Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 28 юли 2005 г., брой 1482
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 

 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментариREFA-Германия
организира курс на тема
Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси (3.10-4.11.2005)
За допълнителна
информация и записване:
тел. 981-45-67 или тук


Валутни курсове
(28.07.2005)
  EUR/BGN   1.95583  
GBP/BGN   2.83330
USD/BGN   1.63122
CHF/BGN   1.25229
EUR/USD   1.1990*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.07   2.04%  


Публикация на годишни финансови отчети - 2004 г.
тел. 02/ 980 10 86
bic_office@bia-bg.com


Общи събрания днес
  Софтакси (София)
Елбеген (София)
В и К-Ловеч (Ловеч)
МБАЛ-Русе (Русе)
Агромедика-Химснаб (Химснаб-5100) (Горна Оряховица)
Елпром-Трафо-СН (Кюстендил)
Строителство и ремонт (Девня)
Текстилни влакна-Хасково (Хасково)
Ново Развитие (Калейца)
Девня-инвест (Девня)
Волф (София)
Птицекланица-97 (Добрич)
Българска охранителна служба (Горна Малина)
Рудодобив и обогатяване 98 (София)
Хибриден Център - Златия-98 (Добрич)
Текстилни Влакна - 98 (Хасково)
 


Пълен списък на оферти на чуждестранни фирми


(0392SK)Фирма от Словакия произвежда и предлага филтриращи елементи, влагани в очистващите инсталации за твърди замърсители. Продуктите на фирмата намират широко приложение в различни промишлени отрасли (тежка промишленост, производство на строителни материали, дървообработване и хартиена промишленост, химическа промишленост – производство на прахове за пране, изгаряне на битови и опасни отпадъци и т.н.).  
(03930SK) Фирма от Словакия произвежда и предлага дискове за рязане и шлифоване, ламелни, диамантени дискове, крепежни елементи, електрически ръчни инструменти и под.
(0394SK)Фирма от Словакия произвежда и изнася промишлени взривни вещества. Желае да установи контакт с български фирми дистрибутори на този продукт, както и с мини, кариери, строителни фирми.
София, ул. "Алабин" 16-20, стая 216, тел. 9884308, факс: 9872604, E-mail: offers@bia-bg.comАктивни автобиографии на кандидати за работа: 34581
Пробно търсене на кандидат в JobTiger


Финансови новини

Брутният външен дълг в края на май възлиза на 12.8 млрд. евро, или 60.4% от прогнозирания брутен вътрешен продукт за 2005 година. В сравнение с края на 2004 г. дългът нараства с 553.2 млн.евро. Дългосрочните задължения на страната с включени задължения по преките инвестиции достигат размер от 9.8 млрд. евро, което е 76.7 на сто от дълга.

Източник: Дневник

Облигациите на община Шумен вече са качени на БФБ и се търгуват на неофициалния сегмент на борсата. Вчера (27 юли) сделки се сключваха на нива от 1173.80 лв. Обемът на емисията е 4 млн. лв., а номинaлът на книжата е 1000 лв. Общинските облигации са 5-годишни с падеж 16 февруари 2010 г. Простата годишна лихва е 8.7%. 

Източник: Пари

Отраслови анализи: Развитие на производството и търговията в България по браншове
Годишни анализи - 2004

Петролни продукти
Текстилни изделия
Вино
Консервна промишленост
Месни продукти

Трикотажни изделия
Парфюмерия и козметика
Шивашки изделия
Мебелна промишленост
Дървообработваща промишленост

ПОРЪЧАЙ СЕГА
Дружества
Производство на дървесна маса, хартия, картон и изделия от хартия и картон
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Дълготрайни
активи
за 2004 г.
(хил. лв.)
  1   Тракия Папир (Пазарджик)   39 780  
  2   Завод за хартия - Белово (Белово)   20 313  
  3   Лесилхарт (Силистра)   13 821  
  4   Пиринхарт (Разлог)   9 562  
  5   Костенец-ХХИ (Костенец)   5 419  
  6   Унипак (Павликени)   4 065  
  7   Велпа 91 (Стражица)   3 910  
  8   Пакпейпър (Костенец)   612  
  9   Интерпред - Партнер (Гоце Делчев)   521  
  10   Булпапер (София)   272  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска Фондова Борса - София - 27.07.2005
  Обща стойност (BGN):   10 257 874.89  
Брой търгувани компании: 81
Официални пазари: 859 726.10
Свободен пазар: 1 246 837.12
Най-голяма промяна в цените
Бесттехника ТМ - Радомир (Радомир)  -50.00%
Складова техника (Горна Оряховица)  38.61%
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ
СЕРТИФИЦИРАНИ ПО ISO

Енергоремонт-Варна АД - Езерово-Вн /ENRV/, чието общо събрание се проведе на 20 юли 2005, не разпределя дивидент за 2004 г. Енергоремонт-Варна АД отчете печалба в размер на 10 000 лв.

Източник: Капиталов пазар

Mall of Sofia взе сертификат за инвестиция Първи клас. Това е шестият сертификат за инвестиции с обем над 70 млн. лв., издаден от Българската агенция за инвестиции. Сертификатът се издава на М.О. София АД за вложението в изграждане на първия по рода си многофункционален, търговски и развлекателен комплекс в България - Mall of Sofia в град София.

Източник: Стандарт

Пещоремонт АД - гара Елин Пелин /PESRE /, чието общо събрание се проведе на 13 април 2005, не разпределя дивидент за 2004 г. Пещоремонт АД отчете печалба в размер на 35 000 лв.

Източник: Капиталов пазар

Две оздравителни програми за Химко ще се обсъждат днес (28 юли) на събрание на кредиторите във врачанския окръжен съд. Едната е внесена от собственика на мажоритарния пакет Интер РАО, а другата - от учреденото през май дружество Ново Химко. В двете програми се предлагат различни схеми за изплащане на дълговете към Булгаргаз и НЕК, които надхвърлят 150 млн. лв. Погасяването ще започне, след като тръгне предприятието, което не работи от 4 години.

Източник: Стандарт

Днес (28 юли)  Кремиковци АД пуска в експлоатация Производството за непрекъснато разливане на стомана. То е втората по значимост инвестиция от приватизацията на Кремиковци АД през 1999 г. след пуска в експлоатация на Първа доменна пещ. Същия ден ще бъде открит и Медикостоматологичен център Кремиковци 2004. Той е в изпълнение на договора за доброволно (допълнително) здравно обслужване на близо 8 000- те работници и служители, подписан от изп. директор на Кремиковци с Доброволна осигурителна мрежа Здраве АД.

Източник: Фирмена информация

Индустриална холдингова компания АД - София /HIK/, чието общо събрание се проведе на 23 юли 2005, не разпределя дивидент за 2004 г. Индустриална холдингова компания АД отчете загуба в размер 14 000 лв.

Източник: Капиталов пазар

Принудителна административна мярка наложи Комисията по финансов надзор на Промота България. Заместник-председателят на комисията Димана Ранкова задължи съвета на директорите на фирмата да не предприема никакви действия по разпореждане с дълготрайни материални активи и да не създава задължения до свикването и провеждането на редовното годишно общо събрание на акционерите за 2004 г.

Източник: Пари

Със средствата от фонд на концесионера Софийска вода да се доизгради инженерната инфраструктура на столичния квартал Малинова долина и да се направи нов уличен водопровод в кв. Мотописта, предлага заместник-кметът по строителството Иван Гечев. Искането му ще бъде разгледано на предстоящото заседание на Столичния общински съвет.

Източник: Дневник

Монтекс-М АД - Монтана /MONTE/, чието общо събрание се проведе на 4 юни 2005, не разпределя дивидент за 2004 г. Монтекс-М АД отчете загуба в размер на 73 000 лв.

Източник: Капиталов пазар

Най-голямата пещ за домакинско стъкло в света бе пусната в завода на Шише джам в Търговище.  Капацитетът на пещта, която захранва 8 производствени линии, е 200 т течна стъклена маса дневно. Заводът в Търговище е най-голямото предприятие за домакинско стъкло в системата на холдинга, заяви Гюлсюм Азери, шеф на групата за битова стъклария. 

Източник: Стандарт

Приходите от продажби на Българска роза-Севтополис за първото шестмесечие на 2005 г. се повишават над два пъти спрямо същия период на миналата година, като стойността им към 30 юни 2005 година е 6,48 млн. лв., спрямо 2,98 млн. лв. преди година. Това показва представеният от Българска фондова борса ­ София междинен неконсолидиран отчет. Нетната печалба на дружеството за наблюдавания период възлиза на 1,09 млн. лв. 

Източник: Монитор

ЗСК-Лозово АД - Бургас /LOZOV/, чието общо събрание се проведе на 22 юли 2005, не разпределя дивидент за 2004 г. ЗСК-Лозово АД - Бургас отчете загуба в размер на 108 000 лв.

Източник: Капиталов пазар       Българска Стопанска Камара


Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света


СЪВЕТ
ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
Дневен ред, протоколи от заседания, внесени за обсъждане документи, позиция на БСК.

 
Новини от БСК

Международен технически панаир – ТИБ – Букурещ, Румъния, ще се проведе от 4 до 8 октомври 2005 г. Краен срок за регистрация – 30 юли 2005 г.

От 11 юли 2005 г. в продължение на шест седмици се приемат проектни предложения по програма "Активни услуги на пазара на труда" по проект "Социални инвестиции за насърчаване на заетостта". Областите на финансиране са: Услуги в сферата на заетостта (от 8000 до 15000 евро); Квалификационни услуги (от 8000 до 20000 евро) и Услуги в подкрепа на планирането на местното икономическо развитие (10000 до 40000 евро).

НА ВНИМАНИЕТО НА БРАНШОВИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ! Информация във връзка с предстоящите преговори за минималните осигурителни прагове.

БСК, ЦВИС, съобщава за нотификации по СТО - проекти на нормативни документи, по следните теми: Аржентина, Европейска комисия, Кения, Китай, Колумбия, Мексико, САЩ, Чешка република. Съгласно процедурите за нотификация на СТО, страните-членки могат да формулират коментари в определени срокове.

Предстои приемането на нов списък на професиите.

От 27 юли до 3 август в градовете Бургас, Варна, В. Търново, Монтана, Пловдив и София ще се проведат информационни семинари за представяне на Проект “Подкрепа за повишаване конкурентоспособността на българските предприятия” по Програма ФАР на ЕС 

Среща – презентация на италианското производство на обувки, възможности за търговско сътрудничество между Италия и България ще се проведе на 30 август 2005 г., в хотел “Радисън САС”, София

На 20 октомври, в Брюксел, ще се проведе третият Ден на конкурентоспособността, организиран от UNICE (Съюз на индустриалните и работодателските конфедерации на Европа). БСК, като единствен член от България на тази авторитетна европейска организация, отправя покана към
българските фирми за участие във форума.


  СТАНОВИЩА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА БИЗНЕСА по ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ,
внесени за обсъждане в НС, МС и други ведомства
 

Браншови камари и регионални асоциации на БСК

На 18 август, четвъртък, от 11.00 часа в Зала 10 на НДК ще се състои традиционното честване на Професионалния празник на Миньора, организирано от Българската минна камара, член на БСК.

Регионалната Cisco академия към Българската Стопанска Камара
Регионалната Cisco академия към Българската Стопанска Камара за обучение на мрежови специалисти предлага обучение за професионалисти – CCNP – Сертифициран от Сиско професионалист за работа с мрежи.

Центърът за обучение към Българска стопанска камара е оторизиран център на Майкрософт, който предлага както обучение по MS Office 2000 при сертифициран експерт на Майкрософт, така и възможност за явяване на тест и получаване на MOS сертификат, валиден в цял свят.

1 семестър CCNA - 13 юли – 7 август 2005 - съботно-неделен/вечерен
1 семестър CCNA - 4 юли – 19 юли 2005 - дневен
1 семестър CCNA - 2 юли – 7 август 2005 - съботно-неделен

За повече информация: http://www.bia-bg.com/educentre/
или на тел. 981 03 26, Теодора Борисова

 
Центърът за професионално обучение
на БСК организира:
Цикъл от семинари за специализирано и общо обучение по франчайзинг за действащи и стартиращи предприемачи
Обучение по маркетинг с международно признат документ
Обучение по международни счетоводни стандарти (МСС)
Обучение по здравословни и безопасни условия на труд
Обучение по фирмено счетоводство с АСД
Обучение по управление и отчетност на малка фирма
Чуждестранно обучение в Мадрид по международни бизнес контакти и външна търговия
Обучения на специалисти по изграждане и поддържане на битови газови инсталации и управители на инсталаторски фирми по съвместен проект на БСК и "Овергаз холдинг" АД

За допълнителна информация:
Галя Божанова, Елена Ташева
тел. 9320936, 987 97 03, факс 9872604,
e-mail: galia@bia-bg.com или eli@bia-bg.com


       Светът

Европа

EADS запази очакванията си за силно представяне през 2005 г., след като в сряда публикува добри резултати за първите шест месеца на годината, благодарение на поделението, произвеждащо самолетите Airbus. През юни най-голямата авиационна компания в Европа успя да разреши осеммесечна криза в управлението, след като френските и немските акционери на дружеството се споразумяха за компромис в ръководните позиции. Групировката регистрира 57% ръст в оперативната печалба, която достига 1.54 млрд.евро (1.86 млрд.щ.д.), както и 10% увеличение на приходите от продажби в размер на 16 млрд.евро.

Източник: FT

САЩ

Colgate-Palmolive Co. в сряда обяви, че печалбата за второто тримесечие е паднала с 8%, поради направените разходи за преструктуриране. За периода Colgate, която възнамерява да продаде бизнеса си, свързан с производство на перилни препарати в Северна Америка и да се съсредоточи върху други области, като например производство на продукти за устна хигиена, реализира печалба в размер на 342.9 млн.щ.д., или 62 ц.на акция, в сравнение с 373.9 млн.щ.д. или 66 ц.на акция преди година.

Източник: Ройтерс

Азия

Canon Inc., най-големият производител на копирни машини в света, прогнозира спад в печалбата за пръв път от тринайсет тримесечия насам, на фона на падащите цени на цифровите фотоапарати и камери и офис оборудването. Чистите приходи за третото тримесечие може да се сринат с 18% и да достигнат 84 млрд.йени (756 млн.щ.д.).

Източник: Блумберг

 
Индекси на фондови борси
27.07.2005
Dow Jones Industrial
10 637.09 (57.32)
Nasdaq Composite
2 186.22 (10.23)
Стокови борси
27.07.2005
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)59.11
Brent crude ($US/bbl.)57.98
Heating oil ($US/gal.)1.6500
Natural gas ($US/mmbtu)7.5900
Unleaded gas ($US/gal.)1.7000
Gold ($US/Troy Oz.)430.60
Silver (cents/Troy Oz.)7.08
Platinum ($US/Troy Oz.)884.90
Hogs (cents/lb.)56.63
Pork bellies (cents/lb.)77.95
Live cattle (cents/lb.)81.38

       Опознай България

126 години "Държавен вестник"

Държавен вестник е официалното печатно издание на Република България, което се издава от Народното събрание.Създаден е от първото българско правителство, назначено след Освобождението на страната ни от турско робство. Започва да излиза на 28 юли 1879 г., като до момента не е имало прекъсване на публикацията му. Естествено, има различия в периодичността и притурките към него, като в периода 1950-1962, той излиза под името “Известия на Президиума на Народното събрание”. В момента, Държавен вестник се издава в редовни броеве всеки вторник и петък от седмицата. Извънредни броеве на държавен вестник могат да се издават, както в посочените дни, така и в други дни от седмицата, включително и неработни.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 28.07.2005
Българска версия: 8408, Английска версия: 2429

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic_office@bia-bg.com, http://www.bic.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2004. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999