Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 13 юни 2013 г., брой 3483
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари
Ако желаете да прекратите абонамента си за изданието - използвайте сигурния и бърз начин - бутона
Отказ от абонамент


Валутни курсове
(13.06.2013)
  EUR/BGN   1.95583  
GBP/BGN   2.30572
USD/BGN   1.47310
CHF/BGN   1.58714
EUR/USD   1.3277*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.06   0.01%  

Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com


Петролни продукти
Вино
Месни продукти
Консервна промишленост
Парфюмерия и козметика
Шивашки изделия
Мебелна промишленост
Дървообработваща промишленост


Някой търси точно теб!
13 700 работодатели намират успешно!


WEB-портал
на българските одитори


Общи събрания днес
  Примагаз АД - Варна
Балканкарподем - инвест АД - Габрово
БКС Бъдинстрой АД - Видин
Корадо България АД - Стражица
Теспом АД - Габрово
Фазерлес АД - Силистра
Еко агро АД - Албена
Спектър АД - Сливен
СТС -Слаботокови съединители АД - Девин
Тракийски памук АД - Стара Загора
Прайм Пропърти БГ АДСИЦ - София
Доверие - Обединен холдинг АД - София
Черноморски холдинг АД - Бургас
Булгар Чех Инвест холдинг АД - Смолян
ДДФ Инвест АД - Русе
Елматех АД - Троян
Илина 98 АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

С 473.5 млн. лв. намаля стойността на златото във валутните резерви на БНБ от началото на годината досега, сочат данните на Централната банка. Причината за това е сривът на цената на благородния метал на международните пазари с близо 18% от началото на 2013 г. През януари монетарното злато заедно с вложенията на БНБ в инструменти в монетарно злато са възлизали на 3.149 млрд. лв., докато в началото на настоящия месец юли стойността на златото във валутния резерв намалява до 2.676 млрд. лв. Монетарното злато е част от валутния резерв на България, който гарантира валутния борд и фиксирания курс на лева към еврото. Целият валутен резерв достига 27.969 млрд. лв., което означава, че златото е 9.5% от общата сума. 

Източник: Profit.bg

Трети пореден месец Националният статистически институт отчита дефлация. През май животът е поевтинял с 0.1% на месечна база. Спрямо същия месец на миналата година пък инфлацията е 2%, колкото беше и през април. Май и юни обаче стандартно са месеци с дефлация, затова продължаващият спад на ценовото равнище отразява не толкова тенденция, колкото сезонни или еднократни ефекти. Най-много през май е поевтиняло здравеопазването (с 0.4% на месечна база), както и стоките и услугите, които попадат в групата развлечения и култура (с 1%). Цените в този сектор спадат вече трети пореден месец, като най-съществено е намалението при услугите в областта на културата (с 2.7%), което включва например билети за кино и театър. През май е спряло и понижаването на цените при туристическите услуги, което се случва традиционно между края на зимния и началото на ранните записвания за летния сезон. Ефектът обаче не е само сезонен. Спрямо май 2012 г. цените в сектора са намалели с 3%.

Източник: Капитал

Дружества
Рециклиране на метални отпадъци
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Дълготрайни
активи
за 2011 г.
(хил. лв.)
  1   Монбат Рисайклинг ЕАД - София   78 576  
  2   Екометал Инженеринг ЕООД - София   57 051  
  3   Ел Комерс ООД - Варна   18 091  
  4   Макметал холдинг АД - София   9 055  
  5   Феникс Инверс ООД - Ловеч   6 402  
  6   Косаня ЕООД - Мизия   3 154  
  7   Надин Н ЕАД - София   160  
  8   Ти Ай Метълс ЕАД - Варна   150  
  9   Мега Ресурс АД - Ямбол   61  
  10   Трейдрециклинг ООД - Герман   38  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска Фондова Борса - София - 12.06.2013
  Обща стойност (BGN): 936 170.32  
Брой търгувани компании: 52
Premium 559 589.80
Standard 308 211.04
АДСИЦ 68 369.49
Най-голяма промяна в цените
Параходство Българско речно плаване АД - Русе 33.33 %
Холдинг Варна АД - Варна -10.00 %
BaSE - Акции: 2 929.42
BaSE - АДСИЦ: 200.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
4O9 Ловечтурс АД - Ловеч
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Дружеството Лавена АД отчете печалба в размер на 120 хил. лв. в консолидирания си отчет за първото тримесечие на 2013г. Общите приходи са в размер на 1 966 хил. лв. което е повишение от 9.71 % спрямо предходния период. Общите разходи отчитат ръст от 13.25 % до 1846 хил. лв. Нетните приходи от продажби в края на март са в размер на 1 954 хил.лв. и представляват 99.39 % от общите приходи. Спрямо предходния период те се увеличават с 9.28 %. Формираната печалба на акция за периода (на осреднена годишна база) е 3.55 лв. Собственият капитал е в размер 2 957 хил. лв., като спрямо същия период на миналата година се е увеличил с 31.54%. В неконсолидирания отчет на дружеството за първите три месеца на 2013г. бе декларирана печалба в размер на 125 хил. лв.

Източник: Money.bg

Редовното годишно общо събрание на акционерите на Стара планина холд АД, проведено на 12 юни 2013 г. прие доклада за дейността на дружеството и годишния финансов отчет за 2012 година и взе решение за разпределение от чистата печалба за 2012 г. сума в размер на 320023 лева за изплащане на дивиденти. Брутният дивидент за една акция е 0.015439 лв., а след приспадането на 5% данък за физически лица – 0.014667 лв. Право да получат дивидент за 2012 г. имат лицата, вписани в книгата на акционерите най-късно до 26 юни 2013 г.

Източник: Profit.bg

Военните складове за боеприпаси и бойни отровни вещества ще се охраняват от сили на бригада "Логистика", съобщи военният министър Ангел Найденов. Това се налага, тъй като на 10 юни е изтекъл договорът с охранителната фирма "Моба". Промяната ще наложи и назначаването на хора на трудови договори извън утвърдената численост на МО. Бригада "Логистика" ще пази военните обекти до назначаването на 800 охранители. Договорът с "Моба" е в размер на 6,2 млн. лв., като остатъкът до края на годината, в размер на малко над 3 млн. лв., е разчетен по бюджета на Министерство на отбраната и няма да има нужда от допълнителни средства, обясни Найденов.

Източник: Дума

Между 40% и 45% от целите количества газ, които Русия изнася за Европа, ще минават през България, изчисляват експерти. Това ще стане след като газопроводът "Южен поток" бъде завършен и заработи на пълен капацитет. Тогава страната ни ще транзитира допълнителни 63 млрд. куб. метра руско синьо гориво на година, които ще се добавят към настоящите количества, които пренасяме за Турция, Гърция и Македония като клиенти на "Газпром". Освен съответните приходи от транзитните такси, които България ще започне да получава в края на 2015 г., когато заработи "Южен поток", страната ни ще получи и много по-сериозно геополитическо и стратегическо положение в региона на Балканския полуостров и в цяла Европа.

Източник: Стандарт

Парламентът избра Цветан Гунев за подуправител на БНБ. Кандидатурата беше представена от управителя на централната банка Иван Искров. Новоизбраният подуправител е с мандат 6 години, ще е с ресор „Банков надзор“ и ще следи за регулаторната рамка. Гунев ще поеме постта от Румен Симеонов, чийто 6-годишен мандат изтича на 15 юни тази година.

Източник: Дарик радио       Българска Стопанска КамараИзнесен Търговски офис”
В помощ на външнотърговската дейност


Външноикономическо сътрудничествоEnterprise Europe NetworkВъншнотърговски консултации


Оферти от български и чуждестранни фирмиПредстоящи
панаири и изложения
в България и в светаПредстоящи обучения
КУРСОВЕ и СЕМИНАРИ

 
ДИАЛОГ С БИЗНЕСА
БСК представя на своите членове актуални въпроси относно предстоящи законодателни промени и административни решения, свързани със стопанската дейност:
Срок за реакция: Тема:
17 юни 2013 Проект за въвеждането на МСП-тест като задължителен елемент от законодателния процес
18 юни 2013 ЗИД на Закона за приватизация и следприватизационен контрол
18 юни 2013 Проект на ПМС за изменение на Устройствения правилник на Министерството на финансите
19 юни 2013 ЕК провежда консултации по предложението за опростяване на процедурите съгласно Регламента за сливанията на ЕС
20 юни 2013 Закон за изменение на Закона за гражданското въздухоплаване
20 юни 2013 Проект на ПМС за определяне на размера на таксите за преминаване на пътни превозни средства по Дунав мост – 2
25 юни 2013 Проект на ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет в областта на околната среда
31 юли 2013 Публични консултации относно модернизиране на инструментите за търговска защита
Новини от БСК и членовете на БСК

БСК с предложения за законодателни промени за подобряване на бизнес средата

Становище на БСК относно планираните промени в Закона за енергийната ефективност


Предстоящи събития

Практическо обучение: „Да рекламираме своя бизнес достъпно и ефективно! Нужен ли е огромен рекламен бюджет, за да имаме повече клиенти?“ (21 юни 2013 г., петък)

В периода април-юни 2013 г. Българска стопанска камара ще проведе БЕЗПЛАТНИ обучения по ключови компетенции: Мениджърски и социални умения, дигитални компетенции, умения за организация и оптимизация на производствени и бизнес процеси.

Конкурс на Българска стопанска камара - 3 – 30 юни

13-14 септември, Созопол: Конференция: ”Стандартизация и свързаните с нея дейности - фактори за международно и балканско сътрудничество"

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара
Центърът за компютърно обучение на БСК е Майкрософт ИТ академия и оторизиран от Майкрософт център за тестване и сертифициране на компютърни умения по офис пакета на Майкрософт (MOS), единствен в България. На www.certiport.com/go можете да намерите информация за процеса за сертифициране.
Центърът предлага и обучение с ваучери по програмата "Аз мога повече" на Агенция по заетостта
- за професиите "Оператор на компютър" и „Монтьор на компютърни системи”, както и за дигитална компетентност по 7 програми.Регионална Cisco академия
CCNA 1 сем. - 11 май 2013 - съботно-неделен
CCNP - Route - 1 юни 2013 - съботно-неделен 
Основи на ОС Debian Linux
Ниво 1
-11, 19, 25, 26 май, 01, 02 юни - съботно-неделен

Ниво 2 -15, 16, 22, 23, 29 юни - съботно-неделен
Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 35 професии в над 60 специалности. Центърът за професионално обучение се Сертифицира по EN ISO 9001:2008.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Професионално обучение и квалификация;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване на проекти по различни програми по заявка;
Консултации за разкриване на дейности за професионално обучение; Здравословни и безопасни условия на труд.

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Volkswagen AG – най-големият европейски производител на автомобили, продаде дългови ценни книжа на стойност 1,2 млрд. евро, за да финансира бъдещо разширяване на компанията, в това число и пълното поглъщане на производителя на камиони MAN SE. Подобна продажба на дълг бе осъществена и през ноември 2012 г. Постъпленията от задължително конвертируемите облигации, които са с доходност от 5,5 на сто и падежират през ноември 2015 г., ще бъдат използвани за финансиране на растежа на базираната във Волфсбург, Германия корпорация. Продажбата идва след като една от най-популярните марки в състава на VW – Audi, започна производството на своя нов седан A3 в Унгария.

Източник: Блумберг

Америка

Инвеститорите разпродават облигациите с инфлационна защита (TIPS - Treasury inflation protected securities), след като нарастват опасенията, че Федералният резерв ще ограничи програмата си за изкупуване на ДЦК, което изпрати реалните лихви по 10-годишните книжа на положителна територия за първи път от 2011 г. насам. През последните няколко години инвеститорите купуват TIPS заради очакванията, че трите кръга вливане на ликвидност от Фед ще предизвикат инфлация. Идикациите, че Фед може да свие монетарните стимули и да ограничи инфлацията обаче доведоха до бързи разпродажбби, което означава, че правителството ще плаща реални лихви по 10-годишния дълг за първи път от 18 месеца. Доходността на TIPS се покачи до 0,07%, след като през април бе паднала до -0,75%, когато инвеститорите бяха готови и на отрицателна доходност, за да се предпазаят от по-голяма загуба на спестяванията в случай на ускоряване на инфлацията.

Източник: Associated Press

Азия

Dubai World – свързаната с местното правителство група, чиито дългове едва не докараха емирството до тотален финансов колапс през 2009 г., продаде един от активите си във Великобритания, като част от усилията да се разплати с кредиторите. Звено на базираната в Торонто инвестиционна компания Brookfield Asset Management купи строителят на логистични площи Gazeley от Economic Zones World - дъщерно дружество на Dubai World. Цената на сделката не се разкрива. Продажбата е първата мащабна сделка на дубайската компания с неин чужд актив, откакто тя се споразумя с кредиторите си през 2011 г. да изплати напълно дълговете си. Предвижда се да бъдат продадени и активи, придобити по време на пика на пазара през 2006-2007 г.

Източник: Ройтерс

 
Индекси на фондови борси
12.06.2013
Dow Jones Industrial
14 995.23 (-126.79)
Nasdaq Composite
3 400.43 (-36.52)
Стокови борси
12.06.2013
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)95.88
Heating oil ($US/gal.)2.9000
Natural gas ($US/mmbtu)3.7800
Unleaded gas ($US/gal.)2.8100
Gold ($US/Troy Oz.)1 392.00
Silver ($US/Troy Oz.)21.80
Platinum ($US/Troy Oz.)1 482.30
Hogs (cents/lb.)97.60
Live cattle (cents/lb.)119.52

       Опознай България

Спасовден

Празникът е подвижен и се отбелязва 40 дни след Великден, винаги в четвъртък.
Според Новия завет, в продължение на 40 дни след своето възкръсване Исус остава на земята да проповядва своето учение и да беседва с апостолите си, движейки се сред тях като богочовек. На четиридесетия ден в обкръжението на своите последователи в подножието на Елеонската планина близо до Витания, където възкресил Лазар, той се въздига в небесата. Празникът Възнесение Господне българският народ нарича Спасовден. На този ден се вика дъжда, като се обикалят нивите и ливадите и се пеят обредни песни. Спасовден се свързва до голяма степен с култа към мъртвите. Според поверието на този ден се прибират душите на всички покойници, които са на свобода до Велики четвъртък. Това определя спазването на Спасовската или черешовата задушница. На Спасовден почти навсякъде се прави голямо хоро. Повсеместно е вярването, че на този ден идват русалиите. Смята се, че в нощта срещу празника разцъфтява цветето росен, което е лековито и затова болните отиват на поляната, където расте, със зелена глинена паница, вино и погача.
Спасовден е и празник на българските хлебопроизводители и сладкари.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 13.06.2013
Българска версия: 25866, Английска версия: 3070

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2013. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    

Април 2021
 ПВСЧПСН
13   1234
14567891011
1512131415161718
1619202122232425
172627282930  


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999