Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Петък, 28 юни 2013 г., брой 3494
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари
Ако желаете да прекратите абонамента си за изданието - използвайте сигурния и бърз начин - бутона
Отказ от абонамент


Валутни курсове
(28.06.2013)
  EUR/BGN   1.95583  
GBP/BGN   2.29262
USD/BGN   1.50079
CHF/BGN   1.58675
EUR/USD   1.3032*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.06   0.01%  

Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com


Годишни счетоводни отчети
ВСУ Черноризец Храбър - Варна


Петролни продукти
Вино
Месни продукти
Консервна промишленост
Парфюмерия и козметика
Шивашки изделия
Мебелна промишленост
Дървообработваща промишленост


Някой търси точно теб!
13 700 работодатели намират успешно!


WEB-портал
на българските одитори


Общи събрания днес
  Алкомет АД - Шумен
Енерго-Про Мрежи АД - Варна
Гоце Делчев Табак АД - Гоце Делчев
М+С Хидравлик АД - Казанлък
Оргтехника АД - Силистра
Инвестор.БГ АД - София
Финансова къща Евър АД - София
Хелт енд уелнес АДСИЦ - София
Корпорация за технологии и иновации АД - Пловдив
Еврохолд България АД - София
Зърнени Храни България АД - София
Пи Ар Си АДСИЦ - София
Капман грийн енерджи фонд АД - София
Мел Холдинг АД - София
Централна кооперативна банка АД - София
Енергони АД - София
Алфа България АД - София
Имоти Директ АДСИЦ - София
Атлас Финанс АД - Пловдив
Петрол АД - София
Арома АД - София
Гимел АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

През 2011 г. бюджетните разходи за научноизследователска и развойна дейност у нас са възлизали на 188,6 млн. лв., като в сравнение с предходната година са намалели с 3,3 на сто, сочат данни на НСИ. Делът на бюджетните разходи за научноизследователска и развойна дейност от брутния вътрешен продукт е намалял – от 0,28 на сто през 2010 г. - до 0,25 на сто през 2011 г., което е около една трета от стойността на този показател за ЕС-27 /0,76 на сто през 2010 г./, отчита НСИ. По данни на националната статистика у нас с научно-развойна дейност се занимават около 20 хиляди специалисти /от тях 12 хиляди с еквивалент на пълна заетост/ и около 5000 души технически и помощен персонал /половината от този персонал е с еквивалент на пълна заетост/. 

Източник: Дарик радио

През 2012 г. малките и средните фирми у нас са 351 420, или 99,8% от всички компании у нас. 92,2% от тях са микропредприятия - с до 10 служители. В тях са концентрирани 90% от заетите у нас. Тези данни представи директорът на Агенцията за насърчаване на малки и средни предприятия Никола Стоянов. През миналата година преките чужди инвестиции в страната са се увеличили с 9,6%, но ръстът на БВП намалява до 0,8%. Българската агенция за експортно застраховане има капацитет за застраховки за сметка на държавата в размер на 900 млн. лева през тази година. Това е с 10% повече от миналата, изтъкна Валентина Гичева от агенцията.

Източник: Econ.bg

Дружества
Производство на дървесна маса, хартия, картон и изделия от хартия и картон
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Дълготрайни
активи
за 2011 г.
(хил. лв.)
  1   Дуропак Тракия АД - Пазарджик   69 085  
  2   Костенец-ХХИ АД - Костенец   42 095  
  3   Дунапак Родина АД - Пловдив   31 010  
  4   Завод за хартия Белово АД - Белово   28 897  
  5   Монди Стамболийски ЕАД - Стамболийски   19 968  
  6   Унипак АД - Павликени   12 140  
  7   Темподем ЕООД - Труд   7 108  
  8   Кам 919 ЕООД - Пловдив   4 376  
  9   Велпа 91 АД - Стражица   4 040  
  10   Интерпред Партнер АД - Гоце Делчев   2 304  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска Фондова Борса - София - 27.06.2013
  Обща стойност (BGN): 687 868.85  
Брой търгувани компании: 51
Premium 16 836.02
Standard 582 170.73
АДСИЦ 88 862.11
Най-голяма промяна в цените
Холдинг Варна АД - Варна 21.55 %
Адванс Екуити холдинг АД - София -12.13 %
BaSE - Акции: 19 830.42

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
4O9 Ловечтурс АД - Ловеч
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Възможностите за изграждане на малки ВЕЦ-ове от двете страни на границата на България и Сърбия ще бъдат проучени внимателно. Това предвижда проект, финансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество. Проектът цели да насърчи и увеличи използването на възобновяеми енергийни източници чрез предоставяне на методическа и техническа подкрепа, които ще привлекат потенциални инвеститори в областта на трансграничното сътрудничество. Ще бъдат анализирани перспективни участъци на реките Нишава, Ерма и Струма, Власинско езеро в Сърбия и язовир Пчелина край село Ковачевци, като потенциални обекти в разработването на водноелектрически централи. Изпълнението на проекта ще продължи една година. Бюджетът му е 186 262 евро.

В Бюрото по труда във Видин е постъпило уведомление за предстоящо масово съкращение в дружество "Гипс" в село Кошава. Безработицата във Видинско е близо 23% - двойно повече от средното за страната. От началото на юли ще бъдат освободени от работа 37 работници и служители в "Гипс". От тях само двама са подземни работници, останалите са били заети в обслужващата сфера и администрацията. Причината за 20%-ното масово съкращение в дружеството е липсата на достатъчно пазар за строителен гипс поради ограниченото строителство в региона, каза директорът на Бюрото по труда във Видин Владимир Георгиев.

Източник: БНР

3 камиона, лек автомобил и микробус обяви за продан съдия изпълнител в Петрич, автомобилите са собственост на една от първите и успешни строителни фирми в Петрич "Елпида Стил", която започна работа в първите години на демокрацията и изгради забележителни обекти на територията на региона. Разпродажбата е заради дългове на фирмата към банкова институция. Това е поредната строителна фирма, която фалира в годините на кризата. В момента строителството е замразено и бранша отбелязва абсолютен застой, коментираха предприемачи.

Източник: Струма

Ново, високоефективно ядрено гориво - ТВСА 12, ще бъде внедрено в АЕЦ "Козлодуй". Това съобщи президентът на руската компания ТВЕЛ Юрий Оленин . Новата касета има удължен 18-месечен цикъл на работа. ТВСА 12 е разработка на ТВЕЛ, което ще намали относителния дял на ядрените касети в себестойността на електроенергията от АЕЦ. Новото гориво вече е в експлоатация в Калининската АЕЦ в Русия.

Източник: Стандарт

"Билла България" планира да отвори 14 нови обекта през тази година. Три от магазините вече са факт – в Стара Загора, Плевен и Шумен, а два ще бъдат открити през юли – един в София и един в Пловдив, съобщи новият изпълнителен директор на компанията Николай Петров. Според маркетингови агенции пазарът на хранителни стоки в страната за 2012 г. се оценява на 9.5 млрд. лв., а "Билла България" има 5% дял.

Източник: Капитал       Българска Стопанска Камара


Изнесен Търговски офис”
В помощ на външнотърговската дейност


Външноикономическо сътрудничествоEnterprise Europe NetworkВъншнотърговски консултации


Оферти от български и чуждестранни фирмиПредстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
ДИАЛОГ С БИЗНЕСА
БСК представя на своите членове актуални въпроси относно предстоящи законодателни промени и административни решения, свързани със стопанската дейност:
Срок за реакция: Тема:
25 юни 2013 Проект на ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет в областта на околната среда
9 юли 2013 Проект за промени в Закона за корпоративното подоходно облагане
10 юли 2013 Проект на ЗИД на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми
10 юли 2013 Проекти за промени в законите за енергетиката и за енергията от ВЕИ
10 юли 2013 Проект на ЗИД на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор
10 юли 2013 Проекти за промени в Закона за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати и в ЗМДТ
31 юли 2013 Публични консултации относно модернизиране на инструментите за търговска защита
Новини от БСК и членовете на БСК

Становище на БСК относно планираните промени в Закона за енергийната ефективност


Предстоящи събития

Конкурс на Българска стопанска камара - 3 – 30 юни

13-14 септември, Созопол: Конференция: ”Стандартизация и свързаните с нея дейности - фактори за международно и балканско сътрудничество"

Участвайте в проучване на жизнения цикъл на формално придобитата квалификация!

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара
Центърът за компютърно обучение на БСК е Майкрософт ИТ академия и оторизиран от Майкрософт център за тестване и сертифициране на компютърни умения по офис пакета на Майкрософт (MOS), единствен в България. На www.certiport.com/go можете да намерите информация за процеса за сертифициране.
Центърът предлага и обучение с ваучери по програмата "Аз мога повече" на Агенция по заетостта
- за професиите "Оператор на компютър" и „Монтьор на компютърни системи”, както и за дигитална компетентност по 7 програми.Регионална Cisco академия
CCNA 2 сем. - 14 септември 2013 - съботно-неделен
CCNP - Troubleshoot- септември-октомври 2013 - съботно-неделен 
Основи на ОС Debian Linux
Ниво 3
- м.септември - съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 35 професии в над 60 специалности. Центърът за професионално обучение се Сертифицира по EN ISO 9001:2008.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Професионално обучение и квалификация;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване на проекти по различни програми по заявка;
Консултации за разкриване на дейности за професионално обучение; Здравословни и безопасни условия на труд.

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Икономиката на Ирландия се сви за трето поредно тримесечие през периода януари-март, след като икономическата слабост в останалата част от еврозоната и във Великобритания нанесоха удар по търсенето на нейния износ. Спадът в икономическата активност унищожава надеждите на правителството за гладък преход от спасителната помощ към самостоятелно функционираща икономика, тъй като вероятно ще върне съмненията у инвеститорите за способността на страната да изплаща огромните си задължения. Това е и пореден удар за европейските политици, които гледаха на Ирландия като на рядък пример за успешно прилагане на мерките на строги икономии, подчертава агенцията. Преди обявяването на данните за брутния вътрешен продукт от ирландската Централна статистическа служба очакванията бяха за скромен икономически растеж, въпреки силното орязване на разходите и повишаването на данъците.

Източник: Market Watch

Америка

Еквадорското министерство на информацията съобщи, че страната прекратява митническото споразумение със САЩ, след като американските власти заплашиха Кито с икономически санкции заради аферата "Сноудън". Според този договор Еквадор можеше да внася без мита стоки в Съединените щати. Явно еквадорските власти са решили да не се поддават на натиска на Белия дом заради искането да им се предаде бившият консултант на ЦРУ Едуард Сноудън, . Той от неделя се намира в транзитната зона на московско летище "Шереметево" и поиска политическо убежище в Еквадор. Властите в Кито дори вече издали пасаван на Сноудън, за да пътува, съобщи телевизионният канал Univision. Той качи на сайта си копие от документа с дата 22 юни, издаден от генералния консул на Еквадор в Лондон, като текстът е на английски и испански език.

Източник: Associated Press

Азия

Китай направи поредна стъпка, която вероятно ще задълбочи търговските спорове между Поднебесната империя и Европейския съюз. От петък Пекин въвежда наказателни мита за химически продукти, внасяни от ЕС. Антидъмпинговите тарифи за вноса на толуидин (химикал, който се използва в междинни продукти за бои, лекарства и пестициди) ще бъде 36.9%, съобщи китайското министерство на търговията. Преди година Китай започна разследване дали продуктът не е внасян в държавата на дъмпингови цени. Новите наказателни мита ще бъдат в сила в продължение на пет години. В момента между Китай и ЕС вървят поредица от сериозни търговски спорове. Брюксел твърди, че Пекин изнася на дъмпингови цени в ЕС фотоволтаични панели и наложи върху техния внос наказателни мита от 11.8%, които ще достигнат 47% през август.

Източник: EUBusiness

 
Индекси на фондови борси
27.06.2013
Dow Jones Industrial
15 024.49 (114.35)
Nasdaq Composite
3 401.86 (25.64)
Стокови борси
27.06.2013
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)97.50
Heating oil ($US/gal.)2.8900
Natural gas ($US/mmbtu)3.5800
Unleaded gas ($US/gal.)2.7300
Gold ($US/Troy Oz.)1 211.60
Silver ($US/Troy Oz.)18.53
Platinum ($US/Troy Oz.)1 325.10
Hogs (cents/lb.)99.40
Live cattle (cents/lb.)122.92

       Опознай България

Село Медвен

Родното село на Захари Стоянов, е разположено в красивата Котленска планина, на 14 км. източно от с.Жеравна и на 22 км. югоизточно от гр.Котел. На север от него е Борил могила. Легенда разказва, че там било съкровището на цар Борил. Входът на подземието бил сух геран. Долу започвала галерия. Зад желязна врата била съкровищницата. Вътре имало много злато, сребро и безценни камъни. В мраморен сандък Борил оставил корона, жезъл, златен кръст и златен меч... Всяка къща в селото е паметник на културата. Голяма част от къщите в Медвен носят облика на котленската възрожденска къща, като двуетажните постройки са строени преди 150 години. Всичко в Медвен е автентично, всяка къща има механа и навсякъде е застлано с китеници и пъстри черги. При построяването на къщите си старите медвенци избирали място, където има брястове. Днес село Медвен има над 400 къщи, които обособяват тукашната архитектура с талпените си стени, големи стрехи и малките еркери с обработени конзоли. За паметници на културата са обявени 168 от тези къщи.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 28.06.2013
Българска версия: 25857, Английска версия: 3069

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2013. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    

Април 2021
 ПВСЧПСН
13   1234
14567891011
1512131415161718
1619202122232425
172627282930  


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999