Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Вторник, 10 септември 2019 г., брой 5034
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.


 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(10.09.2019)
  EUR   1.95583  
GBP   2.19079
USD   1.77271
CHF   1.79056
EUR/USD   1.1033*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.09   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Агрополихим АД - Девня
Бели брег - Бурел АД - Габер
ВГ АД - София
Глория Фуудс АД - София
Компютест АД - София
МГ 24 Холд АД - Пловдив
Силед Инвест АД - Силистра
Тератест АД - София
Технотест АД - София
Тивамекс и Ко АД - Стара Загора
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

България е изнесла оръжие за близо 1,5 млрд. лв. през 2018 г. Реално осъщественият износ на продукти, свързани с отбраната, през миналата година е на стойност 764,54 млн. евро, съобщиха от междуведомствената комисия за експортен контрол и на оръжията. Издадените разрешения за износ на оръжие са 524 броя, на обща стойност малко над 1 млрд. евро, но част от тях реално са реализирани през 2019 г. Най-големите клиенти на оръжейните ни предприятия са Саудитска Арабия и Индия, като реализираният износ за тях през 2018 г. е на стойност съответно 154,6 млн. и 118,9 млн. евро. На трето място е Афганистан, износът за където е за 66 млн. евро. На следващите две места в класацията са САЩ и Турция, като експортът на военна продукция за тях е почти равен – по 59 млн. евро.

Източник: Труд

Средствата, управлявани от дружествата, извършващи застрахователна дейност, които осъществяват дейност в България, възлизат на 8.135 млрд. лв. към края на юни 2019 година, съобщи Българската народна банка. Техният размер се увеличава с 532.4 млн. лв. (7%) в сравнение с края на юни 2018 г. (7.602 млрд. лв.) и със 184.5 млн. лв. (2.3%) спрямо края на първото тримесечие на 2019 г. (7.950 млрд. лева). Активите на дружествата, извършващи животозастраховане, нарастват с 260 млн. лв. (12.5%) – от 2.078 млрд. лв. към края на юни 2018 г. до 2.338 млрд. лв. към края на същия месец на 2019 година. Спрямо края на март 2019 г. те се увеличават с 84.1 млн. лв. (3.7%). Техният относителен дял в общия размер на активите към края на юни 2019 г. е 28.7% при 27.3% към края на второто тримесечие на 2018 г. и 28.3% в края на март 2019 година.

Източник: Банкеръ

 
Дружества
Производство на излъчваща телевизионна и радиотехника, и проводникова далекосъобщителна техника
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2017 г.
(хил. лв.)
  1   Софкъмпани ООД - София   6 664  
  2   Дева-броадкаст ЕООД - Бургас   5 111  
  3   Пасат-Антени ООД - Пещера   3 955  
  4   Борима АД - Борима   3 369  
  5   Натурела ЕООД - Варна   1 608  
  6   Тераком ООД - Русе   1 174  
  7   Унител - Банишки и Сие СД - София   1 157  
  8   ЗСТ АД - Благоевград   1 094  
  9   Комсиг ЕАД - София   1 005  
  10   Респромкомплект АД - София   912  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 09.09.2019
  Обща стойност (BGN): 1 260 197.20  
Брой търгувани компании: 23
Premium 111 078.93
Standard 1 139 926.77
АДСИЦ 9 191.50
Най-голяма промяна в цените
Грийн Таун Проджектс АД - София 9.89 %
Синергон холдинг АД - София -8.08 %
BaSE - Акции: 287.72
BaSE - АДСИЦ: 399.50

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

"Булгаргаз" ЕАД, дъщерно дружество на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД, предложи на КЕВР да утвърди цена на природния газ за четвърто тримесечие на 2019 г., в размер 44,85 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). В сравнение с утвърдената за трето тримесечие на 2019 г. цена (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), предложената за ІV-то тримесечие на 2019 г. е по-ниска с 0,11% или 0,05 лв./MWh. Предложената за утвърждаване по-ниска продажна цена на природния газ за ІV- то тримесечие на 2019 г., се дължи на очакваните по-ниски доставни цени по дългосрочния договор с ООО „Газпром експорт“. „Булгаргаз“ ЕАД поиска от ООО „Газпром експорт“ предоговаряне/намаление на доставната цена за страната и по голяма гъвкавост на доставките. Целта е до края на 2019 г. да се постигне изменение на условията по договора, което ще доведе до по-ниска цена на доставките за България от 2020 г.

Източник: 24 часа

Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Стара Загора издаде принудителна административна мярка за спиране на котли №1, 2, 3, 4, 5 и 6 на горивната инсталация за производство на топлинна енергия на ТЕЦ "Брикел". Мярката е наложена заради установено използване на неразрешен вид гориво - биомаса, в нарушение на издаденото Комплексно разрешително на дружеството. При проверка на дружеството на 3 септември, е установено наличие на биомаса на транспортната лента, която подава гориво към работещ котел, както и съхранение на големи количества балирана слама с осигурен достъп до централата. Срокът на забраната е до преустановяване на извършване на нарушението.

Източник: Сега

В горнооряховското село Горски Горен Тръмбеш предстои да бъде изградена садкова инсталация за интензивно отглеждане на риба в язовир “Сушишки баир”. Тя ще бъде направена от фирма “Лейк 2017” ЕООД. Имотът е с обща площ 41 834 кв.м и се ползва под наем. Инвестиционните намерения са разширение на съществуващо рибовъдно стопанство чрез отглеждане на риба по комбинирана технология – в садки и в свободната зона на водоема. Предвижда се монтиране на 6 броя садки с размери 6 на 6 м и дълбочина на мрежите 4 м. В садковото стопанство ще се отглеждат европейски сом, шаран и руска есетра, а в свободната зона – бяла риба и растителноядни риби (бял толстолоб, бял амур, пъстър толстолоб). Заложеният добив е 24 т риба за консумация годишно.

Източник: Янтра - Велико Търново

В район Лиуджъ в гр. Лиупаншуей в Китай започна изграждането на китайско-българската индустриална база за отглеждането на рози и производството на розово масло. В проекта участват българската компания Дамасцена, китайската железопътна компания „CRCC" и специалната зона Лиуджъ. Българската компания за розово масло Дамасцена ще предостави семената и разсада, плана за отглеждането на розите, техническа подкрепа за производството, дестилацията и извличането на розово масло. Китайската компания ще отговаря за управлението на строителството и производството. Кооперация от земеделски производители ще се грижи за отглеждането на розите. Първоначалната цел на проекта е да подкрепи развитието на земеделците в района. Специалната зона Лиуджъ се намира в западната част на провинция Гуейджоу.

Източник: 24 часа

След като без състезание взе над 1 млрд. лв. за строителство на част от магистрала "Хемус", сега държавната компания "Автомагистрали", взима договор за 60 млн. лв. за поддръжка на част от "Тракия". Всички ремонти на мостове, настилки и т.н. за десетки и дори стотици милиони се дават на поддържащата фирма без търг и конкурс. После тя преразпределя на тъмно задачите към подизпълнители.На 30 август Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) е сключила договор за над 59 млн. лв. с ДДС за поддържане на 240 км от магистрала "Тракия" от София до Стара Загора - или точно толкова, колкото е била прогнозната стойност на търга. Отделно с решение от юни на АПИ избира отново "Автомагистрали" за поддръжка на 93 км от "Хемус" между София и Ловеч. За тази част от поръчката за поддържане на магистралите все още няма подписан договор. Прогнозната стойност на позицията за "Хемус" е 42 млн. лв. с ДДС, като вероятно на такава стойност да е спечелена и поръчката. Отделно, "Автомагистрали" има и договор за още над 14 млн. лв. за "Тракия" между Стара Загора и Бургас. Така става ясно, че тя печели всички позиции, за които кандидатства, независимо от високите цени, които предлага (виж долу). Засега не е избран изпълнител само за поддържането на "Хемус" между Шумен и Варна, където имаше и най-голяма конкуренция.

Източник: Капитал       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Препоръки на BusinessEurope за изкуствен интелект

Подобряване на конкуренцията в ЕС и политиката за държавна помощ (позицията на BusinessEurope)

Изложение на млечни продукти започна в Луковит

Включете се в проучване на практиките в дарителството през 2018 г.


Предстоящи събития

10 септември: CAREER SHOW 2019 - Награди за най-добър работодател

1 октомври: Двустранни бизнес срещи по време на Marketplace Austria Food 2019

9-10 октомври: Двустранни срещи по време на световното изложение за медицински и ароматни растения MAP Expo, Холандия

10-12 октомври: Изложение на младежкото техническо творчество (Г. Оряховица)

18 октомври: „Leading HR Transformation“

22 октомври: Robotics Strategy Forum 2019

6-9 ноември: Mеждународно специализирано изложение „МЕСОМАНИЯ 2019“


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в курсовете, които предлага Центърът за компютърно обучение на БСК

Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA 3 - 28 септември 2019, съботно-неделен
CCNA 4 - 28 септември 2019, съботно-неделен
CCNA 1 - 5 октомври 2019, съботно-неделен
ССNА Security - 5 октомври 2019, съботно-неделен


Обучение по MS Office

Предстои.

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Британските депутати нанесоха ново тежко поражение на премиера Борис Джонсън, като отхвърлиха искането му за предсрочни парламентарни избори на 15 октомври. С едва 293 народни представители, гласували "за", далеч от необходимите две трети от 650-местния парламент, депутатите отхвърлиха за втори път за последните пет дни предложението на Джонсън. Преди вота ръководителят на правителството каза, че няма да иска ново отлагане на Брекзит, предвиден за 31 октомври, въпреки че вчера влезе в сила закон, предвиждащ именно това. Този текст задължава премиера да поиска от ЕС отлагане, ако не постигне споразумение за излизане до 19 октомври. Вчерашното заседание в Камарата на общините бе последното преди спирането на работата на парламента за пет седмици по решение на Джонсън. То ще бъде запомнено и с изненадващото съобщение на председателя на камарата Джон Бъркоу, че ще подаде оставка след прекарани 10 години на поста.

Източник: AFP

Америка

JP Morgan създаде специален индекс „Volfefe index“ в опит да проследи ефекта от туитовете на американския президент Донлад Тръмп върху финансовите пазари. Индексът ще анализира как публикациите на президента оказват влияние върху нестабилността на лихвените проценти в САЩ. JP Morgan откри, че загадъчния "covfefe" туит на Тръмп, обяснява по-голямата част от колебанията на лихвите по 2-годишните и 5-годишните щатски облигации. „Логично е, тъй като голяма част от туитовете на президента са съсредоточени върху Федералния резерв, тъй като търговското напрежение преди всичко въздейства върху краткосрочните икономически резултати, а също така и реакцията на Фед към подобно развитие”, пишат авторите на доклада на JP Morgan. Пазарните съобщения на Тръмп най-често са насочени към търговията и паричната политика, като съдържат ключовите думи „Китай“, „милиард“ и „продукти“. Тези туитове обаче все по-рядко получават положителни реакции, като харесвания или споделяния, от последователите на президента в Туитър.

Източник: Bloomberg

Азия

Японската икономика нараства с по-бавни темпове през второто тримесечие, отколкото първоначално беше изчислено. Търговската война между САЩ и Китай е предизвикала понижаване на бизнес разходите, а ревизията на данните ще засили натиска върху централната банка да продължи със стимулите, пише Reuters. Икономиката нарасна на годишна база с 1.3% за периода април-юни, което е по-слаба от предварителната оценка за 1.8%, показват ревизираните данни на статистиката. Те обаче са в съответствие с прогнозите на анализаторите. „Има вероятност растежът да стане отрицателен в периода октомври-декември“, каза Изуру Като, главен икономист в Totan Research. „Ако притесненията за подобен отрицателен растеж се задълбочат (през следващите месеци), централната банка на Япония би могла да обмисли допълнително намаляване на лихвените проценти, които да преминат на отрицателна територия“, добавя той. Капиталовите разходи са нараснали само с 0.2% спрямо предходното тримесечие, което е много по-ниско от предварителното отчетените 1.5% и средната прогноза на икономистите за 0.7% увеличение.

Източник: Reuters

 
Индекси на фондови борси
09.09.2019
Dow Jones Industrial
26 835.51 (38.05)
Nasdaq Composite
8 087.44 (-15.64)
Стокови борси
09.09.2019
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)58.07
Heating oil ($US/gal.)1.9300
Natural gas ($US/mmbtu)2.6000
Unleaded gas ($US/gal.)1.5900
Gold ($US/Troy Oz.)1 498.10
Silver ($US/Troy Oz.)17.93
Platinum ($US/Troy Oz.)936.60
Hogs (cents/lb.)62.60
Live cattle (cents/lb.)94.20

       Опознай България

Природен резерват Сребърна

Сребърна е резерват разположен край село Сребърна на 18 км. западно от град Силистра и на 2 км. от река Дунав. Той обхваща ез. Сребърна и неговите околности. Езерото е главна "спирка" по т.нар. Via Pontiсa, най-важното миграционно трасе на прелетните птици между Северна Европа и Централна Африка. Площта на целия резерват е около 600 хектара. Той е една от най-интересните влажни зони в Европа с изключително разнообразие на растителни и животински видове. Тук се срещат 39 вида бозайници, 21 вида влечуги и земноводни и десетина вида риби. Сред защитените видове на резервата са: видра, ондатра, езерен рак, обикновена костенурка, воден плъх, бял лопатар. Освен тях в резервата гнездят над 100 вида птици - къдроглав пеликан (единствената колония в страната), малък корморан, чапли, блестящ ибис, ням лебед, червен ангъч, сива гъска, патици, гмурци, тръстиков блатар, рибарки, синьогушка, мустакат синигер и др. През 1948 г. местността е обявена за резерват. През 1977 тя е обявена за биосферен резерват от списъка на ЮНЕСКО, категория “А”. Такъв статут имат само седемнайсет обекта в света. През 1983 г. влиза в списъка на паметниците на световното културно наследство и природните забележителности на ЮНЕСКО.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 10.09.2019
Българска версия: 30002, Английска версия: 2906

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2019. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999