Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Вторник, 22 януари 2013 г., брой 3384
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари
Ако желаете да прекратите абонамента си за изданието - използвайте сигурния и бърз начин - бутона
Отказ от абонамент


Валутни курсове
(22.01.2013)
  EUR/BGN   1.95583  
GBP/BGN   2.33114
USD/BGN   1.46801
CHF/BGN   1.57462
EUR/USD   1.3323*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.01   0.03%  


Петролни продукти
Вино
Месни продукти
Консервна промишленост
Парфюмерия и козметика
Шивашки изделия
Мебелна промишленост
Дървообработваща промишленост


Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.comНякой търси точно теб!
13 700 работодатели намират успешно!


WEB-портал
на българските одитори
Общи събрания днес
  Елана холдинг АД - София
Виктория ЗАД АД - София
Ай Ти Ди Нетуърк АД - Пловдив
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) леко ревизира прогнозата си за ръст на българската икономика през тази година до 1.9% от БВП (при 1.7% през октомври). Така очакванията на банката се изравниха до тези на правителството. Причината за подобрената икономическа прогноза е, че частният сектор ще има достъп до кредитно финансиране и повече няма да е принуден да използва всичките си приходи за изплащане на дълговете, трупани в годините преди кризата. От ЕБВР посочват, че стабилните финансови показатели на България вече дават резултат под формата на облекчен достъп до финансови ресурси. Все пак в анализа на международната институция се посочва, че проблемите на страните от еврозоната ще продължат да действат като юзди за българската икономика, тъй като те са и основни нейни търговски партньори. България е поставена в групата на страните от Югоизточна Европа, които нямат проблемите на страните от еврозоната, но икономиките им остават подтиснати от рецесията в южните им съседки.

Източник: Капитал

Българските емигранти са изпратили на роднини у нас 55 млн. евро през ноември 2012 г., сочат данните на БНБ за месеца. Това е с 12% по-малко в сравнение с октомври и е най-ниската месечна сума през 2012 г. През ноември 2011 г. емигрантските пари са възлезли на 54,5 млн. евро, като това също е била най-ниската месечна стойност за годината. Общата сума на пратените в страната средства от българи, постоянно живеещи зад граница, за първите 11 месеца на м.г. възлиза на 721 млн. евро. Това е с около 10 млн. евро повече в сравнение със същия период на предходната година. За цялата 2011 г. пратените в родината средства от гастарбайтери са били 770 млн. евро, като се очаква за 2012 г. сумата да бъде малко по-висока. 

Източник: Труд

Дружества
Дейности в областта на културата, спорта и развлеченията
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Дълготрайни
активи
за 2011 г.
(хил. лв.)
  1   Национална спортна база ЕАД - София   203 896  
  2   БТВ Медиа Груп ЕАД - София   78 218  
  3   Билот ЕООД - София   25 765  
  4   Еврофутбол ООД - София   24 032  
  5   Болкан броудкастинг ЕАД - София   22 311  
  6   Астера І ЕАД - Варна   17 567  
  7   Академика 2011 ЕАД - София   17 441  
  8   Нова Броудкастинг Груп АД - София   9 462  
  9   Евробет ООД - София   5 796  
  10   Актив-БГ АД - София   4 950  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска Фондова Борса - София - 21.01.2013
  Обща стойност (BGN): 11 869 495.56  
Брой търгувани компании: 48
Premium 8 392 927.11
Standard 3 293 955.71
АДСИЦ 114 705.22
Фондове 25 948.80
Облигации 41 958.72
Най-голяма промяна в цените
Сила Холдинг АД - Стара Загора -21.05 %
Асенова Крепост АД - Асеновград 19.05 %
BaSE - Акции: 2 177.53
BaSE - АДСИЦ: 40 492.81

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
4O9 Ловечтурс АД - Ловеч
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Върховният административен съд отмени избора за част от обществената поръчка за електронното правителство. Става дума за лот 4 - изграждане на система за мобилна комуникация между държавната администрация и гражданите. Решението на ВАС е по жалба на консорциума SBD, класиран на второ място в процедурата. В него влизат компаниите “Войском”, “Новаторо” и “Варна Бизнес Сървисиз”. От съдебното решение се вижда, че офертата на това сдружение е значително по-ниска от класираното на първо място предложение на обединение “Ита груп Комтарая”. Поводът за отмяната на досегашната процедура обаче е друг. Министерството на транспорта е пропуснало да уведоми класирания на второ място кандидат за датата и часа на отварянето на офертите. Чисто процедурното нарушение е прието от магистратите за съществено, което е опорочило процедурата като цяло.

Източник: Труд

Трети проект на “К инженеринг” ЕООД на стойност 233 162 лева получи одобрение и бе разплатен от главната дирекция за европейски фондове миналата седмица. Той е по програма “Конкурентоспособност”. Самоучастието на пловдивската компания е 30 процента, а финансовата помощ - 70. Проектът е за обновление на производственото оборудване, за повишаване на ефективността на производството и за въвеждане на нови технологии и машини. Благодарение на инвестицията повишихме качеството на продукцията си, намалихме енергийните разходи и увеличихме работния състав, обобщи собственикът и управител на дружеството Мариян Калестров. “К инженеринг” е най-големият доставчик на резервни части за БДЖ, но също така е сериозен партньор на европейските железници.

Източник: Марица

Артио Глобал Мениджмънт ЛЛП е намалил дела си в БТК до под 5% Общият процент на правата на глас в общото събрание на БТК, които "Артио Глобал Мениджмънт ЛЛП" има право да упражнява, е спаднал до под 5%, съобщи БТК АД. Телекомуникационната компания е уведомена за намалението на дяловото участие на Артио на 16 януари 2013 г. Не става ясно обаче откога е сделката, водеща до намаление на участието под този праг. Още по данни към 14 юни 2012 г. Artio International Equity Fund притежава пакет от 4% в БТК АД (11 652 801 акции), тоест още тогава участието му е било под 5%. Вероятно на 16 януари 2013 г. е публикувано уведомление, което е трябвало да се публикува преди години, когато делът на Artio пада под 5% (Тогава Julius Baer). Основен собственик на БТК в момента е Вива Телеком България с дял от 93,99%. Другите акционери в БТК са малки, като например Julius Bear Institutional International притежава 1 201 125 акции (0,4%).

Източник: Investor.bg

Тексим банк е приключила успешно увеличението на капитала си, става ясно от Търговския регистър (ТР). Според публикуваната информация в рамките на определения период акционерите на банката са записали и заплатили стойността на общо 17 995 036 броя акции от предложените нови обикновени, поименни, безналични 20 млн. книжа с номинална и емисионната стойност 1 лев. В резултат капиталът на финансовата институция се увеличава от досегашните 10 млн. лева до 27 995 036 лева. Решението за увеличаването на капитала беше взето на проведено на 10 септември 2012 г. извънредно общо събрание на акционерите. Плановете са след приключването на увеличението и вписването му в ТР банката да стане и публично дружество.

Източник: Капитал

Първа инвестиционна банка се присъедини към иска на "Механичен завод - Девин" за обявяването на ВМЗ - Сопот, в несъстоятелност. На първото заседание по делото Пловдивският окръжен съд дапусна присъединяването на банката като втори кредитор. Заседанието е преминало при закрити врати. Делото е отложено за 18 февруари по искане на военния завод, през което време ще бъдат събирани още доказателства. До процеса се стигна след като наскоро продажбата на "ВМЗ Сопот" се провали, а работниците му продължават да стачкуват заради неплатени заплати. Междувременно се очаква парламентът да извади компанията от списъка на дружествата, за продажбата на които се изисква приватизационна стратегия, и търсенето на купувач да започне отново. Междувременно ръководството на държавния военен завод подготвя оздравителен план.

Източник: Дневник       Българска Стопанска Камара


Изнесен Търговски офис”
В помощ на външнотърговската дейностВъншноикономическо сътрудничествоEnterprise Europe NetworkВъншнотърговски консултации


Оферти от български и чуждестранни фирмиПредстоящи
панаири и изложения
в България и в светаПредстоящи обучения
КУРСОВЕ и СЕМИНАРИ

 
ДИАЛОГ С БИЗНЕСА
БСК представя на своите членове актуални въпроси относно предстоящи законодателни промени и административни решения, свързани със стопанската дейност:
Срок за реакция: Тема:
23 януари 2013 Предстоят промени в Правилника за дейността на НАПОО
24 януари 2013 ОЧАКВАМЕ СТАНОВИЩЕ: Закон за ограничаване на изменението на климата
24 януари 2013 Предстоят промени в Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол
25 януари 2013 Предстоят промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
25 януари 2013 Изменение на таксите за държавните и частни съдебни изпълнители
25 януари 2013 Проект на Закон за допълнение на наказателно-процесуален кодекс
11 февруари 2013 АНКЕТА за потребностите на гражданите от документи, доказващи знания и умения, придобити изивън системата на образование
Новини от БСК и членовете на БСК

БСК инициира ускоряване разглеждането на ЗИД на Закона за защита на конкуренцията! Очакваме писмена подкрепа от страна на браншовите и регионалните организации, членове на БСК!


Предстоящи събития

22 януари: Възможности за българските фирми да участват в обществени поръчки на Европейската организация за ядрени изследвания (CERN) и в трансфер на технологии

25 януари: Семинар „Обществените поръчки – Предизвикателства пред българския бизнес, свързани с участие в тръжни процедури, и проблеми на възложителите“

29 януари: Семинар „Промени в данъчната среда – 2013“

30 януари: Семинар „Подобряване на екологичните и енергийни показатели – бизнес инструмент за малки и средни предприятия от текстилния сектор по проект „OPTIMES”

6 февруари: Патентоване на изобретения в областта на козметиката

КАНДИДАТСТВАЙТЕ: Първи Европейски награди за социална отговорност – 01.03.2013 г.

7 март: Двустранни срещи за бизнес коопериране и технологичен трансфер IndustryMatchMaking – IMM2013

21 март: Семинар "Изкуството да управляваш възнаграждения". БСК е партньор на събитието.

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара
Центърът за компютърно обучение на БСК е Майкрософт ИТ академия и оторизиран от Майкрософт център за тестване и сертифициране на компютърни умения по офис пакета на Майкрософт (MOS), единствен в България. На www.certiport.com/go можете да намерите информация за процеса за сертифициране.
Центърът предлага и обучение с ваучери по програмата "Аз мога повече" на Агенция по заетостта
- за професиите "Оператор на компютър" и „Монтьор на компютърни системи”, както и за дигитална компетентност по 7 програми.Регионална Cisco академия
CCNA 1 сем. - предстоящ, месец януари/февруари 2013 г.
Курсове за компютърна грамотност
Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 35 професии в над 60 специалности. Центърът за професионално обучение се Сертифицира по EN ISO 9001:2008.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Професионално обучение и квалификация;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване на проекти по различни програми по заявка;
Консултации за разкриване на дейности за професионално обучение; Здравословни и безопасни условия на труд.

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Добри новини за Рупърт Мърдок. Благодарение на все по-големия брой абонати телевизионният оператор на платена телевизия Sky Deutschland значително намалява нетната си загуба. Компанията очаква оперативна загуба (EBITDA) за 2012 г. в размер на 48 до 58 милиона евро, обяви в понеделник Sky. Година по-рано операторът все още бе на загуба от 155,5 млн. евро – около три пъти по-висока от миналогодишната. Компанията представи данните си за абонатите още преди седмица: през миналата година договори са подписали 351 000 нови зрители, с което общият брой на абонатите за 2012 г. е 3,363 млн., предава Ройтерс. По този начин компанията е постигнала своята цел да подобри значително резултата си. За тази година се очаква той да бъде положителен, а след това компанията да продължи да се развива силно.

Източник: Ройтерс

Америка

Пионерът в разработването на компютърни игри Atari подаде документи за несъстоятелност на бизнеса си в САЩ. Дъщерното дружество в САЩ Atari Inc. и три други дружества са представили съответните документи късно в неделя в Ню Йорк. По-голямата част от бизнеса на Atari е в Щатите, докато централата на компанията е в Париж, а концернът е листнат и на френската борса. Според LA Times е планирано американският бизнес да се отдели от френската компания-майка и с парите на новите инвеститори той да продължи да се развива независимо. Бъдещето на Atari се очаква да бъде и в развитието на мобилните игри. Според информацията на вестника, за продължаването на бизнеса вече били обезпечени милиони долари.

Източник: BBC

Азия

Renault SA планира създаването на смесено дружество с китайския автопроизводител Dongfeng Motor Group Co. с капитал от 7,2 млрд. юана (1,2 млрд. долара) в опит да увеличи продажбите си на най-големия пазар на моторни превозни средства в света, съобщи MarketWatch. Смесеното дружества ще разполага с производствен капацитет от 150 000 леки автомобила годишно, включително спортни и многоцелеви, сочи скорошно съобщение, публикувано на официалния уебсайт на Бюрото за защита на околната среда в китайската провинция Хъбей. Бюрото, което оценява въздействието върху околната среда на заявените производствени мощности, обяви, че предприятието ще бъде изградено в столицата на провинцията Ухан. Dongfeng Motor е базирана в Хъбей, както и смесените ѝ дружества с PSA Peugeot Citroen SA и Honda Motor Co.

Източник: Market Watch

 
Индекси на фондови борси
18.01.2013
Dow Jones Industrial
13 649.70 (53.68)
Nasdaq Composite
3 134.71 (-1.29)
Стокови борси
18.01.2013
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)95.56
Heating oil ($US/gal.)3.0500
Natural gas ($US/mmbtu)3.5700
Unleaded gas ($US/gal.)2.8100
Gold ($US/Troy Oz.)1 687.00
Silver ($US/Troy Oz.)31.93
Platinum ($US/Troy Oz.)1 674.00
Hogs (cents/lb.)88.08
Live cattle (cents/lb.)129.82

       Опознай България

Остров Света Анастасия

Света Анастасия е остров в Бургаския залив в Черно море. Между 1945 и 1990 г. островът носи името Болшевик. Намира се на 6,5 км югоизточно от Бургас, между нос Света Анастасия и нос Атия. Островът е изграден от вулканични скали, висок е 12 метра, площта му е 0,022 кв.км. През 1924 г. островът е превърнат в концентрационен лагер. В северната част на острова има стар пресъхнал кладенец. Легендата разказва, че преди много векове в него е било скрито пиратско съкровище. От незапомнени времена се говори, че островът е бил скривалище за морските разбойници, вилнели в Черно море. Мнозина иманяри са пробвали късмета си, но досега имане никой не е открил. Въпреки това историята на острова привлича всяка година туристи от цяла България.Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 22.01.2013
Българска версия: 25628, Английска версия: 3075

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2013. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    

Април 2021
 ПВСЧПСН
13   1234
14567891011
1512131415161718
1619202122232425
172627282930  


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999