Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 18 февруари 2019 г., брой 4896
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.


 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(18.02.2019)
  EUR   1.95583  
GBP   2.22410
USD   1.73697
CHF   1.72472
EUR/USD   1.1260*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.02   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Адванс билд груп АД - София
Балчо инвестмунт груп АД - Лозен - СГ
Биоиновейтив АД - Варна
Вкусна ядка АД - Лозен - СГ
Петрол АД - Ловеч
Смарт сити салюшънс ЕАД - Бургас
СНД Кепитъл АД - София
Софтуерна компания КЪЩАТА ЕАД - Бургас
Техникон Груп АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

България е на 12-о място в Европейския съюз по дял на електроенергията, произведена от зелени централи, според данни на Евростат, които се отнасят към края на 2017 г. Страната ни е и една от десетте членки на съюза, които са надминали вече националните цели за дял на енергията от ВЕИ в крайното енергийно потребление към 2020 г. 18 страни членки не са ги достигнали. По дял на енергията от възобновяеми енергийни източници България на практика е надминала държави като Германия, Гърция, Испания, Италия и др. У нас към края на 2017 г. делът на зелената енергия е 18%, докато в Германия е 16%. Нейната национална цел е постигане на 18-процентен дял към 2020 г. Страната членка с най-нисък дял на зелени източници в енергопроизводството, е Люксембург - едва 6% при национална цел от 12% през 2020 година.

Източник: 24 часа

До края на 2018 година новите договори за финансов лизинг са в размер на 3,812 млрд. лева, като на годишна база обемът им нараства с 11,3% (387,1 млн. лева). Само през четвъртото тримесечие на 2018 г. те са в размер на 547,8 млн. лева и на годишна база обемът им нараства с 21,6% (97,2 млн. лева). На тримесечна база спрямо периода юли – септември 2017 г. те се увеличават с 15,7% (74,4 млн. лева), а спрямо края на третото тримесечие на 2018 г. – с 15,7% (74,4 млн. лева), съобщи Българската народна банка. Делът им в общия размер на вземанията по лизингови договори се понижава от 95% в края на декември 2017 г. до 94,4% в края на миналата година. Вземанията на лизинговите дружества по финансов и оперативен лизинг към 31 декември 2018 г. са общо 4,038 млрд. лв. (3,7% от БВП ), докато година по-рано бяха 3,605 млрд. лв. (3,6% от БВП). В края на четвъртото тримесечие на годишна база те нарастват с 12% (432,9 млн. лв.), а спрямо края на септември 2018 г. – с 2,2% (88,1 млн. лева).

Източник: investor.bg

 
Дружества
Производство на листове, плочи, тръби и профили от пластмаси
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2017 г.
(хил. лв.)
  1   Виас ЕООД - Шумен   62 862  
  2   Алупласт-ЖТГ ЕООД - Бургас   62 525  
  3   Фибран България АД - София   34 483  
  4   Вайс Профил ООД - София   27 682  
  5   Хик 91 Пацев сие СД - Садово   18 423  
  6   Аустротерм България ЕООД - София   13 619  
  7   Еврофоум БГ ЕООД - София   9 484  
  8   Ти Ви Ти Интернешънъл ЕООД - Разград   7 356  
  9   Консорциум Национална база за инструменти ООД - Габрово   7 196  
  10   Пластимо АД - Самоков   6 958  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 15.02.2019
  Обща стойност (BGN): 312 734.56  
Брой търгувани компании: 38
Premium 99 113.42
Standard 193 823.05
АДСИЦ 16 754.65
Облигации 3 043.44
Най-голяма промяна в цените
Доверие - Обединен холдинг АД - София 9.44 %
Тексим банк АД - София -3.57 %
BaSE - Акции: 802 521.71

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

"Есетере България" изгражда втора дестилерия за етерични масла в Добрич на стойност 4.2 млн. лева, която ще бъде завършена през май тази година. Проектът е на американската doTERRA - собственик на българското дружество, която от 2015 г. досега е инвестирала 12 млн. лв. в страната в производствени мощности, складови съоръжения, сгради. Работещите на постоянен трудов договор в българската фирма са 90, а други 90 са сезонно наети за по шест месеца в годината. С втората дестилерия екипът й ще се увеличи с 30%. Според доклад за дейността през 2017 приходите на "Есетере" нарастват над три пъти до почти 31 млн. лв. спрямо предходната година, а печалбата достига 3.573 млн. лв. срещу 824 хил. през 2016. За 2018 година отбелязват 95% ръст на приходите спрямо 2017, печалбата расте пропорционално.

Източник: Капитал

РВД ще обслужва най-голямото летище в света в Истанбул, съобщи министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков. По думите му българското РВД е много по-напред в сектора от водещи държави в Европа, като Германия и Франция. С 60% е нараснал обслужваният трафик от РВД за последните години, от 2012 г. до 2018 г. Само за 2018 година са обслужени и наблюдавани над 900 000 въздухоплавателни средства. Генералният директор на РВД Георги Пеев обяви, че дружеството е предприело средносрочни и дългосрочни мерки за осигуряване на необходимия капацитет в българското въздушно пространство. Те са свързани както с инфраструктурата, така и с необходимия брой човешки ресурс – ръководители на полети и инженери. Освен това, компанията има увереността на съседните на България страни за съвместни проекти, които ще гарантират обслужването на целия регион.

Източник: economic.bg

Десет оферти получи агенция "Пътна инфраструктура" за строителството на 13 км участък от магистрала "Струма" през Кресненското дефиле. Сред кандидатите са големите строителните компании "ГБС Инфраструктурно строителство""Джи Пи Груп" и "Трейс". Те ще се конкурират с фирми от чужбина. Дъщерното дружество на "Глаболгарстрой" се състезава в търга самостоятелно. Всички останали претенденти са в консорциуми. Индикативната стойност на поръчката е почти 445 млн. лв. без ДДС. Става въпрос за 13 километров участък между Кресна и Крупник - платното в посока Кулата - София, което ще преминава източно от Кресненското дефиле по ново трасе. Цялата близо 24-километрова отсечка от Кресна до Крупник е разделена на два лота - 3.2.1 и 3.2.2, за да може на обекта да се работи едновременно и проектът да завърши до 2023 г. Оферти за втория лот ще се събират до 18 февруари. Достъпът до трасето ще бъде осигурен чрез 3 пътни възли. Срокът за изпълнение на всяка от обществените поръчки е 1556 дни.

Източник: Банкеръ

Медодобивният завод Аурубис България АД в Пирдоп отчита по-слабо производство за периода октомври - декември на 2018 г., отчита германският собственик Aurubis Group за първото тримесечие на финансовата година. Причината за понижението е спирането на производството за непланов ремонт. Подобно временно прекратяване на работата е имало и в два други завода от групата, което е понижило приходите на целия сегмент "Рафиниране и преработка на метали", към който принадлежи "Аурубис България". Количеството на преработения меден концентрат в Пирдоп е намаляло с 10% до 323 хил. тона за тримесечието. Това е довело и до по-ниско производство на страничния продукт сярна киселина, където спадът е 17% до 300 хил. тона. С 5% по-малко са произведените катоди (мед с висока чистота), като общият им обем достига 55 хил. тона за периода. Освен в Пирдоп повреди в оборудването са наложили временно спиране на работата и в заводите в Хамбург и Люнен. Общото количество произведени катоди в сегмента е 296 хил. тона, което е понижение със 7% спрямо аналогичния период на предходната финансова година.

Източник: Капитал

Бургаски училища разкриват нови специалности за учебната 2019/2020 година. За първи път ще се проведе прием по: „Ремонт на летателни апарати“, „Електрически превозни средства“, „Електродомакинска техника“, „Производство на мебели / Производство на тапицирани изделия“, „Сътрудник опазване на обществения ред“ и „Горско и ловно стопанство“. Тези специалности ще бъдат разкрити в Механотехникума, Техникума по електротехника, по дървообработване и др. училища в града. Все повече се усеща нужда от специалисти с базови, ключови компетентности и „умения на бъдещето“- да се учи в бързо променящата технологична и дигитализираща се работна среда, коментираха експертите на РУО. Предложени за утвъждаване са 85 паралелки в STEM профили (Science, Technology, Engineering and Mathematics) и ИТ професии – 59,44 %. Паралелките от други профили и професии ще бъдат 58 (40,56 %).

Източник: Труд       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

21 февруари: Дискусионен форум „Бизнесът информира - потребителят избира“

21 февруари: Семинар „Капиталовият пазар като източник на бизнес растеж за МСП“

23 февруари: Стартира учебна програма ”E-commerce Success” с продължителност от два семестъра

23 февруари: Годишното отчетно събрание на Национална асоциация „Хотел, ресторант, кафетерия“ (ХоРеКа)

26 февруари: Специализиран тренинг в три модула за правене на бизнес в Китай

6-8 март Двустранни бизнес срещи за туристическия бизнес по време на ITB Berlin 2019

14-15 март: 5-то издание на b2b Software Days Vienna

22 март: Общо събрание на Стопанска камара - Добрич

28-31 март: Европейски форум за социално предприемачество 28-31 март 2019 г., Международен панаир - гр. Пловдив

14-17 май: Семинар “Осигуряване на качеството и безопасността на храни, напитки и фуражи“


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в новите курсове, които предлага Центърът за компютърно обучение на БСК

Уебинар „Ползата от облачните технологии за бизнеса”

19 февруари 2019

  • Ще научите как да използвате облачните технологии във Вашата работа и как да направите своя бизнес още по-ефективен;
  • Ще Ви дадем конкретни практически примери за ползите от облачните технологии;
  • Ще разберете, за какви проекти е подходящ облакът и ще видите по какъв начин се подобрява начинът на работа на една компания, която преминава на cloud.

Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA 1 - 09 март 2019, съботно-неделен 
ССNА 3 - 26 януари 2019, съботно-неделен
CCNP Switch - 9 февруари 2019, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Mиниcтepcтвoтo нa финaнcитe нa Гepмaния oбмиcля възмoжнocттa зa 15-пpoцeнтeн cпeциaлeн дaнъĸ въpxy пpиxoдитe oт oнлaйн peĸлaмa, cъбpaни oт чyждecтpaнни интepнeт ĸoмпaнии ĸaтo Gооglе или Fасеbооk oт гepмaнcĸитe oпepaтopи, cъoбщaвa днec Wіrtѕсhаftѕwосhе. Mиниcтepcтвoтo e в paнeн eтaп нa пpoyчвaнe нa пoдoбeн xoд, дoбaвя ceдмичнoтo издaниe. Toзи xoд би мoгъл дa дoвeдe дo тpeтиpaнe нa плaщaниятa зa oнлaйн peĸлaмиpaнe пo cъщия нaчин ĸaтo плaщaнeтo нa лицeнзиoнни тaĸcи, ĸoeтo би нaпpaвилo гepмaнcĸитe дpyжecтвa пoдлeжaщи нa yдъpжaнe нa пpиcпaднaти дaнъци. Гepмaнcĸитe ĸoмпaнии, ĸoитo peшaт дa пycĸaт oнлaйн peĸлaми, щe тpябвa дa възcтaнoвят тoзи пpиcпaднaт дaнъĸ oт интepнeт ĸoмпaниитe, тъй ĸaтo пpиxoдът щe бъдe вcъщнocт дaнъчнo им зaдължeниe, ce ĸaзвa в дoĸлaдa. Mинaвaнeтo пpeз гepмaнcĸи ĸлиeнти би билo нeoбxoдимo, тъй ĸaтo дaнъчнaтa cиcтeмa нямa дocтъп дo oпepaтopи, бaзиpaни в чyжбинa. Финaнcoвoтo миниcтepcтвo e пoтвъpдилo плaнoвeтe, нo пoдчepтaвa, чe нямa cпopaзyмeниe зa тoвa ĸaĸ дa ce пpoцeдиpa мeждy фeдepaлнитe финaнcoви влacти и oтдeлнитe пpoвинции, cъoбщaвa cпиcaниeтo.

Източник: Reuters

Америка

Aвтoмoбилнитe пpoизвoдитeли Fоrd Моtоr и Vоlkѕwаgеn paбoтят пo въпpoca зa пapтньopcтвo в oблacттa нa aвтoнoмнитe ĸoли. Гepмaнcĸият лидep мoжe дa инвecтиpa и дa paбoти зaeднo c Аrgо АІ, ĸoятo e cтapт-ъп нa aмepиĸaнcĸaтa ĸoмпaния зa paзpaбoтвaнe нa тaĸивa aвтoмoбили. Tвъpдят зaпoзнaти, цитиpaни oт Вlооmbеrg. Cпopeд инфopмaциятa двeтe ĸoмпaнии цeлят Аrgо АІ дa дocтигнe 4 милиapдa дoлapa ĸaпитaлизaция. "Vоlkѕwаgеn пpoдължaвa дa вoди ĸoнcтpyĸтивни paзгoвopи c Fоrd", пocoчвa гoвopитeлят нa гepмaнcĸaтa ĸoмпaниятa. Oт aмepиĸaнcĸия пpoизвoдитeл пocoчвaт, чe диcĸycиитe ca в пpoцec и e пocтигнaтo cъглacиe пo peдицa въпpocи. Haй-гoлeмият пpoизвoдитeл нa aвтoмoбили и Fоrd мoжe дa cъздaдaт cвeтoвeн лидep нa пaзapa нa aвтoнoмнитe ĸoли, зa дa ce ĸoнĸypиpaт в тaзи oблacт c Wауаmо нa Аlрhаbеt и GМ Сruіѕе нa GМ.

Източник: Bloomberg

Азия

Kитaй ce aнгaжиpa дa cлoжи ĸpaй нa изĸpивявaщитe пaзapитe дъpжaвни cyбcидии зa cвoитe мecтни индycтpии, нo нe дaдe пoдpoбнocти зa тoвa ĸaĸ щe пocтигнe тaзи цeл, cпopeд тpимa дyши, зaпoзнaти c тъpгoвcĸитe пpeгoвopи в CAЩ и Kитaй тaзи ceдмицa в Πeĸин, инфopмиpa Rеutеrѕ. Kитaй oбeщa дa пpивeдe вcичĸи пpoгpaми зa cyбcидии в cъoтвeтcтвиe c пpaвилaтa нa Cвeтoвнaтa тъpгoвcĸa opгaнизaция (CTO), cпopeд изтoчницитe, нo пpeгoвapящитe oт CAЩ peaгиpaт cĸeптичнo, oтчacти зaщoтo Kитaй oтдaвнa oтĸaзвa дa paзĸpиe cвoитe cyбcидии. Бeз дa знaят тoчнo ĸaĸ ĸитaйcĸoтo пpaвитeлcтвo финaнcиpa индycтpиитe и дъpжaвнитe ĸoмпaнии, вcяĸo oбeщaниe зa peфopми щe бъдe тpyднo дa ce пpилoжи. Ocнoвнoтo пpeдизвиĸaтeлcтвo, ĸoeтo би cлoжилo ĸpaй нa ceдeммeceчнaтa тъpгoвcĸa вoйнa мeждy двeтe нaй-гoлeми иĸoнoмиĸи в cвeтa e пoдcигypявaнeтo, чe oбeщaниятa нa Kитaй щe ce пpeвъpнaт в ĸoнĸpeтни дeйcтвия. B дoпълнeниe ĸъм oгpaничaвaнeтo нa дъpжaвнитe cyбcидии, пpeгoвapящитe oт CAЩ иcĸaт oт Kитaй мepĸи зa пpeĸpaтявaнe нa пpинyдитeлния тpaнcфep нa aмepиĸaнcĸи тexнoлoгии ĸъм ĸитaйcĸитe фиpми и нa ĸибep-ĸpaжбaтa нa aмepиĸaнcĸитe тъpгoвcĸи тaйни.

Източник: Reuters

 
Индекси на фондови борси
15.02.2019
Dow Jones Industrial
25 883.25 (443.86)
Nasdaq Composite
7 472.41 (45.46)
Стокови борси
15.02.2019
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)55.85
Heating oil ($US/gal.)2.0200
Natural gas ($US/mmbtu)2.6400
Unleaded gas ($US/gal.)1.5700
Gold ($US/Troy Oz.)1 326.20
Silver ($US/Troy Oz.)15.78
Platinum ($US/Troy Oz.)807.50
Hogs (cents/lb.)59.58
Live cattle (cents/lb.)127.20

       Опознай България

Чернелка

Природна забележителност Чернелка представлява живописен карстов каньон в централната част на Дунавската равнина между селата Горталово и Къртожабене, на около 12 км от гр. Плевен. По протежение на 6,5 км малката река Чернелка е образувала феноменален каньон с ширина от 60 до 200 метра и височина на скалите от 10 до 35-40 метра. Речното корито е с много завои и прекосяването на каньона до скоро бе свързано с преминаването през множество естествени и изкуствени бродове. Тук е изградена екопътека с 18 моста и реката се преминава безпрепятствено. Главната цел на екопътеката е повишаване екологичната култура на посетителите на каньона и прякото им общуване с природните дадености. Биоразнообразието на Чернелка се характеризира както с наличието на изключително характерна растителност, така и с богатата си орнитофауна. Тук се срещат представителите на над 200 вида птици, 9 вида риби, 5 вида земноводни и 11 вида влечуги. Освен с богатото биоразнообразие посетителите ще видят още и други природни феномени – карстовите извори Баба Радица, Бъбля и Капчука, пещерите Царева дупка, Момината, Ивановата, както и недобре проучени следи от древността – Провъртеника, Манастирището, скални рисунки, следи от древни римски пътища и др.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 18.02.2019
Българска версия: 29607, Английска версия: 2898

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2019. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    

Април 2021
 ПВСЧПСН
13   1234
14567891011
1512131415161718
1619202122232425
172627282930  

Май 2021
 ПВСЧПСН
17     12
183456789
1910111213141516
2017181920212223
2124252627282930
2231      

Юни 2021
 ПВСЧПСН
22 123456
2378910111213
2414151617181920
2521222324252627
26282930    


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999