Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Вторник, 11 юни 2013 г., брой 3481
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари
Ако желаете да прекратите абонамента си за изданието - използвайте сигурния и бърз начин - бутона
Отказ от абонамент


Валутни курсове
(11.06.2013)
  EUR/BGN   1.95583  
GBP/BGN   2.29989
USD/BGN   1.48068
CHF/BGN   1.57792
EUR/USD   1.3260*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.06   0.01%  

Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com


Петролни продукти
Вино
Месни продукти
Консервна промишленост
Парфюмерия и козметика
Шивашки изделия
Мебелна промишленост
Дървообработваща промишленост


Някой търси точно теб!
13 700 работодатели намират успешно!


WEB-портал
на българските одитори


Общи събрания днес
  БКС Запад АД - София
Жакард-Добрич АД - Добрич
Булгар-Рус АД - София
МБАЛ-Света Петка АД - Видин
Емос АД - Ловеч
Ритон П АД - Панагюрище
Фазан АД - Русе
Руболт АД - Русе
Арос Куалити Магнит АД - Годеч
Кю Сертификейшън АД - Пловдив
Авеста трейд АД - София
Свилоза Транспорт АД - Свищов
Фаворит Холд АД - София
Армейски Холдинг АД - София
Индустриален фонд ИД АД - София
Елпина Фуудс АД - София
Балканика Инженеринг АД - София
Виктория ЗАД АД - София
Меском София ЕАД - София
Амонит АД - Варна
Сканда България АД - Пазарджик
Мир 97 АД - Плевен
Варна 27 АД - Хасково
Свилоза 2000 АД - Свищов
Българска коприна АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Пакет с предложения за подобряване на бизнес средата в България внесоха на вниманието на министър-председателя Пламен Орешарски председателят на УС на БСК Сашо Дончев и изпълнителният председател на камарата Божидар Данев по време на срещата на Премиера с национално представителните работодателски организации. Предложенията са разпределени в девет ключови направления, които според БСК следва да бъдат приоритетно и с ускорени темпове реформирани с цел подобряване на икономическия климат в страната:  1. Предвидимост на нормативната уредба и оперативната среда, 2. Коректност при разплащанията от страна на държавата и общините, 3. Пълен преглед на регулаторните режими, 4. Промяна в системата на административните такси, 5. Радикална промяна в системата за възлагане на обществени поръчки, 6. Ненамеса на държавата в пазарни отношения, 7. Данъци и осигуровки, 8. Въвеждане на електронно управление, 9. Политика срещу изнасяне на добавена стойност от страната. 

Източник: БСК

Износът на страната скочи с 21,6% през април спрямо същия месец на миналата година, обяви НСИ. Износът за страните от ЕС нараства с 13%, а експортът за държавите извън общността скача с над 35%. Така се продължава тенденцията от последните месеци за сериозен ръст на износа, който отново започва да играе роля за възстановяването на икономиката. По-сериозен продължава да бъде ръстът на износа за страните извън ЕС. Общо за периода януари-април от България са изнесени стоки и услуги на стойност 14,1 млрд. лв., което е ръст с 15,2% спрямо същия период на миналата година. В същото време вносът през април нараства само с 1,5% спрямо същия месец на миналата година. А за първите четири месеца на 2013 г. вносът е на стойност 16 млрд. лв., което е увеличение само с 2,5%. 

Източник: Стандарт

Дружества
Дейности на туроператори и туристически агенции; спомагателни туристически дейности, некласифицирани другаде
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2011 г.
(хил. лв.)
  1   Хотел Интернационал АД - София   3 084  
  2   Орел Агро Холдинг АД - София   2 339  
  3   МТС Инкоминг БТС ООД - Варна   1 511  
  4   Астрал Холидейз АД - Пловдив   1 039  
  5   Клуб Магелан ООД - Варна   838  
  6   Премиер Турс ООД - София   811  
  7   Аполо Турист сървиз ЕООД - София   707  
  8   Парадайз Холидей ООД - София   697  
  9   Елиттур ООД - Несебър   617  
  10   Съни Турс ООД - Трявна   598  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска Фондова Борса - София - 10.06.2013
  Обща стойност (BGN): 40 302 276.02  
Брой търгувани компании: 65
Premium 790 553.18
Standard 192 268.20
АДСИЦ 97 456.44
Облигации 39 221 998.20
Най-голяма промяна в цените
Асенова Крепост АД - Асеновград -19.94 %
Свилоза АД - Свищов 17.39 %
BaSE - Акции: 1 468.66
BaSE - АДСИЦ: 28.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
4O9 Ловечтурс АД - Ловеч
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

98% от обществените поръчки у нас се печелят от 2% от фирмите Българите обедняват заради големите държавни предприятия. Това става ясно от анализ на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и противодействие на организирана престъпност, известен като БОРКОР, представен от Елеонора Николова. Според анализа 98% от обществените поръчки се печелят от 2% от фирмите у нас. Най-големите нередности при тръжните процедури са установени именно при предприятията, чийто принципал е държавата. Сред тях са "Марица-1", "Марица-2", "Марица-3", АЕЦ "Козлодуй", Електроенергийният системен оператор (ЕСО), "Български държавни железници" (БДЖ), Национална компания "Железопътна инфраструктура".

Източник: Econ.bg

Управителят на БНБ Иван Искров внесе в Народното събрание на Република България предложение за избор на подуправител на БНБ – ръководител на управление „Банков надзор”. Предложението се прави на основание чл. 12, ал. 2 от Закона за Българската народна банка и е във връзка с изтичащия на 15 юни 2013 г. мандат на досегашния подуправител г-н Румен Симеонов. Управителят на БНБ предлага на Народното събрание за подуправител на БНБ и ръководител на управление „Банков надзор” да бъде избран г-н Цветан Любомиров Гунев, заемащ длъжността директор на дирекция „Надзорно наблюдение на кредитните институции” в Българската народна банка от 2007 г.

Източник: Фирмена информация

Quarzwerke Gmbh е собственик на 90,009% от капитала на Каолин АД по данни към 7 юни 2013 г., съобщи Централен депозитар. Достигането на дял от 90,009% е резултат от сделки на 5 юни 2013 г. На 31 май 2013 г. бяха изтъргувани 80,5% от капитала на Каолин АД с основен купувач Quarzwerke Gmbh, при цена основно от 4,156 лв. за акция, което няколко дни по-рано придоби 6,6% и така делът му достигна около 87%. Quarzwerke GmbH ще отправи търгово предложение за оставащия миноритарен дял от компанията, както изисква българското законодателството, съобщи след сделките Каолин АД. С последните покупки и достигането на дял от 90,009% Quarzwerke Gmbh ще има право да отправи търгово предложение за отписване на Каолин АД като публично дружество.

Източник: Investor.bg

Трета година силистренското предприятие за производство на фазер "Фазерлес" АД работи с намалени мощности, заради липса на достатъчно суровина. Причината са високите цени на технологичната дървесина, наложени от държавата, която се явява монополист, в качеството си на собственик на над 80% от горския фонд в страната. Само през последните 2 години цената на дървесината е скочила почти двойно. Кризата засяга целия бранш, в който работят над 100 000 души. Цената на дървесината сега се определя на базата на постигната цена при предишни търгове. Затова от бранша настояват за промяна в наредбата за продажба на суровината.

Източник: БНТ

Бъдещето на "Български пощи" е намирането на стратегически партньор, който да влезе в дружеството и да подобри дейността му. Това заяви транспортният министър Данаил Папазов. Според него дейността на държавната компания може да се подобри и чрез аутсорсинг на някои дейности. Той обясни, че за тази година за пощите са отпуснати 2 млн. лева, а реалните разходи за предоставянето на универсалната услуга са 22 млн. лева.       Българска Стопанска КамараИзнесен Търговски офис”
В помощ на външнотърговската дейност


Външноикономическо сътрудничествоEnterprise Europe NetworkВъншнотърговски консултации


Оферти от български и чуждестранни фирмиПредстоящи
панаири и изложения
в България и в светаПредстоящи обучения
КУРСОВЕ и СЕМИНАРИ

 
ДИАЛОГ С БИЗНЕСА
БСК представя на своите членове актуални въпроси относно предстоящи законодателни промени и административни решения, свързани със стопанската дейност:
Срок за реакция: Тема:
17 юни 2013 Проект за въвеждането на МСП-тест като задължителен елемент от законодателния процес
18 юни 2013 ЗИД на Закона за приватизация и следприватизационен контрол
18 юни 2013 Проект на ПМС за изменение на Устройствения правилник на Министерството на финансите
19 юни 2013 ЕК провежда консултации по предложението за опростяване на процедурите съгласно Регламента за сливанията на ЕС
20 юни 2013 Закон за изменение на Закона за гражданското въздухоплаване
20 юни 2013 Проект на ПМС за определяне на размера на таксите за преминаване на пътни превозни средства по Дунав мост – 2
25 юни 2013 Проект на ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет в областта на околната среда
31 юли 2013 Публични консултации относно модернизиране на инструментите за търговска защита
Новини от БСК и членовете на БСК

Борислав Малинов бе преизбран за председател на Българската асоциация по рециклиране

Пакет с предложения за подобряване на бизнес средата в България внесоха на вниманието на министър-председателя Пламен Орешарски председателят на УС на БСК Сашо Дончев и изпълнителният председател на камарата Божидар Данев

Становище на БСК относно планираните промени в Закона за енергийната ефективност


Предстоящи събития

11 юни 2013 г.: Практическо обучение „Актуални програми за ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ. Как да пишем успешни проекти? Какви са възможностите за малките и средни фирми?“ Срок за регистрация – 10 юни!

Практическо обучение: „Да рекламираме своя бизнес достъпно и ефективно! Нужен ли е огромен рекламен бюджет, за да имаме повече клиенти?“ (21 юни 2013 г., петък)

В периода април-юни 2013 г. Българска стопанска камара ще проведе БЕЗПЛАТНИ обучения по ключови компетенции: Мениджърски и социални умения, дигитални компетенции, умения за организация и оптимизация на производствени и бизнес процеси.

Конкурс на Българска стопанска камара - 3 – 30 юни

13-14 септември, Созопол: Конференция: ”Стандартизация и свързаните с нея дейности - фактори за международно и балканско сътрудничество"

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара
Центърът за компютърно обучение на БСК е Майкрософт ИТ академия и оторизиран от Майкрософт център за тестване и сертифициране на компютърни умения по офис пакета на Майкрософт (MOS), единствен в България. На www.certiport.com/go можете да намерите информация за процеса за сертифициране.
Центърът предлага и обучение с ваучери по програмата "Аз мога повече" на Агенция по заетостта
- за професиите "Оператор на компютър" и „Монтьор на компютърни системи”, както и за дигитална компетентност по 7 програми.Регионална Cisco академия
CCNA 1 сем. - 11 май 2013 - съботно-неделен
CCNP - Route - 1 юни 2013 - съботно-неделен 
Основи на ОС Debian Linux
Ниво 1
-11, 19, 25, 26 май, 01, 02 юни - съботно-неделен

Ниво 2 -15, 16, 22, 23, 29 юни - съботно-неделен
Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 35 професии в над 60 специалности. Центърът за професионално обучение се Сертифицира по EN ISO 9001:2008.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Професионално обучение и квалификация;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване на проекти по различни програми по заявка;
Консултации за разкриване на дейности за професионално обучение; Здравословни и безопасни условия на труд.

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Баварският автомобилен производител BMW си върна челното място при производителите на луксозни автомобили, което загуби през април. Баварците са регистрирали ръст в продажбите от 7,8% в сравнение със същия месец на миналата година. Според анализатори изместването на Audi от лидерския трон се дължи на рязко увеличение в продажбите на компактния кросоувър X1, както и на 3-Series седан. През миналия месец баварците са пласирали общо 139 161 автомобила. През същия месец Audi отчитат ръст от 6.4% до 137 200 автомобила, а трети в класацията остава Mercedes-Benz със скок от 7,3% до 121 360 продадени машини. През април трите германски колоса предприеха пазарна експанзия извън Европа, за да намалят негативите, които трупат на родния си пазар.

Източник: Блумберг

Америка

AstraZeneca обяви, че купува базираната в Калифорния, САЩ Pearl Therapeutics, в сделка на стойност 1,15 млрд. долара. Pearl е специализирана в лекарства, използвани при лечение на белодробни заболявания и астма. AstraZeneca обяви, че ще плати 560 млн. долара първоначално, а след това още 450 млн. долара. Може да се наложат и допълнителни плащания, свързани с продажбата, в размер на 140 млн. долара. Придобиването ще позволи на AstraZeneca да стъпи на пазара на развиващите се пазари за нов клас на белодробни лечения, известни като "LABA/LAMA" лекарства, които се приемат чрез инхалатор. Тези лекарства се използват за лечение на хронично белодробно заболяване, което засяга около 210 млн. души по целия свят.

Източник: BBC

Азия

Растежът на Япония през първото тримесечие е малко по-голям от първоначално обявения, според ревизираните данни, обявени в понеделник от правителството. Това подкрепя икономическата политика обърната към засилване на растежа. Между януари и март, брутният вътрешен продукт (БВП) на Япония е отбелязал повишение от 1% за периода октомври-декември 2012 г., срещу 0.9% по предварителните данни, оповестени в средата на май. На годишна база, БВП е нараснал с 4,1% (вместо 3,5% от предишните данни от статистиката). Япония, третата по големина икономика излезе от четвъртото тримесечие на миналата година, в която рецесията продължи 6 месеца. Макар и с малко, промяната е в посока на търсеното от министър-председателя Шиндзо Абе.

Източник: Associated Press

 
Индекси на фондови борси
10.06.2013
Dow Jones Industrial
15 238.59 (-9.53)
Nasdaq Composite
3 473.77 (4.55)
Стокови борси
10.06.2013
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)95.77
Heating oil ($US/gal.)2.8800
Natural gas ($US/mmbtu)3.8000
Unleaded gas ($US/gal.)2.8500
Gold ($US/Troy Oz.)1 386.00
Silver ($US/Troy Oz.)21.92
Platinum ($US/Troy Oz.)1 506.90
Hogs (cents/lb.)97.90
Live cattle (cents/lb.)118.42

       Опознай България

Остров Св. Тома

Остров Св. Тома се намира в черноморския залив Алепу, съвсем близо до брега. Носи името на Св.Тома, тъй като на територията му се е намирал параклис с името на светеца. Площта му е 10 дка и е известен с това, че е единственото място в България, където растат диви кактуси. Те са се разсадили и аклиматизирали там преди 60 години. В самите кактуси гнездят много птици. На острова има и много змии, затова някои го наричат Змийския остров. Обявена е буферна зона с площ 707,7 ха в която влиза и природната забележителност Маслен нос – най-източната точка на Странджа и трети по големина на българското Черноморско крайбрежие. Стръмните му склонове го правят недостъпен. В миналото е имал лошата слава на лобно място на много кораби, които се разбивали в острите му скали. Тъй като товарът на повечето от тях били амфори със зехтин, това място било наречено "Маслен нос", а през турското робство - "Зейтун борун", със същото значение. Според преданието, по това време тайнствени тунели свързали Маслен нос с калето на Вълчан войвода. Според легендата тук са били заровени пиратски съкровища.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 11.06.2013
Българска версия: 25866, Английска версия: 3069

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2013. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    

Април 2021
 ПВСЧПСН
13   1234
14567891011
1512131415161718
1619202122232425
172627282930  


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999