Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Сряда, 07 юли 2004 г., брой 1212
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

  


       България
 
 On-line издание
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари
Публикация на годишни финансови отчети - 2003 г.
тел. 02/ 980 46 54
bic_office@bia-bg.com


Валутни курсове
(07.07.2004)
  EUR/BGN   1.95583  
GBP/BGN   2.92220
USD/BGN   1.58894
CHF/BGN   1.28775
EUR/USD   1.2309*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 30.06   2.44%  

Отраслови анализи
Развитие на производството,
вноса и износа в България по браншове
  Парфюмерия и козметика 
Течни горива
Трикотажни изделия
Шивашки изделия
Млечни продукти
Дървообработваща промишленост
Мебелна промишленост
Тестени изделия
Текстилни изделия
Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци
Вино
Керамични плочки
 
ПОРЪЧАЙ СЕГА

Общи събрания днес
  РМД-Аптечно-Бургас (Бургас)
Минстрой-холдинг (София)
Випом (Видин)
ЗОК Медлинк (София)
Черноморско злато (Поморие)
Огоста (Монтана)
Компласт (София)
Димас (Габрово)
Хибриден Център - Златия-98 (Добрич)
Хибриден център Златия (Добрич)
 

Обществени поръчки
  Покупка и доставка на бетонови изделия - "Водоснабдяване и канализация" - ООД
Покупка и доставка на бои, лакове, оградна мрежа, тел и крепежни елементи - "Водоснабдяване и канализация" - ООД, Варна
Ремонт на покривни хидроизолации - "Водоснабдяване и канализация" - ЕООД
 

Софийска стокова борса АД
ОФЕРТИ ПО ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

(1) ЗОП / Хранителни продукти по спесификация - 4, 4, контр., 500 км (60 дни)

Пълен списък на оферти на чуждестранни фирми

(

0283PL) Фирма от Полша търси пилешко месо .

София, ул. "Алабин" 16-20, стая 216, тел. 9884308, факс: 9872604, E-mail: offers@bia-bg.comАктивни автобиографии на кандидати за работа: 24945
енергетика(539 - 1%)
банки/финанси
(5768 - 8%)
куриерски услуги(419 - 1%)
Пробно търсене на кандидат в JobTiger


Финансови новини

Увеличаването на минималната работна заплата ще се отрази върху дефицита по текущата сметка, тъй като износът ще е по-малък и ще има нужда от повече вносни стоки, заяви ръководителят на мисията на МВФ за България Ханс Фликеншилд. Според него договореното споразумение най-вероятно ще е последното. Фликеншилд коментира, че ефектът от мерките за ограничаване на ликвидността ще е ясен най-рано в края на годината.

Източник: Пари

Приватизация

На 14 юли стартира петият неприсъствен публичен търг, който ще се проведе на Българска фондова борса-София АД. В рамките на търга Агенция за приватизация предлага за продажба дялове от 23 дружества с ограничена отговорност. 7 от тях са мажоритарни пакети. За 9 от предлаганите дружества ще се плаща в непарични платежни средства, като 2 от тях са мажоритарни пакети. Крайната дата на неприсъствения търг е 28 юли 2004 г.

Източник: Агенция за приватизация

Дружества
Животновъдство
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2002 г.
(хил. лв.)
  1   Свинекомплекс-Николово (Николово)   458  
  2   Свинекомплекс-Голямо Враново-Инвест (Голямо Враново)   409  
  3   Алианс Агрикол Алаг (Ямбол)   316  
  4   Хибриден център Златия (Добрич)   189  
  5   Тетрахиб (Шумен)   93  
  6   Деникер-Милк (София)   40  
  7   Агровил - Монтана (София)   34  
  8   Аякс-95 (Димитровград)   32  
  9   Волекс-95 (София)   20  
  10   Мар-Крафт (София)   17  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска Фондова Борса - София - 06.07.2004
  Обща стойност (BGN):   825 161.52  
Брой търгувани компании: 58
Официални пазари: 211 292.10
Свободен пазар: 192 969.54
Най-голяма промяна в цените
Машпроектинженеринг(Берое) (Стара Загора)  -97.00%
Надежда ИД (София)  12.75%
Дружества за приватизация на БФБ-София - 2004
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ
СЕРТИФИЦИРАНИ ПО ISO

Общото събрание на акционерите на Винком-Бургас АД - Бургас /VINBU/, което се проведе на 02.07.2004, не взе решение за разпределяне на дивидент за 2003 г. Винком-Бургас АД отчете печалба в размер на 102 000 лв.

Източник: Капиталов пазар

Общото събрание на акционерите на Родина-турист АД - София /RTUR/, което се проведе на 02.07.2004, взе решение дружеството да разпредели брутен дивидент в размер на 0.1111 лв. за акция за 2003 г. Родина-турист АД отчете печалба в размер на 102 000 лв.

Източник: Капиталов пазар

Общото събрание на акционерите на Централна кооперативна банка АД - София /CCB/, което се проведе на 30.06.2004, взе решение дружеството да не разпределя дивидент за 2003 г. Дружеството заделя печалбата за 2003 г. във фонд Резервен.

Източник: Капиталов пазар

Общото събрание на акционерите на Кремиковци АД - София /KREM/, което се проведе на 30.06.2004, взе решение дружеството да не разпределя дивидент за 2003 г. Кремиковци АД отчете печалба в размер на 119 433 000 лв. Дружеството заделя печалбата за 2003 г. за покриване на загуби от минали години.

Източник: Капиталов пазар

Общото събрание на акционерите на Пътища-холдингово дружество АД - София /HDPAT/, което се проведе на 30.06.2004, взе решение дружеството да не разпределя дивидент за 2003 г. Пътища-холдингово дружество АД отчете печалба в размер на 537 990.05 лв. Дружеството заделя печалбата за 2003 г. във фонд Допълнителни резерви.

Източник: Капиталов пазар

Бившият приватизационен фонд Българска холдингова компания е закупил 4640 акции от капитала на инвестиционното дружество от отворен тип Ти Би Ай Евробонд, съобщиха от фондовата борса. Това представлява 46% от акциите на дружеството.

Източник: Дневник

Превръщането на БДЖ в холдингова структура, в която пътническите и товарните превози ще са отделни предприятия под една шапка, се предвижда в програмата за преструктуриране на железниците. Тя бе представена от ръководството на БДЖ на КНСБ и КТ Подкрепа.

Източник: Сега

230 млн. лв. държавна субсидия ще поиска за 2005 г. Национална компания Железопътна инфраструктура, заяви генералният директор на компанията Димитър Гайдаров. За 2003 г. бяха заявени 120 млн. лв., но бюджетът отпусна на НКЖИ едва 30 млн. лв., напомни Гайдаров. Реформата в компанията вече приключи.

Източник: Стандарт

Бургаският винопроизводител Винком ще емитира облигации за 5 млн. лв., съобщи изпълнителният директор на компанията Кръстинка Стоянова. Средствата от заема ще се използват за закупуване на съоръжения за производството на вино. Решението за издаването на облигационния заем беше взето на общото събрание на акционерите на дружеството, което се проведе на 2 юли.

Източник: Дневник

Няма да бъде създавана нова ядрена компания, обeдиняваща V и VI блок на АЕЦ Козлодуй и площадката на втората АЕЦ в Белене. Такова предложение е обсъждано в Министерския съвет на закрито заседание, но отговорът бил отрицателен, а решението на министрите - засекретено.

Източник: ПариБългарската асоциация на хранителната и питейна индустрия (БАХПИ)
публикува на своя обновен WEB-сайт: www.bafdi.com

актуална информация за изисквания към фирмите от бранша,
покани и презентации от семинари, законова уредба.
БАХПИ публикува документите, свързани с преговорите с ЕС по глава Земеделие -
преговорна позиция на България, Обща позиция на ЕС, допълнителна информация


       Българска Стопанска Камара
Другите за
Българската Стопанска Камара


Източници за безвъзмездно финансиране за бизнеса и общините: САПАРД и СИФ – консултации и разработване на проекти.
Заеми в размер
$ 250 000 до $10 милиона
за срок от 3 до 10 години
kamen@bia-bg.com,
тел. 9879929

Център по интелектуална собственост на БСК извършва:
Регистрация на търговски марки
Регистрация на промишлен дизайн
Патентоване на изобретения. Полезни модели
Консултации
Е-mail: ipc@bia-bg.com,
тел. (02) 9881151
 
Новини от БСК

СРЕЩА НА ПРЕЗИДЕНТИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ РАБОТОДАТЕЛСКИ ОРГАНИЗАЦИИ “РАЗШИРЯВАНЕТО – ВЪЗМОЖНОСТ ЗА БИЗНЕС”  БРЮКСЕЛ, 8 ЮЛИ
Г-н Божидар Данев, Председател на БСК и г-н Бранимир Ханджиев, Главен директор Международни организации и програми, ще вземат участие в среща на президентите на работодателските и индустриални организации от UNICE, която ще се проведе на 8 юли в Брюксел.  В срещата ще участва Комисаря по Разширяването г-н Гюнтер Ферхойген, както и 10-те нови комисари от новоприсъединените страни-членки на ЕС. Основен акцент на тази среща на високо ниво ще бъде разширяването, неговите преимущества и последствия за ЕС и присъединяващите се страни.

БСК, Център Външноикономическо сътрудничество, организира за ВТОРИ ПЪТ семинар на тема "Облекчено деклариране при внос" – По новите правила, в сила от 1 юли 2004 г. съгласно Заповед 85/15.05.2004. Той ще се проведе на 09.07.2004 г. в сградата на БСК, зала 102, гр. София, ул. Алабин 16-20, от 10:00 до 14:00ч., с лектор – г-н Андрей Виденов, Началник отдел "Последващ контрол" при Агенция Митници. КРАЕН СРОК за заявки - 07.07.2004. Семинарът е платен.

В периода 10 – 13 септември 2004 г. в Ереван, Армения, ще се проведе четвъртият международен търговско-промишлен форум “Armenia EXPO 2004” www.expo.am . За повече информация: Веселин Илиев, тел: 02/ 932 0954; e-mail: ierc@bia-bg.com


  СТАНОВИЩА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА БИЗНЕСА по ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ,
внесени за обсъждане в НС, МС и други ведомства
 

Браншови камари и регионални асоциации на БСК

От 6 до 8 юли 2004 г. в София ще се проведе Семинар на тема "Контрольорът като предприемач и предприемачът като контрольор ", организиран от Асоциацията на износителите на облекло и текстил, член на БСК.

Асоциацията на износителите на облекло и текстил организира за своите членове от 1 до 3 август 2004 г. участие в специализираното изложение за дамска и мъжка мода CPD WOMAN MAN в Дюселдорф, Германия.

Обучение
Регионалната Cisco академия
към Българската Стопанска Камара

Регионалната Cisco академия към Българската Стопанска Камара за обучение на мрежови специалисти е първата академия в България и на Балканския полуостров, която е вече и Академия за обучение на професионалисти – CCNP – Сертифициран от Сиско професионалист за работа с мрежи.

5 семестър CCNP - 05 юни – 18 юли - съботно-неделен
6 семестър CCNP - 28 юни – 13 юли - дневен
1 семестър CCNA – 17 май – 17 юни – вечерен
1 семестър CCNA – 01 юли – 16 юли – дневен
2 семестър CCNA – 05 юни – 11 юли – съботно-неделен
2 семестър CCNA – 07 юни – 22 юни – дневен
3 семестър CCNA - 29 май – 27 юни - съботно-неделен
3 семестър CCNA - 12 юни – 11 юли - съботно-неделен
3 семестър CCNA - 19 юли – 30 юли - дневен
4 семестър CCNA – 25 май – 04 юни – дневен

За повече информация:
http://www.bia-bg.com/educentre/
или на тел. 981 03 26,
Теодора Борисова

 
Центърът за професионално обучение
на БСК организира:
Цикъл от семинари за специализирано и общо обучение по франчайзинг за действащи и стартиращи предприемачи
Обучение по маркетинг с международно признат документ
Обучение по международни счетоводни стандарти (МСС)
Обучение по здравословни и безопасни условия на труд
Обучение по фирмено счетоводство с АСД
Обучение по управление и отчетност на малка фирма
Чуждестранно обучение в Мадрид по международни бизнес контакти и външна търговия
Обучения на специалисти по изграждане и поддържане на битови газови инсталации и управители на инсталаторски фирми по съвместен проект на БСК и "Овергаз холдинг" АД

За допълнителна информация:
Галя Божанова, Елена Ташева
тел. 9320936, 987 97 03, факс 9872604,
e-mail: galia@bia-bg.com или eli@bia-bg.com


       Светът

Европа

Акциите на немския производител на прах за пране Persil – Henkel KgaA паднаха до рекордно ниски нива за последната една година, след като компанията понижи прогнозата си за размера на продажбите през 2004 г., разкривайки, че вялото търсене в Германия се е разпростряло и на други европейски пазари. Приходите, като се изключи придобиването на щатската Dial Corp (за 2.9 млрд.щ.д.) и се коригират валутните влияния, се очаква да нараснат с 2% през настоящата година, разкри говорителят на компанията Ларс Витек, в сравнение с по-рано очаквания ръст от 3-4%. При печалбата прогнозите остават за ръст от 15%, като се има предвид придобиването на Dial, добави Витек.

Източник: Блумберг

САЩ

Във вторник нюйоркската частна инвестиционна компания Apollo Management, LP обяви, че е постигнала споразумение за закупуването на Borden Chemical от един от филиалите на Kohlberg Kravis Roberts & Co. за около 655 млн.щ.д. Така, към инвестиционния портфейл на Apollo беше прибавена и компания, произвеждаща смоли, лепила и други специални химикали. Според условията на сделката, Apollo ще придобие и около 545 млн.щ.д. от дълговете на базираната в Кълъмбъс, Охайо групировка. Apollo очаква сделката да бъде финализирана през третото тримесечие на годината и да стопира първичното публично предлагане на Borden, което по план би трябвало да започне по това време.

Източник: Ройтерс

Азия

Базираната в Хонг Конг Star TV, която излъчва програмите на News Corp. получи одобрение за създаването на първата изцяло чуждестранна рекламна компания в Китай. Основаването на новото дружество, което ще се занимава с рекламата на китайските канали на News Corp., е доказателство за силния интерес от страна на чужди медийни групировки към бързоразрастващия се телевизионен пазар в страната. Одобрението беше дадено от Китай като част от Договора за близко икономическо сътрудничество (CEPA) между китайската страна и бившата британска колония Хонг Конг, заяви Джейми Дейвис, президент на Star в Китай.

Източник: FT

 
Индекси на фондови борси
06.07.2004
Dow Jones Industrial
10 219.34 (-63.49)
Nasdaq Composite
1 963.43 (-43.23)
Стокови борси
06.07.2004
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)39.65
Brent crude ($US/bbl.)37.10
Heating oil ($US/gal.)1.0931
Natural gas ($US/mmbtu)6.4240
Unleaded gas ($US/gal.)1.2721
Gold ($US/Troy Oz.)393.00
Silver (cents/Troy Oz.)598.00
Platinum ($US/Troy Oz.)770.90
Hogs (cents/lb.)76.65
Pork bellies (cents/lb.)111.60
Live cattle (cents/lb.)87.62

       Открий България

Дяволският мост

Територията на община Ардино (Родопите) е богата на исторически местности и паметници. Античният път, използван и през Средновековието, е минавал край река Арда и през прохода Ксантийски (Еледже) и е свързвал вътрешността на Тракия с Беломорието. Само на 15 км от града, в непосредствена близост до село Дядовци, се намира Дяволският мост. Той е построен в началото на XV век и е успял да устои на напора на водите и до наши дни. Изграден е от местен камък. Дължината му е 56 метра, а широчината – 3.5 метра. Състои се от три свода, като централният му свод достига височина 12 метра. Разположен е в много живописна местност и е едно от любимите места за посещение на туристите. Името на моста идва от една легенда, според която само Дяволът може да го прекоси.


Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic_office@bia-bg.com, http://www.bic.bia-bg.com/
Copyright © 2004. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999