Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 29 ноември 2018 г., брой 4847
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.


 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(29.11.2018)
  EUR   1.95583  
GBP   2.21636
USD   1.73328
CHF   1.73497
EUR/USD   1.1284*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.11   0 %  

  Анкета
на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП)
за членовете на организациите на българските работодатели
 

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Биоиасис АД - София
Брайтрест АД - Варна
Булгартабак холдинг АД - София
Интернешънъл Асет банк АД - София
Курило Метал АД - Нови Искър
Магура АД - София
Мошино автотранспорт АД - Перник
Онтотекст АД - София
Прима ленд груп АД - София
Пропърти мениджмънт траст ЕООД - София
Рожен експрес АД - Смолян
Семба АД - София
Терис Къмпани АД - София
Тривиум АД - Сливен
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Парламентът прие рамката на държавния бюджет за 2019 г. Общият размер на приходите, помощите и даренията ще е 25 693 299 800 лв., от които данъчните приходи са 23 133 200 000 лв. Размерът на разходите ще е 13 323 731 600 лв., а на трансферите - 11 486 769 200 лв. От средствата за трансфери за общините са предвидени 3 745 750 500 лв., за държавното обществено осигуряване - 4 231 661 600 лв., а за НЗОК - 1 437 589 000 лв. Предвижда се вноската в общия бюджет на ЕС да е 1 282 127 700 лв. Бюджетното салдо ще бъде дефицит в размер на 399 328 700 лв.

Източник: Банкеръ

Университът за национално и световно стопанство, в партньорство с Българска стопанска камара, INTERKRES, PAIZ Consulting, EFFEBI Association, Fachhochschule des Mittelstands, CESPIM и FMT Ltd. стартираха изпълнението на проект „Подобряване на дигиталните умения за обучение на възрастни в мебелната индустрия (Enhance Adult Learners Digital Skills for Furniture Industry – DigiFInd)“ по програма Еразъм+. Проектът е 100% финансиран от европейски средства. Целта на проекта е да се създадат по-добри условия за обучителите на възрастни в мебелната индустрия в областта на дигиталните умения чрез създаване на обучителни програми, образователни материали и иновативни инструменти за подпомагане на обучението. Основни целеви групи са: Организации за обучение на възрастни и обучители; Доставчици на обучение по цифрови умения; Висши учебни заведения (ВУЗ-ове); Изследователски центрове и др. Проектът е с продължителност 36 месеца и се очаква да приключи втората половина на 2021 г.

Източник: БСК

 
Концесии

След проведени конкурси, правителството определи концесионерите на морските плажове „Ривиера“ във Варна, „Река Вая“ във Несебър и „Албена“ в Балчик. Концесионерът „Ривиера“ АД ще инвестира над 78 000 лв. в подобряването на пешеходния достъп до морския плаж „Ривиера“ и за указателни табели с информация относно осигурения свободен достъп до плажа. За целия срок на договора за концесия цената за 1 бр. чадър и за 1 бр. шезлонг ще бъде в размер на 10 лв. с ДДС в зоната за платени плажни принадлежности. Инвестициите, които концесионерът „Вая-дир“ ООД ще направи за подобряване на достъпа до морския плаж „Река Вая“ ще са в размер на над 1,7 млн. лв. За срока на концесията цената за 1 бр. чадър ще бъде в размер до 7 лв. с ДДС, а цена за шезлонг - в размер на 7 лв. с ДДС в зоната за платени плажни принадлежности. Концесионерът „Албена“ АД ще предлага за срока на концесията цена за 1 бр. чадър в размер до 7 лв. с ДДС и цена за бр. шезлонг в размер до 7 лв. с ДДС в зоната за платени плажни принадлежности.

Източник: Банкеръ

Дружества
Производство на други текстилни изделия, некласифицирани другаде
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2017 г.
(хил. лв.)
  1   Дидис ООД - Шумен   36 413  
  2   Нямуно Банга ООД - Тополи   25 374  
  3   Наш Фелтс България ЕООД - Стряма   10 966  
  4   Глория 2001 ООД - Пловдив   10 735  
  5   Хилцингер-Полирни технологии ООД - Лясковец   6 093  
  6   Алиана ООД - Хасково   5 976  
  7   НонВоТекс АД - София   2 756  
  8   Искра ООД - Първомай   2 752  
  9   Сигнал ЕООД - Габрово   2 138  
  10   Чар ЕООД - Бургас   2 109  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 28.11.2018
  Обща стойност (BGN): 311 338.82  
Брой търгувани компании: 35
Premium 120 288.60
Standard 116 810.80
АДСИЦ 46 118.06
Облигации 27 711.35
Права 410.01
Най-голяма промяна в цените
Българска фондова борса АД - София 16.33 %
Неохим АД - Димитровград -6.25 %
BaSE - Акции: 8 003.55
BaSE - АДСИЦ: 29 314.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Българската IT компания Accedia получи сертификат за инвестиция клас „А“. Той се дава за проект на стойност 720 000 лева, в рамките на който е предвидено разкриването на 120 работни места. Средствата са осигурени чрез собствено финансиране и ще бъдат инвестирани в разработка на уеб базирани, мобилни и настолни софтуерни приложения. Като част от този проект се включва и разработването на собствен продукт, който компанията ще предлага на пазара. Освен на Accedia сертификати днес получиха още две фирми - „Бер-Хелла Термоконтрол” ЕООД и „Турбо Гарант“ ЕООД. Първата получи сертификат за приоритетен инвестиционен проект – за „Изграждане на ново производствено предприятие с цел разширяване на капацитета за производство на уреди за обслужване и управление на климатични инсталации”. Инвестицията е изцяло за придобиване на нови дълготрайни материални активи на стойност 31 619 130 лв. С проекта се предвижда разкриването на нови 250 работни места. „Турбо Гарант“ ЕООД пък получи сертификат клас „А“ за инвестиционен проект за изграждане на сервизна база за ремонт на турбокомпресори. Размерът на инвестицията възлиза на 4 005 000 лв. Сертификатите се връчват по Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ). През 2018 г. досега са били сертифицирани 23 проекта на обща стойност 800 млн.лв., които ще разкрият над 2000 нови работни места.

Източник: economic.bg

Българската холдингова компания "Алтерко" АД отчита рекордни консолидирани продажби на устройства след поръчки от Германия, Италия, Австрия, Унгария и Сърбия, обяви дружеството. Продажбите на стоки достигат рекордната сума за тримесечие от 2,73 млн. лв., с което е подобрен рекорда от първото тримесечие на 2017 г. (2,33 млн. лв.). В стоките се включват продукти от сферата на Интернет на нещата, като часовниците MyKi например. Прогнозата на "Алтерко" АД е за приходи от продажба за 4 млн. лв. за четвъртото тримесечие.

Източник: investor.bg

В края на миналата седмица бе направена първата копка на две нови сгради в корпоративно-сервизния център на Евромаркет Груп в София. Освен разширение на административната база, допълващо дейността на фирмите от холдинга на Евромаркет, в тях ще се помещават също демонстрационни центрове, модерни конферентни зали и нови сервизни звена за продуктите на някои от топ партньорите на компанията – Toyota Material Handling (складова техника), Doosan Machine Tools (металорежеща техника) и Mitutoyo (измервателна техника), както и допълнителни помещения към сервиза на Евромаркет Кънстракшън. На новите площи ще бъде разположен и административен център със сервиз на iTrucks – оторизиран представител на Iveco за България и най-ново попълнение в групата на Евромаркет.

Източник: economic.bg

Една четвърт от необходимите квоти за работата на ТЕЦ "Марица изток 2" ЕАД вече са закупени, а до 21 декември 2018 г. "Български енергиен холдинг" ЕАД ще купи всички останали. Това ще даде сигурност за бъдещето на централата и на "Мини Марица-изток" ЕАД, които я снабдяват с въглища, информира министърът на енергетиката Теменужка Петкова. Министерството на околната среда и водите работи за предоставяне на безсрочна дерогация на ТЕЦ "Марица изток 2" ЕАД. Позицията, одобрена от Министерския съвет, гласи, че България категорично не подкрепя по-амбициозни цели, свързани с въглеродните емисии. Енергийният министър припомни също, че България оспори решението на Европейската комисия от април 2017 г., свързано със завишаване на екологичните норми за големите горивни инсталации. В момента България и Полша водят дело срещу ЕК.

Източник: Банкеръ

Главният архитект на София Здравко Здравков е издал разрешения за строеж на две сгради в местността "Камбаните" на дружеството "Ваклин груп", управлявано от Александър Ваклин. Ваклин е подател на сигнала срещу кмета на "Младост" Десислава Иванчева, че му е поискала подкуп, за да одобри строежи на дружеството в района. Проектите, които е забавила районната администрация, са именно в "Камбаните", се разбра от разпита на Алексадър Ваклин по време на делото срещу Иванчева, заместника й Биляна Петрова и Петко Дюлгеров, сочен за посредник. Здравков е издал разрешенията за строеж на две жилищни сгради преди месец, но те са влeзли в сила на 20 и 21 ноември 2018 г. От документите не се вижда каква ще бъде застроената площ на сградите, но според посочената 3-та строителна категория всяка ще може да е над 5000 кв. метра. За двете разрешения "Ваклин груп" е платило на общината общо 143 254 лева от две еднакви такси, като те зависят от площта на застрояване. До 22 ноември съдружници във "Ваклин груп" са били Александър и Славка Ваклин, заедно с регистрираното на Сейшелските острови "Тасаки холдингс лимитед". Офшорната компания напуска дружеството през юни с решение на общото събрание, където е представлявана от Полина Ваклин.

Източник: Дневник

Регулирана информация

На 28.11.2018 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи постъпи Уведомление за финансовото състояние на ВИПОМ АД на консолидирана основа към 30.09.2018 год       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

6 месеца без Божидар Данев...

Новият български посланик в Македония посети БСК

Покана за избор на изпълнител на дейност "Организиране на събития, преводачески услуги и дейности по информиране и публичност" Срок: 3 декември!


Предстоящи събития

29 ноември: Заседание на УС на БСК

29 ноември: Конференция „Безопасност и здраве при работа 2018"

30 ноември: Бизнес форум "България - Мароко"

19 октомври: Годишни награди на БАУХ за 2018 г.

5 декември: Общо събрание на БСК

6-7 декември: Български икономически форум 2018: Предприемачество и растеж

10-12 декември: Българо-испански бизнес форум

15-16 декември: Бизнес делегация в Кралство Йордания, в периода 15-16 декември 2018 г.


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в новите курсове, които предлага Центърът за компютърно обучение на БСК

Уебинар „Ползата от облачните технологии за бизнеса”

  • Ще научите как да използвате облачните технологии във Вашата работа и как да направите своя бизнес още по-ефективен;
  • Ще Ви дадем конкретни практически примери за ползите от облачните технологии;
  • Ще разберете, за какви проекти е подходящ облакът и ще видите по какъв начин се подобрява начинът на работа на една компания, която преминава на cloud.

11 декември 2018

Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA 4 - 5 януари 2019, съботно-неделен
ССNА 3 - 26 януари 2019, съботно-неделен
CCNP Switch - 9 февруари 2019, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Германският държавен дълг вече е под 60% от брутния вътрешен продукт тази година, каза финансовият министър Олаф Шолц в понеделник, като за първи път от 2002 г. насам той се понижава под договорените в Европейския съюз нива, пише Rеutеrs. Правителството завършва на излишък последните 16 години от 2002 г. насам и постепенно изплаща дълга си. Всички държави-членки на единния валутен блок се ангажират да ограничават държавния дълг до максимум 60%. Държавният дълг на много страни като Италия (близо 130% от БВП), Гърция (178% от БВП) и Франция (98% от БВП) надвишава сериозно прага и Германия доскоро не беше изключение, тя беше в нарушение на това правило от 2003 г. насам, но не и от тази година. Шолц, член на социалдемократическа партия (ГСДП), младши партньор в правителството на канцлера Ангела Меркел, заяви, че държавният дълг е паднал под прага от 60% през 2018 г. - цяла една година по-рано от първоначално планираното. С това благоприятно развитие Германия създава фискална възможност за маневриране, която позволява на правителството да реагира на всяка криза, без да се налага да поиска помощ от другите, каза Шолц.

Източник: Reuters

Америка

Една от най-големите в САЩ промишлено-финансови корпорации Unіtеd Тесhnоlоgіеs Соrр. (UТС), е взела решение да раздели своята дейност на три независими компании. Стъпката в голяма степен е продиктувана от желанието на нейните инвеститори. Една от отделените компании ще бъде производителят на асансьори, лифтове и ескалатори Оtіs. Втората е Саrrіеr, занимаваща се с производството на климатици, системи за отопление и вентилация, става ясно от съобщението на UТС. В запазващата названието компания UТС остават ключови аерокосмически дейности, чийто активи се увеличават с придобиването на производителя на авиационна електроника Rоскwеll Соllіns за 23 милиарда долара. Тази сделка , започнала през септември 2017 г., бе завършена преди в началото на седмицата след дълги проверки от страна на антимонополните органи. Освен Rоскwеll Соllіns в UТС остава производството на самолетни двигатели и газови турбини Рrаtt & Whіtnеу. Според прогнозите на UТС, продажбите на корпорацията за 2018 година ще достигнат $65 милиарда. Приходите на Оtіs за 2017 г. за били в размер на $12,3 млрд., а на Саrrіеr - за $17,8 мииларда. Процедурата за разделянето на UТС на три независими компании трябва да завърши през 2020 година.

Източник: New York Times

Азия

Финансовите регулатори на Китай издадоха широки насоки за нови правила, насочени към затягане на надзора над финансовите институции, които се смятат за "твърде големи, за да фалират". Това е поредната стъпка на Пекин за отстраняване на системните финансови рискове, пише Rеutеrs. Регулаторите, водени от централната банка на Китай, ще подготвят списък с финансовите институции, представляващи най-малко 75% от общите активи в своите сектори - или най-малко 30 банки, 10 фирми за ценни книжа и 10 застрахователни компании - обявявайки ги за системно важни финансови институции. Финансовите регулатори ще оценят въздействието на евентуалния фалит на включените в списъка институции, а окончателният вариант на регистъра ще бъде определен от Комисията за финансова стабилност и развитие към Държавния съвет на Китай. Новите правила идват във време, когато политиците в Китай се стремят да затегнат регулациите и да държат под контрол рисковите практики в по-широката финансова индустрия. Системно важните компании ще трябва да спазват допълнителни регулаторни изисквания относно капитализацията, нивото на задлъжнялост, ликвидността и рисковете при голяма експозиция, за да се избегне "сляпото разширяване", се казва в изявлението.

Източник: Reuters

 
Индекси на фондови борси
28.11.2018
Dow Jones Industrial
25 366.43 (617.70)
Nasdaq Composite
7 291.59 (208.89)
Стокови борси
28.11.2018
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)50.53
Heating oil ($US/gal.)1.8400
Natural gas ($US/mmbtu)4.5800
Unleaded gas ($US/gal.)1.3800
Gold ($US/Troy Oz.)1 224.90
Silver ($US/Troy Oz.)14.32
Platinum ($US/Troy Oz.)830.70
Hogs (cents/lb.)64.50
Live cattle (cents/lb.)120.55

       Опознай България

Екопътека Бяла река

Екопътеката Бяла река е част от туристическата инфраструктура в Калоферския участък на Национален Парк Централен Балкан. Изградена в ждрелото на Бяла река, двукилометровата пътека минава по осем моста с обща дължина около 80 м, близо 400 м вградени в земята стълбища и над 85 м дървени стълби и платформи, опасана е от 460 м парапети, има три площадки за наблюдение, място за отдих и осем къта, от които всеки може да се наслади на биологичното разнообразие. Маршрутът е замислен като атрактивен образователен тур в един от най-живописните участъци на парка. Стръмните брегове са покрити със зеленина и диви цветя и населени от изобилен животински свят. Трасето представлява кръгов маршрут под формата на осмица и започва на около 500 м след Калоферския манастир, където е изграден т.н. бивак Бяла река. Местата на мостчета през реката са сполучливо подбрани на най-красивите и недостъпни участъци. Пътеката свършва в началото на резерват Джендема и се обхожда за около час.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 29.11.2018
Българска версия: 29638, Английска версия: 2907

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2018. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2019
 ПВСЧПСН
1 123456
278910111213
314151617181920
421222324252627
528293031   

Февруари 2019
 ПВСЧПСН
5    123
645678910
711121314151617
818192021222324
925262728   

Март 2019
 ПВСЧПСН
9    123
1045678910
1111121314151617
1218192021222324
1325262728293031

Април 2019
 ПВСЧПСН
141234567
15891011121314
1615161718192021
1722232425262728
182930     

Май 2019
 ПВСЧПСН
18  12345
196789101112
2013141516171819
2120212223242526
222728293031  

Юни 2019
 ПВСЧПСН
22     12
233456789
2410111213141516
2517181920212223
2624252627282930


 2019   2018   2017  
 2016   2015   2014  
 2013   2012   2011  
 2010   2009   2008  
 2007   2006   2005  
 2004   2003   2002  
 2001   2000   1999