Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 21 февруари 2013 г., брой 3407
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари
Ако желаете да прекратите абонамента си за изданието - използвайте сигурния и бърз начин - бутона
Отказ от абонамент


Валутни курсове
(21.02.2013)
  EUR/BGN   1.95583  
GBP/BGN   2.23959
USD/BGN   1.46285
CHF/BGN   1.58405
EUR/USD   1.3370*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.02   0.01%  

www.procreditbank.bg
Информационни срещи в София, Пловдив и Бургас
Бизнес кредит „Енергийна ефективност и зелена икономика” - предимства и възможности пред бизнеса
На срещата ще се обсъждат актуалните възможности за финансиране на проекти, свързани с енергийната ефективност на Вашата фирма:
внедряване на ново производствено оборудване за намаляване на енергийната интензивност;
сградни подобрения;
соларни системи за подгряване на вода;
ефективни газови котли и др.
www.procreditbank.bg

Петролни продукти
Вино
Месни продукти
Консервна промишленост
Парфюмерия и козметика
Шивашки изделия
Мебелна промишленост
Дървообработваща промишленост


Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com

Някой търси точно теб!
13 700 работодатели намират успешно!


WEB-портал
на българските одитори
Общи събрания днес
  Др Щерев АД - София  
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Министерството на финансите пласира успешно шестмесечната емисия ДЦК в обем от 800 млн. лв. На проведения на 20 февруари 2013 г. аукцион за пласмент на шестмесечни ДЦК, постъпиха поръчки за над 1.15 млрд. лв. Коефициентът на покритие достигна 1.45. Традиционно за краткосрочния сегмент с най-голям дял придобити съкровищни бонове са банките – 81.3%, следвани от пенсионните фондове, придобили – 9.5% и други инвеститори – 9.2%. 

Източник: Profit.bg

Тринадесет общини получават 6,1 млн. лв. като безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съобщиха от строителното министерство. Средствата се осигуряват от Европейския фонд за регионално развитие (85%) и националния бюджет (10%). От страна на бенефициентите съфинансирането е около 300 хил. лева. В рамките на схемата общините ще изпълняват проекти за развитие на дестинации със значителен туристически потенциал, популяризиращи природното, културното и историческото наследство. Срокът за реализацията им е 24 месеца. Предвижда се общините да подготвят и разпространят информационни и рекламни материали за съответния район и продукт. 

Източник: Монитор

Концесии

На последното си редовно заседание кабинетът "Борисов" взе решение за отдаване на концесия добива на строителни материали - андезитови туфи от находище "Трите круши - запад", съобщават от правителствената пресслужба. Правото да експлоатира кариерата, намираща се в землището на Карнобат, получава фирма "Базалт" ЕООД. Срокът на концесията е 35 години. За този срок се очаква постъпленията от концесионни плащания да бъдат над 3,64 млн. лева. Половината от тази сума ще постъпва в бюджета на община Карнобат. Предвидените от дружеството инвестиции са в размер на 1,19 млн. лева. Правителството промени и своето решение от 2011 г. за предоставяне на концесия на „Гнайс Комерс” ООД за добив на скалнооблицовъчни материали. Според измененията добивът ще се осъществява само от участък „Юг” на находище „Чатала” край ивайловградското с. Железино, а не от цялата първоначално одобрена концесионна площ.

Източник: Investor.bg

Регулирана информация

На 20.02.2013 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран финансов отчет за четвърто тримесечие на 2012 на Ловечтурс АД -Ловеч /4O9/

Дружества
Компютърни и други свързани с тях дейности
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2011 г.
(хил. лв.)
  1   Хюлет Пакард Глоубъл Деливери България Сентър ЕООД - София   17 328  
  2   Телерик АД - София   9 710  
  3   Буллс АД - София   9 045  
  4   Ай Би Ем България ЕООД - София   7 813  
  5   Принтек-България ЕАД - София   5 855  
  6   Хюлет Пакард България ЕООД - София   4 544  
  7   Фадата АД - София   3 985  
  8   Станга АД - София   3 129  
  9   Стоун Компютърс АД - София   2 595  
  10   Инфопартнерс ООД - София   2 244  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска Фондова Борса - София - 20.02.2013
  Обща стойност (BGN): 1 986 796.17  
Брой търгувани компании: 63
Premium 695 886.47
Standard 381 654.84
АДСИЦ 519 855.78
Облигации 389 399.07
Най-голяма промяна в цените
ОЦК АД - Кърджали 47.62 %
Интеркапитал пропърти дивелопмънт АДСИЦ - София -22.78 %
BaSE - Акции: 34 792.84
BaSE - АДСИЦ: 952.25

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
4O9 Ловечтурс АД - Ловеч
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Дружеството Фазерлес АД е реализирало печалба към четвъртото тримесечие на 2012г., в размер на 935 хил. лв. Общите приходи в края на периода са 17 911 хил. лв., което е с 20.53 % по-малко спрямо предходния период. Общите разходи отчитат спад от 19.94 % спрямо предходния период до 16 976 хил.лв. Нетните приходи от продажби в края на четвъртото са в размер на 17688 хил.лв. и представляват 98.75 % от общите приходи. Спрямо съответния период за 2011 година те намаляват с 20.38 %. Към 31 декември 2012г. дружеството показва печалба на акция в размер на 1.82лв. Данните са от Баланс/Отчет на дружеството за IV-тото трим. на 2012г. Собственият капитал на дружеството е 22700 хил. лв. , като спрямо същия период на 2010г. се е увеличил с 1.80 %.

Източник: Money.bg

Корпоративна търговска банка (КТБ) ще търси близо 94 млн. лв. от инвеститори на фондовия пазар, стана ясно от решение на Комисията за финансов надзор (КФН). На последното си заседание надзорът е одобрил проспекта за увеличение на капитала на банката, който предвижда издаването на общо 600 хил. нови акции. Всяка от тях ще се продава срещу емисионна цена от 156.47 лв., а номиналът им е по 10 лв. Емисионната цена се плаща от всеки инвеститор, който иска да си купи от новите акции. Правата за записването им ще бъдат разпределени между досегашните акционери в КТБ.

Източник: Капитал

Основният борсов индекс SOFIX се понижи с 2.69% до 382.7 пункта. SOFIX пада пета поредна сесия.  С най-голям спад са акциите на "Химимпорт" АД (с 14% до 1.22 лв.), на ЦКБ (с 11% до 0.782 лв.), на "Булгартабак холдинг" (с 6.49% до 93.5 лв.). Със силен спад от около 9% бяха и книжата на Първа инвестиционна банка. Поскъпнаха акциите на "Стара планина холд" (с 2.81% до 2.699 лв.), на "М+С Хидравлик" (с 2.16% до 7 лв.), на "Каолин" (с 0.56% до 3.62 лв.) и на "Еврохолд България" (с 0.33% до 0.925 лв.). Спадът в цените на акциите на тези компании не е случаен и може да се обясни с по-консервативното отношение на инвеститорите към тях заради липсата на яснота за възможните сценарии след оставката на кабинета, считат експерти.

Източник: Сега

Окръжен съд – Смолян отхвърли като неоснователни исковете на „Родопска тъкан – 97“ АД – Смолян, в несъстоятелност, да се признае за установено, че договор за банков кредит на стойност 370 000 лв., сключен с „Интернешънъл Асет Банк“ АД – София е прекратен поради плащане и за признаване на същия договор за нищожен поради противоречие със Закона за задълженията и договорите. С решението си съдът осъди „Интернешънъл Асет Банк“ АД – София да заплати на aкционерното дружество събраната без основание сума на стойност 32 450.18 лв., ведно със законната лихва, като отхвърли иска в частта за лихвите за минал период. Съдебният акт не е окончателен и може да се обжалва.

Дванадесет милиона лева получава от републиканския бюджет община Пловдив. Парите се дават целево, за довършване на многофункционалната спортна зала, известна като Колодрумът. Сумата е подписана от финансовия министър в оставка Симеон Дянков. Това е аванс, договорен с правителството за залата, следващият транш от още 12 млн. лева ще бъде преведен по-късно, съобщи кметът Иван Тотев. Авансът ще бъде предоставен на фирмата - изпълнител “Главболгарстрой”, наета от общината да завърши строителството на сградата и инфраструктурата в комплекса.

Източник: Марица

43 френски фирми искат да строят еко-технопарк в Дупница. Ръководството на община Дупница вече е дало положителен отговор, като са проведени и няколко срещи с представители на инвеститорите. Най-вероятно община Дупница ще се включи в начинанието с предоставянето на терен, върху който ще се реализира голямата система с производствени предприятия, научноизследователски фирми, офиси и жилищен комплекс. Първоначалните намерения са паркът да се развие на площ от около 40-50 декара.

Източник: Струма       Българска Стопанска Камара


Изнесен Търговски офис”
В помощ на външнотърговската дейностВъншноикономическо сътрудничествоEnterprise Europe NetworkВъншнотърговски консултации


Оферти от български и чуждестранни фирмиПредстоящи
панаири и изложения
в България и в светаПредстоящи обучения
КУРСОВЕ и СЕМИНАРИ

 
ДИАЛОГ С БИЗНЕСА
БСК представя на своите членове актуални въпроси относно предстоящи законодателни промени и административни решения, свързани със стопанската дейност:
Срок за реакция: Тема:
22 февруари 2013 Проект на позиция по реда за определяне на ТБО. Очакваме бележки до 22 февруари!
22 февруари 2013 Проект на предложения на БСК за промени в трудовото и осигурително законодателство
Новини от БСК и членовете на БСК

Становище на БСК относно планираните промени в Закона за енергийната ефективност


Предстоящи събития

Семинар: Прилагане изискванията на Наредба 7 от 2003 за норми за допустими емисии на ЛОС от някои инсталации и изискванията за управление на химикалите - срок 22.02.2013 г.

Обучение: Корпоративната социална отговорност на практика във фирмата – срок за регистрация: 25.02.2013 г.

25 февруари: БСК обявява процедура за избор на изпълнители за тестване на секторни модели и карти за оценка на компетенциите

Стартира националната Информационна система за оценка на компетенциите на работната сила. На 28 февруари и 1 март 2013 г., в Българската стопанска камара (София, ул. Алабин 16-20) ще се проведе национална работна среща за обсъждане и представяне на пилотната версия на Информационната система за оценка на компетенциите (ИСОК), разработвана от БСК в рамките на проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“.

КАНДИДАТСТВАЙТЕ: Първи Европейски награди за социална отговорност – 01.03.2013 г.

7 март: Двустранни срещи за бизнес коопериране и технологичен трансфер IndustryMatchMaking – IMM2013

21 март: Семинар "Изкуството да управляваш възнаграждения". БСК е партньор на събитието.

Обучителен семинар: Подобряване на екологичните и енергийни показатели на малки и средни предприятия. Възможности за участие по европейски проекти – град Русе – дата 28 март 2013 г.

17-19 април: Международно изложение за горещи и студени напитки “CHBIX 2013”

5-7 юни: Двустранни бизнес срещи за МСП в рамките на Futurallia 2013 – Истанбул. Срок за регистрация – 6 май!

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара
Центърът за компютърно обучение на БСК е Майкрософт ИТ академия и оторизиран от Майкрософт център за тестване и сертифициране на компютърни умения по офис пакета на Майкрософт (MOS), единствен в България. На www.certiport.com/go можете да намерите информация за процеса за сертифициране.
Центърът предлага и обучение с ваучери по програмата "Аз мога повече" на Агенция по заетостта
- за професиите "Оператор на компютър" и „Монтьор на компютърни системи”, както и за дигитална компетентност по 7 програми.Регионална Cisco академия
CCNA 1 сем. - 09 февруари 2013 - съботно-неделен
CCNA 3 сем. - 23 февруари 2013 - съботно-неделен 
CCNP – Switch -23 март 2013 - съботно-неделен
Курсове за компютърна грамотност
MS Word базово ниво - 11.02 -15.02.2013, 18:00 - 20:30 ч.
MS Excel базово ниво - 18.02 -22.02.2013, 18:00 - 20:30 ч.
MS PowerPoint - 04.03 - 08.03.2013, 18:00 - 20:30 ч.
MS Word експертно ниво - 11.03 - 15.03.2013, 18:00 - 20:30 ч.
MS Excel експертно ниво - 18.03 - 22.03.2013, 18:00 - 20:30 ч.
MS Access - 25.03 - 29.03.2013, 18:00 - 20:30 ч.
MS Project - 01.04 - 05.04.2013, 18:00 - 20:30 ч.
Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 35 професии в над 60 специалности. Центърът за професионално обучение се Сертифицира по EN ISO 9001:2008.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Професионално обучение и квалификация;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване на проекти по различни програми по заявка;
Консултации за разкриване на дейности за професионално обучение; Здравословни и безопасни условия на труд.

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Безработицата във Великобритания се понижи през периода октомври-декември, като броят на заетите нарасна, според британската Служба за национална статистика. Безработните са намалели с 14 000 души до 2,5 млн., докато заетите са се увеличили със 154 000 до 29,73 млн. души. Над 580 000 души повече имат работа в сравнение с края на 2011 г. От заетите 73% работят на пълно работно време, а 27% - на непълно. На тримесечна база през периода октомври декември безработицата се е понижили с 0,1 процентни пункта до 7,8%. През януари броят на хората, подали молби за помощи за безработни, е намалял с 12 500 до 1,54 млн. души. Данните показват също доколко е преобразена британската икономика след финансовата криза и последвалата я рецесия от 2008 г. От статистическата служба посочиха, че за последното тримесечие на миналата година заетите на пълно работно време са с 378 000 по-малко спрямо второто тримесечие на 2008 г., което бе първото от рецесията.

Източник: BBC

Америка

31% по-ниска печалба в сравнение с миналата година. Така звучи отрезвяващият резултат от тримесечните финансови данни на Dell, които компютърният производител обяви снощи. За пета поредна година базираната в Тексас компания отчете спад в печалбите. Вместо 761 млн. долара, каквато бе печалбата преди дванадесет месеца, през четвъртото тримесечие този път в хазната като печалба остават само 530 млн. долара. Преди всичко неумолимият триумф на мобилните устройства като смартфони и таблети пречат на производителя на компютъра. Поради продължаващото свиване на търсенето на компютри печалбата и приходите на бившия лидер и този път поеха надолу. В последно време Dell попада в новините най-вече с това, че иска да потърси спасението си в бъдещото излизане от фондовия пазар.

Източник: Ройтерс

Азия

През януари икономиката на Япония е достигнала рекорден външнотърговски дефицит от 17.5 милиарда долара, показват данни на японското министерство на финансите. Въпреки че износът на страната се е увеличил за първи път през последните 8 месеца, обемът на вноса е отбелязал доста по-стремително нарастване заради покачването на цените на петрола и природния газ. Обемът на търговията със САЩ и големите азиатски страни постепенно се увеличава. Благоприятен фактор в това отношение е отслабването на напрежението между Япония и Китай, породено от териториалните спорове между двете страни. Търговият с ЕС обаче продължава да спада. Икономистите от отбелязват, че обемът на експорта се поддържа от търсенето на японски автомобили зад граница, но през последно време то бележи спад заради високите цени на бензина.

Източник: BBC

 
Индекси на фондови борси
20.02.2013
Dow Jones Industrial
13 927.54 (-108.13)
Nasdaq Composite
3 164.41 (-49.18)
Стокови борси
20.02.2013
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)94.46
Heating oil ($US/gal.)3.1600
Natural gas ($US/mmbtu)3.2800
Unleaded gas ($US/gal.)3.2600
Gold ($US/Troy Oz.)1 578.00
Silver ($US/Troy Oz.)28.62
Platinum ($US/Troy Oz.)1 647.10
Hogs (cents/lb.)82.95
Live cattle (cents/lb.)128.22

       Опознай България

Вулканичен хълм Кожух

Вулканичният хълм Кожух се намира в района на Рупите, Югозападна България. Целият район представлява кратер на изгаснал вулкан. Уникалните природни условия тук са привличали хората още от древни времена. Самият хълм е бил културен и религиозен център на района. Намерени са следи от хилядолетно човешко присъствие. Керамични фрагменти от времето на еолита са най-ранните находки. Те оформят представата за хармонично съжителство на хората с природата, традиционни култове към слънцето и преклонение пред земните и небесни сили.В края на бронзовата епоха траките завладяват района. По време на техния разцвет (4 в. пр. н. е.) на Кожух възниква голям и оживен град. През Средновековието в близост е основан манастирът “Св. Пантелеймон”. На негово място сега е запазен малък параклис.
Археологичните останки от Кожух и прилежащите земи са под защита на закона.
Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 21.02.2013
Българска версия: 25856, Английска версия: 3083

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2013. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    

Април 2021
 ПВСЧПСН
13   1234
14567891011
1512131415161718
1619202122232425
172627282930  


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999