Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 21 януари 2019 г., брой 4876
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.


 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(21.01.2019)
  EUR   1.95583  
GBP   2.21938
USD   1.71534
CHF   1.72609
EUR/USD   1.1402*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.01   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Баррофарма АД - София
Варна Тракс АД - Варна
Еме 97 АД - Смолян
Имоти-С АД - София
ПрайсуотърхаусКупърс България ЕООД - София
Салон 2011 АД - София
Сасаниди АД - София
Созопол Яхтинг АД - София
Устрем холдинг АД - София
Явор ИД АД - Асеновград
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Нетният поток на преките инвестиции в България за януари – ноември 2018 г., отчетени съгласно принципа на първоначалната посока на инвестицията, възлиза на 795.4 млн. евро (1.4% от БВП3), като е по-малък с 549.7 млн. евро (40.9%) спрямо този за януари – ноември 2017 г. (1345 млн. евро, 2.6% от БВП), съобщи БНБ. През ноември 2018 г. той е отрицателен – 21.9 млн. евро, при 274.1 млн. евро за ноември 2017 година, показват данните на централната банка. Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) е отрицателен и възлиза на 5.7 млн. евро за януари – ноември 2018 г. Той е по-нисък със 182.7 млн. евро от дяловия капитал за януари.– ноември 2017 г., който е положителен в размер на 177 млн. евро. Нетните постъпления от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти са 7.1 млн. евро, при 18.7 млн. евро за януари – ноември 2017 г. По страни, най-голям дял в инвестициите в недвижими имоти имат Русия (3.4 млн. евро), Украйна (0.8 млн. евро) и Германия (0.8 млн. евро).

Източник: Банкеръ

В края на 2018 година Националният статистически институт отчете рязко забавяне на инфлацията в България. Въпреки това България остава сред първенците по ръст на потребителските цени в Европейския съюз. Страната ни е на пето място след Естония, Румъния, Унгария и Латвия, отчита Евростат. Увеличението на цените през декември 2018 г. в България е с 2.3% на годишна база - спрямо декември 2017 г. НСИ изчисли по-рано този месец, че през миналата година цените на стоките и услугите от потребителската кошница на българите са се вдигнали средно с 2.8%. Очакванията бяха за по-висока годишна инфлация, след като през първите 10 месеца на 2018 г. тя вървеше нагоре и през октомври достигна 5-годишен пик на годишна база от 3.7%. За ноември 2018 г. НСИ отчете отрицателни стойности, а за декември - нулева инфлация. Противоречиви са прогнозите и за тази година. Министерството на финансите очаква 3%, докато БНБ прогнозира забавяне до 2.2%.

Източник: Сега

БСК възразява срещу „Концепцията за личните сметки на физически и юридически лица, водени от Централен депозитар АД", публикуваната от МФ за обществено обсъждане
БСК

Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес изразява още веднъж своята принципна подкрепа за всички мерки, които биха могли да доведат до модернизиране и подобряване ефективността от дейността на Централен депозитар АД (ЦД) като основна институция на българския капиталов пазар в услуга на бизнеса и гражданите. За съжаление, представената Концепция не само, че няма да доведе до подобряване дейността на ЦД, а ще създаде изключително опасни и противоконституционни практики за принудително отнемане на собственост от български граждани. Изразяваме тревогата си от това, че подобни мерки и действия представляват неприемлива обществена несправедливост към всички български граждани, придобили ценни книжа от процеса на масовата приватизация в България. Пълен текст на анализа
Коментари по представените материали, можете да изпращате на адрес: bic@bia-bg.com

 
Дружества
Производство на други изделия от хартия и картон
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2017 г.
(хил. лв.)
  1   Дунав прес АД - Русе   15 786  
  2   Елекс Груп Холдинг ЕООД - Варна   10 332  
  3   М Табако ООД - Пловдив   7 201  
  4   Ролко АД - Варна   5 919  
  5   Евро-Трейд М ООД - Велико Търново   4 123  
  6   Михайлов Комерс ЕООД - Пловдив   3 140  
  7   Дармекс ЕООД - София   2 620  
  8   Експрес пак ООД - Панагюрище   2 567  
  9   Еуропапир България АД - Русе   2 122  
  10   Ейджи Пакеджинг ЕООД - София   2 047  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 18.01.2019
  Обща стойност (BGN): 86 210.40  
Брой търгувани компании: 37
Premium 38 136.68
Standard 38 892.77
АДСИЦ 8 580.95
Структурирани 600.00
Най-голяма промяна в цените
Билборд АД - София 9.66 %
Топливо АД - София -6.25 %
BaSE - Акции: 31 575.19

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Германска компания планира нова инвестиция в IT сектора на България. Заместник-министърът на икономиката Александър Манолев се е срещнал с Ралф Шмит, изпълнителен директор на „eves_information technology“. България отговаря на всичките ни изисквания и се надяваме, че тук ще намерим нужните ни специалисти, обясни Ралф Шмит. По думите му компанията им базирана в Германия расте с около 30% на година и работи с водещи компании от автомобилния сектор, както и с мобилни оператори. В момента ние сме етап, в който от европейска компания, се трансформираме в глобална и България е сред локациите, които сме набелязали, за да ни помогнат да постигнем тази цел, обясни той. През последната година компанията „eves_information technology“ е разширила дейността си с подразделение в Азия. Плановете им включват създаване в България на „European Competence Center“, който да стартира през първото тримесечие на 2019 г., а до края на годината в него да работят около 50 високо квалифицирани експерта.

Източник: Банкеръ

Южноафриканската Automotive Leather Company (ALC) прекратява изцяло производството на кожени автомобилни тапицерии в България. Чрез местното си дружество "АЛС България" компания има общо три завода в страната с около 1400 души персонал. Решението за закриване на бизнеса е взето от собственика на ALC – канадската Exco Technologies. Крайната стъпка идва на фона на влошаващи се финансови резултати през последните две години в комбинация с липса на работна ръка и ценови натиск от клиентите. През 2017 г. "АЛС България" понижи приходите си с 24% до 122.7 млн. лв., а загубата се задълбочи от 1.4 до 8.6 млн. лв. За 2018 г. все още няма обявени резултати. Перспективите за развитие в бъдеще явно са оценени от Exco Technologies като неблагоприятни заради задълбочаващия се недостиг на работна ръка. "АЛС България" не е успяла да договори корекция на цените с най-големия си клиент, която да отрази разходите за производство, уточни Бош. Дружеството работи основно за BMW, като през последните години прави тапицерии главно за Mini.

Източник: Капитал

Канадската компания International Cannabis Corp (ICC) обяви в края на 2018 г., че е сключила обвързващо споразумение за придобиване на фирмата Balkan Cannabis Corp., която твърди, че контролира в България терени от общо 15 хиляди хектара (150 000 декара) за производство и преработка на канабис, включително за медицински цели. Balkan Cannabis притежава лицензи за отглеждане на коноп и канабис за медицински цели в България. Balkan Cannabis Corp., която е регистрирана в Торонто, е основана от черногорци, финансовият ѝ директор е британец, а за оперативната дейност отговаря руснак с опит в банковото дело и дяловото инвестиране. Според нейна презентация, тя е едноличен собственик на Serbia operations и чрез него има 100 % в гръцко дружество, 67% - в македонско и 50% - в българско. След приключване на сделката цялата собственост, лицензи и активи ще преминат в ICC, която е една от големите компании в бранша с производството на канабис. Компанията съобщава, че останалите 50% от българското дружество са на "известен лидер в българската бизнес общност", но неговото име не се посочва.

Източник: Дневник

„Булгартрансгаз“ ЕАД започна триизмерни сеизмични проучвания в землищата на общините Враца и Криводол във връзка с планираното разширяване на газовото хранилище край Чирен. В рамките на проучванията ще бъдат обхванати 198 кв. км., в които са включени землищата на Враца, Криводол и 7 села в района. Целта е да бъдат получени сеизмични данни за геоложко и структурно характеризиране на подземния резервоар, необходимо за разширението на капацитета за добив и съхранение на природен газ. След приключване на дейностите полската фирма изпълнител „Геофизика Торун“ ще уведоми заинтересованите страни за следващите замервания. Цялостното разширение на Чирен трябва да приключи през 2024 г. До тогава трябва да се завърши строителството на подземни и надземни съоръжения на газохранилището. Целта на разширението е да може да се нагнетяват по-големи количества природен газ и използваемият обем на хранилището да се увеличи двойно до 1 млрд. куб. м. В момента такъв е техническият му капацитет, но реално могат да се изпомпват при нужда само 500 млн. куб. м.

Източник: 24 часа

Агенцията за ядрено регулиране е издала през 2018 г. 38 разрешения, свързани с изменение на конструкции, системи и компоненти, важни за безопасността на ядрените съоръжения, и на вътрешни правила за осъществяване на дейността, за въвеждане в експлоатация на ядрено съоръжение, както и за внос и превоз на ядрен материал. За АЕЦ "Козлодуй" са издадени 34 разрешения. От тях за Пети блок - 14, за Шести - 13, и 3 за хранилище за отработено гориво. По-значимите разрешени дейности са свързани с изпълнение на мерки в рамките на проекта за продължаване срока на експлоатация на блоковете, като поетапната подмяна на компоненти от системите, важни за безопасността и основното оборудване на първи контур. Предвидено е и подобряване на надеждността и възможностите за ремонт на съоръженията и оборудването.

Източник: Сега       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

22 януари: Пресконференция: Представяне на приоритетите на АОБР за 2019 г.

22 януари: Представяне на книгата „Електронният мониторинг на осъдени лица в България – приложения и перспективи“

28-31 март: Европейски форум за социално предприемачество 28-31 март 2019 г., Международен панаир - гр. Пловдив


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в новите курсове, които предлага Центърът за компютърно обучение на БСК

Уебинар „Ползата от облачните технологии за бизнеса”

19 февруари 2019

  • Ще научите как да използвате облачните технологии във Вашата работа и как да направите своя бизнес още по-ефективен;
  • Ще Ви дадем конкретни практически примери за ползите от облачните технологии;
  • Ще разберете, за какви проекти е подходящ облакът и ще видите по какъв начин се подобрява начинът на работа на една компания, която преминава на cloud.

Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA 1 - 09 март 2019, съботно-неделен 
ССNА 3 - 26 януари 2019, съботно-неделен
CCNP Switch - 9 февруари 2019, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Франция ще представи до края на февруари законопроект за облагане с данъци на големите технологични компании. Това съобщи министърът на икономиката и финансите Брюно Льо Мер. Налогът ще засяга всички фирми, чийто оборот е над 750 мил. евро на световно равнище и 25 милиона евро във Франция, обясни френският министър на икономиката и финансите Брюно Льомер. Става дума за компании като Google, Amazon, Facebook и Apple. Данъкът ще бъде максимум 5%, като се очаква да донесе на френския бюджет около 500 милиона евро. Според предварителна информация, Франция ще изисква от компаниите и да плащат налог и в приходите от реклама, уебсайтове и препродаване на лични данни. Държавите от ЕС не успяха да постигнат споразумение за общоевропейски данък върху приходите на големите дигитални компании. А според сега действащите разпоредби в общността, американските технологични гиганти могат да избират да отчитат печалбата си, в която и да е страна членка. Именно това ги насърчава и да избират държавите с ниски данъци, като Ирландия, Холандия и Люксембург.

Източник: Associated Press

Америка

Американската делегация отменя посещението си на Световния икономически форум в Давос, Швейцария, обяви говорителят на Белия дом Сара Сандърс в четвъртък. В причина за отмяна на планираното посещение се превърна фактът, че правителството на президента Доналд Тръмп не функционира пълноценно от 22 декември насам заради спорове между членовете му за необходимостта от издигането на стена на границата с Мексико. Делегацията трябваше да бъде ръководена от министъра на финансите Стивън Мнучин, като част от нея бяха и държавният секретар на САЩ Майк Помпео, министърът на търговията Уилбър Рос, търговският представител Робърт Лайтхайзер и Крис Лидл, заместник ръководител на екипа в Белия дом по политическите въпроси. Президентът Доналд Тръмп отмени посещението си на форума по-рано този месец. "Поради непримиримостта на демократите по въпросите за граничната сигурност и голямата важност да осигурим сигурността на нашата нация, аз с уважение отменям много важното си пътуване до Давос, Швейцария за Световния икономически форум", заяви Тръмп.

Източник: CNN

Азия

Брутният вътрешен продукт на Китай нарасна с 6.4% през четвъртото тримесечие спрямо предходната година ot 6.5% ръст през предходния тримесечен период. Това е най-слабия темп от 2009 г. насам. През декември показателите на потреблението и производството бяха ускорени, а инвестициите се задържаха. Втората по големина икономика в света забавя траекторията си в дългосрочен план, като се премества от инвестиционно ориентирания модел в миналото и носи тежко дългово бреме. Реакцията на правителството с целенасочени мерки за стимулиране е под изпитание от американския президент Доналд Тръмп с търговския спор, и то във време, когато световният ръст вече изглежда по-несигурен.

Източник: Bloomberg

 
Индекси на фондови борси
18.01.2019
Dow Jones Industrial
24 706.35 (336.25)
Nasdaq Composite
7 157.23 (72.77)
Стокови борси
18.01.2019
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)53.90
Heating oil ($US/gal.)1.9200
Natural gas ($US/mmbtu)3.3500
Unleaded gas ($US/gal.)1.4500
Gold ($US/Troy Oz.)1 280.80
Silver ($US/Troy Oz.)15.32
Platinum ($US/Troy Oz.)801.90
Hogs (cents/lb.)66.28
Live cattle (cents/lb.)127.38

       Опознай България

Устето

Устето е известно място за скално катерене в България. Представляват скален пролом, образувал се под действието на река Янтра над Преображенския манастир. Скалите се намират на 5 километра северно от Велико Търново от западната страна на река Янтра. Откъм града стените са по-ниски, а постепенно към манастира стават по-високи. Стени са изградени от здрав варовик и едва към Преображенския манастир стават по- изветрели и ронливи. Първите турове са направени през 1951 г. Тук туровете са с най-различни степени на трудности и са прекрасни тренировъчни катерачни обекти. Изобилието на разнообразни скални форми дава възможност за цялостна подготовка на начинаещи катерачи. Местният "алпийски клуб Трапезица" е изградил в скалата много атрактивен подслон ("Орлово Гнездо").


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 21.01.2019
Българска версия: 29607, Английска версия: 2901

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2019. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  

Август 2020
 ПВСЧПСН
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999