Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 08 октомври 2018 г., брой 4809
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.


 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(08.10.2018)
  EUR   1.95583  
GBP   2.21837
USD   1.69983
CHF   1.71069
EUR/USD   1.1506*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.10   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Голд Инвестмънт Груп АД - София  
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Реалният растеж на БВП се очаква да достигне 3.6 на сто през 2018 г., подкрепен от вътрешното търсене, отчита Министерството на финансите. През първата половина на 2018 г. БВП нарасна с 3.4 на сто в реално изражение, при очакван годишен ръст от 3.9 на сто заложен в пролетната прогноза. Въпреки благоприятното развитие при потреблението и инвестициите, низходящата динамика при износа доведе до по-нисък растеж на БВП и до ревизиране на очакванията за представянето на българската икономика през 2018 г. Растежът на БВП ще се повиши до 3.7 на сто през 2019 г. поради по-силните публични инвестиции и публично потребление. Частното потребление ще запази своя сравнително висок темп на растеж. Износът ще се повиши до 2.8 на сто след очертаващото се по-слабо представяне през 2018 г. породено от влошената икономическа активност в Турция, която е сред основните търговски партньори на България, наред с някои временни ограничаващи фактори в търговията с други държави извън ЕС.

Източник: Банкеръ

Над милион лева е изхарчила средно държавата за всяка жилищна сграда, санирана по "безплатната" Национална програма за енергийна ефективност, съобщиха от регионалното министерство. Програмата започна през 2015 г. и погълна 2 милиарда лева от бюджета при спорен ефект и множество сигнали за калпави ремонти и жестоко оскъпяване. През януари 2017 г. с постановление правителството удвои ресурса спрямо първоначално отпуснатите 1 милиард лева. С тези пари Българската банка за развитие финансира т. нар. безплатно саниране. Планирано бе да се обновят общо 150 000 жилища, в които живеят 350 000 души. Разгънатата застроена площ на тези жилища е 11.5 млн. кв. м. 2022 договора за финансиране са сключени с ББР до момента, сочи отговорът на регионалното министерство. По 1988 сгради са стартирали дейности. В 336 сгради се изпълняват по-сериозни конструктивни работи и за тях са планирани разходи в размер на 333 689 476 лв. На практика едва 1364 блока са напълно завършени и са им издадени удостоверения за въвеждане в експлоатация или разрешения за ползване.

Източник: СегаДружества
Производство на сурови масла и мазнини
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Дълготрайни
активи
за 2016 г.
(хил. лв.)
  1   Олива АД - Кнежа   82 438  
  2   Марица Олио АД - Пазарджик   45 681  
  3   Олео Протеин ЕООД - Русе   22 625  
  4   Ник СОТ Груп ЕООД - Варна   18 660  
  5   Ансда ЕООД - Кнежа   12 681  
  6   Олимекс ООД - Видин   11 373  
  7   Брама ООД - Габрово   3 368  
  8   Голд Ойл ООД - Харманли   2 885  
  9   Леона 7 ЕАД - Пловдив   1 172  
  10   Слънчо 99 ЕООД - Ямбол   377  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 05.10.2018
  Обща стойност (BGN): 7 009 910.68  
Брой търгувани компании: 28
Premium 31 638.88
Standard 43 288.33
АДСИЦ 512 231.11
Структурирани 2 508.00
Облигации 9 844.36
ДЦК 6 410 400.00
Най-голяма промяна в цените
Параходство Българско речно плаване АД - Русе 9.45 %
Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД - Варна -6.42 %
BaSE - Акции: 37 905.75
BaSE - АДСИЦ: 1 720.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) разреши на куриерската фирма „Спиди” да купи конкурента си „Рапидо”, но същевременно глоби купувача с 205 хил. лв. Санкцията в размер на 0.2% от общия оборот на компанията е заради това, че „Спиди” не е предоставила пълна и точна информация за сделката към датата на представяне на уведомлението към КЗК. За това е съобщил трети конкурент от куриерския бранш. „Причина за налагането на санкцията е постъпилото в хода на ускореното проучване становище от анкетиран конкурент относно прехвърлителна сделка между „Рапидо Експрес Енд Лоджистикс“ ООД и „Д и Д Експрес“ ЕООД. Уведомителят „Спиди“ АД е дължал предоставяне на пълна и точна информация за дейността и пазарното присъствие на участниците в концентрацията пред КЗК към началния момент, от който дължи съдействие на Комисията”, гласи изявлението на сайта на регулатора. Комисията смята нарушението на „Спиди” за леко, защото след като е изискала още информация, компанията я е предоставила.

Източник: econ.bg

Kитайската CRRC (China Railway Rolling Stock Corporation) обжалва условията на обществената поръчка на БДЖ за доставка на 42 мотриси с бюджет от 675 милиона лева. Компанията е поискала Комисията за защита на конкуренцията да прекрати конкурса. Още в началото на септември "Сименс" и "Шкода" възразиха срещу условията на обществената поръчка. Оказа се, че въпреки похарчените през годините пари за консултанти в крайна сметка БДЖ се кани да купи бавни, енергоемки, остарели и неудобни влакове, коментира offnews. Но въпреки реакциите на най-големите производители на влакове в света държавните железници не смятат да ревизират процедурата. Едно от най-смущаващите условия в поръчката е за скоростта на новия състав. Заложено е той да се движи максимум със 160 км в час, при положение че мрежата се модернизира, за да може влаковете да развиват 200 км в час. От БДЖ коментираха само, че всеки потенциален участник има право да пише жалби, щом не харесва изискванията. "Към настоящия момент БДЖ "Пътнически превози" няма основание за предприемане на действия по прекратяване на процедурата", заявиха от БДЖ.

Източник: Сега

Пет фирми проявяват сериозен интерес към 70% от парцелите в индустриална зона "Загоре", която се простира на площ от 115 дка., съобщиха министърът на икономиката Емил Караниколов и кметът на Стара Загора Живко Тодоров, заедно със Съвета на директорите на новата индустриална зона. Индийска компания от хранително-вкусовата промишленост и две немски компании имат интерес към новата индустриална зона. Индустриална зона "Загоре" се изгражда чрез партньорство между държавата и местната власт, като собствеността в акционерното дружество е разпределена поравно 50:50. Общината ще участва с апортна вноска - терен от 115 дка в кв. "Зора", в близост до магазин "Метро", като според оценката на терените цената им е около 5 млн. лв. Държавата – чрез Националната компания "Индустриални зони" участва с капитал, като отпусна 3.5 млн. лв. за изграждане на инфраструктурата на зоната. Средствата вече са по сметката на индустриална зона "Загоре".

Източник: mediapool.bg

На 5 октомври "Български енергиен холдинг" ЕАД (БЕХ) успешно записа увеличение на своята трета емисия еврооблигации, листвана на Ирландската фондова борса (Euronext Dublin) и на Българската фондова борса. Така тя нарасна от 550 на 600 милиона евро при годишен лихвен процент в размер на 3.5% и падеж от седем години. С настоящото увеличение на емисията облигации, БЕХ запазва същите конкурентни ценови условия и срочност, което ще позволи на компанията да разпредели своите лихвени разходи по-ефективно и за по-дълъг период от време. Ценните книжа ще бъдат регистрирани на Ирландската и Българската фондова борса. Постигнатото второ увеличение на емисията в продължаващи волатилни пазарни условия потвърждава доверието на инвеститорите в БЕХ, както и добрия достъп на компанията до капиталовите пазари. Приходите, получени от емисията, ще се използват за общи корпоративни цели. С втория допълнителен транш БЕХ постигна планирания размер на облигационната емисия и не се предвиждат повече увеличения.

Източник: Банкеръ

С над половин милион по-евтино продават част от бившите казарми във Велико Търново. След неуспешния първи опит за продажба на апетитния терен с площ от 28 дка през август, Националната агенция по приходите обяви второ наддаване. Първоначалната цена, с която стартираха опита за продажба, бе 2 147 920 лв. за общо шест поземлени имота заедно с намиращите се върху тях сгради. След като не се намери купувач, цената бе намалена с 536 950 лв. или сега е 1 610 970 лв. Най-високата първоначална цена е в размер на 371 904 лв. и е за имот с площ от 9779 кв.м. Теренът се продава заедно с още няколко прилежащи сгради – санитарни помещения, навес, складове и столова. 345 468 лв. е обявената цена за имот с площ от 5196 кв.м заедно с административна сграда на три етажа със застроена площ от 645 кв.м. Имотите са собственост на юридическо лице, уточниха от НАП – София, но остава в тайна кой е техният собственик.

Източник: Янтра - Велико Търново       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Радосвет Радев: Дефицитът на работещи в българската икономика се изчислява между 120 000 и 150 000 души

Писмо до браншовите организации, членуващи в БСК, относно липса на законова основа и противоречие със законодателството на преговорите и споразуменията за МОД по икономически дейности и длъжности.

Конкурс „Най-голям корпоративен дарител” 2018. Срок за кандидатстване: 12 октомври!


Предстоящи събития

8 октомври: Заседание на НСТС

9 октомври: Обществено обсъждане на План за развитие на електропреносната мрежа на България за периода 2018-2027 г. на "Електроенергиен системен оператор" ЕАД

9-10 октомври: Двудневен семинар „Вътрешен одит на Система за управление на здраве и безопасност при работа (ISO 45001:2018, ISO DIS 19011:2018)". Срок за регистрация – 8 октомври!

10-11 октомври: 2018 IPMA Conference - „Бъдещето на управлението на проекти – проектно лидерство, компетенции и култура. IPMA Agile сертификационен модел“

12 октомври: Конференция по дигитални технологии за В2В индустрията

13 октомври: КУРС „Google AdWords - управление и анализ на рекламни кампании”

17 октомври: Двустранни бизнес срещи по време на Marketplace Austria Food 2018

19 октомври: "Икономика на споделянето" - специализиран тренинг за малки и средни предприятия

20-21 октомври: Обучение по мрежи CCNA 3: Scaling Networks

27-28 октомври: Обучение по мрежи CCNP ROUTE: Implementing IP Routing

5-10 ноември: China International Import Expo (CIIE)


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в новите курсове, които предлага Центърът за компютърно обучение на БСК

КУРС „Въведение в Blockchain технологията”
Курсът има за цел да изгради разбиране за това, какво представлява Blockchain технологията и как променя начина, по който правим бизнес. Участниците ще се запознаят с възможностите за търговия с криповалути, с приложението на т.н. умни договори (smart contracts), с начините за приемане на разплащания с крипто-валути и със същността на децентрализирани приложения. Също така, ще имат възможност да получат практически насоки, как да се възползват от този технологичен тренд.

03 октомври 2018

КУРС „Google AdWords - управление и анализ на рекламни кампании”
Курсът дава възможност за придобиване на основни умения за управление и анализ на рекламни кампании в платформата Google AdWords. Ще бъдат разгледани добри практики за създаване на ефективни кампании, подкрепени с примери от практиката. Курсистите ще се научат също така да разчитат статистиките и да анализират рекламните резултати, така че да могат да оптимизират кампаниите и да работят по-добре с подизпълнители, ангажирани с управление на рекламата им.
13 октомври 2018

Обучение по мрежи в Сиско академията:

ССNА 2 - 20 октомври 2018, съботно-неделен
CCNA 1 - 29 септември 2018, съботно-неделен
CCNP Route - 27 октомври 2018, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Проруската опозиционна партия "Хармония" печели парламентарните избори в Латвия. "Хармония" печели 19,8% от гласовете на вчерашните избори за парламент според резултатите след преброяване на протоколите от всички секции. По предварителни данни в парламента влизат също партията "На кого принадлежи държавата" с 14,25%, "Нова консервативна партия" (НКП) с 13,59 %, обединението "За развитие/За!" с 12,04%, обединението "Всичко за Латвия! - Отечество и свобода/" с 11,01%, Съюзът "Зелени и фермери" с 9,91% и партия "Ново единство" с 6,69 на сто. "Хармония" получава 23 места от общо 100 в Сейма, "На кого принадлежи държавата" и НКП - по 16, "За развитие/За!" и "Всичко за Латвия!" - по 13, Съюзът "Зелени и фермери" - 11 и партия "Ново единство" - 8 места. Латвийската ЦИК смята да одобри окончателните резултати в срок до три седмици след вота.

Източник: Associated Press

Америка

Крайнодесният кандидат за президент на Бразилия Жаир Болсонаро и съперникът му от левицата Фернандо Хадад ще се явят на втория тур на президентските избори в Бразилия на 28 октомври. Това предаде Франс прес, като цитира резултати от преброяването на 93 процента от гласовете на вчерашните избори. Според тях Болсонаро получава 47 на сто от гласовете, а Хадад - 28 на сто, съобщи Върховният изборен трибунал. Освен президент 147-те милиона бразилски избиратели бяха приканени да изберат нов състав на двете камари на Националния конгрес - 513 депутати и 81 сенатори. Паралелно се гласува също за нови губернатори и нов състав на регионалните парламенти на 27-те щата.

Източник: БНР

Азия

Японският автомобилен производител Toyota Motor Corp заяви, че производството на Lexus в Китай би могло да увеличи икономическия растеж и продажбите на компанията на фона на конкуренцията с германските концерни. Toyota дълго време отхвърляше идеята за производство на моделите на Lexus в Китай по повод резервираност по отношение на качеството и рентабилността на инициативата. В последните две години компанията е провела проучвания за възможностите за местно производство. От японския концерн вече е разговаряно с партньорите от Китай Guangzhou Automobile Group Co и FAW Group за евентуална възможност за производството на Lexus на територията на Китай.

Източник: Associated Press

 
Индекси на фондови борси
05.10.2018
Dow Jones Industrial
26 447.05 (-180.43)
Nasdaq Composite
7 788.45 (-91.06)
Стокови борси
05.10.2018
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)73.82
Heating oil ($US/gal.)2.3700
Natural gas ($US/mmbtu)3.1900
Unleaded gas ($US/gal.)2.0700
Gold ($US/Troy Oz.)1 200.60
Silver ($US/Troy Oz.)14.52
Platinum ($US/Troy Oz.)821.10
Hogs (cents/lb.)57.58
Live cattle (cents/lb.)118.28

       Опознай България

Цар Самуил

Самуил (управлявал 997 – 1014 г.) е един от най-героичните български владетели. Въпреки че е коронован за цар през 997 г., той всъщност поема управлението на държавата още през 976 г., когато неговият предшественик Роман доброволно му предава властта. Макар че не произхождал от знатно семейство, Самуил имал вроден талант да управлява. Много скоро, границите България се разпрострели върху територията на почти целите Балкани, като само малки части от Гърция и Тракия останали под византийски контрол. Цели 15 години, Самуил и византийският император Василий (Базил) II се подготвяли за решителната битка помежду си, която избухнала през 1002 г. Армията на византийците била по-опитна и успяла да принуди българските войски да се оттеглят във вътрешността на страната. Все пак, с постоянните си военни нападения Самуил се надявал, че ще успее да принуди византийците да седнат на мирната маса. Цели 12 години неговата тактика бранела независимостта на България и не позволявала на Василий да достигне до главните български градове. На 29 юли, 1014 г., обаче, Василий II устроил битка с българската войска в отсъствието на Самуил. Извоювал смазваща победа и пленил и ослепил 14 000 български войници. На всеки 100 оставил по един човек с едно око, за да ги води. Самуил не могъл да понесе вида на осакатената българска войска и починал от сърдечен удар на 6 октомври 1014 г.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 08.10.2018
Българска версия: 29685, Английска версия: 2912

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2018. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2019
 ПВСЧПСН
1 123456
278910111213
314151617181920
421222324252627
528293031   

Февруари 2019
 ПВСЧПСН
5    123
645678910
711121314151617
818192021222324
925262728   

Март 2019
 ПВСЧПСН
9    123
1045678910
1111121314151617
1218192021222324
1325262728293031

Април 2019
 ПВСЧПСН
141234567
15891011121314
1615161718192021
1722232425262728
182930     

Май 2019
 ПВСЧПСН
18  12345
196789101112
2013141516171819
2120212223242526
222728293031  

Юни 2019
 ПВСЧПСН
22     12
233456789
2410111213141516
2517181920212223
2624252627282930

Юли 2019
 ПВСЧПСН
271234567
28891011121314
2915161718192021
3022232425262728
31293031    


 2019   2018   2017  
 2016   2015   2014  
 2013   2012   2011  
 2010   2009   2008  
 2007   2006   2005  
 2004   2003   2002  
 2001   2000   1999