press

 
Индекси на фондови борси
25.10.2013
Dow Jones Industrial
15 570.28 (61.07)
Nasdaq Composite
3 943.36 (14.40)
Стокови борси
25.10.2013
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)97.85
Heating oil ($US/gal.)2.9100
Natural gas ($US/mmbtu)3.7100
Unleaded gas ($US/gal.)2.5700
Gold ($US/Troy Oz.)1 352.50
Silver ($US/Troy Oz.)22.64
Platinum ($US/Troy Oz.)1 455.50
Hogs (cents/lb.)90.42
Live cattle (cents/lb.)132.98

       Опознай България

Минерални извори “Топлика”

Намират се в местността Топлика, на около 4 км от гр. Гоце Делчев. Те са около 10 на брой. Водите им, които не замръзват дори и в студените зимни дни, са с постоянна температура от 22 градуса. Местността, в която са разположени изворите, е живописна, с красива акациева гора наоколо, с панорамна гледка към насрещно разположения Лясковски връх. В съседство се намират останки от древна крепост.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 28.10.2013
Българска версия: 25903, Английска версия: 3056

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2013. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    

Април 2021
 ПВСЧПСН
13   1234
14567891011
1512131415161718
1619202122232425
172627282930  


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999