Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Петък, 15 ноември 2019 г., брой 5081
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.


 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(15.11.2019)
  EUR   1.95583  
GBP   2.28370
USD   1.77851
CHF   1.79880
EUR/USD   1.0997*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.11   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Агропласмент-92-В АД - Варна
Аптечно Пловдив АД - Пловдив
Д Транс АД - Варна
Климатехника АД - София
Лайпциг-91 АД - Пловдив
Пенсионно осигурително дружество Топлина АД - София
Полигруп холдинг АД - Бургас
Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ - София
Холдинг Нов век АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Тарифите за тол таксата, която тежките камиони ще трябва да плащат на километър би трябвало да влязат в сила от март 2020 година. Предлаганите тарифи за камиони от 3.5 до 12 тона са от 4 до 7 ст. за километър в зависимост от евро категорията. Цената за магистрала, за първи и втори клас пътища е еднаква. Минимална разлика е предвидена само за автомобили над 12 тона, но тя е в рамките на 1-2 стотинки на километър. Предлаганите тарифи също не са краен вариант докато не приключи обсъждането. Предварително е ясно, че основни стоки, както и автобусните превози ще поскъпнат. Най-сериозни такси ще плащат най-тежките тирове - над 12 тона с четири или повече оси. За тях цената на пътя по автомагистрала ще е от 20 до 36 ст. на километър. За първокласен път ще се начисляват от 17 до 35 ст., а за второкласен - 16 до 34 ст.

Източник: Сега

Предприемачите очакват инвестициите през настоящата година да са с 10,5% по-малко в сравнение с предходната 2018 г., показва анкета на НСИ сред промишлените предприятия. Най-голям дял в инвестициите през 2019 г. се очаква да формира производството на стоки за междинно потребление (40,5%), следвано от енергетичните и свързаните с водата сектори (23,7%) и производството на недълготрайни потребителски стоки (18,7%). За 2020 г. прогнозите са за намаление на инвестициите в промишлеността с 9,1%, като 34% от предприятията не планират разходи за придобиване на дълготрайни активи през следващата година.

Източник: Труд

 
Дружества
Производство на изолирани проводници и кабели
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Дълготрайни
активи
за 2017 г.
(хил. лв.)
  1   Елкабел АД - Бургас   35 164  
  2   Гамакабел АД - Смолян   25 609  
  3   КЕМП АД - Севлиево   6 032  
  4   Щека Електроник България ЕООД - Съединение - Пд   4 431  
  5   Нова Кабел ООД - Айтос   2 796  
  6   М Кабел ООД - Бургас   1 141  
  7   Дикс кабел ЕАД - Бургас   569  
  8   Ховаг ООД - Търговище   447  
  9   Кабел 2001 ЕООД - София   427  
  10   Изолат ООД - Ряхово   336  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 14.11.2019
  Обща стойност (BGN): 294 946.55  
Брой търгувани компании: 33
Premium 21 189.31
Standard 131 752.93
АДСИЦ 142 004.31
Най-голяма промяна в цените
Северкооп Гъмза Холдинг АД - София -10.81 %
Зърнени храни България АД - София 5.61 %

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

"Информационно обслужване" АД става изключителен доставчик на IT услугите за публичната администрация, реши парламентът с окончателно приети промени в Закона за електронното управление. С промените граждани и организации могат да подават заявления за иницииране на административното производство и предоставяне на административни услуги чрез Информационната система за сигурно електронно връчване. Електронният обмен на информацията между ведомствата ще се осъществява от Държавна агенция "Електронно управление" (ДАЕУ). Приетият през 2016 г. Закон за електронното управление предвиждаше създаването на нова агенция "Единен системен оператор" към МС, но с окончателните промени в същия закон НС реши друго.

Източник: Дума

"Мини Марица -изток" модернизира производството на въглища чрез сътрудничество с Европейската банка за възстановяване и развитие. Въвеждането в експлоатация на два нови многокофови багера KWK 2000 и KWK 400 L в "Мини Марица-изток" ЕАД на стойност 25.8 млн. евро се финансира по линия на Международния фонд "Козлодуй" и със собствени средства на дружеството. След проведена открита международна процедура по правилата на Европейската банка за възстановяване и развитие за изпълнител на дейностите е избран българо-полският консорциум "Famur – българска енергетика". Багерите ще бъдат въведени в експлоатация на територията на рудник "Трояново – север".

Източник: Банкеръ

„Шамот“ АД, дъщерно дружество на „Синергон холдинг“ АД, е подписало предварителен договор за продажба на земя и сгради на „Технополис България“ ЕАД за сумата от 3 079 135,53 лв. без ДДС, съобщава холдингът. „Шамот“ АД е разположено в гара Елин Пелин. Предварителният договор е сключен на 8 ноември 2019 г., а окончателният е определено да бъде подписан в срок до 30 ноември 2019 г. Сделката включва и всички трайно прикрепени към сградите машини, съоръжения, стопански инвентар и материали. „Технополис България“ ЕАД е незаинтересовано лице и сделката не подлежи на одобрение от акционерите. „Синергон холдинг“ АД вече обяви и подписването на договор за предоставяне на депозит от дъщерното му дружество „Шамот“АД при лихва 3% на годишна база, срок за погасяване 31 декември 2020 г. и размер до 4 млн. лв. В началото на настоящата година „Синергон холдинг“ АД получи до 45 млн. лв. депозит от дъщерното „Синергон хотели“, което пък продаде „Гранд хотел Пловдив“. Парите са вложени в „Синергон Петролеум“ ООД, като на 21 февруари 2019 г. основният капитал на „Синергон Петролеум“ ООД е увеличен с 25 млн. лв. и „Синергон холдинг“ АД вече е с дял от 89,64%, а „Топливо“ АД остава с 10,36%.

Източник: investor.bg

„Газов хъб Балкан“ започва регистрация в програмата за освобождаване на природен газ, съобщиха от „Булгартрансгаз“. На 29 ноември КЕВР трябва да се произнесе както по платформата за търговия, така и по програмата за освобождаване на газ. Газовите асоциации и БФИЕК поискаха “Булгартрансгаз” и “Булгаргаз” да организират дискусии, на които да разяснят идеите си и старт на газовата платформа само с “Ден напред” само до края на март месец. В резултат на успешна регистрация, „Газов Хъб Балкан“ ЕАД ще предложи на кандидатите Споразумение за участие. Регистрaцията за участие от страна на потенциалните купувачи на освободените количества газ по Програмата не ги задължава да направят обвързващи оферти в търгoвете, не ги задължава да се регистрират в останалите сегменти на търговската платформа на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД и не изисква други такси с изключение на обявената в проекта на Споразумение такса за транзакция в размер на 0,1 BGN/ MWh при успешно сключен договор за доставка.

Източник: 3e News

Предстои да започне неутрализирането и източваянето на водата в басейните, в които близо 20 години се съхраняваха цистерни със 110 т серовъглерод, собственост на фирма "Камибо" във Враца. Ще се обезвреди вода в обем около 2500 куб. м. Очаква се дейностите да продължат около месец. Те ще се извършат от фирма "Балкан Ресурс", която бе ангажирана преди два месеца и с източването и транспортирането на опасния химикал от площадката на фалиралия торов комбинат "Химко".

Източник: 24 часа       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Председателят на БСК участва във „Feel Albania“ – среща на българския и албанския туризъм

Включете се в анкетата на БСК: „2019 г. ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА БИЗНЕСА“ до 1 декември 2019 г.

Регистрирайте се за участие в конкурса "Наградите на БАИТ" за 2019 г.!


Предстоящи събития

18 ноември: Дискусия "ДА ИЗВАДИМ УСПЕХА ОТ АНОНИМНОСТ!“

14 октомври – 19 ноември: Kонкурс за детска рисунка на тема "Искам да бъда..."

21 ноември: Конференция „Безопасност и здраве при работа 2019"

28-29 ноември: Партньорска проверка на тема „Система за оценка на компетентността MyCompetence“

5 ноември4 декември: Поредица от уебинари на Европейско-японския център за индустриално сътрудничество

9-11 декември: Национален тридневен научно - практически курс «Въвеждане и вътрешни одитори на HACCP система»


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в курсовете, които предлага Центърът за компютърно обучение на БСК

Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA Security - 26 октомври 2019, съботно-неделен
CCNA 4 - 9 ноември 2019, съботно-неделен
CCNA 1 - 30 ноември 2019, съботно-неделен
ССNА 2 - 1 декември 2019, съботно-неделен


Обучение по MS Office

Предстои.

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Гepмaния e нaпът дa изпpeвapи Beлиĸoбpитaния и дa ce пpeвъpнe в нaй-aĸтивния имoтeн пaзap в Eвpoпa, cлeд ĸaтo глaднитe зa дoxoднocт инвecтитopи зaлaгaт, чe тpaдициoнният двигaтeл нa pacтeжa в peгиoнa щe ce изпpaви бъpзo cлeд мaĸpoиĸoнoмичecĸитe тpyднocти, пишe Вlооmbеrg. Инвecтитopитe ca нaляли €49,4 милиapдa в тъpгoвcĸи плoщи в Гepмaния пpeз дeceттe мeceцa дo ĸpaя нa oĸтoмвpи, изпpeвapвaйĸи coлиднo изxapчeнитe €35,1 милиapдa нa Ocтpoвa, coчaт дaнни нa бpoĸepa Ѕаvіllѕ Рlс. Taĸa Гepмaния мoжe дa изпpeвapи Beлиĸoбpитaния зa пъpви път oт дeceтилeтиe. Гepмaнcĸият имoтeн пaзap ce paзвивa дoбpe, въпpeĸи чe иĸoнoмиĸaтa eдвa избeгнa peцecия пpeз тpeтoтo тpимeceчиe. Kyпyвaчитe ca oтчaяни зa дoxoднocт в cвят нa oтpицaтeлни лиxви и ca вce пo-cĸлoнни дa ĸyпyвaт cгpaди c пoтeнциaл зa пoвишaвaнe нa дoxoдитe oт нaeми.

Източник: Bloomberg

Америка

Πpeди мeceц xaзнaтa нa CAЩ oпoвecти, чe бюджeтният дeфицит зa фиcĸaлнaтa 2019 г. e нapacнaл c 26% cпpямo 2018 г. дo 984 млpд. дoлapa, ĸoeтo e втopaтa мy нaй-виcoĸa cтoйнocт oт 2012 г. Дaннитe нa инcтитyциятa пoĸaзaxa, чe пpeз oĸтoмвpи дeфицитът e възлизaл нa 134 млpд. дoлapa, ĸoeтo e pъcт oт 34% и cъoтвeтнo 34 млpд. дoлapa cпpямo гoдинa пo-paнo, пpeдaдe Zеrо Неdgе. Taĸa тoй нaдxвъpли oчaĸвaниятa нa aнaлизaтopитe, ĸoитo пpeдвиждaxa paзмepът мy дa дocтигнe 130 млpд. дoлapa. Toвa e нaй-виcoĸaтa мy cтoйнocт зa пocлeднитe пoчти пeт гoдини, ĸaтo пpeз тoзи пepиoд пo-виcoĸ e caмo дeфицитът oт oĸтoмвpи 2015 г. - 136,5 млpд. дoлapa. Блaгoдapeниe нa нeoчaĸвaнo виcoĸитe paзxoди нa пpaвитeлcтвoтo тo e нaпът дa нaдxвъpли гoдишeн бюджeтeн дeфицит oт 1 тpлн. дoлapa зa пpъв път oт oceм гoдини. Oĸтoмвpи e пъpвият мeceц нa фиcĸaлнaтa 2020 г. и пpиxoдитe в бюджeтa пpeз нeгo cпaдaт c 2,8% нa гoдишнa ocнoвa дo 246 млpд. дoлapa.

Източник: Market Watch

Азия

Моrgаn Ѕtаnlеу e cpeд финaнcoвитe инcтитyции, ĸoитo дo мoмeнтa ca ĸaĸтo мeчeшĸи, тaĸa и бичи нacтpoeни пo oтнoшeниe нa пъpвичнoтo пyбличнo пpeдлaгaнe нa Ѕаudі Аrаmсо, пpeдaдe Вlооmbеrg. A в cĸopoшнa пpeзeнтaция пpeд инвecтитopитe cи бaнĸaтa e пopeднaтa, ĸoятo ce вĸлючвa в cъcтaвянeтo нa пoтeнциaлнa oцeнĸa нa дъpжaвния пeтpoлeн гигaнт. Hяĸoлĸoтo мoдeлa зa oцeнĸa нa ĸoмпaниятa пoĸaзвaт знaчитeлeн cпpeд мeждy нeйнaтa cтoйнocт oт нaд 1 млpд. дoлapa, в зaвиcимocт oт cцeнapия. Haпpимep въз ocнoвa нa мoдeлa нa диcĸoнтиpaнe нa дивидeнтитe cтoйнocттa нa Ѕаudі Аrаmсо вapиpa oт 1,06 дo 2 тpилиoнa дoлapa. B бaзиcния cцeнapий нa пpeзeнтaциятa, дo ĸoятo Вlооmbеrg e пoлyчил дocтъп, oцeнĸaтa нa гигaнтa e 1,52 тpилиoнa дoлapa - c пoчти 25% oт тъpceнитe oт пpинц Moxaмeд Бин Caлмaн 2 тpилиoнa дoлapa.

Източник: Bloomberg

 
Индекси на фондови борси
14.11.2019
Dow Jones Industrial
27 781.96 (-1.63)
Nasdaq Composite
8 479.02 (-3.08)
Стокови борси
14.11.2019
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)56.98
Heating oil ($US/gal.)1.9200
Natural gas ($US/mmbtu)2.6100
Unleaded gas ($US/gal.)1.6200
Gold ($US/Troy Oz.)1 464.20
Silver ($US/Troy Oz.)16.82
Platinum ($US/Troy Oz.)880.50
Hogs (cents/lb.)73.38
Live cattle (cents/lb.)124.92

       Опознай България

Коледни пости

След деня на св. Филип и Коледни заговезни (14 ноември) започват Коледните пости и продължават до 24 декември - Бъдни вечер. Постът е въздържание с религиозно-нравствена цел от блажна храна при умерена употреба на постна храна. Коледният пост, както и другите пости, започва с така наречените “заговезни” – за последно се яде блажно, а от сутринта на другия ден - 15 ноември започват постите. След вечерята стопанката измива и скрива дървената лъжица, с която е сипвала блажното, и няма да я пипа 40 дни. Първите три дни на поста се нарича тримерене – доброволен пълен пост. По време на Коледните пости православните християни могат да употребяват олио и вино без сряда и петък. По време на поста не се ядат храни от животински произход - месо, мляко, сирене, яйца, кашкавал. Последният ден от Коледните пости е Бъдни вечер, когато по традиция се приготвят нечетен брой постни ястия, като по време на поста риба се позволява единствено на Никулден.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 15.11.2019
Българска версия: 29959, Английска версия: 2894

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2019. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  

Август 2020
 ПВСЧПСН
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999