Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Сряда, 23 януари 2019 г., брой 4878
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.


 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(23.01.2019)
  EUR   1.95583  
GBP   2.22253
USD   1.72259
CHF   1.72685
EUR/USD   1.1354*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.01   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Автотрансснаб АД - София  
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Дигитализацията може да бъде следващият голям двигател на растежа на България и така страната ни може да прибави до 8 милиарда евро към брутния си вътрешен продукт до 2025 г. А за целия регион на Централна и Източна Европа приносът може да е 200 милиарда евро, според доклад "Възходът на дигиталните конкуренти: Как дигитализацията може да се превърне в следващия двигател на икономическия растеж в Централна и Източна Европа" на консултантската компания "Маккинси" ( McKinsey). Докладът измерва размера и темпа на растеж на дигиталните икономики на регионално ниво в десет държави: България, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия и Словения, Унгария, Хърватия и Чехия. Анализът отчита, че между 1996 г. и 2017 г. десетте държави от Централна и Източна Европа, разгледани в този доклад, отчитат средно 114% увеличение на БВП на глава от населението, но през последните години традиционните двигатели на растежа започват да отслабват.

Източник: mediapool.bg

За десет години броят на работещите младежи в България, които са застрашени от бедност, е нараснал над два пъти, показват данни на европейската статистическа служба Евростат. През 2017 г. 14,7% от работещите младежи между 18 и 24 години у нас са били застрашени от бедност спрямо едва 6% през 2007 г., година преди началото на световната финансова криза. Това поставя страната ни на шесто място в ЕС след Румъния (28,2%), Люксембург (20%), Дания (19,1%), Испания (19%) и Естония (18,4%). Само три страни в ЕС отчитат равнище под 5% през 2017 г. - Чехия (1,5%), Словакия (3,8%) и Финландия (4,2%). Като цяло в Европейския съюз работещите млади хора в риск от бедност през 2017 г. са били 11%, което е спад с 1,1% спрямо 2016 г. Процентът им намалява всяка година след пика от 12,9% през 2014 г.

Източник: investor.bg

 
Дружества
Издаване на списания и други периодични издания
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2017 г.
(хил. лв.)
  1   Резон ООД - София   9 570  
  2   СББ Медиа АД - София   5 691  
  3   Пик Компютър ООД - Пловдив   4 559  
  4   Реформа Адвъртайзинг АД - София   2 815  
  5   Мит прес ООД - София   1 474  
  6   Ти Ел Ел Медиа ООД - София   1 243  
  7   Телеграф Медиа ЕООД - София   1 128  
  8   Южен кръст-2001 ЕООД - София   650  
  9   Гурме ООД - София   551  
  10   Си Ем Джи България ЕООД - София   371  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 22.01.2019
  Обща стойност (BGN): 176 739.82  
Брой търгувани компании: 29
Premium 78 254.26
Standard 58 264.16
АДСИЦ 40 221.40
Най-голяма промяна в цените
Зърнени храни България АД - София 4.55 %
Албена АД - Оброчище -4.44 %
BaSE - Акции: 1 851.50

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Старозагорската компания за производство на машини и съоръжения за хранително-вкусовата и други индустрии – "Хранинвест - Хранмашкомплект", ще инвестира 4.5 млн. лв. в рамките на година и половина, съобщи прокуристът на предприятието инж. Юлиян Стръмски. Ще бъдат закупени машини, които да оптимизират съществуващите производства и да дадат възможност в предприятието да стартират съвсем нови технологични процеси, с които то да увеличи своята конкурентоспособност на световните пазари. От 5-6 години значителна част от производството на "Хранинвест - Хранмашкомплект" заемат съдовете, предназначени за фармацевтичната промишленост – съоръжения с много висока сложност на конструкцията. Съществено изискване при тези изделия е електрополирането им. Точно на това изискване ще може да отговори българското машиностроително предприятие, след като закупи необходимите машини. През 2016 г. предприятието е инвестирало 2.5 млн. лв. в нови машини. То вече е успяло да роботизира частично производството на част от консумативите, които използва за произвежданите от него пресевни машини.

Източник: Капитал

„Булгартрансгаз“ стартира разширението на газопреносната инфраструктура до българо-сръбската граница. Става въпрос за газопровод с дължина 474 километра, Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 2 286 000 000 лева без ДДС. Поръчката се обявява във връзка с наличието на възможност за разширение на газопреносната врежа на „Булгартрансгаз“ с цел повишаване сигурността на доставките на природен газ за България, както и за съседните страни и региони, така също и за утвърждаване на ролята на България като газоразпределителна страна в региона на ЕС. В настоящата процедура е налице необходимост от възвръщаемост на инвестицията с цел финансиране и респективно ежемесечно изплащане на дължимото възнаграждение на изпълнителя за по-дълъг срок от време, се казва в информацията. Дружеството е процес на Open Season.

Източник: 3e News

„Билборд“ АД е сключило договор за инвестиционен банков кредит с „Българска банка за развитие” АД за сумата до 2 800 000 лв. Компанията предлага широкоформатен дигитален и офсетов печат. Кредитът се отпуска за срок от 120 месеца при лихвен процент процент 3М EURIBOR + надбавка в размер на 3 %, но не по-малко от 4,5% годишно. Инвестиционният кредит се предоставя за придобиване на специализирана печатарска техника, както и на производствени и офиси имоти, собственост на “Дигитал Принт” ЕООД, намиращи се в гр. Варна, въз основа на оценки, извършени от независим оценител, както и с цел рефинансиране на задължението на „Билборд“ АД към „Юробанк България“, произтичащо от Договор за кредит от 26.07.2017 г. Солидарен длъжник по договора за кредит е „Дедракс“ АД. Обезпеченията за предоставяне на кредита включват учредяване на ипотека върху имоти; учредяване на особен залог върху активи - предмет на придобиване с предоставеното финансиране и собствени средства, както и върху машина, собственост на „Билборд“ АД.

Източник: investor.bg

Базираният в Шумен производител "Лавена" е сключила инвестиционен банков кредит на стойност от 4,505 милиона лева с Обединена българска банка (ОББ). Заемът трябва да бъде изплатен до март 2023 година, като той ще бъде използван за проекта за разширяване на дейността на компанията. "Лавена", която е най-известна със серията си бебешки продукти "Бочко", обяви през октомври 2018 година, че ще инвестира 5 милиона лева в разширяване на производството си в Шумен с 5203 квадратни метра. Тогава стана ясно, че част от проекта са както производствената, така и складовата сграда, а очакваната цена е 4,990 милиона лева без ДДС. Строежът трябва да приключи към края на юли тази година. Инвестиционният кредит се предоставя за обезпечаване на строителството на обект "Разширение на производствената и складова сграда. "Лавена" изнася за 43 държави по света, включително Китай, Австралия, Англия, Индия, САЩ и други.

Източник: money.bg

Банка ДСК е най-предпочитаната и разпознаваема банка сред българските потребители, сочат данните за втората половина на 2018 г. от изследване „Financial Intelligence“ на GfK – изследване на потреблението на банкови продукти и услуги. Участниците в проучването са анкетирани относно разпознаваемостта на банките в страната и предпочитанията им към банковите институции и услуги. Банката запазва лидерската си позиция по показателите спонтанна и подпомогната познатост, като близо 80% от анкетираните споменават Банка ДСК на спонтанно ниво, а за 97% банката изниква в съзнанието на подпомогнато ниво – при предложен списък с изброени банки. Тя е лидер и по други показатели. Традиционно тя е на първо място по дял на потребителите – 25%, както и на първо място по показателя основна ползвана банка – 23 на сто. За поредна година Банка ДСК остава и най-предпочитаната финансова институция в България – общо 45% от респондентите заявяват, че биха предпочели да използват нейните услуги, като за близо половината от тях (21%) тя е и единствената банка, която разглеждат като потенциално възможна.

Източник: Банкеръ       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

28-31 март: Европейски форум за социално предприемачество 28-31 март 2019 г., Международен панаир - гр. Пловдив


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в новите курсове, които предлага Центърът за компютърно обучение на БСК

Уебинар „Ползата от облачните технологии за бизнеса”

19 февруари 2019

  • Ще научите как да използвате облачните технологии във Вашата работа и как да направите своя бизнес още по-ефективен;
  • Ще Ви дадем конкретни практически примери за ползите от облачните технологии;
  • Ще разберете, за какви проекти е подходящ облакът и ще видите по какъв начин се подобрява начинът на работа на една компания, която преминава на cloud.

Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA 1 - 09 март 2019, съботно-неделен 
ССNА 3 - 26 януари 2019, съботно-неделен
CCNP Switch - 9 февруари 2019, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Франция и Германия подписаха нов договор за приятелство. Това стана в западния германски град Аахен навръх 56-ата годишнина от сключването на Елисейския договор. Подписаният днес нов договор за френско-германско сътрудничество е стъпка към създаването на европейска армия, заяви германският канцлер Ангела Меркел. Двете страни "дават принос за създаването на европейска армия" с този текст, каза Меркел. По думите й той ще допринесе и за изграждането "обща военна култура и обща оръжейна промишленост". Тя каза, че документът е необходим заради "нарастващия популизъм и национализъм". "Седемдесет и четири години след Втората световна война - време, колкото един човешки живот - неща, които смятахме за очевидни сами по себе си, отново са поставяни под въпрос", каза Меркел. "Ето защо е необходимо наново да определим насоката на нашето сътрудничество", добави германският канцлер.

Източник: AFP

Америка

Камарата на представителите на САЩ одобри закон, който забранява на президента Доналд Тръмп да извади страната от НАТО. Законът "За подкрепа на НАТО" бе одобрен със 357 гласа "за" срещу 22 "против". Той предвижда "отклоняване на всякакви опити на президента да напусне алианса и забранява използването на бюджетни средства за осъществяването на подобна стъпка", поясни един от вносителите - Джим Панета от Демократическата партия. Законът подкрепя стремежа на страните членки на НАТО да отделят минимум два процента от брутния си вътрешен продукт за отбрана и предполага отпускане на значителни средства за т. нар. Европейска инициатива за противодействие на руската агресия. Тръмп предложи миналата година САЩ да се изтеглят от НАТО. Подобна стъпка на практика ще унищожи 70-годишния алианс.

Източник: ИТАР ТАСС

Азия

Японският премиер Шиндзо Абе ще обсъди с руския президент Владимир Путин въпроса за подписването на мирен договор между Русия и Япония, какъвто няма след Втората световна война. Посещението на Шиндзо Абе започна вчера на фона на спекулации в японските медии, че той е готов да подпише мирен договор с Русия, ако получи обратно два от четирите спорни Курилски острова: Шикотан и Хабомаи. Всъщност такава възможност е предвидена в подписаната през 1956 г. декларация за възстановяване на дипломатическите отношения между Съветския съюз и Япония. Въпросът е дали Москва е готова на териториални отстъпки точно в този момент. Вчера говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че засега японската страна не е отправяла официални предложения за условията на бъдещия мирен договор. „Засега никой нищо официално не е предлагал, затова някакви евентуални разсъждения едва ли са уместни. Те не спомагат за успеха на преговорите“, посочи той.

Източник: Associated Press

 
Индекси на фондови борси
22.01.2019
Dow Jones Industrial
24 404.48 (-301.87)
Nasdaq Composite
7 020.36 (-136.87)
Стокови борси
22.01.2019
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)53.25
Heating oil ($US/gal.)1.9100
Natural gas ($US/mmbtu)3.1000
Unleaded gas ($US/gal.)1.4100
Gold ($US/Troy Oz.)1 283.50
Silver ($US/Troy Oz.)15.40
Platinum ($US/Troy Oz.)794.80
Hogs (cents/lb.)66.10
Live cattle (cents/lb.)126.08

       Опознай България

Илия Бешков (1901-1958)

Илия Бешков е един от най-забележителните български творци от първата половина на миналия век. Работи основно в областта на визуалните изкуства – живопис и графика, но също и като писател и педагог. Роден е на 24 юли 1901 година в Долни Дъбник. След като завършва гимназия в Плевен, следва две години в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Завръща се за кратко в Плевен като учител. През 1921 г. започва да учи живопис в Художествената академия в класа на проф. Никола Маринов и завършва през 1926 г. Сътрудничи на редица издателства, вестници и списания, в които отпечатва над хиляда свои творби. Илюстрира и оформя повече от 60 книги. От 1945 г. преподава в Академията рисуване, илюстрация и оформление на книгата. През 1953 г става професор и завежда катедра „Графика“ до края на живота си. Умира в София на 23 януари 1958 г. Построената през 1978 г. Художествена галерия в Плевен носи името на твореца. Галерията съхранява повече от 1200 негови творби – най-голямата колекция в национален художествен музей и с изключително значение. (Снимка: www.pleven.bg)


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 23.01.2019
Българска версия: 29608, Английска версия: 2901

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2019. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    

Април 2021
 ПВСЧПСН
13   1234
14567891011
1512131415161718
1619202122232425
172627282930  

Май 2021
 ПВСЧПСН
17     12
183456789
1910111213141516
2017181920212223
2124252627282930
2231      

Юни 2021
 ПВСЧПСН
22 123456
2378910111213
2414151617181920
2521222324252627
26282930    


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999