Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Петък, 04 юни 2004 г., брой 1189
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

  


       България
 
 On-line издание
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментариREFA-Германия
организира курс на тема
Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси (21.06-30.07.2004)
За допълнителна
информация и записване:
тел. 981-45-67 или тукПубликация на годишни финансови отчети - 2003 г.
тел. 02/ 980 46 54
bic_office@bia-bg.com


Валутни курсове
(04.06.2004)
  EUR/BGN   1.95583  
GBP/BGN   2.93889
USD/BGN   1.59973
CHF/BGN   1.28167
EUR/USD   1.2226*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 26.05   3.83%  

Отраслови анализи
Развитие на производството,
вноса и износа в България по браншове
  Парфюмерия и козметика 
Течни горива
Трикотажни изделия
Шивашки изделия
Млечни продукти
Дървообработваща промишленост
Мебелна промишленост
Тестени изделия
Текстилни изделия
Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци
Вино
Керамични плочки
 
ПОРЪЧАЙ СЕГА

Общи събрания днес
  Галенит (Кърджали)
Видима (Севлиево)
Добруджанска мебел (Добрич)
Дружба-стил (Варна)
Енемона (Козлодуй)
Загоре (Стара Загора)
Скът-Мизия (Мизия)
Булмасо-Варна (Варна)
Винзавод-Асеновград (Асеновград)
Семена - Ловеч (Ловеч)
Водно строителство - Шумен (Шумен)
Горубсо-Кърджали (Кърджали)
 

Обществени поръчки
  Основен ремонт на стара сграда - Столичната община
Ремонт на асфалтови настилки - Община Попово, гр. Попово
Ремонт на уличните настилки - Община Димитровград
Ремонт на училища и детски заведения - Столична община, район "Кремиковци", кв. Ботунец
 

Софийска стокова борса АД
ОФЕРТИ ПО ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

(3) ЗОП/ Транспортни средства, по спесификация - 9, 1, бр., София (30)

Пълен списък на оферти на чуждестранни фирми

(

0263GR) Фирма от Гърция, се интересува от производители на желязо, по конкретно за производство на: студена и топло валцована тел и галванизирана. 


София, ул. "Алабин" 16-20, стая 216, тел. 9884308, факс: 9872604, E-mail: offers@bia-bg.comАктивни автобиографии на кандидати за работа: 24154
ресторантьорство(493 - 1%)
строителна дейност
(554 - 1%)
техническа поддръжка(789 - 1%)
Пробно търсене на кандидат в JobTiger


Финансови новини

Правителството обмисля България да върне част от дълга на страната ни към Международния валутен фонд, съобщи министърът на финансите Милен Велчев преди заседанието на кабинета. Разработвала се схема да се върне тази част от заема, която трябва да бъде изплатена през 2007 година.

Източник: Новинар

Приватизация

Приватизацията на акциите от туристическите пулове започва на 11 юни, когато инвестиционният посредник Първа ФБК ще предложи миноритарни пакети от дружествата Сердиком АД и Гранд хотел Велико Търново. Те бяха публични и преди решението на Агенцията за приватизация да пусне държавните акции на борсата, така че за тях нямаше нужда тепърва да се вписват като публични в регистъра на Комисията за финансов надзор. 

Източник: Дневник

Атанас Бангачев е новият директор на Агенцията за приватизация, реши правителството. Бангачев е на 28 г. и от юли 2003 г. до сега е съветник в политическия кабинет на вицепремиера Лидия Шулева. Бангачев е член на борда на фондовата борса, работил е като данъчен и правен консултант.

Източник: Труд

Дружества
Архитектурни и инженерни дейности и технически консултации
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2002 г.
(хил. лв.)
  1   Химкомплект - 2000 (София)   515  
  2   Кеппел Фелс-Балтек (Варна)   478  
  3   Елметинженеринг (София)   457  
  4   Водпроект (София)   429  
  5   Петробау Инженер България (София)   414  
  6   Балканремонт-инженеринг (София)   337  
  7   Иста Андреева (София)   274  
  8   Унисист инженеринг (София)   254  
  9   Рексимсеиз (София)   229  
  10   Заводпроект (София)   214  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска Фондова Борса - София - 03.06.2004
  Обща стойност (BGN):   491 196.95  
Брой търгувани компании: 49
Официални пазари: 230 351.82
Свободен пазар: 260 845.13
Най-голяма промяна в цените
Унипак (Павликени)  29.88%
Лавена (Шумен)  -29.82%
Дружества за приватизация на БФБ-София - 2004
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ
СЕРТИФИЦИРАНИ ПО ISO

Общото събрание на акционерите на Съединение Корпорация (ПФ) АД - София, борсов код KRS, което се проведе на 28 май, 2004  взе решение да разпредели дивидент в брутен размер на 0.0048 лв. за акция. Съединение Корпорация (ПФ) АД - София отчете печалба в размер на  31 000 лв.

Източник: Капиталов пазар

Общото събрание на акционерите на Интрансмаш инженеринг АД - София, борсов код ININ, което се проведе на 1 юни, 2004  взе решение да не се разпределя дивидент за 2003 год. Интрансмаш инженеринг АД - София отчете печалба в размер на 190 000 лв.18 967.28 лв. от печалбата ще бъдат заделени във фонд Резервен, 62 414.11 лв.  - във фонд Неразпределена печалба, а 108 288.17 лв. ще бъдат използвани за покриване на загуба от минали години.

Източник: Капиталов пазар

Общото събрание на акционерите на Пишещи машини АД - Пловдив, борсов код PISHM, което се проведе на 1 юни, 2004  взе решение да не се разпределя дивидент за 2003 год. Пишещи машини АД - Пловдив отчете печалба в размер на 16 071 000 лв.

Източник: Капиталов пазар

Общото събрание на акционерите на ЕМКА АД-Севлиево, борсов код EMKA, което се проведе на 30 май, 2004  взе решение да не се разпределя дивидент за 2003 год. Емка АД - Севлиево отчете печалба в размер на 243 000 лв.

Източник: Капиталов пазар

Досегашния директор на Корпоративно банкиране в Пощенска банка Калин Клисаров стана прокурист в Банка ДСК. Очаква се в скоро време той да стане и член на управителния съвет на закупената през миналата година от ОТП втора по големина у нас кредитна институция. 

Източник: Дневник

Общините, съдружници във ВиК Йовковци, да получат дивидентите си след приключване на одита, е решило с гласовете на държавата общото събрание на дружеството. В него 51% е държавният капитал, останалите 49% се разпределят между 6 общини в областта. ВиК ООД отчете над 1 млн. лв. печалба за м. г. 

Източник: Пари

17 млн.евро е инвестирала Лулис груп в софийския мелничен комбинат от 2000 г. насам. Преоборудваната София мел АД работи на пълни обороти с нова техника и производствени технологии. Трите линии са с капацитет 900 т зърно на денонощие.

Източник: Труд

Българо-американската компания Норд инвестира 350 хил. лв. в изграждането на магазин за метални изделия в София. Площта му е 2 дка. Досега фирмата има мрежа от над 130 пункта за изкупуване на черни и цветни метали в страната. 

Източник: Дневник

Московският междурепубликански винзавод, чийто контролен пакет от акции държи Московската банка, купи Винпром-Русе за $5 млн. Според руски експерти сделката е сполучлива, тъй като 8% от вноса на български вина в Русия се падат на Винпром-Русе

Източник: Стандарт

Булгартабак с 5 млн. лв. печалба   за тримесечието на 2004 г. Това показва отчетът на компанията, предоставен на Българска фондова борса. За тримесечието дружествата от холдинга реализират 80,6 млн. лв. приходи от продажби.

Източник: Стандарт

Програма САПАРД ще финансира проект за 1 млн. евро на Яйца и птици-Зора, съобщи изпълнителният директор на дружеството Иван Иванов. Той уточни, че договорът с ДФ Земеделие вече е подписан. 

Източник: ДневникБългарската асоциация на хранителната и питейна индустрия (БАХПИ)
публикува на своя обновен WEB-сайт: www.bafdi.com

актуална информация за изисквания към фирмите от бранша,
покани и презентации от семинари, законова уредба.


       Българска Стопанска Камара
ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ И ПРОБЛЕМИ ПРЕД БИЗНЕСА
Тук можете да се запознаете с нормативните документи, касаещи българските
предприятия в контекста на евроинтеграцията; актуални статистики и
проучвания; възможност за мнения и коментари
СЪВЕТ
ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
Дневен ред, протоколи от заседания, внесени за обсъждане документи, позиция на БСК.Другите за
Българската Стопанска Камара


Източници за безвъзмездно финансиране за бизнеса и общините: САПАРД и СИФ – консултации и разработване на проекти.
Заеми в размер
$ 250 000 до $10 милиона
за срок от 3 до 10 години
kamen@bia-bg.com,
тел. 9879929

Център по интелектуална собственост на БСК извършва:
  Регистрация на търговски марки
  Регистрация на промишлен дизайн
  Патентоване на изобретения. Полезни модели
  Консултации
Е-mail: ipc@bia-bg.com,
тел. (02) 9881151
 
Новини от БСК

Център Чиста индустрия към БСК  очаква вашите предложения за промени, отнасящи се до принципни въпроси по предвидените в приетите нормативни актове норми за замърсяване, разрешителни режими, процедури и други в рамките на допустимото от директивите на ЕС. Повече информация.

Министерството на икономиката информира, че на 7 юни 2004 г. в Тирана ще се проведе икономическа конференция на високо равнище на тема "Черноморския ден на бизнеса". За повече информация: www.bstdb.org

На 8 и 9 юни 2004 г. в х-л "Хилтън"-София, ще се проведе Втори международен бизнес форум "Инвестициите в околната среда за по-добро качество на живот".  Организатори са Български икономически форум и Министерството на околната среда и водите.

Работна група, чиято дейност се подпомага от Германското дружество за техническо сътрудничество (GTZ), подготви Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за патентите, който предстои да бъде депозиран в Министерството на икономиката, след което да бъде предложен за приемане от Народното събрание на Р България. Очакваме Вашите въпроси, мнения и предложения по законопроекта!

От 7 до 10 юни 2004 г. в София ще се проведе семинар за дизайнери на тема
"Цветове и платове за лято 2005"
, организиран от Асоциацията на
износителите на облекло и текстил, член на БСК.

В периода 26 май - 11 юни 2004 г. ще се проведат работни срещи на тема "Възможности за прилагане на енергоспестяващи мерки в съответствие с изискванията на Закона за енергийната ефективност в хранително-вкусовата, пивоварната и фармацевтичната промишленост".

Семинар "Преференции за работодатели" организират Агенцията по заетостта, БСК и Областният управител на област Благоевград на 11 юни 2004 г. в гр. Сандански.

В периода 14-16 юни 2004 г. в Белград ще се проведе международна конференция “Развитието на газовата промишленост в Югоизточна Европа”. За повече информация: Веселин Илиев, тел. 02 932 0954; e-mail: ierc@bia-bg.com 

В периода 31 май - 17 юни 2004 г. председателят на БСК Божидар Данев ще участва в годишната среща на Международната организация на работодателите и в 92-рата сесия на МОТ.

На 18 и 25 юни 2004 БСК, ЦЧИ организира семинар на тема ISO 14001 – Системи за управление по околна среда – предимства, изисквания, изграждане (програма) предназначен за отговорници по околна среда и ръководители от средно ниво. Семинарът ще се проведе в БСК – VІІ етаж, ул. Алабин 16-20, София. Лектори – Димитър Бранков – гл. Директор ЦЧИ, Илияна Павлова – експерт.
Участниците ще получат всички учебни материали, както и допълнителни издания на БСК по темата:
- Практически подходи към управлението по околна среда в промишлените предприятия– ръководство за прилагане (Под общата редакция на ЦЧИ);
- Системи за управление на околната среда в промишлените предприятия - Ръководство за прилагане на ISO 14001.
За регистрация – попълнете формата. За повече информация и въпроси – тел (02)9803055 или на е-mail: iliana@bia-bg.com, ios@bia-bg.com.

БСК съобщава, че на 22 юни 2004 г. в София ще се проведе българо-немска кооперационна борса за партньорство по програмите на Германското дружество на индустриалните развойни организации (AiF). AiF е фондация, която подпомага развойната и научно-изследователска дейност на малки и средни предприятия.

От 19 до 26 юни 2004 г. Асоциацията на износителите на облекло и текстил
организира за своите членове бизнес мисия в Германия.

От 6 до 8 юли 2004 г. в София ще се проведе Семинар на тема "Контрольорът
като предприемач и предприемачът като контрольор "
, организиран от
Асоциацията на износителите на облекло и текстил, член на БСК.

Федерацията на гръцката индустрия, партньор на БСК, кани българските бизнесмени да участват в организираните бизнес срещи по време на Олимпийските игри през лятото на тази година. Повече информация можете да намерите на адрес www.athensbusinessclub.gr

Асоциацията на износителите на облекло и текстил организира за своите
членове от 1 до 3 август 2004 г. участие в специализираното изложение за
дамска и мъжка мода CPD WOMAN MAN в Дюселдорф, Германия
.


  СТАНОВИЩА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА БИЗНЕСА по ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ,
внесени за обсъждане в НС, МС и други ведомства
 

Браншови камари и регионални асоциации на БСК

На 4 юни 2004 г., в гр. Сливен тържествено ще бъдат отбелязани 170 години лека промишленост в България под мотото "Предизвикателства към текстилната, шивашката и кожаро-обувната промишленост в процеса на присъединяване към ЕС". Честването е организирано от Българска асоциация текстил и конфекция (БАТЕК) и Браншови съюз на кожарската, кожухарската, обувната и галантерийна промишленост и е част от съвместен проект между БСК и ЕУРАТЕКС по Програма ФАР на ЕС "Програма за подпомагане на бизнеса".

На 23 и 24 юни 2004 г., в КК "Албена", х-л "Добруджа", ще се проведат два семинара за браншовите и регионалните асоциации, членуващи в БСК, по темите "Здравословни и безопасни условия на труд"  и "Вътрешен пазар, регионална политика и структурни фондове".  Съорганизатори на двата форума са БСК, Движението на френските предприятия (MEDEF) и Федерацията на гръцката индустрия (SEV), в рамките на проект по Програма ФАР - Програма за подпомагане на бизнеса (2) - BOSMIP.

На 24 юни 2004 г., от 15.00 часа, в Почивна база "Енерго 1" - град Варна,
КК "Св.Св. Константин и Елена", ще се проведе редовното годишно Общо
отчетно-изборно събрание на Българската браншова камара на енергетиците,
член на БСК.

Обучение
Регионалната Cisco академия
към Българската Стопанска Камара

Регионалната Cisco академия към Българската Стопанска Камара за обучение на мрежови специалисти е първата академия в България и на Балканския полуостров, която е вече и Академия за обучение на професионалисти – CCNP – Сертифициран от Сиско професионалист за работа с мрежи.

5 семестър CCNP - 05 юни – 18 юли - съботно-неделен
6 семестър CCNP - 28 юни – 13 юли - дневен
1 семестър CCNA – 17 май – 17 юни – вечерен
1 семестър CCNA – 01 юли – 16 юли – дневен
2 семестър CCNA – 05 юни – 11 юли – съботно-неделен
2 семестър CCNA – 07 юни – 22 юни – дневен
3 семестър CCNA - 29 май – 27 юни - съботно-неделен
3 семестър CCNA - 12 юни – 11 юли - съботно-неделен
3 семестър CCNA - 19 юли – 30 юли - дневен
4 семестър CCNA – 25 май – 04 юни – дневен

За повече информация:
http://www.bia-bg.com/educentre/
или на тел. 981 03 26,
Теодора Борисова

 
Центърът за професионално обучение
на БСК организира:
Цикъл от семинари за специализирано и общо обучение по франчайзинг за действащи и стартиращи предприемачи
Обучение по маркетинг с международно признат документ
Обучение по международни счетоводни стандарти (МСС)
Обучение по здравословни и безопасни условия на труд
Обучение по фирмено счетоводство с АСД
Обучение по управление и отчетност на малка фирма
Чуждестранно обучение в Мадрид по международни бизнес контакти и външна търговия
Обучения на специалисти по изграждане и поддържане на битови газови инсталации и управители на инсталаторски фирми по съвместен проект на БСК и "Овергаз холдинг" АД

За допълнителна информация:
Галя Божанова, Елена Ташева
тел. 9320936, 987 97 03, факс 9872604,
e-mail: galia@bia-bg.com или eli@bia-bg.com


       Светът

Европа

Губещият швейцарски национален авиопревозвач Swiss International Air Lines Ltd. сложи край на преговорите си за евентуален съюз със British Airways Plc. При новината, акциите на компанията скочиха с 8.3%, като покачването им беше подкрепено и от слухове за евентуално сливане с Deutsche Lufthansa AG.  Влизането в съюз “остава приоритет, но не и задължително условие за оцеляване,” заяви председателят на Swiss на пресконференция в Цюрих. По думите му, Swiss няма намерение да възобновява преговорите с Lufthansa, и не води преговори с други компании. Миналата година третата по големина авиокомпания в Европа Lufthansa преговаряше със Swiss за евентуално съюзяване, като условието беше инвеститорите в швейцарската компания да вложат пари в компанията.

Източник: Блумберг

САЩ

В четвъртък Wal-Mart Stores Inc. обяви, че продажбите, реализирани от компанията през май са на върха на предварителните очаквания. Най-голямата верига от магазини за продажби на дребно в света съобщи, че продажбите за четириседмичния период, завършващ на 28 май, са се покачили с 5.9%, като предварителните очаквания бяха за ръст между 4 и 6%. Чистите продажби за месеца са нараснали с 12.8% до 21.4 млрд.щ.д., в сравнение с 8.9 млрд.щ.д. през същия период на миналата година.

Източник: CNN

Азия

Вторият по големина производител на бира в света SABMiller Plc.сложи край на битката с Anheuser-Busch Cos. за китайската Harbin Brewery Group, като оттегли офертата си за закупуване, след като американската компания предложи 30% по-висока цена. Базираният в Лондон производител на Miller Lite ще продаде 29% си дял в Harbin Brewery на Anheuser-Busch за 211 млн.щ.д., според изявлението на SABMiller, разпространено по електронната поща. Световният лидер в производството на бира Anheuser-Busch във вторник предложи 5.89 млрд.х.к.долара (757 млн.щ.д.) за Harbin, срещу 4.3 млрд.х.к.долара, предложени от SABMiller.

Източник: Блумберг

 
Индекси на фондови борси
03.06.2004
Dow Jones Industrial
10 195.91 (-67.06)
Nasdaq Composite
1 960.26 (-28.72)
Стокови борси
03.06.2004
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)39.28
Brent crude ($US/bbl.)36.40
Heating oil ($US/gal.)0.9953
Natural gas ($US/mmbtu)6.3630
Unleaded gas ($US/gal.)1.2354
Gold ($US/Troy Oz.)388.90
Silver (cents/Troy Oz.)573.50
Platinum ($US/Troy Oz.)827.30
Hogs (cents/lb.)77.75
Pork bellies (cents/lb.)116.90
Live cattle (cents/lb.)89.90

       Открий България

Николай Гяуров

На 2 юни в Модена, Италия, на 75-годишна възраст внезапно почина една от легендите на операта – певецът Николай Гяуров. Великият български бас получи приживе абсолютното признание на света през близо половинвековната си кариера на най-престижните оперни сцени като "Ла скала", Виенската опера, Болшой театър и "Ковънт гардън".
Николай Гяуров е роден във Велинград на 18 септември 1929 г. Завършва пеене в Москва и Ленинград. Възпитаник е на Христо Бръмбаров. От 1956 г. е артист-солит в Националната опера. Година по-късно започва работа в Болшой театър, а през 1958 г. – във Виенската и Парижката национални опери. През 1956 година прави своя дебют в Миланската скала и веднага е приет за неин редовен член. Едва 26-годишен печели Голямата награда на Международния конкурс за певци в Париж и първо място на световния младежки фестивал във Варшава. Няколко пъти е удостояван с приза Орфей на Френската академия за грамофонен запис, има ордени Маскани и Луиджи Илика. Почти едновременно му присъждат Голямата награда на Френската академия и приза на Италианската асоциация за изкуство, култура и наука. Послучай 200-годишнината от основаването на САЩ получава титлата “Сеньор Вашингтон”, както и отличието на ООН – сребърен медал на мира.
Николай Гяуров ще бъде погребан в Модена, където живееше със своята съпруга и партньор на оперната сцена Мирела Френи.


Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic_office@bia-bg.com, http://www.bic.bia-bg.com/
Copyright © 2004. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999