Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Сряда, 25 юли 2018 г., брой 4758
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.


 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(25.07.2018)
  EUR   1.95583  
GBP   2.19318
USD   1.67079
CHF   1.68229
EUR/USD   1.1706*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.07   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Алтерко АД - София
БД Спорт Банско АД - София
Бул биосет АД - Ботевград
Вапцаров АД - София
Вида-агрохим-98 АД - Видин
Винпром сервиз-Португалия корк АД - Надарево
Вкусна ядка АД - Лозен - СГ
Джи ес Билд АД - София
Интерагри България АД - София
Мехатроника АД - Габрово
Порт Биляна АД - Варна
Пропъртис Мениджмънт Груп ЕАД - София
Системхим АД - София
Спарки АД - Русе
Спарки-Елтос АД - Ловеч
Спарта 2000 АД - София
Таис 91 АД - Казанлък
Хасково Веслец АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Президентът Румен Радев върна за ново обсъждане приетия Закон за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол заради разпоредби, които не само не защитават обществения интерес, но и съществено го увреждат. Възраженията на държавния глава са срещу преразглеждането на вече сключени приватизационни договори в ущърб на държавата и обществото. Ограничава се срокът на специфични задължения на купувачите по приватизационни договори в рамките на 5 години. В мотивите на ветото се посочва, че конкретният времеви обхват на задълженията по всеки приватизационен договор трябва да се определя според обекта на приватизацията и осъществяваната дейност, а не да се подчинява на формални законови ограничения, които създават преимущество на купувачите за сметка на обществения интерес. Това ново правило, както и разсрочването на поетите задължения, ще важат и за вече сключени приватизационни договори. Новата уредба ще се отнася за купувачи, които не са изпълнили своите задължения, но са платили неустойките за тях.

Източник: expert.bg

Нормативната рамка на електроенергийния сектор продължава да се променя. След измененията в Закона за енергетиката и Закона за енергията от възобновяеми източници, които задължиха производителите на ток от ВЕИ централи с мощност 4 MW и повече да продават само на борсата, а ЕРП-та и ЕСО да купуват оттам необходимите им количества за технологични нужди, сега ще се пренапишат и Правилата за търговия с електрическа енергия. Проектът за изменението и допълнението им ще се обсъжда от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) на 25 юли. А новостите са свързани с реорганизация на работата на балансиращия пазар, с регламентиране ролята на Фонда за сигурност на електроенергийната система, както и с възможността да се спира тока на потребители, които имат задължения към стари доставчици. Една от настоящите неуредици на свободния пазар на електроенергия е, че некоректни потребители (предимно фирми) могат да натрупат задължения към даден доставчик на ток, след което да сключат договор с друг. Така, макар да са нередовни платци, те не остават без електроенергия, а потърпевшите доставчици могат да си търсят вземанията само по съдебен ред.

Източник: КапиталДружества
Леене на леки метали
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2016 г.
(хил. лв.)
  1   Билбобул ООД - Русе   7 786  
  2   Алуком АД - Плевен   7 155  
  3   Лаки 131 ООД - Пловдив   5 973  
  4   Фондрима и Ко ЕООД - Златарица   3 192  
  5   Алфа 3 ООД - Плевен   2 365  
  6   Еннсер ООД - София   949  
  7   ТТ Технология ЕООД - Плевен   484  
  8   Бени АД - София   317  
  9   Медеор Кастинг ООД - София   315  
  10   Технология на металите АД - Плевен   280  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 24.07.2018
  Обща стойност (BGN): 59 563.34  
Брой търгувани компании: 26
Premium 17 939.38
Standard 26 669.99
АДСИЦ 10 373.97
Структурирани 4 580.00
Най-голяма промяна в цените
София комерс - заложни къщи АД - София -8.91 %
Еврохолд България АД - София 4.58 %
BaSE - Акции: 28 619.73

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Само месец след като набра 400 млн. евро за рефинансиране на падежиращи през есента облигации, Българският енергиен холдинг (БЕХ) взе още 150 млн. евро. Това стана с преотваряне на емисията 7-годишни корпоративни облигации, издадена през месец юни, като така общият размер на привлеченото финансиране достигна 550 млн. евро. През ноември падежират облигации за 500 млн. евро, които държавният енергиен холдинг издаде през 2013 година при доходност от 4.25%. В подготовката за рефинансирането им компанията нае консултанта Citigroup Global Markets, който организира предлагането на нова, трета поред за дружеството емисия дългови книжа. Бяха набрани 400 млн. евро чрез 7-годишни облигации при доходност 3.5%. След изчакване на по-благоприятни условия във вторник емисията е била преотворена и от нея са продадени книжа за още 150 млн. евро. Доходността е същата - 3.5%, което е с 1.37% по-изгодно от последния опит на БЕХ да набере ресурс от капиталовите пазари преди две години. Както и другите облигационни емисии на компанията, и тази се листва на борсата в Дъблин, като облигациите ще се регистрират за търговия и на Българската фондова борса, което се организира от Първа финансова брокерска къща.

Източник: Капитал

Пазарът на бизнес имоти в България е устойчив за първите шест месеца на 2018 г. Продължава активното търсене на качествени локации. Има ръст на сключените сделки, спрямо миналата година. На годишна база активността расте между 5 и 7%. Това каза Данислав Тенинчев, мениджър на кантора Бизнес имоти в АДРЕС Недвижими имоти. Парцелите за застрояване са били силно търсени през последните няколко години. Към момента се забелязва спад на потребителския интерес към тези парцели и пренасочването му към нов сегмент от пазара. „Тенденциите на търсенията на пазара на недвижими имоти се насочват предимно към търговските обекти. Не липсва интерес и към офисите, част от които се наемат от големи, международни компании“. Средна продължителност на повечето договори е 5 години. Очакванията на експерта за развитието на пазара включват устойчив ръст на сделките. Според него клиентите са "премерени", а бизнесът се развива в "зряла среда".

Източник: Bloomberg

Университетът за национално и световно стопанство (УНСС) и VIVACOM сключиха споразумение за сътрудничество. Партньорството има за цел да даде повече възможности на студентите за професионалното ориентиране и за подготовката им за бъдеща реализация. Споразумението включва и осигуряването на стажове и практики за студенти с интерес към новите технологии. Целта на инициативата е да се обогати обучителният процес с нови практически знания и умения в реална бизнес среда. При възможност и добро представяне от страна на стажантите VIVACOM е готова да предостави на най-изявените и шанс за професионална реализация.

Източник: investor.bg

Производителят на хидравлични двигатели "М+С Хидравлик" АД се похвали с ръст от една трета на брутната печалба до 11,4 млн. лв. за полугодието на 2018 г., показват данни, публикувани чрез БФБ от основния акционер "Стара планина холд" АД. Само за юни печалбата преди данъци възлиза на 2,03 млн. лв. при повишение с 36,4%. Така ръководството на дружеството от Казанлък на практика заработва бонуса си от 390 000 акции при емисионна цена 1 лв., спрямо текущата от 7,55 лв. за ценна книга. Продажбите на компанията са нагоре с 24% на годишна база до 65,63 млн. лв. за януари-юни 2018 г. За юли обаче се предвижда само 4% ръст на годишна база на продажбите до 10,36 млн. лв. "М+С Хидравлик" АД е сред основните активи на "Стара планина холд" АД. Холдингът отчита 17,54% повишение на консолидираните си приходи до 125,5 млн. лв. за януари-юни 2018 г.

Източник: investor.bg

Растежът на приходите и оперативната печалба на "БТВ медиа груп" продължава и през второто тримесечие на тази година, показа публикуваният отчет на компанията майка на българската група - Central European Media Enterprises (CME). Най-голям акционер в нея е американският медиен конгломерат Time Warner. В портфолиото на "БТВ медиа груп" влизат телевизионните канали bTV, bTV Cinema, bTV Comedy, bTV Action, bTV Lady и Ring.bg. Според финансовия отчет на CME приходите за второто тримесечие на "БТВ медиа груп" са достигнали 23.4 млн. долара, повишение от почти 5% спрямо същия период на миналата година. За цялото първо полугодие растежът на българския бизнес е още по-голям - 7.2% до 42.9 млн. долара, т.е. ръстът се забавя. След скока от 137% през предишния отчетен период оперативнатата  печалба преди обезценки и амортизации (OIBDA) е нараснала със 79.2% до 5.622 млн. долара и общо 8.603 млн. долара за полугодието, също скок от 87.5%.

Източник: Капитал

Регулирана информация

На 24.07.2018 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2018 г. на Благоустройство и чистота ЕООД - Гълъбово       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

25.07.2018: Ежегодна среща със служителите в СТИВ

27-28 септември: IFIB 2018: Конференция и международни срещи по време на интернационалния форум по биотехнологии и биоикономика в Торино, Италия

17 октомври: Двустранни бизнес срещи по време на Marketplace Austria Food 2018

5-10 ноември: China International Import Expo (CIIE)


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в новите курсове, които предлага Центърът за компютърно обучение на БСК

КУРС „Въведение в Blockchain технологията”
Курсът има за цел да изгради разбиране за това, какво представлява Blockchain технологията и как променя начина, по който правим бизнес. Участниците ще се запознаят с възможностите за търговия с криповалути, с приложението на т.н. умни договори (smart contracts), с начините за приемане на разплащания с крипто-валути и със същността на децентрализирани приложения. Също така, ще имат възможност да получат практически насоки, как да се възползват от този технологичен тренд.

03 октомври 2018

КУРС „Google AdWords - управление и анализ на рекламни кампании”
Курсът дава възможност за придобиване на основни умения за управление и анализ на рекламни кампании в платформата Google AdWords. Ще бъдат разгледани добри практики за създаване на ефективни кампании, подкрепени с примери от практиката. Курсистите ще се научат също така да разчитат статистиките и да анализират рекламните резултати, така че да могат да оптимизират кампаниите и да работят по-добре с подизпълнители, ангажирани с управление на рекламата им.
13 октомври 2018

Обучение по мрежи в Сиско академията:

ССNА 2 - 01 септември 2018, съботно-неделен
CCNA 1 - 29 септември 2018, съботно-неделен
CCNP Route - 27 октомври 2018, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Гигантът Philips и още три компании за битова електроника бяха глобени със 111,2 млн. евро от Европейската комисия заради незаконно влияние върху цените на продуктите им при онлайн продажби. Освен Philips, санкции са наложени и на Asus, Pioneer и Denon & Marantz. Според европейските власти е доказано, че те са налагали на онлайн търговците минимални цени, което е в нарушение на правилата на конкуренцията. Размерът на глобите е намален (с 40% за първите три и с 50% за последната) заради сътрудничеството на разследваните производители по време на разследването. "В резултат на действията на четирите компании милиони европейски потребители са се изправяли пред по-високи цени за кухненско оборудване, сешоари, преносими компютри, слушалки и много други стоки. Това е незаконно", коментира еврокомисарят Маргрете Вестагер, която отговаря за защита на конкуренцията на единния пазар. Четирите компании са били особено активни в намесата си при онези онлайн търговци, които са предлагали на по-ниски цени.

Източник: Reuters

Америка

Венецуела може да затъне още по-дълбоко в рецесия тази година и да отчете хиперинфлация от 1 милион процента до края на декември, прогнозира Международният валутен фонд (МВФ). През тази година брутният вътрешен продукт на страната вероятно ще се свие с 18 на сто, а това е по-зле от очакваните минус 15 на сто от Фонда в оценката му от април. Рязкото поевтиняване на петрола, който е основният износ на Венецуела, и годините на лошо управление доведоха до тежката икономическа криза в тази южноамериканска страна, която страда от масов недостиг на основни продукти. Сривът на венецуелската икономика постепенно започва да се отразява и на съседките й, защото липсата на хранителни продукти, все по-затрудненият достъп до определени услуги - електричество, вода и транспорт, наред с проблемите, свързани с несигурността, накараха венецуелците масова да напускат родината си и да търсят по-добър живот в Колумбия или в Бразилия.

Източник: FT

Азия

Китай прави опит да подкрепи икономиката си на фона на засилващото се търговско напрежение, което може да се пренесе и на валутните пазари. Властите ще се фокусират върху представянето на задълбочени данъчни облекчения и издаване на нови специални облигации, след като търговската война със САЩ доведе до забавяне на ръста на икономиката през второто тримесечие. През миналата седмица Съединените щати заплашиха да наложат мита за целия китайски внос и обвиниха Поднебесната империя в манипулиране на юана. Китайската икономика забави растежа до 6.7% на годишна база. Анализаторите очакват по-големи предизвикателства, особено след като действително се усети ефектът от американските наказателни тарифи. Именно затова има знаци, че Китай ще се опита да подкрепи икономиката си срещу потенциални шокове. Очакванията са за по-освободена фискална политика. Експертите посочват, че Пекин още не е извадил своите "големи оръжия", но вече се забелязвали признаци на промяна в китайските позиции.

Източник: BBC

 
Индекси на фондови борси
24.07.2018
Dow Jones Industrial
25 241.94 (197.65)
Nasdaq Composite
7 840.77 (-1.11)
Стокови борси
24.07.2018
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)68.74
Heating oil ($US/gal.)2.1500
Natural gas ($US/mmbtu)2.7400
Unleaded gas ($US/gal.)2.0800
Gold ($US/Troy Oz.)1 225.30
Silver ($US/Troy Oz.)15.50
Platinum ($US/Troy Oz.)837.50
Hogs (cents/lb.)52.52
Live cattle (cents/lb.)110.32

       Опознай България

Успение на св. Анна

На 25 юли православната църква чества успението - блажената смърт на Св. Анна. Това е вторият ден през годината, посветен на  тази светица (на 9 декември православните християни отбелязват Зачатието на Св. Анна). Тя е майката на Света Дева Мария и се чества като покровителка на бременността, раждането и майчинството. На нейния ден не се работи, защото се смята, че ако работят, жените ще родят трудно или ще пометнат. Стопанките месят пресни пити и ги раздават за здравето на децата си. Св. Анна се смята за закрилница на майчинството, но едновременно с това празникът й се свързва с древноезическите представи за Великата богиня-майка. Според историята Света Анна и мъжът Йоаким дълго не можели да имат деца. Света Анна се молела на Бог да ги дари с дете. Минало много време и ги посетил ангел, който им съобщил, че молитвите им са чути и те ще бъдат благословенни с дете. Ана обещала да посвети детето си в служба на Бога. Света Ана заченала в деветия ден на месец декември и дъщеря й Дева Мария се родила на осми септември. Когато детето навършило три години, родителите й я въвели тържествено в храма и я посветили на Бога, както се били зарекли пред ангела.
На този ден имен ден празнуват хората, носещи името Анна, Ана, Яна, Янко, Янчо, Енко.
 


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 25.07.2018
Българска версия: 29951, Английска версия: 2989

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2018. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2019
 ПВСЧПСН
1 123456
278910111213
314151617181920
421222324252627
528293031   

Февруари 2019
 ПВСЧПСН
5    123
645678910
711121314151617
818192021222324
925262728   

Март 2019
 ПВСЧПСН
9    123
1045678910
1111121314151617
1218192021222324
1325262728293031

Април 2019
 ПВСЧПСН
141234567
15891011121314
1615161718192021
1722232425262728
182930     

Май 2019
 ПВСЧПСН
18  12345
196789101112
2013141516171819
2120212223242526
222728293031  

Юни 2019
 ПВСЧПСН
22     12
233456789
2410111213141516
2517181920212223
2624252627282930

Юли 2019
 ПВСЧПСН
271234567
28891011121314
2915161718192021
3022232425262728
31293031    


 2019   2018   2017  
 2016   2015   2014  
 2013   2012   2011  
 2010   2009   2008  
 2007   2006   2005  
 2004   2003   2002  
 2001   2000   1999