Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 22 октомври 2018 г., брой 4819
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.


 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(22.10.2018)
  EUR   1.95583  
GBP   2.22203
USD   1.70517
CHF   1.71249
EUR/USD   1.1470*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.10   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  В и К АД - Ловеч
Компакт холдинг ЕООД - Димитровград
Либела Инвест АД - София
Новита АД - София
Слънце Стара Загора-Табак АД - Стара Загора
Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ - София
Юнион Индъстри АД - Варна
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Текущата и капиталова сметка на държавата за август е положителна и възлиза на 1197.2 млн. евро при излишък от 908.1 млн. евро за август 2017 г., отчете БНБ. За януари - август 2018 г. текущата и капиталовата сметка е положителна и възлиза на 2364.7 млн. евро (4.5 на сто от прогнозния БВП) при излишък от 3349.8 млн. евро (6.5 на сто от БВП) за януари - август 2017 г. За август 2018 г. салдото по текущата сметка е положително и възлиза на 1062.4 млн. евро при излишък от 861.4 млн. евро за август 2017 г. За януари - август 2018 г. текущата сметка е положителна и възлиза на 1972.7млн. евро (3.7 на сто от БВП) при излишък от 3028.5 млн. евро (5.9 на сто от БВП) за същия период на миналата година. Търговското салдо за август 2018 г. е отрицателно в размер на 52.6 млн. евро при дефицит от 73 млн. евро за август 2017 г. За първите осем месеца на годината търговското салдо е отрицателно в размер на 1938.2 млн. евро (3.7 на сто от очаквания БВП) при дефицит от 337.6 млн. евро (0.7 на сто от БВП) за същия период на 2017 г.

Източник: 24 часа

Преките чуждестранни инвестиции в България са намалели трикратно през първите осем месеца на 2018 година в сравнение със същия период на 2017 г. , съобщи БНБ. Общият им размер е 230.5 милиона евро, или със 71.6% под нивото до края на август 2017 г., когато са били 812 милиона евро. Спадът е с 581.5 милиона евро. Инвестициите в дялов капитал, които се смятат за най-устойчиви и за показател за дългосрочен интерес, са отрицателни - минус 27.1 милиона евро. През миналата година те са били на плюс - 174.4 милиона евро. Разликата от 201.5 милиона евро на практика означава, че вече влезли в България предприемачи разпродават активите си. Тази тенденция би могла да се засили в идните месеци, особено ако се реализират намеренията на големи компании да се разделят с бизнеса си у нас. Отрицателна е и реинвестираната печалба - минус 18 милиона евро, което показва, че чуждите собственици или изтеглят печалбата си навън, или отчитат загуба.

Източник: СегаДружества
Търговия на дребно в неспец. магазини, предимно с хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2017 г.
(хил. лв.)
  1   Лидл България ЕООД енд Ко КД - Равно поле   840 065  
  2   Билла България ЕООД - София   723 790  
  3   Максима България ЕООД - София   221 572  
  4   Европа ВН ЕООД - София   147 094  
  5   Ван Холдинг ЕООД - София   146 939  
  6   ЦБА АД - Варна   131 227  
  7   Винтерко БГ ЕООД - София   96 442  
  8   Трънчев ООД - Шумен   70 998  
  9   Дар Г.Н. ООД - София   48 936  
  10   Алекс Трейд 2010 ЕООД - Пловдив   43 088  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 19.10.2018
  Обща стойност (BGN): 215 249.69  
Брой търгувани компании: 24
Premium 76 912.92
Standard 133 131.70
АДСИЦ 4 614.37
Структурирани 590.70
Най-голяма промяна в цените
Експат Бета АДСИЦ - София 23.94 %
Зърнени храни България АД - София -6.90 %
BaSE - Акции: 1 173.43

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

"Телелинк" обяви, че е първата българска компания, която се присъединява към платформата за международно сътрудничество в областта на киберсигурността Cybersecurity Tech Accord. Тя включва над 60 глобални компании, които си партнират в защитата на клиенти и потребители, както и в превенцията на злонамерени атаки. По време на форума European Cybersecurity Forum - Cybersec в Краков бяха приети общо осем нови членки на коалицията от Централна и Източна Европа. Те се присъединиха към сегашните компании в платформата като ABB, Avast, Cisco, Facebook, Microsoft, Nokia, Oracle, Salesforce,SAP и др. В края на 2017 г. бизнесът на "Телелинк" в България беше разделен на четири самостоятелни компании, част от ново холдингово дружество - "Телелинк България". "Телелинк бизнес сървисис" се занимава с ИТ инфраструктура, информационна сигурност, дигитална трансформация, Big Data и др. "Телелинк инфра сървисис" предлага услуги по изграждане и опериране на комуникационна инфраструктура, доставка и интеграция на системи за сигурност и интелигентни системи за наблюдение. "Телелинк сити сървисис" развива и продава решения за умни градове. "Телелинк лабс" се занимава с развойни проекти в областта на 5G мрежи.

Източник: Капитал

Производителят на козметични продукти „Лавена“ АД сключи договор за строителство с „Кордеел-България“ ЕАД за „разширение на производствена и складова сграда“ на стойност 4,990 млн. лв. без ДДС. Новоизградената сграда ще бъде разположена в границите на съществуващите площи, собственост на „Лавена“ в град Шумен. Инвестицията се предвижда да бъде с обща разгъната застроената площ от 5203 кв. м. Договорът се сключва със срок на изпълнение до 31 юли 2019 г., а в сделката не участват заинтересовани лица по смисъла на Закона за публично предлагане на ценни книжа, заявяват от компанията. Нетните приходи от продажби на „Лавена“ АД намаляват с близо 13% до 12,6 млн. лв. на годишна база. Към 30 септември нетната печалба на дружеството е в размер на 929 хил. лв. или с близо 54% по-малко спрямо същия период на миналата година. В началото на август в Търговския регистър беше вписано увеличението на капитала на „Лавена“ от 319 981 лв. до сумата от 8 319 506 лв. Решението за увеличението на капитала беше взето на 28 юни по време на общо събрание на акционерите. Самото увеличение беше направено със собствени средства за сметка на натрупани резерви от минали години.

Източник: investor.bg

България и Румъния са сред страните, в които можем да инвестираме част от капитала си, заяви главният финансов директор на групата “Райфайзен” Мартин Груел. Вложението може да бъде в кредитни портфейли, но може да е и в цели банки. Преди една година главният изпълнителен директор на Райфайзенбанк-България Оливер Рьогл бе потвърдил за интереси на финансовата група и банката към отделни портфейли, но не и към цели банки. Според запознати стабилните темпове на растеж на българската икономика, както и на банковата ни система най-вероятно са повлияли на решението за евентуална инвестиция и в цели банки. Със сливане или придобиване Райфайзенбанк може да се намеси в битката за челната петица на банките, работещи в България, което също е аргумент в подкрепа на такова решение. В изявлението си Груел посочва, че гледа на унгарската финансова група ОТП като на основен конкурент на балканския пазар. ОТП, която е собственик на първата по активи банка у нас - ДСК, вече е пред финализиране на сделката за бизнеса в България на френската “Сосиете Женерал”.

Източник: 24 часа

Двуцифреният ръст на печалбата на "БТВ медиа груп" продължава и през третото тримесечие на 2018 г. заедно с плавното увеличение на приходите, стана ясно от официалния отчет на компанията майка на българската група - Central European Media Enterprises (CME), в която най-голям акционер е американският телекомуникационен гигант AT&T. Въпреки това бизнесът на дружеството в България продължава да отчита най-ниски резултати в сравнение с останалите държави, където CME оперира, а именно Румъния, Словакия и Чехия. Приходите на "БТВ медиа груп" през третото тримесечие на годината са в размер на 16.3 млн. долара, което е с 2.4% повече в сравнение със същия период 2017 г., като се вземат предвид разликите във валутните курсове. От тях 10.2 млн. долара са от телевизионни реклами, а 4.9 млн. долара са дошли от абонаменти и такси за разпространение на съдържание, показват още данните на CME. За периода януари – септември българската медийна група е отчела 59.2 млн. долара приходи или с 5.8% повече в сравнение с миналата година. Най-близката държава до България по размер на постъпленията е Словакия - с 20.9 млн. долара за тримесечието, а за деветмесечието 70.6 млн. долара.

Източник: Капитал

Проекти за внедряване на иновации и подобряване на конкурентоспособността на обща стойност от над 35 млн. лв. се реализират от предприятия в Област Кюстендил. Заместник-министърът на икономиката Александър Манолев се срещна с Ваньо Костадинов, управител на фирма „Витал“ и член на председателския съвет на Българската асоциация за текстил, облекло и кожи, и Йордан Беловодски, изпълнителен директор на асоциацията. Шивашката индустрия е сред водещите отраслови сектори в региона. Към настоящия момент по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) на територията на област Кюстендил са сключени общо 17 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Общата стойност на сключените договори възлиза на 16 млн. лв. Още по-активни са били компаниите от региона през миналия програмен период, като по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" в периода 2007 – 2013 г. успешно приключили са 34 договора, а изплатената безвъзмездна финансова помощ възлиза на 20 млн. лв.

Източник: Монитор       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Работодатели срещу синдикати: Вдигането на осигуровките ще удари ли ИТ сектора

Пластмасите за еднократна употреба: политическо или екологично решение?


Предстоящи събития

22 октомври: Пресконференция "Пореден удар върху светлия бизнес с новите изисквания към касовите апарати"

25 октомври: КУРС „Въведение в Blockchain технологията”

26 октомври: Конференция „Киберсигурност в електрическата мобилност и цифрова трансформация в енергийната инфраструктура“

27-28 октомври: Обучение по мрежи CCNP ROUTE: Implementing IP Routing

1 ноември: КУРС „Google AdWords - управление и анализ на рекламни кампании”

5-10 ноември: China International Import Expo (CIIE)

16 ноември: Дискусия: Български марки на чужди регали - Private label или Собствена марка

20 ноември: Семинар „Изискванията на регламентите REACH и CLP за МСП“

19 октомври: Годишни награди на БАУХ за 2018 г.


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в новите курсове, които предлага Центърът за компютърно обучение на БСК

КУРС „Въведение в Blockchain технологията”
Курсът има за цел да изгради разбиране за това, какво представлява Blockchain технологията и как променя начина, по който правим бизнес. Участниците ще се запознаят с възможностите за търговия с криповалути, с приложението на т.н. умни договори (smart contracts), с начините за приемане на разплащания с крипто-валути и със същността на децентрализирани приложения. Също така, ще имат възможност да получат практически насоки, как да се възползват от този технологичен тренд.

03 октомври 2018

КУРС „Google AdWords - управление и анализ на рекламни кампании”
Курсът дава възможност за придобиване на основни умения за управление и анализ на рекламни кампании в платформата Google AdWords. Ще бъдат разгледани добри практики за създаване на ефективни кампании, подкрепени с примери от практиката. Курсистите ще се научат също така да разчитат статистиките и да анализират рекламните резултати, така че да могат да оптимизират кампаниите и да работят по-добре с подизпълнители, ангажирани с управление на рекламата им.
13 октомври 2018

Обучение по мрежи в Сиско академията:

ССNА 2 - 20 октомври 2018, съботно-неделен
CCNA 1 - 29 септември 2018, съботно-неделен
CCNP Route - 27 октомври 2018, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Съдът на Европейския съюз нареди на Полша да спре реформата на Върховния съд. "Европейската комисия заявява, че полският закон за Върховния съд не съответства на законите на ЕС, тъй като подкопава принципа на съдебна независимост." С това заключение Брюксел предаде Полша на Съда на ЕС през септември т.г. Европейската комисия на няколко пъти предупреждава Варшава за спорната съдебна реформа, при която не е зачетена независимостта на съда и през август т.г. изпрати официално уведомление на страната. Именно в началото на август полският Върховен съд обяви, че временно преустановява пенсионирането на съдии на възраст на и над 65 години, наложено от приетия това лято закон, и отправи към Съда на Европейския съюз пет "предварителни въпроса" по темата. Промяната във възрастта за пенсиониране, която влезе в сила от началото на юли т.г., засегна 27 съдии във Върховния съд, в това число неговия председател Малгожата Герсдорф. Тя се опълчи и отказа да напусне поста, позовавайки се на конституцията, според която мандатът й е шестгодишен - до 2020 г

Източник: Reuters

Америка

Американският бюджетен дефицит нарасна до 779 млрд. долара в рамките на първата пълна фискална година от управлението на президента Доналд Тръмп. Тази сума е и най-високата от 2012 г. насам на фона на данъчни съкращения и увеличени разходи. Бюджетната дупка за 12-те месеца до септември е със 17% по-голяма от същия период година по-рано. По данни на министерството на финансите разходите са нараснали с 3.2% докато приходите са се увеличили с 0.4%. Дефицитът като дял от общото икономическо производство е 3.9% през фискалната 2018 г. Това представлява увеличение от 0.4 процентни пункта спрямо предходната година. Фискалната година продължава от 1 октомври до 30 септември. Бюджетният дефицит на САЩ продължава да расте през последните години, увеличавайки притесненията, че дългът на страната от над 21.5 трлн. долара ще излезе извън контрол. Финансовото министерство съобщи по-рано този месец, че правителството е платило общо лихви в размер на 523 млрд. долара през фискалната 2018 г – най-голямата сума в историята.

Източник: CNBC

Азия

Забавянето на икономиката на Китай се задълбочава, тъй като търговската война със САЩ се влошава, според данните на втората най-голяма икономика в света за третото тримесечие. Китайската икономика нараства с 6.5% през третото тримесечие на тази година. Това е най-слабият тримесечен ръст от 2009 година, когато световната финансова криза сериозно се задълбочи. Икономиката на Китай започна да губи инерция след усилията на правителството да задържи високите нива на дълга. Но също така започна да се поддава на американските тарифи за износ, оценени на над 250 млрд. долара. От началото на годината китайските власти орязаха данъците, намалиха разходите за инфраструктурни проекти и разхлабиха паричната си политика, за да подкрепят икономическия растеж. Китайските финансови експерти очакват паричната политика да бъде разхлабена допълнително и по този начин растежът ще се стабилизира. Очакванията им резултатите да се видят в средата на следващата година.

Източник: CNN

 
Индекси на фондови борси
19.10.2018
Dow Jones Industrial
25 444.34 (64.89)
Nasdaq Composite
7 449.03 (-136.11)
Стокови борси
19.10.2018
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)69.55
Heating oil ($US/gal.)2.3100
Natural gas ($US/mmbtu)3.2000
Unleaded gas ($US/gal.)1.9100
Gold ($US/Troy Oz.)1 231.10
Silver ($US/Troy Oz.)14.70
Platinum ($US/Troy Oz.)837.70
Hogs (cents/lb.)51.60
Live cattle (cents/lb.)116.78

       Опознай България

Село Дебелт

Село Дебелт се намира на 25 км от Бургас. Селото съществува още по времето на Римската империя. Тогава се е казвало Деултум (означава място между два бряга) и е било езерно пристанище на Римска Tракия и част от военната колония Флавия (единствената римска колония по нашите земи). В околността на селището са направени много археологически разкопки. В резултат на което са намерени останките на древна митница, а сред тях около 60 оловни печата и пломби, по-голямата част, от които са били притежание на византийски сановници, а два от тях на княз Борис I. Също така са разкрити и основите на дворец и стара баня от римско време. Всички предмети са изложени в местния Археологически музей. През 2002 г. археолозите изкопават съкровище, състоящо се от 100 сребърни монети на Константин I, Константин II, както и 3 сребърни медальона. Предполага се, че съкровището е от средата на IV в. През 2005 г.на територията на древния град Деултум е открита църква, в която се предполага, че през 864 г. е покръстен българския княз Борис I.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 22.10.2018
Българска версия: 29676, Английска версия: 2911

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2018. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2019
 ПВСЧПСН
1 123456
278910111213
314151617181920
421222324252627
528293031   

Февруари 2019
 ПВСЧПСН
5    123
645678910
711121314151617
818192021222324
925262728   

Март 2019
 ПВСЧПСН
9    123
1045678910
1111121314151617
1218192021222324
1325262728293031

Април 2019
 ПВСЧПСН
141234567
15891011121314
1615161718192021
1722232425262728
182930     

Май 2019
 ПВСЧПСН
18  12345
196789101112
2013141516171819
2120212223242526
222728293031  

Юни 2019
 ПВСЧПСН
22     12
233456789
2410111213141516
2517181920212223
2624252627282930


 2019   2018   2017  
 2016   2015   2014  
 2013   2012   2011  
 2010   2009   2008  
 2007   2006   2005  
 2004   2003   2002  
 2001   2000   1999