Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 12 септември 2013 г., брой 3547
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари
Ако желаете да прекратите абонамента си за изданието - използвайте сигурния и бърз начин - бутона
Отказ от абонамент


Валутни курсове
(12.09.2013)
  EUR/BGN   1.95583  
GBP/BGN   2.32449
USD/BGN   1.47410
CHF/BGN   1.57792
EUR/USD   1.3268*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.09   0.02%  

Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com


Петролни продукти
Вино
Месни продукти
Консервна промишленост
Парфюмерия и козметика
Шивашки изделия
Мебелна промишленост
Дървообработваща промишленост


Някой търси точно теб!
13 700 работодатели намират успешно!


WEB-портал
на българските одитори


Общи събрания днес
  Вета Фарма АД - Велико Търново
Добруджа Кит АД - Исперих
Лъки Хаус АД - София
Нординвест АД - Варна
Пейков Транс ЕООД - Търговище
Вита Медикс Русе ЕАД - Русе
Бул Маркет ком ЕАД - Варна
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Министерски съвет предлага промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, с които при непогасени задължения към бюджета първо ще се плаща главницата, а след това лихвата. Погасяването първо на главниците спира начисляването на лихви и предотвратява натрупването на нови задължения. Друга промяна предвижда да се удължи с една година срокът за плащане на публичните задължения отпреди 1 януари 2008 г. Хората в такава ситуация могат да подадат възражение в НАП, за да бъдат отписани дълговете им по давност. Това ще може да се прави до края на 2014 г., а не само през тази година, както е предвидено в момента. Ако хората не са отписали изтеклите им по давност дългове до края на следващата година, постъпващите плащания от началото на 2015-а ще отиват за погасяване на най-старите им борчове. Включително за такива, за които е изтекъл давностният срок от 5 години.

Източник: Монитор

Съветът на директорите на „БФБ–София” АД е взел решение за спиране изчислението на един от индексите си, а именно BG40. Това ще се случи в края на 2013 г., когато ще стартира изчислението на нов широк индикатор, базиран на пазарната капитализация, коригирана с фрий-флоута на включените емисии. За разлика от индексите, базирани на пазарната капитализация (съответно пазарна капитализация, коригирана с фрий-флоут), при ценово-претеглените индекси няма практика да се ограничава максималното тегло на емисия в индекса.

Източник: Profit.bgКвалификационeн REFA-курс
16.09-27.09, 7.10-18.10.2013

Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси
Втори модул: “Управление на данни за производството”
Тема: Управление на разходите и заплащането
 • Диференциране на заплащането - основи
 • Организация на заплащането
 • Методи за изчисляване на разходите
 • Профил на качествата

 • http://refa.bia-bg.com/, тел. 981-45-67, София
  Дружества
  Други специализирани строителни дейности
  BEIS рейтинг

  Първите 10 дружества
  по
  Дълготрайни
  активи
  за 2011 г.
  (хил. лв.)
    1   Енемона АД - София   80 207  
    2   Крам Комплекс Груп АД - Мусачево - Сф   13 026  
    3   Евро Алианс Инженеринг АД - София   10 153  
    4   Стройинжект АД - София   7 610  
    5   Контролно-заваръчни устройства (КЗУ) АД - София   4 508  
    6   Девня Трейд ООД - Варна   3 660  
    7   Актор акционерно строително дружество - Пловдив   2 933  
    8   Евро алианс кънстракшън АД - София   2 035  
    9   Водно стоителство - Хасково АД - Хасково   1 732  
    10   Консорциум Елмонтажи ООД - Разбойна - Тщ   1 652  
  Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
   
  Българска фондова борса - София - 11.09.2013
    Обща стойност (BGN): 409 624.80  
  Брой търгувани компании: 38
  Premium 46 116.96
  Standard 247 027.54
  АДСИЦ 115 520.40
  Права 959.90
  Най-голяма промяна в цените
  Енергони АД - София 50.00 %
  Синергон холдинг АД - София -8.45 %
  BaSE - Акции: 285.85

  Регулирана информация
  4VI Випом АД - Видин
  4KP КММ АД - Шумен
  4O9 Ловечтурс АД - Ловеч
  5ND Наш Дом - България АД
  - Холдинг - София

    СЕРТИФИЦИРАНИ
  БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

  Продуктите на френската група Danone в България, Чехия и Португалия скоро ще се произвеждат от американската компания Schreiber Foods, стана ясно от съобщение на българската "Данон Сердика". Това ще стане, след като производствените мощности на "Данон Сердика" и на предприятията на групата в другите две държави бъдат прехвърлени на Schreiber Foods. Сделката е обяснена със стратегията на Danone "за оптимизиране на производствените капацитети и разходи заради спада на пазарите в Европа". Навлизането на американската компания в България е сред малкото сделки през последните години, при които купувач е чужд инвеститор, а не местен играч. Сделката не е продажба на дружеството, а само прехвърляне на мощности и производството на продукти с марка "Данон", като приходите от продажбата им ще продължат да отиват към групата, обясниха от българското поделение.

  Източник: Капитал

  Бизнесменът Любомир Павлов е продал основния пакет акции, които притежаваше в „Софарма“. Неговата „Финансова конслутантска компания“ се е разделила 9% от капитала на фармацевтичното дружество срещу 36 млн. лв. Купувач е друга фармацевтична фирма - “Ромфарм компани“. Дяловото участието на „Ромфарм Компани“ ООД в капитала на „Софарма” АД вече достига до 13,53%.  Компанията на Павлов запазва 800 000 акции в „Софарма“, което се равнява на 0,0355% от капитала.

  Източник: Econ.bg

  Оправдателната присъда на бизнесмена Христо Ковачки за укриване на 16 млн. данъци подлежи на ревизия. Това става ясно от решение на Върховния касационен съд. Тричленен съдебен състав на ВКС, начело със съдия Иван Недев, връща делото на Апелативния съд за ново разглеждане. Христо Ковачки бе осъден от Софийски градски съд на 1,5 години условно, а след това бе оправдан от Апелативния съд-София. Според решението на ВКС Апелативният съд е приел, че е създадена добре организирана система за укриване и избягване плащането на данъчни задължения в особено големи размери чрез приспадане на неследващ му се данъчен кредит. Ковачки осъществявал "стратегическо ръководство и управление на четирите дружества, като се е интересувал предимно от финансовия резултат". 

  Източник: Стандарт

  КНСБ e против приватизацията на държавното дружество "Български пощи" ЕАД. Липсва яснота за планираното от новия кабинет бъдеще за пощите - Министерството на транспорта отказва да даде информация кой е този стратегически партньор на дружеството и по какъв начин ще помогне на решаване на проблемите му. Това заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров по време на пресконференция, на която синдикатите изразиха позицията и виждането си, около бъдещето на националната пощенска компания. Коментарът на Димитров е във връзка с изказването на ресорния министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов от 3 септември, че до края на месеца ще бъде определен стратегически партньор на "Български пощи", който ще придобие 49% от собствеността на компанията.

  Източник: Investor.bg

  Дружеството Албена Инвест Холдинг АД отчете печалба в размер на 819 хил. лв. в консолидирания си отчет към второто тримесечие на 2013г. Това е 10-тата година поред в която дружеството отчита печалба към полугодието.  Общите приходи са в размер на 3706 хил. лв. което е понижение от 10.22 % спрямо предходния период. Общите разходи отчитат ръст от 17.13 % до 2913 хил. лв.  Нетните приходи от продажби в края на юни са в размер на 2735 хил.лв. и представляват 73.80 % от общите приходи. Спрямо предходния период те намаляват с 25.70 %. Формираната загуба на акция към второто тримесечие (на осреднена годишна база) е 0.16 лв.

  Източник: Money.bg         Българска стопанска камара


  "Изнесен търговски офис"
  В помощ на външнотърговската дейност


  Външноикономическо сътрудничество  Enterprise Europe Network  Външнотърговски консултации


  Оферти от български и чуждестранни фирми  Предстоящи
  панаири и изложения
  в България и в света

   
  tr valign="top">
  ДИАЛОГ С БИЗНЕСА
  БСК представя на своите членове актуални въпроси относно предстоящи законодателни промени и административни решения, свързани със стопанската дейност:
  Срок за реакция: Тема:
  15 септември 2013 Проект на ЗИД на Закона за обществените поръчки
  18 септември 2013 Проект за промени в Наредбата за излезлите от употреба МПС
  19 септември 2013 Проект за промени в Наредбата за въвеждане на бандеролите за бутилирани алкохолни напитки
  23 септември 2013 Проекти за промени в Закона за ДДС и Закона за акцизите и данъчните складове
  23 септември 2013 Промени в Наредбата за вписване на лицата, извършващи обследване и сертифициране на сгради
  30 септември 2013 Включете се в проучване на критичните места при изпълнението на европроекти
  Новини от БСК и членовете на БСК

  Димитър Бранков: Ръст на минималната заплата ще увеличи безработицата


  Предстоящи събития

  13-14 септември, Созопол: Конференция: ”Стандартизация и свързаните с нея дейности - фактори за международно и балканско сътрудничество"

  Участвайте в проучване на жизнения цикъл на формално придобитата квалификация!

  20 септември: СЕМИНАР „Семинар по прилагането на европейските Регламенти в областта на химикалите (REACH и CLP)"

  Срок – 20 септември! БСК набира фирми, на които да окаже подкрепа в намиране на нови чуждестранни партньори и сключване на договори за износ с тях

  26 и 27 септември: Семинари "Бизнес етикет - имиджът като път към успеха" и "Международен бизнес етикет и протокол"

  26 септември: СЕМИНАР „Прилагане изискванията на законодателството за управление на битови и масово разпространени отпадъци в промишлените предприятия”

  3 и 29 октомври: Семинари „Опитът на „Филипс“ и „Хенкел“ в дуалната система на обучение“

  Специализирана изложба за хранително-вкусова промишленост ANUGA 2013, (06.10-09.10.2013 г., Германия)

  Специализирана изложба WorldFood Ukraine – International Food and drink exhibition (29.10-02.11.2013 г., Украйна)

  18-21 ноември: Международен панаир ”Земеделие , храни и туризъм”

  Център за компютърно обучение
  към Българската Стопанска Камара
  Центърът за компютърно обучение на БСК е Майкрософт ИТ академия и оторизиран от Майкрософт център за тестване и сертифициране на компютърни умения по офис пакета на Майкрософт (MOS), единствен в България. На www.certiport.com/go можете да намерите информация за процеса за сертифициране.
  Центърът е и Сиско академия за обучение на мрежови специалисти.


  Регионална Cisco академия
  CCNA 2 сем. - 14.09.2013 - съботно-неделен
  CCNA 4 сем. - 14.09.2013 - съботно-неделен
  CCNA 1 сем. - 05.10.2013 - съботно-неделен
  CCNP - Troubleshoot -  19.октомври 2013 - съботно-неделен 
  Основи на ОС Debian Linux
  Ниво 3
  - 5.10.2013 - съботно-неделен

  Курсове по дигитални компетенции
  Windows 7 и MS Office 2010 - базово ниво и за напреднали - предстоят през м. октомври

  Регистрирайте се онлайн сега!

  За допълнителна информация: тел. 981 03 26
  http://educentre.bia-bg.com/,
  e-mail: educentre@bia-bg.com

   
  Център за професионално обучение на БСК
  Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
  Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности. Центърът за професионално обучение е сертифициран по EN ISO 9001:2008.
  Центърът за професионално обучение на БСК организира:
  Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
  Обучения за начална и допълнителна квалификация;
  Обучения по ключови компетенции;
  Вътрешно фирмени обучения по заявка;
  Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
  Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
  Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
  Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

  За допълнителна информация:
  тел. 987 97 03; 932 09 69,
  e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
  www.training.bia-bg.com


         Светът

  Европа

  Германският автомобилен производител Volkswagen (VW) планира в близко бъдеще да предлага превозни средства за търговски цели в САЩ. Намерението е част от програмата на компанията за разширяване на своята продуктова гама от автомобили зад океана. Най-големият европейски производител на автомобили в момента предлага на американския пазар своите модели от висок клас на Audi и Porsche, тези на ултра-луксозните Bentley, Bugatti и Lamborghini, както и предимно пътнически автомобили с марка Volkswagen. "Търговските пикапи и микробуси от типа на VW Caddy със сигурност ще представляват интерес за американския пазар", заяви изпълнителният директор на VW Group за САЩ Джонатан Браунинг. Продажбата на превозни средства за търговски цели ще бъде втората фаза от експанзията на марката Volkswagen в САЩ. Германският производител се стреми да засили присъствието си в САЩ с цел да надмине по продажби основните си конкуренти от Toyota и General Motors и да стане водещ световен автомобилен производител.

  Източник: Ройтерс

  Америка

  International Business Machines (IBM) ще продаде глобалния си бизнес за обслужване на клиенти и аутсорсинг на хардуерния дистрибутор Synnex за 505 млн. долара, с което изпълнява плановете си за фокусиране към най-печелившите дейности. Synnex ще плати за придобиването 430 млн. долара в брой и 75 млн. в свой акции, което ще даде на IBM дял в компанията. През миналата година това звено на IBM е реализирало продажби за 1.3 млрд. долара, което представлява малко над 1% от общите приходи на групата. След сделката тези операции ще бъдат интегрирани в подразделението на Synnex за глобални бизнес услуги Concentrix. Като част от сделката, Synnex ще сключи многогодишно споразумение за партньорство с IBM в сферата на обслужването на бизнес клиенти и аутсорсинг услугите. Сделката е част от стратегията на IBM да се освободи от операции с нисък марж на печалба, за да постигне целта си за печалби от 20 долара на акция през 2015 г., спрямо 15.25 долара сега.

  Източник: Блумберг

  Азия

  Северна и Южна Корея се споразумяха за рестартиране на производствените дейности в съвместната индустриална зона "Кесон". След дълги преговори, продължили няколко часа, двете страни постигнаха договорка и определиха за начална дата на подновяването на работния процес 16 септември. Работата в промишления комплекс бе преустановена през април, когато Северна Корея изтегли своите работници на фона на покачващото се политическо напрежение между Пхенян и Сеул. "Кесон" е последният функциониращ съвместен проект между двете Кореи и един от основните източници на приходи за Пхенян. Зоната, която се намира на територията на КНДР, е дом на 123 южнокорейски фабрики, в които работят повече от 50 000 севернокорейци.Южнокорейските фирми ще бъдат освободени от данъци до края на годината. По този начин ще бъдат компенсирани част от загубите, понесени докато комплексът бе затворен.

  Източник: BBC

   
  Индекси на фондови борси
  11.09.2013
  Dow Jones Industrial
  15 326.60 (135.54)
  Nasdaq Composite
  3 725.01 (-4.01)
  Стокови борси
  11.09.2013
    Стока Цена  
  Light crude ($US/bbl.)107.56
  Heating oil ($US/gal.)3.0700
  Natural gas ($US/mmbtu)3.5700
  Unleaded gas ($US/gal.)2.7100
  Gold ($US/Troy Oz.)1 363.80
  Silver ($US/Troy Oz.)23.17
  Platinum ($US/Troy Oz.)1 473.50
  Hogs (cents/lb.)87.25
  Live cattle (cents/lb.)125.05

         Опознай България

  Преславската планина

  Сравнително ниската Преславска планина е живописно кътче от Предбалкана. На север варовиковата планинска верига постепенно се прелива в Дунавската равнина, а южната верига преминава в Карнобатските и Айтоските възвишения. Най- високият връх е Голяма Въшкадалница – 723 м н.в. В полите на Преславската планина се намира столицата от времето на княз Борис – Велики Преслав. Растителността тук е представена предимно от широколистни видове като конският кестен, достигащ до 30 м височина. В Преславската планина е и проходът Дервиш. Проходът и пътят през него се пазели от крепост, наричана Белото градище. Легенда разказва, че тук била разположена лятната резиденция на българските царе. Дворците в резиденцията били много богати. Имало чешма от чисто злато. В подземието била царската съкровищница, пълна с богатства от цял свят.


  Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 12.09.2013
  Българска версия: 25910, Английска версия: 3063

  Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
  тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
  Copyright © 1999-2013. Всички права запазени.


  Архив
  Бизнес Индустрия Капитали

  Година:  
  Януари 2021
   ПВСЧПСН
  53    123
  145678910
  211121314151617
  318192021222324
  425262728293031

  Февруари 2021
   ПВСЧПСН
  51234567
  6891011121314
  715161718192021
  822232425262728

  Март 2021
   ПВСЧПСН
  91234567
  10891011121314
  1115161718192021
  1222232425262728
  13293031    

  Април 2021
   ПВСЧПСН
  13   1234
  14567891011
  1512131415161718
  1619202122232425
  172627282930  


   2021   2020   2019  
   2018   2017   2016  
   2015   2014   2013  
   2012   2011   2010  
   2009   2008   2007  
   2006   2005   2004  
   2003   2002   2001  
   2000   1999