Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 09 май 2013 г., брой 3458
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари
Ако желаете да прекратите абонамента си за изданието - използвайте сигурния и бърз начин - бутона
Отказ от абонамент


Валутни курсове
(09.05.2013)
  EUR/BGN   1.95583  
GBP/BGN   2.30940
USD/BGN   1.48902
CHF/BGN   1.58547
EUR/USD   1.3135*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.05   0.02%  

Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com


Петролни продукти
Вино
Месни продукти
Консервна промишленост
Парфюмерия и козметика
Шивашки изделия
Мебелна промишленост
Дървообработваща промишленост


Някой търси точно теб!
13 700 работодатели намират успешно!


WEB-портал
на българските одитори


Общи събрания днес
  Руен Транспорт АД - Кюстендил
Синтер М АД - Ямбол
Българска информационно-консултантска къща АД - София
Медика АД - София
Гранитоид АД - Батановци
Златна Панега цимент АД - Златна Панега
Битко Лизинг АД - София
Българска фондова борса - София АД - София
Кераминженеринг АД - София
Пластик АД - Трекляно
Промпроект АД - София
Товарни превози 91 АД - Видин
ЕнергоСервиз АД - София
Руен Холдинг АД - Кюстендил
Хосвитал АД - Пловдив
Инотроник АД - Пловдив
Балканкар Реклама АД - София
Булхон АД - Горни Богров
Ико Бизнес АД - София
Калибровани стомани АД - Ямбол
Кю Вент АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Над 180 отклонения от регулаторната рамка е установила БНБ през изминалата година при извършване на надзорните си инспекции в кредитните институции. Централната банка е направила 150 препоръки към мениджърите на съответните банки. Установените отклонения в огромната си част са били без директна заплаха за стабилността на банките. Това се казва в годишния отчет на БНБ за 2012 г. От него става ясно още, че надзорните действия на централната банка са се изразявали в заповеди за отстраняване на нарушения, включително и на капиталови регулатори, "налагане на подходящи ограничения в дейността", разпореждане за увеличение на капитала.

Източник: Капитал

Регулирана информация

На 08.05.2013 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи покана за общо събрание на дружество "Випом" АД - Видин /4VI/ и материалите за него.

Дружества
Производство на сапун, миещи, почистващи и полиращи препарати, парфюми и тоалетни продукти
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2011 г.
(хил. лв.)
  1   Фикосота Синтез ООД - Шумен   101 169  
  2   Арома АД - София   30 913  
  3   Рубелла Бюти АД - Рудозем   22 950  
  4   Мексон ООД - Пловдив   20 925  
  5   Ареон ЕООД - Варна   20 143  
  6   Розаимпекс ЕООД - Пловдив   13 737  
  7   Солвекс Козметични продукти ООД - Пловдив   12 881  
  8   СТС Холдинг Груп ООД - Габрово   11 421  
  9   Рефан България ООД - Труд   11 407  
  10   Томи Шоу Козметикс ЕООД - Казанлък   9 515  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска Фондова Борса - София - 08.05.2013
  Обща стойност (BGN): 1 423 674.41  
Брой търгувани компании: 56
Premium 110 483.22
Standard 319 391.95
АДСИЦ 159 602.59
Облигации 831 696.65
Права 2 500.00
Най-голяма промяна в цените
Асенова Крепост АД - Асеновград -33.25 %
Албена АД - Оброчище 6.67 %
BaSE - Акции: 2 783 608.01

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
4O9 Ловечтурс АД - Ловеч
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Две от 30-те банки, опериращи в страната ни, бележат ръст на управляваните активи с повече от 1 млрд. лв. за 12 месеца - от 1 април 2012 г. до 31 март 2013 г. Лидер по този показател е Корпоративна търговска банка, следвана от Алфа Банк, добавили съответно 2.07 млрд. лв. и 1.69 млрд. лв. активи за периода. В челото са още Първа Инвестиционна Банка, Уникредит Булбанк и SG Експресбанк, докато ръст от над 100 млн. лв. се наблюдава още при Централна кооперативна банка, Ти Би Ай Банк, Инвестбанк и Интернешънъл Асет Банк. 12 от 30-те банки понижиха управляваните активи за периода, като най-голям спад е отчетен при Българска банка за развитие, Райфайзенбанк, Пощенска банка (Юробанк И Еф Джи), ИНГ Банк и МКБ Юнионбанк.

Източник: Profit.bg

Служителите на куриерската компания "Спиди"  скоро ще разнасят пратки в големите градове с иновативни коли. От фирмата вече са направили поръчката за Renault Kangoo, Zero Emission. Общата инвестиция в новите коли ще е около 1.5 млн. лв. "Тъй като държавата не участва със субсидии, финансирането е по стандартен финансов лизинг", обясни Светослава Дичева, директор "Продажби и маркетинг" в куриерската компания. Плановете са инвестицията в новите коли да се изплати за около пет години. Разходите за поддръжка и особено за гориво на този вид превозни средства са значително по-ниски, но ефектът от реалната им употреба ще се види в рамките на една година, когато завърши цял цикъл от климатични промени, поясниха от "Спиди". Към края на януари в България са регистрирани едва 232 екологични коли по данни на Индустриален клъстър "Електромобили" (ИКЕМ), а високата им цена е основна пречка пред по-широкото им използване, смятат от организацията.

Източник: Капитал

Държавната ТЕЦ "Марица-изток 2" е предложила намаление на цената на тока от въглища с 2.95 лв./МВтч от следващия регулаторен период, който започва от 1 юли. Ако предложението бъде одобрено от комисията за енергийно регулиране, от 66.81 лв. за мегаватчас цената ще падне на 63.86 лв. за целия период до юли на следващата година. Това ще се отрази и върху сметките на крайния потребител. Цената на тока от тази централа и сега е втората най-евтина след тази на АЕЦ "Козлодуй". Най-вероятно обаче няма да се постигне съществено намаление на цената на тока за потребителите, тъй като тя се определя и от цените, предложени от останалите производители на ток - ВЕЦ, АЕЦ, зелени централи и др.

Източник: Сега

Комисията за финансов надзор е потвърдила проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от „Синтетика” АД, гр. София. Емисията е в размер на 3 000 000 лв., разпределени в 3 000 000 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка. Синтетика АД има издадена облигационна емисия, която е в размер на 5 млн. лв. Дружеството съществува от 24 юни 2010 г. Компанията е мажоритарен собственик на Пластхим-Т, чрез което дружество се контролира Формопласт, Етропал АД, Еврохотелс АД, Етропал Трейд АД и др.

Източник: Profit.bg

Комисията за защита на конкуренцията установи извършени нарушения по Закона за защита на конкуренцията(ЗЗК) от страна на „Томбоу–България” ЕООД и „Содексо Пасс България” ЕООД, съобщиха от регулатора. Ответните дружества са конкуренти като оператори на ваучери за храна. Фирмите са представили неверни списъци с обекти при участие в обществени поръчки.  КЗК наложи имуществени санкции на дружествата в размер на 1% от размера на нетните приходи от продажби за 2012 г., равняващи се съответно на 14 640 лв. и 36 930 лв.  Проучването е установило, че „Томбоу България” ООД е предоставило невярна информация за броя на обектите, приемащи негови ваучери, в пет обществени поръчки. „Содексо Пасс България” ЕООД си е послужило с идентична невярна информация в три процедури.

Източник: Класа       Българска Стопанска КамараИзнесен Търговски офис”
В помощ на външнотърговската дейност


Външноикономическо сътрудничествоEnterprise Europe NetworkВъншнотърговски консултации


Оферти от български и чуждестранни фирмиПредстоящи
панаири и изложения
в България и в светаПредстоящи обучения
КУРСОВЕ и СЕМИНАРИ

 
ДИАЛОГ С БИЗНЕСА
БСК представя на своите членове актуални въпроси относно предстоящи законодателни промени и административни решения, свързани със стопанската дейност:
Срок за реакция: Тема:
10 май 2013 Проект на ПМС за промени в наредбата за батериите и акумулаторите
13 май 2013 Проект на наредба за съоръжения, инсталации и депа за опасни отпадъци
19 юни 2013 ЕК провежда консултации по предложението за опростяване на процедурите съгласно Регламента за сливанията на ЕС
31 юли 2013 Публични консултации относно модернизиране на инструментите за търговска защита
Новини от БСК и членовете на БСК

Божидар Данев: Държавата кофинансира пенсионното осигуряване

БСК: Възвращаемостта на инвестициите по офсетни поръчки е ниска. Нужна е повече прозрачност!

Становище на БСК относно планираните промени в Закона за енергийната ефективност


Предстоящи събития

Обучение "Изискванията на Регламент (ЕО) – Схема на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) и практическото им прилагане" – 14 май 2013 г.

14 май: Обсъждане на проект на Директива на ЕС за разгръщане на инфраструктура за алтернативни горива

Семинар „ЗУО – новости в изискванията за разделно събиране” – 15 май 2013 г.

БСК обявява ПУБЛИЧНА ПОКАНА за избор на изпълнител на дейности с предмет „Подготовка на предложения за промени в приложимата нормативна уредба - предложения за нови политики и нормативни промени за прилагане и признаване на резултатите от информационната система на национално равнище и създаване на предпоставки за интегриране в т.н. „електронно правителство”. Срок за кандидатстване – 16 май!

16 май: Обучение за мениджъри: "Как системите в компанията да заработят ефективно?". Лектор Илияна Шмателка, МВА, управляващ директор на International Leadership Institute INTLI във Виена

СЕМИНАР: „Прилагане на енергийната ефективност и ВЕИ в индустриалните и непроизводствени системи” – 30 май 2013 г.

30 май: GO GREEN TO ENVIRONMENT 2013 – G2E2013 - срещи за бизнес сътрудничество и технологичен трансфер в областта на околната среда, рециклирането и ВЕИ. Срок за регистрация – 9 май!

В периода април-юни 2013 г. Българска стопанска камара ще проведе БЕЗПЛАТНИ обучения по ключови компетенции: Мениджърски и социални умения, дигитални компетенции, умения за организация и оптимизация на производствени и бизнес процеси.

Безплатни обучения по
ключови компетенции
В периода април-юни 2013 г. Българска стопанска камара ще проведе обучения по ключови компетенции: Мениджърски и социални умения, дигитални компетенции, умения за организация и оптимизация на производствени и бизнес процеси.

ТЕМИ НА ОБУЧЕНИЯТА
Взимане на решения и управление на конфликти
Водене на преговори и изграждане на сътрудничество
Ефективни комуникации
Иновативно мислене и поддържане на иновационен дух
Компетентност за действие
Мотивация и работа в екип
Продажбени умения и ориентация към клиента
Управление на времето
Управление на качеството
MS Windows 7 & MS Office 2010

Обученията са целодневни (09.00 – 17.30 ч.), като всяко от тях се провежда в рамките на три или четири дни в Бургас, Велико Търново, Перник, Пловдив, София, Стара Загора
В обученията не могат да участват безработни лица

График на обученията и онлайн регистрация
 
Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара
Центърът за компютърно обучение на БСК е Майкрософт ИТ академия и оторизиран от Майкрософт център за тестване и сертифициране на компютърни умения по офис пакета на Майкрософт (MOS), единствен в България. На www.certiport.com/go можете да намерите информация за процеса за сертифициране.
Центърът предлага и обучение с ваучери по програмата "Аз мога повече" на Агенция по заетостта
- за професиите "Оператор на компютър" и „Монтьор на компютърни системи”, както и за дигитална компетентност по 7 програми.Регионална Cisco академия
CCNA 1 сем. - 27 април 2013 - съботно-неделен
CCNA 2 сем. - 27 април 2013 - съботно-неделен
CCNP - Route
- 1 юни 2013 - съботно-неделен
 
Основи на ОС Debian Linux
Ниво 1
-11, 12, 19, 25, 26 май, 01, 02 юни - съботно-неделен

Ниво 2 -15, 16, 22, 23, 29 юни - съботно-неделен
Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com


       Светът

Европа

Европейската централна банка е наясно какво би могла да направи, за да стимулира кредитирането на малките и средни предприятия, макар че други институции в Европейския съюз може би са в по-добра позиция, за да подпомогнат процеса, е заявил членът на управителния съвет на финансовата институция Йорг Асмусен. ЕЦБ се опасява, че банките, притеснени от поемането на риск, не кредитират малките предприятия в периферията на еврозоната и че това лишава подобни компании от финансирането, от което те имат нужда, за да инвестират и да помогнат за ръста на местните икономики. При положение, че кредитирането в периферията е замряло, понижаването на основния лихвен процент от страна на ЕЦБ осигурява съвсем слабо икономическо влияние. За да се справи с проблема, ЕЦБ търси начини за съживяване на пазара на ценни книжа, обезпечени с активи (asset-backed securities – ABS), за да позволи на банките да прехвърлят част от кредитния риск върху други инвеститори, освобождавайки допълнителни средства за кредитиране, докато изпълняват и новите регулаторни стандарти.

Източник: Ройтерс

Америка

"Нулевият данък" върху онлайн продажбите в САЩ скоро може да изчезне след приемането в началото на тази седмица от Сената (горната камара на Американския Конгрес) на законопроект за облагане на всички реализирани продажби от интернет гиганти като ритейлърите Amazon и eBay. Преди да влязат в сила, новите правила трябва да бъдат разгледани и от Камарата на представителите (долната камара на Конгреса в САЩ), но вероятно документът ще премине и тази бариера, тъй като до момента преобладават мненията, които го подкрепят. По този начин съвсем скоро на интернет потребителите вероятно ще им бъде отнета възможността да икономисват от плащането на еквивалента на ДДС при онлайн пазаруванията си. В различните американски щати е в сила различен местен данък, който варира от 2,9 до 7,5 на сто. В пет от щатите няма пък няма такъв налог.

Източник: Associated Press

Азия

Toyota Motor разочарова пазара, като прогнозира по-малка от очакваното годишна печалба заради увеличаването на конкуренцията от Съединените щати и намаляването на търсенето от Китай. Чистата печалба на компанията през фискалната година до март 2014 може да се увеличи с 42% до 1,370 трлн. йени, прогнозира Toyota, което е под очакванията на анализаторите за печалба от 1,420 трлн., или понижение с 3,5%. Автопроизводителят прогнозира ръст в продажбите от 6,5% до 23,5 трлн. йени. И докато отслабването на йената увеличава печалбите, президентът на компанията Акио Тойода се изправя пред сериозната конкуренция на голямата тройка от Детройт General Motors, Ford и Chrysler, които предлагат най-добрите си модели от десетилетие насам. Пазарният дял на Тойота в Съединените щати е намалял до 15-месечно дъно, а продажбите в Китай се забавят за трето поредно тримесечие.

Източник: Associated Press

 
Индекси на фондови борси
08.05.2013
Dow Jones Industrial
15 105.12 (48.92)
Nasdaq Composite
3 413.27 (16.64)
Стокови борси
08.05.2013
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)96.62
Heating oil ($US/gal.)2.9100
Natural gas ($US/mmbtu)3.9800
Unleaded gas ($US/gal.)2.8500
Gold ($US/Troy Oz.)1 473.70
Silver ($US/Troy Oz.)23.93
Platinum ($US/Troy Oz.)1 504.90
Hogs (cents/lb.)91.77
Live cattle (cents/lb.)120.20

       Опознай България

Ден на Европа

9 май е един от европейските символи, които са част от образа на Европейския съюз наред със синьото знаме, химна и еврото (единната валута). На тази дата през 1950 г.е направена първата стъпка към обединяването на европейските усилия в инициативата, която в днешни дни е прераснала в Европейски съюз. На този ден в Париж френският външен министър Робер Шуман прочита пред международните медии декларация, с която призовава Франция, Германия и другите европейски страни да обединят производството си на въглища и стомана. Предложението на Франция се приема с готовност от Германия, Италия, Холандия, Белгия и Люксембург и през април 1951 г. те подписват договора, с който се учредява първата Европейска общност – Европейската общност за въглищата и стоманата. През 1985 г. Срещата на върха в Милано обявява 9 май за Ден на Европа.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 09.05.2013
Българска версия: 25866, Английска версия: 3072

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2013. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    

Април 2021
 ПВСЧПСН
13   1234
14567891011
1512131415161718
1619202122232425
172627282930  


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999