Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Вторник, 24 септември 2013 г., брой 3555
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари
Ако желаете да прекратите абонамента си за изданието - използвайте сигурния и бърз начин - бутона
Отказ от абонамент


Валутни курсове
(24.09.2013)
  EUR/BGN   1.95583  
GBP/BGN   2.32519
USD/BGN   1.44790
CHF/BGN   1.58714
EUR/USD   1.3508*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.09   0.02%  

Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com


Петролни продукти
Вино
Месни продукти
Консервна промишленост
Парфюмерия и козметика
Шивашки изделия
Мебелна промишленост
Дървообработваща промишленост


Някой търси точно теб!
13 700 работодатели намират успешно!


WEB-портал
на българските одитори


Общи събрания днес
  Медика АД - София
Астелс АД - Ботевград
Пътстрой 92 АД - София
Куантум Дивелопмънтс АДСИЦ - София
Зенит Имоти АДСИЦ - Пловдив
Сирена Стил ООД - Враца
Захарен комбинат Пловдив АД - Пловдив
Полиграфснаб АД - София
Полиграф Комерс 97 АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

БАИ отчита сериозен ръст на инвестиционната активност през 2013 г., като издадените от агенцията инвестиционни сертификати са се увеличили над 2 пъти в сравнение със същия период на миналата година, като планираните нови работни места са над 1000. Само в рамките на 1 календарна година, няколко световни производители на автомобилни части започват или разширяват своето производство у нас. Българската агенция за инвестиции пряко подпомага инвестиционния процес от самото начало и се надяваме все повече водещи фирми да установят своето производство у нас, чрез изграждане на нови производствени предприятия, отчете изпълнителният директор на Българска агенция за инвестиции Светослав Младенов. Инвестициите са предимно експортно-ориентирани и ще се реализират изцяло във високотехнологични производства и услуги.

Източник: Дарик радио

Новото в следващия програмен период 2014-2020 г. е, че пари ще бъдат отпускани срещу реформи. Това заяви представителят на Европейската комисия в България Огнян Златев по време на дискусията "Седемте европътя пред България до 2020: предизвикателства пред бизнеса". Дискусията се провежда в сградата на Европейската комисия на ул. "Раковска 124" и в нея участват вицепремиерът и министър на правосъдието Зинаида Златанова, министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев, както и представители на българската администрация и българския бизнес. Една от характерните новости в новата финансова рамка е, че пари ще бъдат отпускани срещу реформи и се отделя внимание на постигане на целите на Европа 2020, каза Златев. Особено важен е начинът, по който тези средства ще се планират и се обръща особено значение на малкия и среден бизнес като фактор за растежа, за да бъдат преодолени последиците от икономическата криза.

Източник: Агенция Фокус

Концесии

Концесионерът на пристанище „Бургас Запад” е принуден да оптимизира състава си и да съкрати 117 души от наличния персонал в терминала. Предпоставките за това са заложени още от държавния оператор на порта. Когато през май 2013 г. БМФ „Порт Бургас” встъпи в концесионните си задължения, дружеството пое изключително раздут щат от 524 работници. Естеството на работата в терминала изключва наличието на многобройна администрация. Там се извършват товаро – разтоварни дейности, в които са ангажирани работници със специализирана квалификация, различна от тази на административните служители.

Източник: Дарик радио

Дружества
Търговия на едро с машини и оборудване и части за тях
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2011 г.
(хил. лв.)
  1   Мегатрон ЕАД - София   91 784  
  2   Рапид-КБ ООД - София   41 283  
  3   Данфос ЕООД - София   32 155  
  4   Апекс-Сервиз ООД - Пловдив   30 766  
  5   Оптиком ООД - Стара Загора   29 254  
  6   Фермер 2000 АД - Стара Загора   23 356  
  7   Бултрекс ООД - Пловдив   22 161  
  8   Булагро Машини АД - Стара Загора   19 163  
  9   Интеркомплекс ООД - Пловдив   18 720  
  10   Интрама инвест ЕООД - Добрич   16 174  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 23.09.2013
  Обща стойност (BGN): 1 152 143.71  
Брой търгувани компании: 44
Premium 145 041.61
Standard 409 995.68
АДСИЦ 593 150.09
Облигации 3 956.32
Най-голяма промяна в цените
ЦБА Асет Мениджмънт АД - Дебелец 169.23 %
Асенова Крепост АД - Асеновград -13.51 %
BaSE - Акции: 50 913.97
BaSE - АДСИЦ: 52 359.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
4O9 Ловечтурс АД - Ловеч
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Топлофикация - Бургас иска да произвежда топлинна енергия от дървесен чипс. Това съобщи Въльо Дучев, изпълнителен директор на дружеството. Високата цена на природния газ ни кара да търсим алтернатива за неговото заместване, за да намалим производствените си разходи, обясни Дучев. Става въпрос за изграждане на ново съоръжение, което ще използва дървесен чипс за производството на енергия. По този начин ще успеем да намалим потреблението на природен газ с 31 процента за сметка на използваната биомаса. Дучев информира, че общата инвестиция в съоръжението е 3 000 000 лева. Предвижда се новият водогреен котел да работи само през зимния период, като очакванията са да се постигне троен ефект - икономически, социален и екологичен.

Източник: Money.bg

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), оглавявана от Петко Николов, наложи имуществена санкция, равняваща се на процент от нетните приходи от продажбите за 2012 г., на представителството на „Коника Минолта“ в България ­ "Коника Минолта Бизнес Солюшънс България". Причината е увреждане на доброто име и интересите на конкуренти и предлаганите от тях стоки и услуги чрез разпространение на неверни сведения и факти в изопачен вид. Производството е образувано след жалба на конкурентната фирма "Райс". Поделението на „Коника Минолта“ в България започва организирана кампания за увреждане на доброто име и интересите на „Райс“, както и доверието в предлаганите от дружеството стоки и услуги, сред като неуспешно се опитва да придобие "Райс" през 2012 година. Комисията счита, че подобно поведение от страна на „Коника Минолта Бизнес Солюшънс България“ представлява нарушение по чл. 30 от Закона за забрана на нелоялна конкуренция и налага имуществена санкция.

Източник: Монитор

Държавното въгледобивно предприятие Мини Марица-изток се нуждае от 8 млн. лв. за оборотни средства. Това става ясно от обявената обществена поръчка за овърдрафт. Съобщението идва само няколко седмици, след като със своя заповед министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев увеличи цената, на която компанията продава въглищата си. Дружеството търси банка, която да предостави необезпечен кредит под формата на овърдрафт до посочената сума. Той ще бъде използван за заплащане на разходи по текущата дейност на компанията, както и при временен недостиг на пари. Поръчката ще бъде възложена чрез договаряне. Поканата е изпратена до 14 финансови институции, с които Мини Марица-изток е работила през последните десет години и има открити разплащателни сметки. Вземането на кредити за оборотни средства е обичайна процедура за държавното дружество. Този начин за финансиране на текущите нужди се използва още от 2004 г., когато компанията получи овърдрафти от Райфайзенбанк и БНП Париба.

Източник: Капитал

Societe Generale Securities Services (SGSS) започва директно да предлага попечителски услуги и доверително управление в България. Дейността ще се осъществява чрез Сосиете Женерал Експресбанк, която също е собственост на едноименната френска банкова група. Компанията започва да предлага попечителски услуги и доверително управление в България, като това е част от стратегията на SGSS за превръщането й във водещ играч в региона на Централна и Източна Европа (ЦИЕ). Услугите ще се предлагат на местни и международни институционални инвеститори. Сосиете Женерал Експресбанк и в момента обслужва клиентите си на някои пазари със съдействието на SGSS. Сосиете Женерал Експресбанк предлага попечителски услуги от пролетта на 2013 г., като в портфолиото й са включени съхранение на клиентски портфейли от финансови инструменти, сетълмент по операции с финансови инструменти, информационно обслужване и обработване на корпоративни събития, събиране на доходи и вземания от финансовите инструменти,както и други услуги, свързани със съхранението на книжа и доходите по тях.

Източник: Капитал Dаily

Бизнесменът Красимир Гергов купи компанията на кмета на Белград и лидер на опозиционната Демократическа партия Драган Джилас. Direct media досега беше членка на Мultikom група, а сега става част от медийната империя на българския магнат. Direct media е компания за мутимедиални комуникации със седалище в Белград, която има 150 служители в 7 държави. На своя сайт компанията посочва, че от 2010 г. е една от 30 те най-силни фирми в Сърбия и лидер в комуникациите и медийното планиране в целия регион.

Източник: Блиц       Българска стопанска камара


"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност


Външноикономическо сътрудничествоEnterprise Europe NetworkВъншнотърговски консултации


Оферти от български и чуждестранни фирмиПредстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
ДИАЛОГ С БИЗНЕСА
БСК представя на своите членове актуални въпроси относно предстоящи законодателни промени и административни решения, свързани със стопанската дейност:
Срок за реакция: Тема:
23 септември 2013 Проекти за промени в Закона за ДДС и Закона за акцизите и данъчните складове
23 септември 2013 Промени в Наредбата за вписване на лицата, извършващи обследване и сертифициране на сгради
30 септември 2013 Включете се в проучване на критичните места при изпълнението на европроекти

Предстоящи събития

Национална конференция с международно участие за обсъждане на Информационната система за оценка на компетенциите ще се проведе на 24 септември 2013 г. (вторник) в БСК. Системата е изградена в рамките на осъществяван от БСК проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“.

26 и 27 септември: Семинари "Бизнес етикет - имиджът като път към успеха" и "Международен бизнес етикет и протокол"

26 септември: СЕМИНАР „Прилагане изискванията на законодателството за управление на битови и масово разпространени отпадъци в промишлените предприятия”

На 30 септември 2013 г., понеделник, от 11.00 часа, в залата на БСК (ул. Алабин 16-20, ет.1) ще се проведе пресконференция на Секторен консултативен съвет " Химическа промишленост".

3 и 29 октомври: Семинари „Опитът на „Филипс“ и „Хенкел“ в дуалната система на обучение“

Специализирана изложба за хранително-вкусова промишленост ANUGA 2013, (06.10-09.10.2013 г., Германия)

Специализирана изложба WorldFood Ukraine – International Food and drink exhibition (29.10-02.11.2013 г., Украйна)

18-21 ноември: Международен панаир ”Земеделие , храни и туризъм”

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара
Центърът за компютърно обучение на БСК е Майкрософт ИТ академия и оторизиран от Майкрософт център за тестване и сертифициране на компютърни умения по офис пакета на Майкрософт (MOS), единствен в България. На www.certiport.com/go можете да намерите информация за процеса за сертифициране.
Центърът е и Сиско академия за обучение на мрежови специалисти.


Регионална Cisco академия
CCNA 2 сем. - 14.09.2013 - съботно-неделен
CCNA 4 сем. - 14.09.2013 - съботно-неделен
CCNA 1 сем. - 05.10.2013 - съботно-неделен
CCNP - Troubleshoot -  19.октомври 2013 - съботно-неделен 
Основи на ОС Debian Linux
Ниво 3
- 5.10.2013 - съботно-неделен

Курсове по дигитални компетенции
Windows 7 и MS Office 2010 - базово ниво и за напреднали - предстоят през м. октомври

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности. Центърът за професионално обучение е сертифициран по EN ISO 9001:2008.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Германският канцлер Ангела Меркел заяви, че е "очевидно", че няма да се опитва да управлява с правителство на малцинството. Тя направи изявлението по време на телевизионна дискусия в неделя вечерта, по време на която водещите цитираха прогнозните резултати на обществените телевизии, показващи, че нейният консервативен блок ХДС/ХСС пада на косъм под абсолютното мнозинство. Меркел каза, че очаква преговори с опозиционните социалдемократи или със Зелените за съставяне на ново коалиционно правителство. След преброяването на резултатите от всички избирателни райони официални представители съобщиха, че Християндемократическият съюз (ХДС) на Меркел и техният баварски съюзник, Християнсоциалният съюз (ХСС), печелят 41,5% от вота на парламентарните избори. Така блокът на Меркел ще има най-големия брой депутатски места - 311, но наистина не стига до абсолютното мнозинство от 316 депутатски места (от общо 630).

Източник: Ройтерс

Америка

По-голяма част от жителите на Аляска тази година ще получат чек от по 900 долара, като самостоятелна част от нефтеното богатство на този американски щат. Все пак рецесията се отрази и на нефтения износ. Всяка година гражданите на Аляска получават "безплатни пари" на базата на петгодишния оборот с нефт от Аляска на световния пазар. Скования с лед щат най-малко почувства кризата. Въпреки това тазгодишният петрол няма да се нареди до рекордния, получен през 2008 г. Тогава всеки жител получи в пощенската си кутия чек от 2069 долара. Винаги с нетърпение в столицата на Аляска Енкоридж се очаква годишната вноска от Постоянния фонд за дивиденти. Енджела Родел, която отговаря за разпределението на чековете уточни, тази година на 3 октомври ще бъдат изпратени чекове на 640 000 адреса, като еднакво разпределената сума, ще е на стойност 576 млн. долара.

Източник: Associated Press

Азия

Производствената активност в Китай е нараснала до 6-месечен максимум през септември, сочат предварителните данни на изготвяния от HSBC и Markit индекс за втората по големина икономика в света. Предварителната (flash) версия на измерителя се изкачи до 51,2 пункта през настоящия месец спрямо отчетените 50,1 пункта през август, като резултатът изненада анкетираните от Bloomberg икономисти. Консенсусната оценка на експертите показа прогноза за 50,9 пункта за деветия месец. Всички стойности над 50 пункта са индикатор за растеж, докато резултатите под тази граница са сигнал за свиване. Главният икономист в HSBC за Китай Хунбин Цю заяви, че предварителните данни са добавили "още едно доказателство за продължаващия отскок в растежа на Китай".

Източник: Market Watch

 
Индекси на фондови борси
23.09.2013
Dow Jones Industrial
15 401.38 (-49.71)
Nasdaq Composite
3 765.29 (-9.44)
Стокови борси
23.09.2013
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)103.59
Heating oil ($US/gal.)2.9600
Natural gas ($US/mmbtu)3.6000
Unleaded gas ($US/gal.)2.6200
Gold ($US/Troy Oz.)1 327.00
Silver ($US/Troy Oz.)21.86
Platinum ($US/Troy Oz.)1 425.90
Hogs (cents/lb.)86.42
Live cattle (cents/lb.)130.50

       Опознай България

Батошевски мъжки манастир Успение Богородично

Според известния Батошевски надпис (1246-1256 г.), намерен в манастира през 1836 г. и съхраняван в Националния археологически музей в София, обителта е основана и построена на брега на р. Росица, през ХІІІ в. по времето на цар Михаил ІІ Асен. Манастирът бавно се разрушава почти до основи след падането на България под османско иго. Възобновен е 1809 год. През 1835 г. сред останките се заселва монаха Исай, който моли турските власти за позволение да възстанови светата обител. Манастирската църква е построена за рекордно кратко време – 164 дни, със съдействието на родолюбиви граждани от Севлиево и под ръководството на майстор Константин от Пещера. Ценност за българското национално изкуство представлява големият дърворезбен иконостас и запазените икони от Цаню Захариев (Стария, 1790 - 1886 г.) представител на Тревненската живописна школа. През 1876 г. манастирът е опожарен и отново възстановен след Освобождението. През Възраждането в него е било създадено едно от първите светски (килийни) училища, в което са получили своето образование отец Матей Преображенски - Миткалото и Бачо Киро Петров. Обявен е за паметник на културата.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 24.09.2013
Българска версия: 25910, Английска версия: 3063

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2013. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    

Април 2021
 ПВСЧПСН
13   1234
14567891011
1512131415161718
1619202122232425
172627282930  


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999