Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 25 април 2019 г., брой 4943
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.


 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(25.04.2019)
  EUR   1.95583  
GBP   2.25990
USD   1.74487
CHF   1.71324
EUR/USD   1.1209*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.04   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Авал Ин АД - София
Блу Бокс Ентертейнмънт АД - София
Бургаска корабостроителница АД - София
Винпром АД - Велико Търново
Гранд Банско Спа Хотел АД - София
Д. Н. Ивест груп АД - Бургас
Демисвет АД - София
Диаграмик Проджект Мениджмънт АД - Варна
Дионисий АД - Никопол
Екоресурс 98 АД - Габрово
Есмос ЗМПП АД - Левски
Илинденци Мрамор АД - Илинденци
Крепежни изделия АД - Пловдив
Кричим индустрия АД - Кричим
Металснаб 96 АД - София
Очна оптика и корекция АД - София
Пенсионноосигурително акционерно дружество ЦКБ - Сила АД - София
Полиграфпродукт 98 АД - Пазарджик
Родопи-автотранспорт АД - Девин
Рудметал АД - София
Славяна АД - Славяново
Спортно-развлекателен комплекс-Корали АД - София
Фазан АД - Русе
Хисар АД - Хисаря
Юнайтед инвестмънт АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Българската стопанска камара приветства намерението на управляващото мнозинство за промяна в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и облекчаването на изискванията за деклариране на действителен собственик на юридическо лице, както и отпадането на задължението за фирмите да декларират в ДАНС своите планове за обучение на служителите си във връзка с прилагането на Закона.

Източник: БСК

Секторите "Земеделие" и "Храни" са изнесли стоки за 4.5-5 млрд. евро, съобщиха от Министерството на земеделието. Положителното салдо или превишението над вноса е близо 1 млрд. евро. Експортът е много важен за българските фермери. От Китай има голям интерес към българските млечни продукти и беления слънчоглед. В момента три български фирми правят експорт за 10 млн. долара, а се очаква да бъдат одобрени още десет компании. Правят се опити и за увеличаване на износа на българско вино за Китай. През 2018 г. за Токио е направен износ на 1.3 млн. литра наливно българско вино. То се бутилирало от местна компания, която го предлагала на японския пазар с бранд "Нешка", на името на особено популярната там българска треньорка по художествена гимнастика. Средствата за националната лозаро-винарска програма се запазват на 134 млн. евро до 2023 година.

Източник: Банкеръ

 
Дружества
Производство на други машини със специално предназначение , некласифицирани другаде
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2017 г.
(хил. лв.)
  1   Бългериън Милитъри Манюфекчъринг Груп ЕООД - София   78 806  
  2   Атоменергоремонт АД - Козлодуй   50 853  
  3   Милара интернешънъл ООД - Пловдив   21 427  
  4   Изометрикс ЕООД - Варна   16 283  
  5   Вестас България ЕООД - София   15 589  
  6   Мехатроника АД - Габрово   15 467  
  7   Ремотекс М ООД - София   12 027  
  8   Редко ООД - София   8 496  
  9   КФК АД - Варна   8 254  
  10   Римакем ЕООД - Девня   8 194  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 24.04.2019
  Обща стойност (BGN): 340 243.48  
Брой търгувани компании: 29
Premium 120 974.77
Standard 167 246.51
АДСИЦ 52 022.20
Най-голяма промяна в цените
Холдинг Нов век АД - София 6.80 %
Алкомет АД - Шумен -5.98 %
BaSE - Акции: 5 156.59
BaSE - АДСИЦ: 58.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

"Каменица" откри своята "Пивоварница" на мястото, където през 2015 г. собствениците на компанията затвориха старата бирена фабрика и изнесоха производството в Хасково. Още тогава те заявиха намеренията си да запазят духа на старата пивоварна на Пловдив, създадена през 1881 година. Останалата и по-голяма част от терена на преместената пивоварна - 30.5 дка, беше продадена през есента на 2017 г. на частни инвеститори за над 13 млн. лв. и върху тях ще изградят огромен комплекс с жилищна част, офиси, магазини и спортно-развлекателни съоръжения. След две години работа и около 2 млн. евро стартова инвестиция "Пивоварница Каменица" ЕООД ще произвежда годишно около 1200 хектолитра бира от новите марки "Хоп Троп Неипа", "Спайс Вайс", "Brew-нетка тъмна", "Тепейл ейл" и "Чилзен Пилзен". Комплексът има площ 3500 кв.м, а в него работят 40 души с различни специалности – пивовари, готвачи, ресторантьори. В комплексът има 180 места вътре и 120 отвън.

Източник: Капитал

Само консорциумът „Билд Инженеринг“, който включва „Трейс Груп Холд“ АД„Си Билд България“ ЕООД и „Инжпроект“ ООД е подал оферта за ремонт на гаров комплекс Нова Загора, съобщи Националната компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ). Инвестицията в реконструкцията на гарата възлиза на близо 4 млн. лв. и се осъществява със средства от Европейския фонд за регионално развитие, чрез Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. При само една постъпила оферта НКЖИ може да подпише договор с единствения кандидат или да пусне нов търг, със същите или с променени условия. В рамките на проекта за реконструкция ще бъде изградено изцяло ново приемно здание. Също така ще бъде направена реконструкция и модернизация на перони и коловози, както и ще бъде изградена нова вертикална планировка с прилежащ паркинг.

Източник: economic.bg

Проектната компания „Ай Си Джи Би“ финализира обществената поръчка с предмет „Избор на консултант за осъществяване на строителен надзор с предмет „Строеж на „Междусистемна газова връзка Гърция-България“. В срока за подаване на оферти бяха подадени общо три оферти на участници, като прогнозната стойност на обществената поръчка е 1 300 000 лева без ДДС. Строителният надзор ще бъде осъществяван от обединението ДЗЗД "Еко бул контрол", състоящо се от три юридически лица – „Екоинженеринг” ЕООД"Бул строй контрол инженеринг“ АД и "Контрол инженеринг АД. Изборът на изпълнител по тази процедура е осъществен на база на критерия най-добро съотношение качество/цена. Общата цена за изпълнение на дейностите по строителен надзор на газопровода IGB, предложена от спечелилия участник ДЗЗД "Еко бул контрол", е 766 000 лева без ДДС.

Източник: 3e News

Сладоледите на „Изида” ООД са отличени с голямата награда „Продукт на годината” в световния конкурс за иновации в потребителския сектор, съобщиха от компанията. Отличието е за сладоледите с марката OLD TIME IZIDA, които се произвеждат в завода на компанията в Добрич. Оценката се дава след направено независимо национално представително проучване, реализирано от Nielsen Bulgaria сред 2000 потребители. Световният конкурс „Продукт на Годината” се провежда ежегодно в над 40 страни с цел да насочи потребителите към най-новите предложения на пазара и да отличи производителите за качеството и иновациите, реализирани в продуктите им.

Източник: Дарик радио

Комисията за финансов надзор вписва емисия акции в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, издадена от "Браво пропърти фонд" АДСИЦ, София, с цел търговия на регулиран пазар. Тя е в размер на 36 050 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка. Емисията е издадена в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 650 000 лева на 36 700 000 лева. "Браво пропърти фонд" е най-новото дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти, което стана публично. Цел на дружеството ще бъде придобиване на първокласни инвестиционни имоти и постигане на годишна нетна печалба в размер на 6-7% от стойността на активите. То планира да се насочи към няколко основни пазарни сегмента: офис площи, които ще имат относителен дял в инвестиционния портфейл от 70%, търговски площи, които ще имат относителен дял в портфейла от 20%, и индустриални площи с относителен дял в портфейла от 10 на сто.

Източник: Банкеръ

Регулирана информация       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Радосвет Радев пред кметове на общини: Настъпил е моментът, в който не инвеститорите се бият за Вас, а Вие за тях

Ускоряване процедурите по приемане на ЗИД на Закона за енергетиката в Народно събрание

Декларация във връзка с намерението за промяна в Закона за мерките срещу изпирането на пари


Предстоящи събития

25 април: Google "Дигитален гараж" – 25 април 2019 г., СТАРА ЗАГОРА

14-17 май: Семинар “Осигуряване на качеството и безопасността на храни, напитки и фуражи“

15 май: Специализиран тренинг за насърчаване на женското предприемачество

16 май: Форум "Business & Finance 4.0"

22 май: Форум „Взаимодействие между бизнеса и образованието в Област Добрич“

20 юни: Двустранни бизнес срещи по време на E2tech4Cities, 20 юни 2019г., Брюксел

21.06.2019: Конференция "Бизнесът и регионите"

28 юни: 20 години Българска национална асоциация „Етерични масла, парфюмерия и козметика“


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в курсовете, които предлага Центърът за компютърно обучение на БСК

Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA 3 - 11 май 2019, съботно-неделен 
CCNA 1 - 01 юни 2019, съботно-неделен
CCNA 2 - 08 юни 2019, съботно-неделен
ССNА TShoot - 20 април 2019, съботно-неделен

Обучение по MS Office

Предстои.

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Газопроводът „Северен поток 2“ през 2020 г. може да доведе до поевтиняване на газа с 13%, се казва в писмо на изпълнителния директор на оператора на проекта – компанията Nord Stream 2 AG – Матиас Варниг до председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер. “Тръбопроводът след пускането в експлоатация ще повиши съществено газотранспортните мощности в Европа. Очакваме, че намаляването на цените на едро на газа в ЕС ще е до 13% през 2020 г. благодарение на допълнителният газ, който ще постъпва на европейския пазар благодарение на „Северен поток 2“, се казва в писмото. Твърди се също така, че строителството и обслужването на „Северен поток 2“ ще създаде над 31 хил. работни места в ЕС. Освен това, свързаните с проекта инвестиции, според оценката на Nord Stream 2 AG са в състояние да осигурят вливането в икономиката на Европейския съюз на около 5 милиарда евро. Проектът „Северен поток 2“ предвижда строителството на две тръби от газопровода с капацитет от 55 млрд. куб м газ годишно от крайбрежието на Русия през балтийско море до Германия. Плановете са за пълното изграждане на газопровода през настоящата 2019 г.

Източник: 3e News

Америка

Канадската централна банка запази основния си референтен лихвен процент на ниво от 1,75%, тъй като намали прогнозата си за икономическия растеж в страната през първата половина на годината и сигнализира, че е малко вероятно да има по-нататъшно увеличаване на лихвените ставки в скоро време. В изявление след края на заседанието централната банка посочи, че икономическите перспективи продължават да оправдават настоящите лихвени ставки. За разлика от предходните заседания обаче, централната банка не включи в изявлението си възможността за бъдещо повишаване на лихвите. Това предполага, че банката сякаш изостави предишната си склонност за постепенно затягане (увеличаване) на лихвите ставки, имайки предвид по-слабите вътрешни и глобални условия. "Ще продължим да оценяваме подходящата степен на приспособяване на паричната политика при постъпване на новите икономически данни", посочи Канадската централна банка.

Източник: Reuters

Азия

Икономиката на Китай все още е изправена пред натиск за понижаване и правителството ще се противопостави на това чрез задълбочаване на реформите и намаляване на данъците, съобщи премиера на страната Ли Къцян. Китайската икономика нарасна с 6,4% през първото тримесечие, опровергавайки очакванията за по-нататъшно забавяне, тъй като промишленото производство, продажбите на дребно и бизнес инвестициите през март нараснаха с по-бързо от очакваното темпо благодарение на серията стимулиращи мерки, предприети от властите в Пекин. Според Къцян, Китай ще задълбочи реформите, ще намали бюрокрацията и ще приложи широкомащабни данъчни облекчения, за да помогне на компаниите. Китайската централна банка обаче вероятно ще направи пауза, за да оцени условията, преди да направи по-нататъшни съкращения на минималните задължителни резерви, изисквани от търговските банки, въпреки че склонността ѝ за разхлабване на паричната и лихвена политика ще остане непроменено.

Източник: Reuters

 
Индекси на фондови борси
24.04.2019
Dow Jones Industrial
26 597.05 (-59.34)
Nasdaq Composite
8 102.02 (-18.81)
Стокови борси
24.04.2019
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)65.82
Heating oil ($US/gal.)2.1000
Natural gas ($US/mmbtu)2.4700
Unleaded gas ($US/gal.)2.0800
Gold ($US/Troy Oz.)1 277.50
Silver ($US/Troy Oz.)14.87
Platinum ($US/Troy Oz.)887.70
Hogs (cents/lb.)92.78
Live cattle (cents/lb.)118.35

       Опознай България

39 години от създаването на Българска стопанска камара

На 25 април 1980 г. представители на най-големите български предприятия учредяват Българската индустриална стопанска асоциация (БИСА), преименувана по-късно в Българска стопанска камара (БСК). БИСА е първата неправителствена организация на бизнеса в бившия социалистически лагер, проводник на пазарните отношения в България. БСК активно участва в процеса на привличането на чуждестранни инвестиции и поставянето на българската икономика на пазарни основи. Камарата участва активно в нормотворчеството, касаещо бизнеса в преходния период, и подпомага процесите на преминаването на икономиката изцяло към пазарно развитие.
Изключително важна е ролята на Българска стопанска камара за развитието на диалога между работодатели и синдикати, за изграждането на системата за социално партньорство в страната. БСК е единствената българска бизнес организация, член на BUSINESSEUROPE – конфедерация на европейския бизнес, чрез която представлява интересите на българските фирми и работодатели на европейско ниво. Камарата участва активно в работата на Европейския икономически и социален комитет (ЕESC), Международната организация на работодателите (IOE), Международната организация на труда (ILO) и Форума на работодателските организации от Югоизточна Европа (SEEEF). БСК има подписани договори за сътрудничество с над 70 национални работодателски и бизнес организации от Европа, Азия, Америка и Африка.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 25.04.2019
Българска версия: 29563, Английска версия: 2897

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2019. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  

Август 2020
 ПВСЧПСН
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999