Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Петък, 28 септември 2018 г., брой 4803
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.


 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(28.09.2018)
  EUR   1.95583  
GBP   2.19823
USD   1.67065
CHF   1.72002
EUR/USD   1.1707*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.09   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Алианц Банк България АД - София
Хлебопекарни Христови АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

От средата на 2019 г. и лихвите по ипотечните заеми ще тръгнат нагоре, прогнозират банкери и финансисти. Тенденцията при потребителските заеми вече се обърна и те започнаха да поскъпват, сочат данните на БНБ за август 2018 г. Средният лихвен процент по тях в левове се е вдигнал до 8,88% в сравнение с година по-рано. В същото време ипотечните заеми продължават да поевтиняват - до 3,44%, ако са в левове, и до 3,88% за тези, които са договорени в евро. Четири разнопосочни фактора ще определят бъдещото движение на лихвените нива, смятат банкови анализатори. Подготовката за стрес тестовете заради влизането ни в банковия съюз и в чакалнята за еврото изисква добра ликвидност и капитализация и банките ще продължат да си набавят финансов ресурс за това от разликата между лихвите по кредити и по депозити. В същото време допускането ни до валутния механизъм постепенно ще намалява рисковата премия и ще позволи понижаване на лихвените нива.

Източник: 24 часа

Visa и Eleven Ventures обявиха старта на първата в България програма за развитие на финтех иновации. Тя е основана на изграждането на нов вид взаимоотношения с местната стартъп общност и цели да вдъхнови създаването на следващо поколение решения за дигитални разплащания, като позволява на стартъпи в ранен стадий на развитие да ползват глобалната инфраструктура на Visa. Финтех програмата използва методологията design thinking, широко приета от Visa и Eleven в ежедневната им работа по създаване на иновации.

Източник: БанкеръПриватизация

Процедурата за приватизацията на дружеството "Сортови семена – Елит" ЕАД, София ще бъде прекратена, а държавата ще опита да го развие като структура, която да разшири присъствието си на пазара на семена на зърнени култури и зеленчуци, ще увеличи заетостта в Северозападна България и ще съживи пазара на земя в района на Кнежа, където е основната му база, е написано в законопроекта за вписване на изцяло държавната компания в забранителния списък за приватизация. Дружеството е в процедура за приватизация още от 2000 г., като между 2003 и 2006 г. като обособени части са продадени повечето му клонове в страната. Интерес към централата в София няма, а дружеството е затруднено да тегли банкови заеми за разширяване на дейността, за да не отблъсне потенциален кандидат - купувач. Едновременно с това продуктовата листа на дружеството от години включва основно семепроизводство на български сортове и хибриди селскостопански култури, които са със стратегическо значение за всяка икономика, а и формират основен дял от българския аграрен износ.

Източник: Дневник

Дружества
Търговия на едро с порцеланови и стъкларски изделия, тапети и почистващи препарати
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2016 г.
(хил. лв.)
  1   Гласуоркс ООД - Пловдив   36 834  
  2   Куков ЕООД - Пловдив   17 176  
  3   Дженто ООД - София   11 075  
  4   Велизара ООД - София   8 825  
  5   Политрейд ЕООД - Шумен   5 509  
  6   Нико-86 - Лъчезар Цветанов ЕТ - София   4 891  
  7   Мавипак ООД - София   4 497  
  8   Корект Стар ЕООД - Варна   4 343  
  9   Еуробрандс ЕООД - Хасково   3 505  
  10   Бейт АД - София   3 459  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 27.09.2018
  Обща стойност (BGN): 482 979.77  
Брой търгувани компании: 35
Premium 178 198.66
Standard 189 336.21
АДСИЦ 48 547.05
Облигации 66 897.86
Най-голяма промяна в цените
Петрол АД - Ловеч -14.29 %
Алкомет АД - Шумен 4.48 %
BaSE - Акции: 1 436.00
BaSE - АДСИЦ: 6 500.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Инвестиция от 32 млн. евро и осигуряването на 2000 работни места предвижда да направи германската компания за автомобилни кабелни инсталации Леони в региона на град Плевен. Това стана ясно по време на първата копка на завода. Тази инвестиция ще стимулира икономическото развитие и ще допринесе за повишаване на ефективността и конкурентоспособността на пазара на труда в областта, заяви министър на икономиката Караниколов. В тази връзка, той подчерта, че само за последните няколко седмици инвестициите вече са над 100 млн. лв, напомняйки за новооткрития завод за самолетни части преди дни в Пловдив. От началото на 2018 г. по Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) са издадени 15 сертификата, а предвидените инвестиции възлизат на близо 700 млн. лв., като се очаква да се разкрият 1316 нови работни места. Голяма част от тези проекти ще се осъществят във високотехнологичния и производствения сектор, където ще се реализират стоки и услуги с висока добавена стойност. Той допълни, че към настоящия момент имаме 56 инвестиционни проекта в процес на сертифициране за близо един милиард лв. и се очаква да се разкрият 4327 нови работни места.

Източник: Банкеръ

Приходите на шведската верига за облекла Hennes & Mauritz (H&M) в България остават почти непроменени през третото фискално тримесечие на 2018 г. За периода от 1 юни до 31 август продажбите на групата в страната са били на стойност 202 млн. шведски крони (38 млн. лв.), което е с 2% повече в сравнение с отчетените за същия период година по-рано 199 млн. крони. Изразено в левове обаче, изменението всъщност е с отрицателен знак – спад от 4%. За положителния тренд при измерването на резултата в крони значителен ефект всъщност има поевтиняването на шведската валута през последните месеци, която към края на август е на рекордно ниски равнища спрямо еврото и съответно спрямо лева от кризисната 2009 г. насам. Общо за деветмесечието продажбите на H&M в България са на стойност 545 млн. крони (103 млн. лв.), което е повишение с 8% спрямо първите три месеца на фискалната 2017 г. Изразено в левове, нарастването е по-скромно – с 3%.

Източник: Капитал

Един от световните лидери в текстилната индустрия - китайската Оrіеnt Іntеrnаtіоnаl, обмисля възможностите да инвестира в свое производство в България. Именно поради интереса на нейното ръководство в България беше организиран българо-китайски форум "Иновации в текстилната промишленост", потвърждава председателят на Българо-китайската камара за индустриално развитие. "Оrіеnt Іntеrnаtіоnаl има общо 100 завода, като 50 са в Китай, а останалите са извън азиатската страна. Все още компанията няма инвестиция в Източна Европа.

Източник: money.bg

Търговията с облигации на Българския енергиен холдинг (БЕХ) в България ще бъде възможна от следващата седмица, 2 октомври, след като са приключени и последните административни процедури по листването им на борсата, съобщи посредникът на предлагането ПФБК. Така пред инвеститорите у нас ще се отвори възможност за покупко-продажба на книжа от емисията, която е от общо 5500 облигации на стойност 550 млн. евро. Макар да няма официална информация за това какъв дял от нея бе записана от български институционални играчи, проявеният от тях голям интерес е бил удовлетворен с възможност за записвания, свидетелстват пазарни анализатори. Според тях такъв тип книжа традиционно се държат до падеж, а не за спекулации, което не предвещава активна търговия и голяма ликвидност. Емисията облигации на БЕХ за 550 млн. евро е рекордна по размер за българска компания, а в историята на енергийния холдинг е трета поред. Тя бе пласирана това лято с цел да се рефинансира задължение по падежиращ през ноември заем.

Източник: Капитал

Производител на оловно-кисели батерии и литиево-йонни клетки и системи с висока мощност "Монбат" АД отчита спад на консолидираната печалба преди данъци с 23,5% на годишна база до 1,05 млн. лв. за август 2018 г. Намалението е с по-нисък темп спрямо спада от 69,3% на годишна база до 4,94 млн. лв. консолидирана печалба преди данъци за периода януари-август 2018 г. Дружествата от икономическата група на "Монбат" АД са реализирали през август консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 30,6 млн. лева, което представлява увеличение от 37,70% в сравнение с реализираните консолидирани нетни приходи от продажби през август 2017 г. Консолидираните приходи за януари-август 2018 г. са в размер на 191,4 млн. лв. при намаление от 2,4% на годишна база. Приходите са силно повлияни от борсовите цени на оловото, което е основен материал в производството на акумулатори.

Източник: investor.bg       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Томчо Томов: Човекът е ключов фактор за конкурентоспособността на компанията

ВКЛЮЧЕТЕ СЕ в проучване на системата за обществени поръчки в България!

Конкурс „Най-голям корпоративен дарител” 2018. Срок за кандидатстване: 12 октомври!


Предстоящи събития

29-30 септември: Обучение по мрежи CCNA 1: Introduction to Networks

3 октомври: КУРС „Въведение в Blockchain технологията”

9-10 октомври: Двудневен семинар „Вътрешен одит на Система за управление на здраве и безопасност при работа (ISO 45001:2018, ISO DIS 19011:2018)". Срок за регистрация – 8 октомври!

13 октомври: КУРС „Google AdWords - управление и анализ на рекламни кампании”

17 октомври: Двустранни бизнес срещи по време на Marketplace Austria Food 2018

20-21 октомври: Обучение по мрежи CCNA 3: Scaling Networks

27-28 октомври: Обучение по мрежи CCNP ROUTE: Implementing IP Routing

5-10 ноември: China International Import Expo (CIIE)


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в новите курсове, които предлага Центърът за компютърно обучение на БСК

КУРС „Въведение в Blockchain технологията”
Курсът има за цел да изгради разбиране за това, какво представлява Blockchain технологията и как променя начина, по който правим бизнес. Участниците ще се запознаят с възможностите за търговия с криповалути, с приложението на т.н. умни договори (smart contracts), с начините за приемане на разплащания с крипто-валути и със същността на децентрализирани приложения. Също така, ще имат възможност да получат практически насоки, как да се възползват от този технологичен тренд.

03 октомври 2018

КУРС „Google AdWords - управление и анализ на рекламни кампании”
Курсът дава възможност за придобиване на основни умения за управление и анализ на рекламни кампании в платформата Google AdWords. Ще бъдат разгледани добри практики за създаване на ефективни кампании, подкрепени с примери от практиката. Курсистите ще се научат също така да разчитат статистиките и да анализират рекламните резултати, така че да могат да оптимизират кампаниите и да работят по-добре с подизпълнители, ангажирани с управление на рекламата им.
13 октомври 2018

Обучение по мрежи в Сиско академията:

ССNА 2 - 20 октомври 2018, съботно-неделен
CCNA 1 - 29 септември 2018, съботно-неделен
CCNP Route - 27 октомври 2018, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Победата на Comcast над Disney в битката за придобиването на Sky променя залозите на европейския пазар за широколентов достъп до интернет. Ако Disney беше спечелила битката, бизнесът на Sky в тази сфера, който е вторият по големина в Обединеното кралство след този на телекома BT, щеше да бъде продаден заедно с друг бизнес в областта на мобилните телефони. Но американската медийна група загуби в търг, който приключи в събота вечерта. Фактът, че Sky ще бъде собственост на кабелна компания, променя ситуацията. Вместо продавач Comcast ще се разглежда като потенциален консолидатор на европейския пазар на оптичен интернет. "Ако Comcast реши да инвестира в телекомуникации, тoва може значително да промени инвестиционния пейзаж не само в Обединеното кралство, но и в страни като Ирландия, Германия, Австрия, Италия и Испания", коментира анализаторът Уилтън Фрай от Royal bank of Canada.

Източник: CNN

Америка

Федералният резерв на САЩ, след заседанието си на 25-26 септември, взе решение да вдигне лихвената ставка по федералните кредитни средства (fеdеrаl funds rаtе) с 25 базисни пункта - до 2-2,25%. Това се посочва в съобщението на Федералния комитет по откритите пазари (FОМС). Решението на FОМС съвпадна с прогнозите на голямото мнозинство от икономисти и участници на пазара. Другият важен момент са прогнозите на паричния регулатор. Повечето членове на Фед с право на глас са се изказали за още едно повишаване на ставката до края на тази година и минимум три през 2019 година. А така също и трикратно покачване на базовата лихва през 2020 г., когато тя достигне нормалното си неутрално ниво от 3,5 на сто. Освен това централната банка на САЩ, не само вдигна лихата, но и изземва доларова ликвидност от финансовата система. От октомври операциите по съкращаването на баланса на Фед ще нараснат до 50 млрд. долара на месец. Всичко това ще окаже подкрепа за американската валута, но в крайна сметка ще се отрази негативно на световните пазари, особено на развиващите се. Федералният резерв повиши прогнозата си за ръста на БВП на САЩ през тази година от 2,8% до 3,1% Предвижданията за икономическата експанзия през 2019 година също са покачени до 2,5% от, а прогнозата за 2020 г. е запазена на 2%.

Източник: CNBC

Азия

Суверенният фонд на Саудитска Арабия планира да изгради "ултра-луксозен" курорт за чуждестранни туристи в допълнение към вече обявени два мегапроекта на брега на Червено море. От Публичният инвестиционен фонд посочват, че ще осигурят финансиране за изграждането на Аmааlа - разположен на 3800 квадратни километра проект, включващ зони за "здравословен начин на живот, уелнес и медитация". Преди време от ръководството на фонда обявиха други подобни проекти - Rеd Sеа Рrоjесt и Nеоm, като само в последния е планирано да бъдат вложени 500 милиарда долара. Новата идея за Аmааlа включва построяването на хотели и частни вили, предложения за спортни активности и културни развлечения, както и яхтен клуб. От информацията обаче не става ясно дали там алкохол, който е забранен в кралството, ще бъде предлаган на посетителите. По-конкретно се очаква там да има 700 вили, а прогнозите са, че там ще бъдат отворени 22 000 работни места.

Източник: BBC

 
Индекси на фондови борси
27.09.2018
Dow Jones Industrial
26 439.93 (54.65)
Nasdaq Composite
8 041.97 (51.60)
Стокови борси
27.09.2018
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)72.22
Heating oil ($US/gal.)2.3200
Natural gas ($US/mmbtu)3.0600
Unleaded gas ($US/gal.)2.0700
Gold ($US/Troy Oz.)1 187.20
Silver ($US/Troy Oz.)14.30
Platinum ($US/Troy Oz.)809.40
Hogs (cents/lb.)55.48
Live cattle (cents/lb.)118.58

       Опознай България

Българско книжовно дружество

На 28 септември 1869 г. в гр. Браила – Румъния, в къщата на Варвара хаджи Велева е създадено Българското книжовно дружество, което по-късно прераства в Българска академия на науките. Първоначално седалището на Дружеството е в Браила. Сред основателите му са видни просветени български патриоти, като Любен Каравелов, Христо Ботев и Васил Левски. Дружеството е израз на стремежа на българите да преодолеят причинената от многовековното чуждо владичество икономическа и културна изостаналост и да извоюват националното си освобождение. Основната цел на дружеството според устава му е „да разпространява всеобщото просвещение у българския народ и да му показва пътя към неговото веществено обогатяване". След Освобождението Дружеството се премества в София и през 1911 г. е преименувано на Българска академия на науките.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 28.09.2018
Българска версия: 29696, Английска версия: 2914

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2018. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2019
 ПВСЧПСН
1 123456
278910111213
314151617181920
421222324252627
528293031   

Февруари 2019
 ПВСЧПСН
5    123
645678910
711121314151617
818192021222324
925262728   

Март 2019
 ПВСЧПСН
9    123
1045678910
1111121314151617
1218192021222324
1325262728293031

Април 2019
 ПВСЧПСН
141234567
15891011121314
1615161718192021
1722232425262728
182930     

Май 2019
 ПВСЧПСН
18  12345
196789101112
2013141516171819
2120212223242526
222728293031  

Юни 2019
 ПВСЧПСН
22     12
233456789
2410111213141516
2517181920212223
2624252627282930

Юли 2019
 ПВСЧПСН
271234567
28891011121314
2915161718192021
3022232425262728
31293031    


 2019   2018   2017  
 2016   2015   2014  
 2013   2012   2011  
 2010   2009   2008  
 2007   2006   2005  
 2004   2003   2002  
 2001   2000   1999