Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Петък, 12 август 2005 г., брой 1493
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 

 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментариREFA-Германия
организира курс на тема
Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси (3.10-4.11.2005)
За допълнителна
информация и записване:
тел. 981-45-67 или тук


Валутни курсове
(12.08.2005)
  EUR/BGN   1.95583  
GBP/BGN   2.84174
USD/BGN   1.57665
CHF/BGN   1.25882
EUR/USD   1.2405*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.08   2.04%  


Публикация на годишни финансови отчети - 2004 г.
тел. 02/ 980 10 86
bic_office@bia-bg.com


Годишни счетоводни отчети
Еско Инженеринг АД - София


Общи събрания днес
  Комплекс Колхида (Елхово)
Строителство и възстановяване (София)
Първа лекарска асоциация (Пловдив)
Булси (София)
Хром (Силистра)
Генерал Ганецки (Плевен)
Компания за инженеринг и развитие (Добрич)
Хевея-КИМ (Мадан)
Агропчел (София)
Фактор ИН (София)
Ремо (Шумен)
Дага полис (София)
ТК Енергомонтаж (София)
Кредо-Ивайловград (Ивайловград)
Фарма-2007 (Хасково)
Ивайло (Ивайловград)
 


Пълен списък на оферти на чуждестранни фирми


(0395SK)Фирма от Словакия произвежда и предлага екологично чисти бои, грундове, китове и строителни замазки, които намират широко приложение в строителството (жилищни, обществени, промишлени обекти; при саниране и обновяване на фасади и исторически обекти; за образуване на изолиращ филм, неразтворим в нефтохимически продукти; фугиране; уплътняване; пътна маркировка и т.н.).
(0396HR) Хърватска фирма търси български производители на яйца за разплод на пилета от хибридите: Ross,Cobb, Hubbard и др. Яйцата са необходими за хърватски птицеферми.Фирмата търси и храна за животни.
(0397HR) Хърватска фирма търси български производители на бански костюми
София, ул. "Алабин" 16-20, стая 216, тел. 9884308, факс: 9872604, E-mail: offers@bia-bg.comАктивни автобиографии на кандидати за работа: 34822
Пробно търсене на кандидат в JobTiger


Финансови новини

Националното сдружение на общините ще настоява да получи от бюджета минимум 100 млн. лв за възстановяване на общинската инфраструктура в рамките на бюджетната 2005 г., съобщи след заседанието на ръководното тяло председателят на НСОРБ Красимир Мирев. Поисканата сума е минималното, което е нужно за възстановяване на общинските пътища, училища и транспорт. Средствата ще се вложат приоритетно за осигуряване на подслон, до настъпване на студените месеци, за хората, които останаха без дом.

Източник: Пари

Над 2,7 млн. чужди туристи са почивали в България през първите шест месеца на тази година. Това се казва в доклад на Министерството на културата и туризма, приет от кабинета вчера. Избралите родните курорти са се увеличили със 7% спрямо същия период на миналата година. Половината от летовниците са туристи от ЕС.

Източник: Стандарт

Кабинетът в оставка одобри позицията на България за провеждане на преговори за изменение и допълнение, прекратяване по взаимно съгласие или денонсиране на договори за насърчаване и взаимна защита на инвестициите по предложение на Милко Ковачев. България е страна по 56 инвестиционни договора, които са в сила. По 17 /16 влезли в сила и един подписан, но все още невлязъл в сила/ е идентифицирана необходимост от договаряне на изменения и допълнения.

Източник: Пари

Отраслови анализи: Развитие на производството и търговията в България по браншове
Годишни анализи - 2004

Петролни продукти
Текстилни изделия
Вино
Консервна промишленост
Месни продукти

Трикотажни изделия
Парфюмерия и козметика
Шивашки изделия
Мебелна промишленост
Дървообработваща промишленост

ПОРЪЧАЙ СЕГА
Дружества
Производство на тютюневи изделия
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2004 г.
(хил. лв.)
  1   Благоевград-БТ (Благоевград)   203 688  
  2   София-БТ (София)   94 979  
  3   Плевен-БТ (Плевен)   32 516  
  4   Пловдив-БТ (Пловдив)   31 967  
  5   Слънце Стара Загора-БТ (Стара Загора)   26 815  
  6   Хасково-БТ (Хасково)   18 155  
  7   Гоце Делчев-БТ (Гоце Делчев)   8 862  
  8   Пазарджик-БТ (Пазарджик)   7 163  
  9   Шумен-БТ (Шумен)   6 269  
  10   Асеновград-БТ (Асеновград)   6 248  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска Фондова Борса - София - 11.08.2005
  Обща стойност (BGN):   3 011 414.74  
Брой търгувани компании: 71
Официални пазари: 295 691.86
Свободен пазар: 652 951.20
Най-голяма промяна в цените
България-29 (София)  31.19%
Свинекомплекс-Николово (Николово)  -18.92%
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ
СЕРТИФИЦИРАНИ ПО ISO

Община Белослав, Варненска област, получава безвъзмездно правото на собственост върху недвижим имот в с. Езерово, собственост на ТЕЦ Варна. Той ще бъде преустроен в читалище. Министерският съвет възложи на министъра на енергетиката и енергийните ресурси да намали капитала на дружеството чрез обезсилване на акции на стойност, която съответства на недвижимия имот. Енергийният министър ще предприеме действия за увеличаване на капитала на ТЕЦ Варна ЕАД чрез издаване на нови акции.

Източник: Пари

Комисията за финансов надзор (КФН) одобри на си заседанието си в сряда търговото предложение към акционерите на Яйца и птици - Зора АД - Дончево. Предложител е компанията Яйца и птици АД, която пряко и чрез свързани лица притежава 169 407 акции, представляващи 91.87% от капитала. Обект на търгово са собствениците на останалите 15 000 акции (8.13%). Цената, на която мажоритарният акционер ще изкупи книжата, е 29.32 лв. за брой.

Източник: Дневник

ING Банк-клон София активира автоматична телефонна услуга. Тя работи от 9 август 2005 г. Чрез новата услуга на банката клиентите и потребителите могат да получават информация относно валутните курсове на банката и фиксинга на БНБ

Източник: Пари

Консолидирана печалба на Гъмза холдинг за шестмесечието се повишава с 4 на сто на годишна база до 652 хил. лв., показват данните от междинния отчет на дружеството представен от Българска фондова борса - София. Приходите на компанията за първото полугодие на 2005 година се повишават с 3,7% до 6,04 млн. лв., като изменението се дължи основно на ръста в приходите от продажби с 9,9% на годишна база до 5,58 млн. лв.

Източник: Монитор

Стомана АД - Перник - в несъстоятелност, чието общо събрание се проведе на 20 юли 2005, не разпределя дивидент за 2004 г. Стомана АД - Перник отчете печалба в размер на 69 467 000 лв.

Източник: Капиталов пазар

Фармацевтичната компания Софарма е придобила дял от 9.99% от капитала на Софарма трейдинг АД, се казва в съобщение от Българската фондова борса. Директорът за връзки с инвеститорите на Софарма, Борислав Борисов заяви, че Софарма трейдинг е новосъздадено дружество с предмет на дейност търговия на едро с лекарства, лекарствени и спомагателни санитарни материали. Останалите акционери в новосъздаденото дружество не са свързани с фармацевтичната компания

Източник: Дневник

Свилоза АД - Свищов отчете нетна печалба от 2,207 млн. лв. за шестмесечието на 2005 г., спрямо загуба от 1,809 млн. лв. за същия период на миналата година. Това показват данните от публикувания отчет на Българска фондова борса -София. Общите приходи бележат минимално понижение от 0,5% до 39,764 млн. лв., в сравнение с 39,965 млн. лв. за същия период година по-рано. 

Източник: Монитор

Оригинал АД - Севлиево, чието общо събрание се проведе на 8 Август 2005, не разпределя дивидент за 2004 г. Оригинал АД - Севлиево отчете загуба в размер на 97 000 лв.

Източник: Капиталов пазар       Българска Стопанска Камара


Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света


СЪВЕТ
ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
Дневен ред, протоколи от заседания, внесени за обсъждане документи, позиция на БСК.

 
Новини от БСК

БСК съобщава, че от 23 юли 2005 властите на Унгария са въвели нови изисквания към изделията от дърво, опаковки от дърво, палети и подложки от дърво (FAO International Standard on Phytosanitary Measures 15). Според тези изисквания, всички продукти от необработено дърво задължително трябва да са третирани с метил бромид, като след третирането дървото се маркира според стандарта. Граничните власти на Унгария са оторизирани да съблюдават съответствието с изискванията и да не допускат на унгарска територия посочените продукти. Стандартът може да се намери от www.ippc.int

Сертификати за форсмажор. БСК издава сертификати за наличие на непреодолима сила при неизпълнени договорни задължения във връзка с наводненията в страната. Допълнителна информация: Наталия Събева тел. 987 22 64 email: natali@bia-bg.com

БСК ЦВИС съобщава за предстоящия международен панаир в Китай Furniture China 2005, Шанхай, 14-17 септември 2005. За информация www.cmpsinoexpo.com/furniture

БСК ЦВИС информира за кооперациаонна борса между български и германски фирми, която ще се проведе в рамките на Международния панаир Пловдив, 26-30 септември. Заинтересованите български фирми могат да се обръщат за информация към Марта Иванова, тел.: 02/ 932 0934, e-mail: mmc@bia-bg.com.

Среща – презентация на италианското производство на обувки, възможности за търговско сътрудничество между Италия и България ще се проведе на 30 август 2005 г., в хотел “Радисън САС”, София

БСК разработи проекти на секторни ръководства за прилагане на Наредба №7 от 2003 г., за норми за допустими емисии на летливи органични съединения от употребата на органични разтворители в определени инсталации и категории дейности (ДВ бр.96/2003 г.). Очакваме предложения, корекции и становища за промяна и подобряване на ръководствата до 08.09.2005 г., brankov@bia-bg.com тел. 02/ 980 30 55.

На 20 октомври, в Брюксел, ще се проведе третият Ден на конкурентоспособността, организиран от UNICE (Съюз на индустриалните и работодателските конфедерации на Европа). БСК, като единствен член от България на тази авторитетна европейска организация, отправя покана към българските фирми за участие във форума.

БСК ЦВИС съобщава, че квотата за внос в ЕС на панталони с произход Китай е изчерпана на 9 август 2005


  СТАНОВИЩА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА БИЗНЕСА по ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ,
внесени за обсъждане в НС, МС и други ведомства
 

Браншови камари и регионални асоциации на БСК

На 18 август, четвъртък, от 11.00 часа в Зала 10 на НДК ще се състои традиционното честване на Професионалния празник на Миньора, организирано от Българската минна камара, член на БСК.

Регионалната Cisco академия към Българската Стопанска Камара
Центърът за обучение към Българска стопанска камара е оторизиран център на Майкрософт, който предлага както обучение по MS Office 2000 при сертифициран експерт на Майкрософт, така и възможност за явяване на тест и получаване на MOS сертификат, валиден в цял свят.

Регионалната Cisco академия към Българската Стопанска Камара за обучение на мрежови специалисти предлага обучение за професионалисти – CCNP – Сертифициран от Сиско професионалист за работа с мрежи.


4 семестър CCNA - 03 септември – 02 октомври 2005 - съботно-неделен
2 семестър CCNA - 11 септември – 23 октомври 2005 - съботно-неделен
2 семестър CCNA - 12 септември – 28 септември 2005 - дневен
3 семестър CCNA - 11 септември – 16 октомври 2005 - съботно-неделен
1 семестър CCNA - 29 септември – 14 октомври 2005 - дневен
8 семестър CCNP - 08 октомври– 06 ноември 2005 - съботно-неделен
Сигурност на мрежите -
22 октомври– 20 ноември 2005 - съботно-неделен

За повече информация: http://www.bia-bg.com/educentre/
или на тел. 981 03 26, Теодора Борисова

 
Центърът за професионално обучение
на БСК организира:
Цикъл от семинари за специализирано и общо обучение по франчайзинг за действащи и стартиращи предприемачи
Обучение по маркетинг с международно признат документ
Обучение по международни счетоводни стандарти (МСС)
Обучение по здравословни и безопасни условия на труд
Обучение по фирмено счетоводство с АСД
Обучение по управление и отчетност на малка фирма
Чуждестранно обучение в Мадрид по международни бизнес контакти и външна търговия
Обучения на специалисти по изграждане и поддържане на битови газови инсталации и управители на инсталаторски фирми по съвместен проект на БСК и "Овергаз холдинг" АД

За допълнителна информация:
Галя Божанова, Елена Ташева
тел. 9320936, 987 97 03, факс 9872604,
e-mail: galia@bia-bg.com или eli@bia-bg.com


       Светът

Европа

Печалбата на Deutsche Telekom отбеляза рязък ръст за първото полугодие, след като компанията успя да привлече нови потребители на мобилни телефонни услуги в САЩ и Германия. От германската телекомуникационна група заявиха, че печалбата преди данъци е скочила с 93,6% до 3,4 млрд. евро (4,2 млрд. щ.д.), като приходите от продажби са нараснали с 3% до 28,1 млрд. евро. Чистата печалба се е увеличила до 1,95 млрд. евро спрямо 1,21 млрд. евро през същия период на миналата година, въпреки високите разходи за данъци.

Източник: FT

САЩ

Акционерите на Unocal Corp. одобриха поглъщането й от Chevron Corp. на стойност над 17 млрд. щ.д. и сключиха сделката, която беше застрашена от по-висока оферта от китайската компания CNOOC Ltd., докато политическият натиск на САЩ не доведе до нейното оттегляне. Часове след гласуването от Chevron обявиха, че са сключили сделката. Главният изпълнителен директор на Chevron Дейвид О'Райли каза пред Ройтерс, че компанията очаква икономии от 325 млн. щ.д. на година, след като активите на Unocal, които се простират от Мианмар (Бирма) до Мексиканския залив, се обединят с тези на Chevron.

Източник: Ройтерс

Азия

Yahoo! Inc. реши да плати 1 млрд. щ.д. в брой за 40% от Alibaba.com, най-големия онлайн търговец на дребно в Китай, за да настигне EBay Inc. на втория по големина интернет пазар. Yahoo, която притежава най-посещавания уебсайт в света, става най-големият инвеститор в Alibaba, съобщиха компаниите в общо изявление. Alibaba поглъща Sunnyvale, чрез която калифорнийската Yahoo оперира в Китай, като главният изпълнителен директор на китайската компания Джак Ма, остава начело.

Източник: Блумберг

 
Индекси на фондови борси
11.08.2005
Dow Jones Industrial
10 685.89 (91.48)
Nasdaq Composite
2 174.55 (16.74)
Стокови борси
11.08.2005
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)65.80
Brent crude ($US/bbl.)65.42
Heating oil ($US/gal.)1.9000
Natural gas ($US/mmbtu)9.3000
Unleaded gas ($US/gal.)1.9500
Gold ($US/Troy Oz.)450.90
Silver (cents/Troy Oz.)7.18
Platinum ($US/Troy Oz.)907.50
Hogs (cents/lb.)58.15
Pork bellies (cents/lb.)67.25
Live cattle (cents/lb.)81.13

       Опознай България

152 години от рождението на Стоян Заимов

Стоян Заимов е български възрожденец и революционер, роден на 12 август 1853 г. в Чирпан. Още като ученик се включва в национално-освободителната борба на българите под османска власт. През 1873 година е осъден на доживотно заточение в Диарбекир, заради участие в покушението на Хаджи Ставри в Хасково. В края на 1874 той успява да избяга от затвора и се установява в Румъния. Стоян Заимов е един от основателите на Гюргевския революционен комитет. Определен е за апостол на III революционен Врачански окръг. Той внася конкретна организация и разработва план за действията на въстаническата армия. Когато Ботевата чета преминава Дунава, многобройна турска войска попречва на врачанските революционери да се присъединят към нея и да се отправят съгласно предварителния план към Веслец. Стоян Заимов е заловен и осъден от извънредния турски съд в Русе на смърт. Силната обществена подкрепа налага смъртната присъда да бъде заменена с доживотно затвор в Мала Азия. Той дочаква освобождението на родината си и по силата на Санстефанския мирен договор е освободен. След 1878 г. Стоян Заимов създава военно-историческите музеи и паметници на признателността - Паметник на освободителите в София, мавзолеят в Плевен, къщите-музеи в Плевен, Бяла, Пордим и Горна Студена. Като писател-мемоарист той създава трудове за националноосвободителното ни движение


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 12.08.2005
Българска версия: 8412, Английска версия: 2432

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic_office@bia-bg.com, http://www.bic.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2004. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999