Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Петък, 01 февруари 2019 г., брой 4885
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.


 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(01.02.2019)
  EUR   1.95583  
GBP   2.23324
USD   1.70250
CHF   1.71429
EUR/USD   1.1488*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.02   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Беласица АД - Петрич
ГМК 1 АД - Бургас
Тръст Лоджистикс АД - Гурково
Хостила ЕАД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Банките, работещи в България, са приключили 2018 г. с рекордна печалба - 1,67 млрд. лв. Година по-рано - към края на декември 2017 г. отчетената печалба е била 1,17 млрд. лв., съобщи БНБ. Активите на банковата система са достигнали 105,6 млрд. лв. Брутните кредити и аванси са нараснали със 7,5 млрд. лв. в сравнение с декември 2017 г. Най-голям ръст е отчетен при кредитирането за домакинствата - с цели 2,3 млрд. лв., което е 11,6% ръст. Нетната стойност на необслужваните кредити и аванси продължава да намалява и от 5,5% преди две години вече се е свила до 3,3 млрд. лв., което представлява 3,9% от общия размер на раздадените заеми. С 6 млрд. лв. до рекордните 89,7 млрд. са се увеличили депозитите, сочат данните. Собственият капитал на банките е 13,9 млрд. лв. и се е увеличил с 1,3 млрд. за една година. В челната петица на банките няма промяна - УниКредит Булбанк, Банка ДСК, ОББПърва инвестиционна банка и Пощенска банка.

Източник: 24 часа

На база на предварителни данни и оценки се очаква салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа за януари 2019 г. да бъде положително в размер на 1,103 млрд. лв. (0,9% от прогнозния брутен вътрешен продукт на страната), съобщиха от Министерството на финансите. За сравнение за януари 2018 г. бе отчетен излишък по КФП в размер на 1,162 млрд. лв. (1,1% от прогнозния БВП). Приходите и помощите по КФП за януари 2019 г. се очаква да бъдат в размер на 3,728 млрд. лв., което е 8,5 на сто от годишния разчет и са близки до отчетените за същия период на миналата година. Изпълнението на данъчните и неданъчните приходи спрямо годишните разчети е 8,7%. Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на България в бюджета на Европейския съюз) за януари 2019 г. са в размер на 2,624 млрд. лв., което е 5,9 на сто от годишния разчет.

Източник: investor.bg

 
Дружества
Производство на опаковки от пластмаси
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2017 г.
(хил. лв.)
  1   Пластхим Т АД - Тервел   211 330  
  2   Готмар ЕООД - Съединение - Пд   135 214  
  3   Екстрапак ООД - Велико Търново   67 931  
  4   Ретал Балкан ЕООД - Сливен   49 949  
  5   Трейс Ипома АД - София   47 354  
  6   Мегапорт ЕООД - Варна   45 204  
  7   Ате Пласт ООД - Стара Загора   39 519  
  8   ИТД ЕООД - Съединение - Пд   36 093  
  9   Асенова крепост АД - Асеновград   32 828  
  10   Коверис Риджит България АД - София   26 922  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 31.01.2019
  Обща стойност (BGN): 2 370 601.05  
Брой търгувани компании: 49
Premium 243 830.79
Standard 1 063 819.71
АДСИЦ 55 152.07
Структурирани 7 306.46
ДЦК 1 000 492.03
Най-голяма промяна в цените
БТФ Expat Romania BET UCITS ETF ФОНД - София -10.84 %
Първа инвестиционна банка АД - София 9.12 %
BaSE - Акции: 4 766.41
BaSE - АДСИЦ: 5 594.34

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Първа инвестиционна банка (ПИБ) обяви, че е отдала малко над 3 хил. декара от терена на бившия металургичен комбинат "Кремиковци" на австрийската Soravia Real Estate Development с договор за финансов лизинг. Сделката е приключена в самия край на 2018 година и ефектът от нея е отразен във финансовия отчет на кредитната институция, подобрявайки показателите й, по които е проверявана от одитори. Като една от шестте системно значими банки в страната ПИБ попадна в селекцията на втория преглед на качеството на активите в системата, който за разлика от предишния се извършва под надзора и методологията на Европейската централна банка (ЕЦБ). Цена на сделката не е обявена, нито за колко години е лизинговият договор. Soravia е позната в България покрай участието й в собствеността на минералната вода "Девин" и покрай офис проекта за комплекса Megapark в София. От ПИБ обясняват, че сделката е елемент от дългосрочната стратегия на банката за намаляване на нелихвоносните активи, което води до подобрения на числата в отчета.

Източник: Капитал

През 2018 г. общинското дружество "Топлофикация" - София ЕАД е дължало 835 млн. лв., което е ръст от около 10% в сравнение с година по-рано, показва бизнес планът на компанията. Цената за мегаватчас трябва да се повиши от 92.80 лв. на 93.65 лв. Увеличението трябва да бъде одобрено от енергийния регулатор. В огромния дълг, натрупан от столичното парно, се включват както текущите, така и нетекущите задължения. Най-много са дълговете към Българския енергиен холдинг (БЕХ) - в размер на 594 млн. лв. Отделно "Топлофикация - София" дължи над 60 млн. лв. на доставчика "Булгаргаз". Дългът към БЕХ се трупа систематично. През септември 2018 година холдингът пое задълженията на парното към държавния доставчик на природен газ. Причината е, че през лятото "Топлофикация - София" бе заплашена от кредитори с принудително събиране на задължения за 106 млн. лв. чрез частен съдия изпълнител. Затова БЕХ реши да плати на "Булгаргаз" 100 млн. лв. за доставения в предишни периоди природен газ. Същата процедура бе приложена и през 2015 г. Тогава сумата бе за над 500 млн. лв., но парното така и не успява да върне съществена част от задълженията си към холдинга. На този фон и през 2018 г. доставчикът на парно и гореща вода няма да успее да излезе на нула. През 2018 г. "Топлофикация - София" е натрупала загуба от 19 млн. лв., но все пак резултатът бил добър - през 2017 г. загубата е била 35 млн. лв.

Източник: Сега

Испано-полският консорциум "Комса – Тракция" е избран за изпълнител на жп линията София – Волуяк с цена от 190 млн. лв. без ДДС, съобщи Националната компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ). Финансирането на проекта е осигурено по новия механизъм "Свързана Европа", а съфинансирането идва от страна на НКЖИ. Това е поредният жп търг с избран през последните дни изпълнител. Обществената поръчка за него беше обявена през ноември 2017 г. Обжалване и промени в тръжните условия бяха причина за забавянето на избора на изпълнител. Оферти подадоха четирима кандидати, като двама от тях са отстранени. Това са "ВДХ" АД и "ЗГОП България" ДЗЗД, в което влизат "Тодини България" ООД и стопанското дружество "ЗГОП" АД. Така до отварянето на ценовите предложения са допуснати гръцката "Терна" АД и кнсорциум "Комса – Тракция". Двамата кандидати дават много близки цени - от около 190 млн. лв. без ДДС, но техническата оценка на "Комса – Тракция" е по-висока и така испано-полското обединение печели поръчката. Обществената поръчка е на инженеринг – проектиране и строителство. Предвижда се да бъде изграден нов трети коловоз между жп гара Волуяк и Централна жп гара София. Ще бъде модернизирано и съществуващото коловозно развитие на двете гари. Предстои още изграждане на нова жп гара Обеля.

Източник: money.bg

Третата фаза на пазарния тест за резервиране на капацитет от българското разширение на „Турски поток“ е приключила успешно, съобщи „Булгартрансгаз“. По тази причина държавната компания е взела решение да реализира проекта, който на този етап се оценява на около 2.8 млрд. лв. В последствие тези средства трябва да се възстановят от транзитни такси в следващите 15-20 години. Ангажиращи оферти за участие във Фаза 3 на икономическия тест са подадени от трима кандидати, като предстои с тях да бъдат сключени ангажиращи договори за капацитет.

Източник: economic.bg

Близо 6 пъти по-малка е нетната печалба на "ЧЕЗ Разпределение" през 2018 г. спрямо 2017 г., а тази на "ЧЕЗ Електро" се понижава малко под 4 пъти. Приходите и разходите им също падат значително заради промените в Закона за енергетиката от 1 юли. Понижаването на печалбите може да се отрази и върху евентуална нова процедура за продажбата на дружествата на CEZ в България, след като по всичко личи, че сделката с компанията на Гинка Върбакова е малко вероятно да бъде доведена до успешен край. Печалбата на "ЧЕЗ Разпределение" за 2018 г. според отчета на дружеството е 4.62 млн. лв. и на практика се понижава 83%, тъй като резултатът за предходната година е 27.08 млн. лева. Това се дължи основно на увеличените разходи за амортизации, възнаграждения и провизии. Дружеството също така е платило близо 10 млн. лв. по загубени дела от 2014 г. срещу Електроенергийния системен оператор.

Източник: Капитал

Регулирана информация

На 31.01.2019 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет за четвърто тримесечие на 2018 год. на КММ АД - Шумен /4KP/       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Димитър Николов: Председателят на Стопанската камара е визионер

Новият състав на УС на БСК вече официално е вписан в СГС

Становище относно проекта на Интегриран план в областта на енергетиката и климата (ИПЕК)


Предстоящи събития

13 февруари: Общо събрание на БАСЕЛ

15 февруари: Покана за „Грантова схема за подпомагане на МСП за растеж и разширяване извън местните пазари“

23 февруари: Годишното отчетно събрание на Национална асоциация „Хотел, ресторант, кафетерия“ (ХоРеКа)

6-8 март Двустранни бизнес срещи за туристическия бизнес по време на ITB Berlin 2019

14-15 март: 5-то издание на b2b Software Days Vienna

22 март: Общо събрание на Стопанска камара - Добрич

28-31 март: Европейски форум за социално предприемачество 28-31 март 2019 г., Международен панаир - гр. Пловдив

14-17 май: Семинар “Осигуряване на качеството и безопасността на храни, напитки и фуражи“


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в новите курсове, които предлага Центърът за компютърно обучение на БСК

Уебинар „Ползата от облачните технологии за бизнеса”

19 февруари 2019

  • Ще научите как да използвате облачните технологии във Вашата работа и как да направите своя бизнес още по-ефективен;
  • Ще Ви дадем конкретни практически примери за ползите от облачните технологии;
  • Ще разберете, за какви проекти е подходящ облакът и ще видите по какъв начин се подобрява начинът на работа на една компания, която преминава на cloud.

Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA 1 - 09 март 2019, съботно-неделен 
ССNА 3 - 26 януари 2019, съботно-неделен
CCNP Switch - 9 февруари 2019, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Производството в Италия се е свило с 0.2% през четвъртото тримесечие, след спад от 0.1% през предходното тримесечие. По дефиниция рецесията се определя при две последователни тримесечия на отрицателен растеж. Спадът е по-голям от очакваното, така че анализаторите очакваха рецесия, след като множество данни показаха как основите на италианската икономика продължават да изпитват затруднения. Правителството, което встъпи в длъжност през юни миналата година, отбелязва, че третата по големина икономика на еврозоната отслабва от началото на 2017 г. и наскоро бе засегната от забавянето на основните търговски партньори на Италия като Китай и Германия. Критиците твърдят, че коалиционните партии са влошили ситуацията, водейки битка с Брюксел за фискалната политика, създавайки загуба на доверие на пазарите, което е довело до повишаване на лихвите на Италия и е нанесло вреди на икономиката. Премиерът Джузепе Конте каза в сряда, че данните за четвъртото тримесечие ще бъдат отрицателни, но добави, че са налице условия за възстановяване през втората половина на тази година.

Източник: Bloomberg

Америка

Европейският парламент призна Хуан Гуайдо за законен временен президент на Венецуела според действащата в страната конституция. Резолюцията бе приета с 439 гласа "за", 104 "против" и 88 въздържали се. ЕП призовава върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността, както и държавите в Общността, да последват тази стъпка и също да признаят Гуайдо за държавен глава на Венецуела до произвеждането на нови, честни и прозрачни президентски избори. ЕП определя парламента в Каракас като единствения демократичен орган, чиято власт трябва да бъде възстановена и уважавана. Евродепутатите осъждат жестоките насилието, довело до смъртни случаи и настояват властите във Венецуела да прекратят нарушенията на правата на човека, а извършителите на нарушенията да бъдат подведени под отговорност. ЕП подкрепя призива на генералния секретар на ООН за независимо и пълно разследване на извършените убийства. Евродепутатите осъждат задържането на журналисти, които отразяват обстановката в страната и призоват за незабавното им освобождаване.

Източник: Reuters

Азия

Китайските власти наскоро обявиха, че ще добавят 15 нови професии в области като изкуствения интелект и големите данни. Списъкът с новите работни позиции бе публикуван на официалната страница на Китайския център за консултации за професионалното обучение на 25 януари и очаква в рамките на една седмица да получи мнението на обществеността. Първите четири професии в него са инженери на изкуствен интелект, интернет на нещата, големи данни и изчисления в облак. Сред другите са пилот на дронове, технически персонал и оператор на индустриални роботи, дигитален мениджър и др. За първи път играч и оператор на електронни спортове ще бъде призната официално за професия. Позицията земеделски мениджър също е добавена в списъка, с отговорности, които включват организация на производството, техническа поддръжка и обработка на продуктите в земеделските кооперации.

Източник: China People’s Daily

 
Индекси на фондови борси
01.02.2019
Dow Jones Industrial
24 999.67 (-15.19)
Nasdaq Composite
7 281.74 (98.66)
Стокови борси
01.02.2019
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)53.78
Heating oil ($US/gal.)1.8800
Natural gas ($US/mmbtu)2.8300
Unleaded gas ($US/gal.)1.3800
Gold ($US/Troy Oz.)1 317.20
Silver ($US/Troy Oz.)15.94
Platinum ($US/Troy Oz.)821.80
Hogs (cents/lb.)60.22
Live cattle (cents/lb.)126.30

       Опознай България

185 години от рождението на Кузман Шапкарев

Кузман Шапкарев е роден на 1 февруари 1834 г. в град Охрид. Първоначално образование получава в родния си град при вуйчо си Янаки Стрезов. През 1854 заедно с него открива частно училище. Работи като учител по гръцки и български език в Струга, Охрид, Прилеп, Кукуш, Битоля. Основава мъжка и девическа гимназия в Солун. След 1883 г. заживява в България, където работи като нотариус в Окръжния съд в Сливен и Стара Загора и мирови съдия във Враца и Ботевград. Под влияние на вуйчо си Янаки Стрезов и Димитър Миладинов, Кузман Шапкарев започва да издирва и събира народни умотворения. Публикува историко-етнографски описания, подготвя речник, обнародва статии по езикови въпроси, сътрудничи с дописки на цариградски издания и на "Дунавски лебед" на Г. С. Раковски. Най-значителният му труд е сборникът "Български народни умотворения" (ч. I - III, 1891 - 1894), който съдържа 1 300 песни, 280 приказки, описания на народни обичаи и облекла. От 1900 г. е член на Българското книжовно дружество (сега БАН). Отличен е с орден "За гражданска заслуга" - V степен. Кузман Шапкарев умира в София на 18.03.1909 г.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 01.02.2019
Българска версия: 29607, Английска версия: 2899

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2019. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  

Август 2020
 ПВСЧПСН
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999