Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 01 август 2013 г., брой 3518
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари
Ако желаете да прекратите абонамента си за изданието - използвайте сигурния и бърз начин - бутона
Отказ от абонамент


Валутни курсове
(01.08.2013)
  EUR/BGN   1.95583  
GBP/BGN   2.23907
USD/BGN   1.47332
CHF/BGN   1.58791
EUR/USD   1.3275*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.08   0.02%  

Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com


Петролни продукти
Вино
Месни продукти
Консервна промишленост
Парфюмерия и козметика
Шивашки изделия
Мебелна промишленост
Дървообработваща промишленост


Някой търси точно теб!
13 700 работодатели намират успешно!


WEB-портал
на българските одитори


Общи събрания днес
  Балмат АД - Нова Загора
Прайм Турист АД - София
Мултитех ООД ООД - София
Спонс АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Общата сума, която гражданите държат на депозит в родните банки мина мизата от 37 млрд. лева, сочат данните на БНБ към края на полугодието на 2013 година. Точната сума, която съхраняват трезорите възлиза на 37,083 млрд. лева, след като през месец юни българите са спестили нови 290,5 млн. лева. Така за една година в родните банки сме вложили рекордната сума от 3,303 млрд. лева. Към края на полугодието на 2012 г. размерът на депозитите възлизаше на 33,779 млрд. лева. Малко над 52% от влоговете са договорени в левове, 39% са в евро, а близо 9% са в други валути, като например щатски долар или швейцарски франк. Банките са изплатили доходност на гражданите под формата на лихви по депозитите в размер на 689,7 млн. лева. 317 млн. лева е печалбата на родната банкова система за първите 6 месеца на настоящата година, съобщават от БНБ. 

Източник: Стандарт

Безработицата в България леко се е понижила през юни, вероятно заради активния летен сезон. Данните на Евростат сочат, че безработицата у нас е била 12,6% през шестия месец на годината, докато през май беше 12,7%. По оценки на Агенцията по заетостта безработицата през юни се е понижила до 10,7%. Данните са на базата на регистрираните в бюрата по труда безработни, докато европейската статистическа служба изчислява нивото на безработицата на базата на икономически активното население. Наблюдава се понижение и на безработицата сред младежите до 25 години. През юни нивото й се изчислява на 25,5%, докато през май беше 26,2%.

Източник: Investor.bgКвалификационeн REFA-курс
16.09-27.09, 7.10-18.10.2013

Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси
Втори модул: “Управление на данни за производството”
Тема: Управление на разходите и заплащането
 • Диференциране на заплащането - основи
 • Организация на заплащането
 • Методи за изчисляване на разходите
 • Профил на качествата

 • http://refa.bia-bg.com/, тел. 981-45-67, София
  Регулирана информация

  На 31.07.2013 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи неконсолидиран финансов отчет за второ тримесечие на 2013 год. на "Наш Дом - България" АД - Холдинг - София /5ND/

  Дружества
  Други спомагателни дейности в транспорта
  BEIS рейтинг

  Първите 10 дружества
  по
  Брой
  служители
    1   Летище София ЕАД - София   1 918  
    2   Пристанище Варна ЕАД - Варна   1 652  
    3   Ръководство въздушно движение ДФ - София   1 238  
    4   Център за градска мобилност ЕАД - София   1 054  
    5   Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт АД - Варна   729  
    6   Луфтханза Техник София ООД - София   374  
    7   Порт Флот Бургас ЕООД - Бургас   163  
    8   Портови флот 99 ЕООД - София   160  
    9   Дискордиа АД - Варна   140  
    10   Летище Пловдив ЕАД - Крумово - Пд   132  
  Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
   
  Българска Фондова Борса - София - 31.07.2013
    Обща стойност (BGN): 2 398 543.86  
  Брой търгувани компании: 62
  Premium 1 535 548.29
  Standard 623 371.98
  АДСИЦ 239 506.89
  Структурирани 116.70
  Най-голяма промяна в цените
  Енемона АД - София 85.24 %
  ОЦК АД - Кърджали -10.00 %
  BaSE - Акции: 14 500.92
  BaSE - АДСИЦ: 89.20

  Регулирана информация
  4VI Випом АД - Видин
  4KP КММ АД - Шумен
  4O9 Ловечтурс АД - Ловеч
  5ND Наш Дом - България АД
  - Холдинг - София

    СЕРТИФИЦИРАНИ
  БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

  82 млн. лв. печалба за първите шест месеца на настоящата година отчитат от "Булгартабак - Холдинг" АД, сочи публикуваният финансов отчет на компанията през Комисията за финансов надзор. Обемът на реализираната готова продукция на дружеството за вътрешен пазар е с 5,8% по нисък от обема за същия период на 2012 г. Обемът на реализираната готова продукция за вътрешен пазар е с 5,8% по-нисък от обема за същия период на 2012 г. Бандеролният пазар на цигари се свива с 5,9% на годишна база, по данни на независима маркетингова агенция. С около 36% повече спрямо първото полугодие на 2012 г. са реализираните натурални обеми от износ на Булгартабак.

  Източник: Стандарт

  Български пощи са с ново ръководство - в съвета на директорите на държавното дружество са назначени Пламен Павлов и Цветана Костадинова, досегашни шефове на дирекции в компанията. Съветът на директорите избра Никола Шерлетов, който и до сега беше част от ръководството, за свой председател, а Пламен Павлов за главен изпълнителен директор.

  Източник: Дневник

  Две седмици след като Vienna Insurance Group (VIG) обяви, че се споразумяла с никому неизвестното United Capital да му продаде най-голямата пенсионна компания в България - "Доверие", се оказа че в сделката влиза и целият бизнес на австрийската група извън застраховането - управляващото дружество "Ти Би Ай асет мениджмънт" и инвестиционният посредник "Ти Би Ай инвест". Това стана ясно на среща на директора на United Capital Дебора Стърман с български журналисти, където тя се опита да разсее притесненията около собствеността и капиталите на представляваното от нея дружества.

  Източник: Капитал

  Над 207 млн.лв. дължи ЕСО на НЕК за погасяване разходите за студен резерв на ТЕЦ AES-Гълъбово и ТЕЦ "Контур Глобал Марица Изток 3" за периода януари-юни 2013 г. И вместо да се разплати с двете дружества, операторът е насочвал парите към няколко топлоелектрически централи, сред които и ТЕЦ Варна. От публични изяви на изпълнителния директор на ТЕЦ Варна става ясно, че дружеството е осигурявало 60% от студения резерв на страната. И до ден днешен ТЕЦ-ът няма изградена сероочистваща инсталация. Едва вчера е проведена тръжна процедура за подбор на фирми за изграждането на сероочистваща инсталация за спазване на евро изискванията за околна среда. А такава инсталация се изисква от Директива 2001/80 на Европейския съюз.

  Източник: Дарик радио

  Замръзналото кредитиране продължава да стопява реализираните от банките в България печалби, показват данните на БНБ към края на юни 2013 г. За първото полугодие постигнатият в системата общ финансов резултат е в размер на 317.7 млн. лв. Над две трети от общата печалба в сектора (69.2%) е формирана от двете най-големи банки на пазара – Уникредит Булбанк и ДСК. Седем от опериращите на пазара 30 финансови институции приключват полугодието със загуби. Според надзорната статистика отчетеният общ финансов резултат към края на юни е с 1.83% по-нисък спрямо първото полугодие на 2012 г. Реализираната само за второто тримесечие печалба (150.4 млн. лв.) е по-малка и в сравнение с постигнатата за периода януари - март (167.3 млн. лв.). Основната причина за топящите се печалби в сектора са намаляващите нетни лихвени приходи на финансовите институции.

  Източник: Капитал

  Нетната неконсолидирана печалба на Зърнени храни България към 30 юни 2013 г. възлиза на 6.686 млн. лв., става ясно от публикуван на борсата отчет на компанията. Инвеститорите в дружеството ще очакват с повишен интерес и консолидирания отчет на Зърнени храни България, който се очаква в края на идния месец. Той ще покаже накъде и как се развива холдинговото дружество, след като към него бяха добавени компании като Асенова крепост, Проучване и добив на нефт и газ и др. Дружеството притежава още инвестиции в Порт Балчик, Слънчеви лъчи Провадия, Зърнени храни Грейн, Ай ти системс консулт, Химимпорт фарма, Диализа България, Хим ойл трейд, Рабър трейд, Тексим трейдинг, Булхимтрейд, Омега финанс, Оргахим трейдинг и др.

  Източник: Profit.bg         Българска Стопанска Камара


  Изнесен Търговски офис”
  В помощ на външнотърговската дейност


  Външноикономическо сътрудничество  Enterprise Europe Network  Външнотърговски консултации


  Оферти от български и чуждестранни фирми  Предстоящи
  панаири и изложения
  в България и в света

   
  ДИАЛОГ С БИЗНЕСА
  БСК представя на своите членове актуални въпроси относно предстоящи законодателни промени и административни решения, свързани със стопанската дейност:
  Срок за реакция: Тема:
  2 август 2013 Предстои въвеждане на задължение за работодателите да регистрират водачите на служебни МПС в КАТ
  8 август 2013 Проект на Закон за представителите по индустриална собственост
  9 август 2013 Проект на Наредба за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи
  5 септември 2013 Национална стратегия за насърчаване на малките и средни предприятия в България 2014-2020
  Новини от БСК и членовете на БСК

  Становище на БСК относно планираните промени в Закона за енергийната ефективност


  Предстоящи събития

  5-9 октомври: Търговско изложение за води WEFTEC 2013, гр. Чикаго, САЩ. Срок за записване - 10 септември!

  13-14 септември, Созопол: Конференция: ”Стандартизация и свързаните с нея дейности - фактори за международно и балканско сътрудничество"

  Участвайте в проучване на жизнения цикъл на формално придобитата квалификация!

  26 и 27 септември: Семинари "Бизнес етикет - имиджът като път към успеха" и "Международен бизнес етикет и протокол"

  Център за компютърно обучение
  към Българската Стопанска Камара
  Центърът за компютърно обучение на БСК е Майкрософт ИТ академия и оторизиран от Майкрософт център за тестване и сертифициране на компютърни умения по офис пакета на Майкрософт (MOS), единствен в България. На www.certiport.com/go можете да намерите информация за процеса за сертифициране.
  Центърът предлага и обучение с ваучери по програмата "Аз мога повече" на Агенция по заетостта
  - за професиите "Оператор на компютър" и „Монтьор на компютърни системи”, както и за дигитална компетентност по 7 програми.  Регионална Cisco академия
  CCNA 2 сем. - 14.09.2013 - съботно-неделен
  CCNA 4 сем. - 14.09.2013 - съботно-неделен
  CCNP - Troubleshoot- м.октомври 2013 - съботно-неделен 
  Основи на ОС Debian Linux
  Ниво 3
  - 14.09.2013 - съботно-неделен

  Регистрирайте се онлайн сега!

  За допълнителна информация: тел. 981 03 26
  http://educentre.bia-bg.com/,
  e-mail: educentre@bia-bg.com

   
  Център за професионално обучение на БСК
  Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 35 професии в над 60 специалности. Центърът за професионално обучение се Сертифицира по EN ISO 9001:2008.
  Центърът за професионално обучение на БСК организира:
  Професионално обучение и квалификация;
  Вътрешно фирмени обучения по заявка;
  Разработване на проекти по различни програми по заявка;
  Консултации за разкриване на дейности за професионално обучение; Здравословни и безопасни условия на труд.

  За допълнителна информация:
  тел. 987 97 03; 932 09 69,
  e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
  www.training.bia-bg.com


         Светът

  Европа

  Френският машиностроителен гигант Schneider Electric ще придобие британската инженерингова група Invensys PLC. За възможна сделка се заговори преди около две седмици, след като представители на Schneider коментираха, че са възможни придобивания с цел оптимизацията на разходите. Цената на сделката е 3.4 млрд. паунда, което с около 3% над тази, предложена първоначално, съобщиха световните агенции. Придобиването на Invensys е част от стратегията на Schneider Electric за съсредоточаване върху индустриалната автоматизация. Акционерите на британската компания ще получат 502 пенса на акция, което представлява премия от 14% върху цената преди началото на преговорите. Окончателната цена е малко под първоначалната оферта от 505 пенса на акция, но кешовият компонент се покачва до 372 пенса на акция, спрямо 319.

  Източник: Ройтерс

  Америка

  Американската банка JPMorgan Chase ще трябва да плати глоба в размер на 410 млн. долара по обвинение, че е манипулирала енергийните пазари в Калифорния и Близкия запад на САЩ. Глобата е наложена от Федералната комисия за енергийно регулиране (FERC), която твърди, че търговските практики на енергийното подразделение на JP Morgan са повишили цените за електричество, главно в Калифорния и Близкия Запад. Регулаторът посочва, че търговците на енергия на компанията са създали изкуствени условия за повишаване на цената й. Банката не счита обвиненията за основателни. "Глобата няма да окаже съществено въздействие върху нашите финансови резултати, защото ние предварително сме заделили резерви за случая", заяви говорителят на JP Morgan Браян Марчиони.

  Източник: BBC

  Азия

  Китайските власти са уверени, че втората по сила икономика в света ще постигне растеж близък до официално заложената цел от 7,5%, подпомогнат от постоянното нарастване на инвестициите. "Търсенето на инвестиции остава силно, тъй като правителството насърчава индустриализацията и урбанизацията", заяви в сряда Сю Шаошъ, ръководител на Националната комисия за развитие и реформи, в официално изявление на уебсайта на ведомството. "Уверени сме, че имаме условията и възможността за достигане на заложения годишен растеж от около 7,5%", отбеляза той. "Трябва обаче да работим много усилено в тази насока", допълни още Сю Шаошъ.

  Източник: Market Watch

   
  Индекси на фондови борси
  31.07.2013
  Dow Jones Industrial
  15 499.54 (-21.05)
  Nasdaq Composite
  3 626.37 (9.90)
  Стокови борси
  31.07.2013
    Стока Цена  
  Light crude ($US/bbl.)105.03
  Heating oil ($US/gal.)3.0600
  Natural gas ($US/mmbtu)3.4500
  Unleaded gas ($US/gal.)3.0000
  Gold ($US/Troy Oz.)1 312.40
  Silver ($US/Troy Oz.)19.63
  Platinum ($US/Troy Oz.)1 429.30
  Hogs (cents/lb.)83.32
  Live cattle (cents/lb.)125.48

         Опознай България

  Форумният комплекс в Пловдив

  Още от края на І век сл.Хр. Пловдив, тогава Филипопол, се сдобива с нов градоустройствен план и център /форум по римски образец/. Разкрит през 70те години на двадесети век в сърцето на Пловдив, от двете страни на Централна поща, комплексът включва два основни обекта - Античният форум и Одеонът. Форумът е най-големият форумен комплекс на територията на България. На него е бил съсредоточен административният, икoномическият, културният и религиозният живот на античния град. Провеждали са се събрания, дебати, празници, държавни дела. На северозападния ъгъл е одеонът на форумния комплекс. Античният Oдеон с 300-350 места е една от последните археологически сензации на Пловдив. Съдържа всички елементи на покрита театрална сграда, освен това е служел и като седалище на градския съвет на Филипопол. По време на проучването му са открити мраморни фрагменти от сградата, надпис върху постамент на императорска статуя, галерия със запазени антични зидове, оригинални мраморни полуколони, както и 87 сребърни монети, вероятно укрити при готското нашествие.


  Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 01.08.2013
  Българска версия: 25887, Английска версия: 3064

  Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
  тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
  Copyright © 1999-2013. Всички права запазени.


  Архив
  Бизнес Индустрия Капитали

  Година:  
  Януари 2021
   ПВСЧПСН
  53    123
  145678910
  211121314151617
  318192021222324
  425262728293031

  Февруари 2021
   ПВСЧПСН
  51234567
  6891011121314
  715161718192021
  822232425262728

  Март 2021
   ПВСЧПСН
  91234567
  10891011121314
  1115161718192021
  1222232425262728
  13293031    

  Април 2021
   ПВСЧПСН
  13   1234
  14567891011
  1512131415161718
  1619202122232425
  172627282930  


   2021   2020   2019  
   2018   2017   2016  
   2015   2014   2013  
   2012   2011   2010  
   2009   2008   2007  
   2006   2005   2004  
   2003   2002   2001  
   2000   1999