Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Вторник, 26 март 2013 г., брой 3430
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари
Ако желаете да прекратите абонамента си за изданието - използвайте сигурния и бърз начин - бутона
Отказ от абонамент


Валутни курсове
(26.03.2013)
  EUR/BGN   1.95583  
GBP/BGN   2.29665
USD/BGN   1.51204
CHF/BGN   1.60143
EUR/USD   1.2935*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.03   0.01%  


Петролни продукти
Вино
Месни продукти
Консервна промишленост
Парфюмерия и козметика
Шивашки изделия
Мебелна промишленост
Дървообработваща промишленост


Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.comНякой търси точно теб!
13 700 работодатели намират успешно!


WEB-портал
на българските одитори
Общи събрания днес
  Добромирка Инвест АД - Добромирка
Завод за стоманобетонови конструкции и изделия ЕООД - Свищов
България Енергийна Корпорация ЕООД - София
Бертуци комерс АД - София
Ти Ес Ти ООД - София
Търговска база-Варна-97 АД - Велико Търново
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Реалната безработица сред младите хора е над 40%, заяви Димитър Бранков, зам.-председател на Българската стопанска камара. Младежката безработица надхвърля 30% и заедно с обезкуражените лица този процент надхвърля 40, уточни Бранков. Реалната безработица сред всички лица в работоспособна възраст надхвърля 18 %. За БСК проблем номер едно на икономиката продължава да бъде именно безработицата. В ЕС сме първенци по ръст на единичните разходи за труд и по нарастване на реалния ефективен валутен курс и двата показателя дефинират загуба на конкурентоспособност, коментира още Бранков. Зам.-председателят припомни, че БСК не подкрепя идеята за въвеждането на секторни минимални работни заплати.

Източник: БСК

Брутният външен дълг в края на януари 2013 г. е 37,15 млрд. евро или 91% от брутния вътрешен продукт на страната. Отчетено е намаление с 434.6 млн. евро (1.2%) в сравнение с края на 2012 г. Това показват данните на Българска народна банка (БНБ). Към края на декември миналата година размерът на външният дълг по последни данни на БНБ е 37,59 млрд. евро или 94.8% от БВП, като за 2012 г. той се увеличи с около 2 млрд. евро спрямо 2011 г. В края на януари 2013 г. дългосрочните задължения са 26,85 млрд. евро (72.3% от брутния дълг, 65.8% от БВП), а краткосрочните – 10,3 млрд. евро (27.7% от брутния дълг, 25.2% от БВП).

Източник: Econ.bg

Приватизация

Приходите от приватизация на общинска собственост в София през тази година ще са за над 12 млн. лв. Очаква се 30% от тях да дойдат от сделки, за които вече има открити процедури, 25% от продажба нови обекти и 5% от договори със заведени дела или все още без определен метод на приватизация. Сериозна част трябва да дойдат и от неочаквани приходи, които могат да са от сделки за над 200 хил. лева. Това показва планът на Столичната общинска агенция за приватизация (СОАП). Продажбите ще се извършват главно в три области – пакети от акции и дялове на общински търговски дружества, части от имуществото им, включително и след преструктурирането.

Източник: Капитал

Концесии

С ударни инвестиции и увеличаване заплатите на служителите ще стъпи на 20 април в „Пристанище – Запад” концесиoнерът „БМФ – Порт Бургас” ЕАД. Договорът за концесия беше подписан на 8 март и новият стопанин на пристанищния терминал възнамерява да започне веднага изпълнението му.  Според договора за срок от 35 години концесионерът ще трябва да инвестира в материални активи, технически средства и оборудване 34.8 млн. лв., да осигури поток от приходи за държавата от концесионни плащания в размер на 900 хил.лв. годишно без ДДС, да заплаща 8% от размера на погасителните вноски по заема на България към Японската банка за международно сътрудничество по споразумението от 1998 г.

Източник: Бургас - днес и утре

Дружества
Растениевъдство
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2011 г.
(хил. лв.)
  1   Сортови семена Вардим ЕАД - Вардим   67 455  
  2   Светослав Илчовски ЕТ - Кнежа   28 712  
  3   БГ Агро земеделска компания ЕООД - Варна   28 319  
  4   Деси - Светла Симеонова ЕТ - Варна   27 972  
  5   В & ВГД Оранжерии Петрич ООД - Петрич   22 145  
  6   Златия Агро ЕООД - Вълчедръм   20 543  
  7   Декаданс-Димитър Шишков ЕТ - Бяла-Рс   20 351  
  8   Мела Инвест ЕООД - Карнобат   17 785  
  9   Агро Тера Север АД - София   17 480  
  10   Агроспектър ООД - Каварна   13 929  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска Фондова Борса - София - 25.03.2013
  Обща стойност (BGN): 2 128 746.45  
Брой търгувани компании: 39
Premium 126 353.13
Standard 223 189.33
АДСИЦ 198 332.59
Облигации 1 575 327.32
Права 5 544.08
Най-голяма промяна в цените
Холдинг Нов век АД - София -23.08 %
Елпром ЗЕМ АД - София 22.19 %
BaSE - Акции: 62 048.17
BaSE - АДСИЦ: 1 602.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
4O9 Ловечтурс АД - Ловеч
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

На проведено извънредно Общо събрание на държавната „Българската банка за развитие“ (ББР) АД бяха направени промени в устава на банката. С тях се прецизират текстове относно основната дейност на банката и функционирането на одитния комитет. С цел оптимизиране на дейността на ББР, беше решено броят на членовете на Управителния съвет да се намали от петима на трима души. Общото събрание направи промени и в Надзорния съвет на банката, като освободи като член и председател по нейна молба Доротея Пандова. На нейно място беше избран Стефан Белчев, директор на дирекция „Вътрешен одит“. Промените ще влязат в сила след вписването им в Търговския регистър. Министърът на финансите упражнява правата на държавата в капитала на Българската банка за развитие, а акционерният й дял е 99,995% от капитала на финансовата институция.

Източник: Класа

Фирма “Алтънмарка”, която е на второ място в света по производство на шоколадови и на шесто по производство на какаови изделия, ще открие фабрика в Първомай. Инвестицията бе обявена по време на третия българо-турски бизнес форум. Турската компания реализира продукцията си на фирми като “Нестле” и “Крафт”. Тя е закупила наскоро бившата френска фабрика за вълнена прежда АДФ в града и ще използва базата за производство на какаови и шоколадови изделия. Фабриката е прехвърлена от френския на турския собственик и тече издаване на разрешителни за работа, след което ще бъдат създадени около 180 работни места. С прехвърлянето на собствеността пък приходите за общината са малко над 230 хил. лв.

Източник: Марица

За втори път частен съдебен изпълнител предлага на търг пловдивското машиностроително предприятие "Фин тех маш". След неуспешния първи търг през февруари сега земята и сградите се продават за 5.5 млн. лв., или 80% от първоначалната цена. Това е последното производствено предприятие на бившия собственик на "Кремиковци" Валентин Захариев, след като миналата година той се прости с рудодобивното "Горубсо - Мадан" и Оловно-цинковия комплекс (ОЦК) в Кърджали, а заводът му за тръби "Интер пайп" влезе в процедура по несъстоятелност. До 24 април потенциалните купувачи могат да подават оферти за имуществото, което включва близо 92 хил. кв.м парцел и 26 производствени и административни сгради, складове и други постройки на "Кукленско шосе" 11 в Пловдив.

Източник: Капитал

Обезщетение в размер на 900 000 лева трябва да плати община Пловдив на частна фирма за бившата сграда на СДС на ул. “Цар Асен” 2. Това съобщи кметът Иван Тотев. Един от най-големите имоти в суперцентъра на Пловдив е върнат преди години с решение на съда на фирма “Инко”. Собствениците са завели дело за обезщетение за 2004 - 2009 г., когато въпреки съдебното решение общината е продължавала да отдава сградата под наем. Апелативен съд постанови от градския бюджет на “Инко” да се заплатят 26 000 лева, но фирмата обжалва. С решение на Върховния съд сме задължени да преведем на “Инко” допълнително 661 000 лева плюс лихвите, начислени за целия период. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Източник: Марица

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отмени обществена поръчка на „Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс“ за доставка на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор. Процедурата беше обявена на 9 януари 2013 година, а прогнозната й стойност е 360 хил. лева. Срещу тази сума желаещите да участват в процедурата е трябвало да предоставят услуги за 355 абоната на мобилни услуги, организирани в една корпоративна група, фиксирани гласови услуги за 122 обикновени телефонни поста и 3 ISDN BRA и частна мрежа за обмен на данни между 14 сгради на "СБР – Национален комплекс" ЕАД От съобщението на комисията става ясно, че при проверката са били установени няколко нарушения. На първо място изискванията в документацията са приложими единствено към един участник – БТК АД.

Източник: Investor.bg

Морските ни пристанища Варна и Бургас са извън традиционната класация на европейската статистика за 20-те най-оборотни порта в ЕС за превоз на стоки, товари и пътници през 2011 година, сочат данните на Евростат. Като страна с излаз на морска граница, имаме и сравнително ниска оборотност на стоките и товарите през пристанищата на Варна и Бургас - едва 25 млн. тона товари са минали през пристанищата на двата града за 2011 година. За сравнение - теглото на стоките, обработени на пристанищата в градовете на ЕС, е 3,7 млрд. тона, а превозените пътници с морски транспорт са 385 млн. души. Държавите в ЕС с най голямо общо тегло обработени товари в морските си пристанища са: Великобритания (520 млн. т), Италия (500 млн. т), Холандия (492 млн. т), Испания (398 млн. т), Франция (322 млн. т) и Германия (296 млн. т).

Източник: Дума       Българска Стопанска Камара


Изнесен Търговски офис”
В помощ на външнотърговската дейностВъншноикономическо сътрудничествоEnterprise Europe NetworkВъншнотърговски консултации


Оферти от български и чуждестранни фирмиПредстоящи
панаири и изложения
в България и в светаПредстоящи обучения
КУРСОВЕ и СЕМИНАРИ

 
ДИАЛОГ С БИЗНЕСА
БСК представя на своите членове актуални въпроси относно предстоящи законодателни промени и административни решения, свързани със стопанската дейност:
Срок за реакция: Тема:
31 март 2013 Проект на правила за създаване на Обществен съвет към ДКЕВР"
Новини от БСК и членовете на БСК

Обсъжда се създаването на клъстер в сферата на рециклиращата индустрия

Становище на БСК относно планираните промени в Закона за енергийната ефективност


Предстоящи събития

На 26 март т.г., от 13.00 часа, в сградата на Министерството на труда и социалната политика, ще се проведе първото заседание на работната група към Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Обучение: „Изискванията на Регламент (ЕО) № 1221/2009 – Схема на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) и практическото им прилагане” – 26 март 2013 г.

ОБЯВА: Открит избор с обект "Закупуване на хардуер - доставка и системна интеграция на комуникационна и сървърна техника" (срок до 28.03.2013 г.)

Обучителен семинар: Подобряване на екологичните и енергийни показатели на малки и средни предприятия. Възможности за участие по европейски проекти – град Русе – дата 28 март 2013 г.

Конференция „Летящ старт“ с възможност бизнеса да избере стажанти – 29 март 2013 г.

5 април: Семинар за малки и средни предприятия - „Включване на МСП в стандартизацията”

Семинар „Прилагане изискванията на Наредбата за управление на строителни отпадъци и влагане на рециклирани строителни материали.”

17-19 април: Международно изложение за горещи и студени напитки “CHBIX 2013”

8-11 Май: Китайски международен панаир за технологии - 8-11 май, 2013, Шанхай, Китай

16 май: Обучение за мениджъри: "Как системите в компанията да заработят ефективно?". Лектор Илияна Шмателка, МВА, управляващ директор на International Leadership Institute INTLI във Виена

30 май: GO GREEN TO ENVIRONMENT 2013 – G2E2013 - срещи за бизнес сътрудничество и технологичен трансфер в областта на околната среда, рециклирането и ВЕИ. Срок за регистрация – 9 май!

5-7 юни: Двустранни бизнес срещи за МСП в рамките на Futurallia 2013 – Истанбул. Срок за регистрация – 6 май!

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара
Центърът за компютърно обучение на БСК е Майкрософт ИТ академия и оторизиран от Майкрософт център за тестване и сертифициране на компютърни умения по офис пакета на Майкрософт (MOS), единствен в България. На www.certiport.com/go можете да намерите информация за процеса за сертифициране.
Центърът предлага и обучение с ваучери по програмата "Аз мога повече" на Агенция по заетостта
- за професиите "Оператор на компютър" и „Монтьор на компютърни системи”, както и за дигитална компетентност по 7 програми.Регионална Cisco академия
CCNA 4 сем. - 30 март 2013 - съботно-неделен
CCNP – Switch - 23 март 2013 - съботно-неделен 
CCNА 1 сем. -27 април 2013 - съботно-неделен
CCNА 2 сем. -27 април 2013 - съботно-неделен
Курсове за компютърна грамотност
MS Excel експертно ниво - 18.03 -22.03.2013, 18:00 - 20:30 ч.
MS Access - 25.03 - 29.03.2013, 18:00 - 20:30 ч.
Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 35 професии в над 60 специалности. Центърът за професионално обучение се Сертифицира по EN ISO 9001:2008.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Професионално обучение и квалификация;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване на проекти по различни програми по заявка;
Консултации за разкриване на дейности за професионално обучение; Здравословни и безопасни условия на труд.

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Япония и Европейският съюз се споразумяха да започнат преговори за свободна търговия въпреки опозицията от страна на европейските производители на автомобили. Японският премиер Шиндзо Абе и председателите на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу и на Европейския съвет Херман ван Ромпой обсъдиха плана по телефона, след като Брюксел отмени предвидената за понеделник среща между ЕС и Япония заради преговорите около финансовата сделка за Кипър. Първият кръг преговори, който се очаква най-рано следващия месец, ще отбележи началото на около три години тежки разговори, в които Япония ще се опита да спечели по-голям достъп до пазара на ЕС за колите, електрониката и инвестициите си. Европейците ще търсят бизнес на японските пазари за преработена храна и в железопътния сектор.

Източник: Ройтерс

Америка

Boeing обяви, че се налага съкращаване на част от служителите, които са заети в производството на самолетите от типа 787 и 747. До края на годината ще бъдат освободени между 2000 до 2300 работни места. Една от причините е по-малката нужда от хора след края на развойната фаза на Dreamliner 787. Първоначално ще бъдат освободени 800 механици, а до края на година в района на Сиатъл ще бъдат освободени общо до 2300 работни места, като за болшинството от тези позиции това ще се случи чрез преструктуриране или спиране на нови назначения след пенсиониране и т.н. От началото на годината над 500 позиции са били запазени чрез преструктуриране на дейността. Всичките уволнени 800 души са представени от Международната асоциация на механиците.

Източник: Ройтерс

Азия

Китайското правителство напредва със своя петгодишен план за налагане на софтуер с отворен код и развитието на съответната екосистема. CSIP (China Software and Integrated Chip Promotions Centre) към Министерството на промишлеността и информационните технологии е представил нова референтна архитектура за национална операционна система, която използва за основа Ubuntu от Canonical, предава News.com. CSIP, Canonical и Националният университет за отбранителни технологии (NUDT) са сформирали лаборатория за иновации с отворен код (CCN Open Source Innovation Joint Lab), която ще разработва ускорено локализирани версии на Ubuntu за настолни компютри и облака.

Източник: Associated Press

 
Индекси на фондови борси
25.03.2013
Dow Jones Industrial
14 447.75 (-64.28)
Nasdaq Composite
3 235.30 (-9.70)
Стокови борси
25.03.2013
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)94.81
Heating oil ($US/gal.)2.9800
Natural gas ($US/mmbtu)3.8600
Unleaded gas ($US/gal.)3.0500
Gold ($US/Troy Oz.)1 604.50
Silver ($US/Troy Oz.)28.82
Platinum ($US/Troy Oz.)1 582.90
Hogs (cents/lb.)90.77
Live cattle (cents/lb.)121.48

       Опознай България

Дан Колов - непобедимият български борец

27 декември 1892 г. в село Сенник се ражда Дончо Колев Данев. Едва на 17 години Дончо отпътува от пристанището в Истанбул за Америка. Там работи като докер, миньор, железопътен работник и металург. По това време между работниците често се организират борби, в които българинът побеждава всичките си противници. Скоро е забелязан от директора на известния американски пътуващ цирк Виктория, където якият българин Дончо се превръща в непобедимия Дан Колов. В турнирите организирани от цирка той се среща с много от известните по онова време кечисти - Джеф Лорънс, Збишко Циганьевич, Джак Ширей, наричан още Човекът светкавица, Руди Дусек, Джо Стекър, Еван Люис, Джим Браунинг и много други. Нито един обаче не успява да победи Дан Колов. Поканен е да участва в единственния по рода си турнир в Япония, където борбата от хилядолетия е национален спорт. Във финалната среща Дан Колов побеждава Джики Хиген „Удушвача”, идолът на японската борба, непобеждаван от никого. Българският борец участва на големия турнир по кеч в Париж. На него побеждава наред всички свои противници, а на финала и Анри Деглан "Човекът с хилядата хватки", европейски, световен и олимпийски шампион. Тази победа му носи титлата „Европейски шампион” и блестящия „Диамантен пояс”. Започват да го наричат „Кинг Конг”, „Кралят на кеча” и „Балканският лъв”. Освен със спортните си успехи Дончо е запомнен и с голямото си сърце, помагайки на множество българи в чужбина, наши студенти. Той раздава почти цялото си състояние за благотворителност. С негови средства е купен първият самолет на Българските пощи. Последните години от живота си Дончо прекарва в България. На 26 март 1940 г. непобедимият български борец умира от туберколоза. По негово желание е погребан в родното си село. В негова чест всяка година в Севлиево се организира турнир по свободна борба.Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 26.03.2013
Българска версия: 25859, Английска версия: 3080

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2013. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    

Април 2021
 ПВСЧПСН
13   1234
14567891011
1512131415161718
1619202122232425
172627282930  


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999