Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Вторник, 31 юли 2018 г., брой 4762
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.


 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(31.07.2018)
  EUR   1.95583  
GBP   2.19583
USD   1.67394
CHF   1.68635
EUR/USD   1.1684*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.07   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Бамекс 98 АД - Карлово
Ви Кей Джи Груп АД - Русе
ВЛФ Айрън АД - София
Гамакабел АД - Смолян
Ди енд ди инвест 2011 АД - Бургас
Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/ АДСИЦ - София
Индустриален парк Пловдив ООД - Благоевград
Макрил ЕООД - София
МБНД България АД - София
Многопрофилна болница за активно лечение д-р Никола Василиев АД - Кюстендил
Ноя АД - Ловеч
Спортен Комплекс-Спартак АД - Варна
Чап Медиа АД - София
Юробанк България АД - София
Яница АД - Елхово
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Националният статистически институт отчита солидно покачване на производствените цени през юни тази година в сравнение със същия месец на 2017 година. Общият индекс на цените на производител през юни нараства с 6.8% на годишна база, което е предпоставка за ускоряване и на потребителската инфлация в България. Най-голямо увеличение на цените е отчетено в добивната промишленост - с 10.2%, при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 9.0%, и в преработващата промишленост - с 6.0%. През юни спрямо предходния май индексът на цените на производител нараства с 0.8%. По-високи цени са регистрирани в добивната промишленост - с 5.3%, в преработващата промишленост - с 0.8%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.1%. Намаление е отчетено при производството на тютюневи изделия - с 0.6%, и при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 0.1%. Индексът на цените на производител само за вътрешния пазар през юни се покачва с 0.5% спрямо предходния месец и нараства с 5.7% в сравнение със същия месец на 2017 година.

Източник: money.bg

Събраните за 2017 г. премии по задължителната застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите не са достатъчни, за да покрият разходите на застрахователите, сочи анализ на пазара, направен от Комисията за финансов надзор за периода между 2012 и 2017 година. Анализът е направен от КФН с данни от Единната информационна система за оценка, управление и контрол на риска (ЕИСОУКР) на Гаранционния фонд. Резултатите сочат, че за периода 2013-2016 г. премиите при леките автомобили са достатъчни за покриване на разходите по застраховката, в това число и за покриване на риска.

Източник: БанкеръДружества
Производство и обработка на други изделия от стъкло, вкл. за техническа употреба
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2016 г.
(хил. лв.)
  1   Дъ Глас Ко. ЕООД - София   5 565  
  2   Дублекс Гласс ООД - Свиленград   2 048  
  3   Вид Глас 1 ЕООД - София   1 422  
  4   Булкорп ООД - Разград   1 344  
  5   Корел ИД ЕООД - София   1 058  
  6   Дуерре ООД - София   979  
  7   Полиринг ЕООД - Търговище   676  
  8   Интрейдинг ООД - София   512  
  9   Декор България ЕООД - Пловдив   470  
  10   Волфрам ООД - София   459  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 30.07.2018
  Обща стойност (BGN): 318 832.07  
Брой търгувани компании: 44
Premium 137 927.88
Standard 57 442.07
АДСИЦ 122 927.05
Структурирани 535.08
Най-голяма промяна в цените
Спарки-Елтос АД - Ловеч -31.50 %
Българо-американска кредитна банка АД - София 24.58 %
BaSE - Акции: 6 392.32
BaSE - АДСИЦ: 288.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Европейската комисия одобри придобиването на бизнеса на Теlеnоr в България, Унгария, Черна гора и Сърбия от РРF Grоuр NV, собственост на най-богатия човек в Чехия и Източна Европа - Петр Келнер. Разрешението е дадено без условия. Стойността на сделката е €2,8 милиарда. Тя бе обявена в края на март 2018 г. и освен мобилните оператори включва и доставчика на технологични услуги Теlеnоr Соmmоn Ореrаtіоn. Компаниите имат общо над 9 млн. клиенти и около 3500 служители. Цената на придобиването се равнява на 6.4 пъти печалбата на бизнесите на Теlеnоr Централна и Източна Европа за 2017 г. Продажбата ще донесе на норвежката компания печалба от над 316 млн. евро. Купувачът РРF Grоuр е контролиран от чешкия милиардер Петр Келнер. Келнер поиска да купи и друга голяма българска компания - собственика на Нова телевизия "Нова броудкастинг груп", но КЗК забрани сделката. Той притежава богатство от около 16 млрд. долара, а групата му РРF управлява активи за над 35 млрд. евро в разнообразни сектори.

Източник: money.bg

Българската компания ClaimCompass, която помага на ощетени пътници да получават своите обезщетения, стъпва в Азия чрез партньорство с airConcur. Платформата ще подпомогне популяризирането на Европейския Регламент ЕС261 в Азия, докато българската компания ще предостави услугата по събирането и изплащането на обезщетенията с помощта на софтуерните си решения и натрупаната експертиза в бранша. През 2017 г. ClaimCompass е избрана за „Най-добър стартъп в начален етап“ на церемонията Central European Startup Awards (CESAwards). Компанията е част и от предприемачите на глобалната мрежа Endeavor, а до момента платформата е използвана от над 15 хил. души.

Източник: economic.bg

"Българската банка за развитие" АД (ББР) и "Търговска банка Д" АД ("Д Банк") сключиха първия договор за он-лендинг финансиране в рамките на Плана за инвестиции за Европа. Според споразумението ББР ще предостави на "Д Банк" 15 млн. евро за финансиране на българския бизнес, като поема и до 100% гаранционен ангажимент към банката-партньор. Програмата е насочена към микро-, малки, средни и междинни предприятия с персонал до 3 000 души, a поне 70% от финансирането ще бъде насочено към МСП сектора. Компаниите могат да кандидатстват за инвестиционно, проектно и свързаното с тях оборотно финансиране от 3 до 24 млн. лв., като няма да се допуска рефинансиране на вече действащи кредити. Предвидена е и възможност за отпускане на кредитиране по инициативата на Европейската инвестиционна банка "Младежка заетост" при облекчени условия.

Източник: Банкеръ

"Инерком" депозира жалба във Върховния административен съд (ВАС) срещу решението на Комисията за защита на конкуренцията, с което на компанията бе забранено да придобие българския бизнес на ЧЕЗ. Стойността на сделката за активите на "ЧЕЗ-България" е около 326 млн. евро. Обжалването идва седем работни дни след като КЗК забрани със спорни аргументи покупката на ЧЕЗ. Един от основните мотиви на антимонополния орган бе, че "Инерком" има шест соларни парка и с тях създава заплаха за монопол. Така на практика се оказва, че нито едно енергийно дружество не би могло да купи ЧЕЗ. Според данните за централите от възобновяеми източници дружествата на купувача и продавача не могат да достигнат и 0.005% от цялото производство на ток от ВЕИ у нас, но въпреки това КЗК съзира заплаха. Не е ясно дали обжалването отлага срока, в който "Инерком" би трябвало да плати за придобиването на активите на чешката държавна ЧЕЗ у нас. При обявяването на предварителното споразумение през февруари тази година стана ясно, че окончателното приключване на сделката трябва да стане в рамките на 9 месеца. Имаше и информации, че сделката ще бъде финансирана от български банки, включително Българската банка за развитие, които впоследствие бяха отречени. Ако сделката не бъде реализирана, се очаква чешката страна да обяви ново наддаване или да преговаря с втория в класацията - "Индиън пауър".

Източник: Сега

Приходите на производителя на радиатори "Корадо България" са се понижили, но печалбата се увеличава. Компанията е продала по-малко бройки отоплителни уреди, но заради оптимизиране на разходи нетният финансов резултат се увеличава до 3.2 млн. лв. при 2.98 млн. лв. година по-рано. В края на май общото събрание на акционерите промени устава, с което се даде възможност да се разпределя дивидент два пъти в годината. Надзорният съвет реши на свое заседание, проведено на 26 юли, около 40% от нетната печалба за полугодието (1 316 861 лв.) да се разпредели като дивидент. Това ще представлява 0.10 лв. на акция, се посочва в съобщението. Предложението ще се разглежда на извънредно общо събрание на 19 септември.

Източник: Капитал

Регулирана информация

На 30.07.2018 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет за второ тримесечие на 2018 год. на Наш дом - България холдинг АД /5ND/

На 30.07.2018 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет към 30.06.2018 г. на Обреди ЕООД - Варна

На 30.07.2018 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет към 30.06.2018 г. на СБАГАЛ-Проф. Д-р Димитър Стаматов ЕООД - Варна       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

27-28 септември: IFIB 2018: Конференция и международни срещи по време на интернационалния форум по биотехнологии и биоикономика в Торино, Италия

17 октомври: Двустранни бизнес срещи по време на Marketplace Austria Food 2018

5-10 ноември: China International Import Expo (CIIE)


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в новите курсове, които предлага Центърът за компютърно обучение на БСК

КУРС „Въведение в Blockchain технологията”
Курсът има за цел да изгради разбиране за това, какво представлява Blockchain технологията и как променя начина, по който правим бизнес. Участниците ще се запознаят с възможностите за търговия с криповалути, с приложението на т.н. умни договори (smart contracts), с начините за приемане на разплащания с крипто-валути и със същността на децентрализирани приложения. Също така, ще имат възможност да получат практически насоки, как да се възползват от този технологичен тренд.

03 октомври 2018

КУРС „Google AdWords - управление и анализ на рекламни кампании”
Курсът дава възможност за придобиване на основни умения за управление и анализ на рекламни кампании в платформата Google AdWords. Ще бъдат разгледани добри практики за създаване на ефективни кампании, подкрепени с примери от практиката. Курсистите ще се научат също така да разчитат статистиките и да анализират рекламните резултати, така че да могат да оптимизират кампаниите и да работят по-добре с подизпълнители, ангажирани с управление на рекламата им.
13 октомври 2018

Обучение по мрежи в Сиско академията:

ССNА 2 - 01 септември 2018, съботно-неделен
CCNA 1 - 29 септември 2018, съботно-неделен
CCNP Route - 27 октомври 2018, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Държавната инвестиционна банка на Германия KfW купува дял в един от най-големите оператори на електроенергийни мрежи в страната, за да блокира възможността китайска компания да стане акционер. Решението на правителството е заради опасения за националната сигурност, съобщава Bloomberg. KfW ще придобие дял от 20% в 50Hertz Transmission на стойност около 770 млн. евро от белгийската компания Elia System Operator. Преди това китайската State Grid Corporation е водила разговори да купи дела, който Elia се съгласи да придобие от австралийски инвеститор. Останалите 80% в 50Hertz Transmission също са собственост на Elia. Правителството на германския канцлер Ангела Меркел е в челните редици на страните в ЕС, които предприеха мерки за наблюдение и при нужда ограничаване на външните инвестиции в Европейския съюз, след като през последните години китайските придобивания нараснаха. Заедно с интереса към 50Hertz други значими китайски бизнес придобивания в Германия са закупуването през 2016 г. на производителя на роботи Kuka AG от Midea Group Co. и спряно придобиване от страна на американските власти на производителя на полупроводниковото оборудване Aixtron SE.

Източник: Bloomberg

Америка

Правителството на Русия, което е един от значителните притежатели на американски дълг, ритмично разпродава държавни ценни книжа на САЩ. Руските инвестиции в американски облигации спадат с 84% между март и май, намалявайки до едва 14.9 млрд. долара от 96.1 млрд. долара само в рамките на 2 месеца, според доклад на Министерството на финансите на САЩ. Финансови блогъри приемат новините като потенциално застрашителни, но някои анализатори подозират, че транзакциите са по-тясно свързани с икономиката на Русия, засегната от санкции, както и разпределението на портфейлите, пише CNBC. Руската собственост върху американския дълг е засенчена от Китай и Япония, които активно управляват своите валути и притежават американски облигации за повече от 1 трилион долара.

Източник: CNBC

Азия

Китай предложи на Великобритания споразумение за свободна търговия след напускането на Европейския съюз. Новината дойде по време на посещение на британския външен министър Джереми Хънт в Китай. Пекин търси съюзници на фона на проблемите си с Вашингтон, а и Лондон е наредил най-многолюдната страна в света в списъка с партньори за свободна търговия, с които би искал да работи в тази насока след Брекзит. На пресконференция с колегата си Хънт външният министър на Китай Уан И каза, че и двете страни са се съгласили да увеличат търговията и инвестициите помежду си, а Хънт каза, че Уан е предложил "да започнат обсъждания за възможна сделка за свободна търговия между Великобритания и Китай след Брекзит". Самият британски първи дипломат не спомена в прав текст възможността за разговори за свободна търговия, които биха могли да започнат само след официалното напускане на ЕС и които биха отнели години, пише агенцията. При посещението си в Пекин в началото на годината Мей говори за ускоряване на дискусиите за премахването на търговските бариери между двете страни.

Източник: Reuters

 
Индекси на фондови борси
30.07.2018
Dow Jones Industrial
25 306.83 (-144.23)
Nasdaq Composite
7 630.00 (-107.42)
Стокови борси
30.07.2018
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)69.82
Heating oil ($US/gal.)2.1700
Natural gas ($US/mmbtu)2.7900
Unleaded gas ($US/gal.)2.1000
Gold ($US/Troy Oz.)1 219.10
Silver ($US/Troy Oz.)15.49
Platinum ($US/Troy Oz.)831.90
Hogs (cents/lb.)51.22
Live cattle (cents/lb.)109.80

       Опознай България

Стефан Караджа

Стефан Караджа (Стефан Тодоров Димов) е български национален герой, революционер от българското националноосвободително движение и войвода. Роден е на 11 май 1840 г. в с. Ичме (дн. Стефан Караджово), Ямболско. Учи в Тулча, но поради липса на средства напуска училище. През 1861 г. по време на сватба побеждава прочутия турски борец Гаази Плиса. Преследван от турците, той се укрива няколко месеца, след което отива в Румъния, а после постъпва в Първа българска легия в Белград. След разпускането й се връща в Тулча, но отново заминава за Румъния. На няколко пъти минава р. Дунав с революционни поръчения. През 1867 г. постъпва във Втората българска легия. През 1868 г. напуска легията и заминава за Румъния. Там се среща с Хаджи Димитър. На 6 юли двамата начело на чета от 129 души минават р. Дунав при с. Вардим, Великотърновско. В боя в местността Канлъдере, край Вишовград, е ранен тежко и пленен от изпратените от председателя на Държавния съвет Мидхад паша войски и полиция. На 12 юли е откаран в Търново, а на 13 е отведен в Русе. Полумъртъв е изправен пред съставения от Мидхад паша извънреден турски съд, наречен криминален съвет, и осъден на смърт чрез обесване. На 31 юли 1868 г. е обесен. Погребан е от баба Тонка Обретенова, която запазва черепа му за поколенията.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 31.07.2018
Българска версия: 29948, Английска версия: 2989

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2018. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2019
 ПВСЧПСН
1 123456
278910111213
314151617181920
421222324252627
528293031   

Февруари 2019
 ПВСЧПСН
5    123
645678910
711121314151617
818192021222324
925262728   

Март 2019
 ПВСЧПСН
9    123
1045678910
1111121314151617
1218192021222324
1325262728293031

Април 2019
 ПВСЧПСН
141234567
15891011121314
1615161718192021
1722232425262728
182930     

Май 2019
 ПВСЧПСН
18  12345
196789101112
2013141516171819
2120212223242526
222728293031  

Юни 2019
 ПВСЧПСН
22     12
233456789
2410111213141516
2517181920212223
2624252627282930

Юли 2019
 ПВСЧПСН
271234567
28891011121314
2915161718192021
3022232425262728
31293031    


 2019   2018   2017  
 2016   2015   2014  
 2013   2012   2011  
 2010   2009   2008  
 2007   2006   2005  
 2004   2003   2002  
 2001   2000   1999