Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Вторник, 24 юли 2018 г., брой 4757
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.


 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(24.07.2018)
  EUR   1.95583  
GBP   2.19337
USD   1.66937
CHF   1.68403
EUR/USD   1.1716*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.07   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  БДЖ Булвагон АД - София
Бианор Холдинг АД - София
БКС Център АД - София
Коверис Риджит България АД - София
М парк АД - София
Монолит АД - Хасково
Оптима одит АД - София
Полимери Инвест АД - Девня
Ретекс АД - Червен бряг
Софияпласт - 96 АД - София
Фактори АД - София
Фарма АД - Дупница
Черно море АД - Варна
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Само за една година проблемните вземания на банките от граждани и фирми са намалели между 1.36 млрд. и 1.9 млрд. лева. От статистиката на БНБ се вижда, че в края на март  2018-а всички заеми (става дума за фирмени, потребителски и жилищни кредити), по които има забавяне на плащанията над 90 дни, са общо около 5.27 млрд. лв., или те са 10% от всички предоставени от банките кредити. За сравнение - в края на март 2017-а просрочените с повече от 90 дни заеми са около 6.91 млрд. лв., или 13.57% от всички отпуснати кредити. Увеличава се и покритието с провизии на проблемните банкови вземания. В края на март 2017-а то е било 72.47%, а година по-късно - 86.61 процента. Заемите за търговските дружества са най-много като обща сума - 33.63 млрд. лв. Общият размер на просрочените над 90 дни задължения на компаниите към банките в края на март 2018-а е 3.37 млрд. лв., или 11.8% от всички заеми, отпуснати на фирми. Общият размер на потребителските и жилищни кредити, които са просрочени с повече от 90 дни, в края на март 2018-а е 1.3 млрд. лв.,  или 6.81% от всички предоставени банкови заеми на населението (без кредитните карти).

Източник: Банкеръ

Държавата дължи на граждани и фирми 327 млн. лева, за които законният срок на погасяване вече е изтекъл. Това показва отчет на Министерството на финансите (МФ) към 31 март. Централната власт има забавени плащания за 65.114 млн. лв. Общините закъсняват с 124.553 млн. лв., а Националната здравноосигурителна каса - със 119.4 млн. лв. Според отчета просрочията на централната и на местната власт се увеличават. Само за три месеца - от началото на годината, те са нараснали с близо 20 млн. лева. Информацията за просрочените задължения на министерства, агенции, държавни предприятия, общини и т.н. по принцип е изключително оскъдна. В отчета на финансовото министерство липсват пояснения за вида и периода на просрочията, за причините за натрупването им и кои точно държавни институции са ги допуснали. Оказва се, че начело е Министерският съвет със 17 млн. лв. просрочени задължения. Следващите недисциплинирани платци са Министерството на земеделието с 14 млн. лв. и МВР с 13 млн. лева. Разбивки на дължимите суми няма.

Източник: СегаДружества
Производство на работно облекло
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2016 г.
(хил. лв.)
  1   Викинг Т ООД - Пловдив   14 268  
  2   Трансконфексион ЕООД - Казанлък   7 287  
  3   Транемо Амицбол Корпорейшън ООД - Пловдив   6 320  
  4   Бултекс ЕООД - Златоград   6 151  
  5   Белтекс-М АД - Монтана   5 722  
  6   Олимп предпазни екипировки ЕООД - Бургас   5 016  
  7   Варна Конфекция ЕООД - Варна   4 922  
  8   Свобода 97 АД - Златоград   4 549  
  9   Ева Комерс ЕООД - София   3 240  
  10   Галтакс-2006 ООД - София   2 385  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 23.07.2018
  Обща стойност (BGN): 589 609.48  
Брой търгувани компании: 27
Premium 336 861.36
Standard 61 782.63
АДСИЦ 190 965.49
Най-голяма промяна в цените
Златни пясъци АД - Варна -9.68 %
Ломско пиво АД - София 4.25 %
BaSE - Акции: 3 535.30
BaSE - АДСИЦ: 907.20

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Държавната компания "Еко Антрацит" ще ремонтира язовирите. Заедно с нея ще работи и друго слабо известно дружество - "Еко Инженеринг РМ". В първата от тях работят седем души, а във втората - 129 души. И двете дружества са под шапката на най-непрозрачната Държавна консолидационна компания (ДКК). Министерският съвет реши тя да получи 500 млн. лв. за ремонт на водоемите. ДКК е мегахолдинг, в който участват десетки фирми като ВМЗ "Сопот", "Кинтекс", Летище "Стара Загора", "Ел Би Булгарикум", Национален институт за изследване на вино и спиртни напитки и др. Спешното увеличение на капитала на ДКК породи съмнения за опит за непрозрачно преразпределение на средства. Компанията няма опит в публичното възлагане на търгове, а ръководството й никога не се е появявало публично. В края на 2017 г. "Еко Антрацит" "изпадна" в спешна нужда от пари и правителството увеличи капитала й със 120 млн. лв. От министерството тогава обясниха, че парите за предотвратяване на потенциални замърсявания от мини, рудници и хвостохранилища са крайно недостатъчни за отговорните задачи, които трябва да изпълнява дружеството, и затова се наложило то да получи още. Така и не стана ясно защо, при положение че дружеството е изпаднало във финансово затруднение, средствата не са били планирани в бюджета, а трябваше да бъдат отпуснати набързо от излишъка.

Източник: 3e News

Пенсионните дружества ще могат да инвестират до 5% средства на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми в корпоративни облигации, приети за търговия на многостранна система за търговия (МСТ) или организирана система за търговия (ОСТ) в държава членка на ЕС. Средства от фонда ще могат да бъдат инвестирани и в акции, различни от акциите на предприятие за колективно инвестиране, както и в права или варанти по тях, търгувани на МСТ или ОСТ в държава членка. Това става ясно от промените в Кодекса за социално осигуряване, публикувани на сайта на Министерство на финансите (МФ). Тази нова опция е във връзка със синхронизирането на българското законодателство с Директива 2016/2341. Във връзка с това се урежда и количествено ограничение за експозицията към инструменти, които са приети само на посочените места за търговия, с оглед управление на ликвидния риск. Премахват се и изискванията към инвестиционната дейност на чуждестранните институции за професионално пенсионно осигуряване, управляващи професионални схеми на български предприятия.

Източник: investor.bg

"БДЖ Пътнически превози" ще купува нови влакове със средства от еврофондовете. Това става ясно от думите на министъра на транспорта Ивайло Московски по време на заседанието на кабинета от 18 юли, когато правителството отпусна до 100 млн. лв. за покупката на нов подвижен състав на железниците. Идеята е от следващата година "БДЖ – пътнически превози" да се позиционира в "такова добро финансово състояние, че те вече да могат да бъдат бенефициент по оперативните програми, както по "Транспорт", така и по "Околна среда" и да може да започне и постепенно обновяване чрез европейските структурни фондове на нов подвижен състав, така както го правим за столичното метро", казва Московски, видно от публикуваната стенограма. В момента "БДЖ Пътнически превози" не е бенефициент по двете програми, финансирани с евросредства.

Източник: mediapool.bg

Два универсални фонда формират доходност над 5%. Комисията за финансов надзор определи минимална доходност на годишна база в размер на 1,45 на сто при управлението на активите на универсалните пенсионни фондове (УПФ) за предходния 24-месечен период от 30.06.2016 г. до 29.06.2018 г. За професионалните пенсионни фондове (ППФ) за същия период е определена минимална доходност на годишна база в размер на 1,47 на сто. Среднопретеглената доходност (модифицираната претеглена доходност) на УПФ за същия период, изчислена на годишна база, е 4,45 на сто, а за ППФ съответно е 4,47 на сто. Всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност за посочения 24-месечен период над определеното минимално равнище на доходността за съответния вид фонд.

Източник: econ.bg

През юни печалбата преди данъци на „Софарма Трейдинг“ АД нараства със 70% до 1,572 млн. лв., съобщават от дружеството. За сравнение през същия месец на миналата година е бил реализиран положителен финансов резултат от 924 хил. лв. През шестия месец на 2018 г. „Софарма Трейдинг“ е реализирала стока на стойност 59,241 млн. лв., което е ръст от 9% спрямо отчетените 54,575 млн. лв. през същия месец на миналата година. Постигнатите резултати през юни влияят положително върху акумулираните резултати на компанията. Печалбата преди данъци с натрупване за периода януари-юни на „Софарма Трейдинг“ се увеличава с 13% до малко над 9 млн. лв. През първите шест месеца на миналата година са били отчетени 7,969 млн. лв. Акумулираните приходи за шестте месеца на 2018 г. възлизат на малко над 352 млн. лв., или с 8% повече от достигнати през разглеждания период на 2017 г.

Източник: investor.bg       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Стартира разширяване на капацитета и обхвата на Националната система за оценка на компетенциите MyCompetence в България

АОБР с призив поправките в Закона за енергетиката да влязат в сила незабавно

Предложения на БСК за Регламент на ЕС за справедливост и прозрачност при търговия чрез онлайн платформи

БСК оказва съдействие за намирането на норвежки партньор по програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП“


Предстоящи събития

25.07.2018: Ежегодна среща със служителите в СТИВ

27-28 септември: IFIB 2018: Конференция и международни срещи по време на интернационалния форум по биотехнологии и биоикономика в Торино, Италия

17 октомври: Двустранни бизнес срещи по време на Marketplace Austria Food 2018

5-10 ноември: China International Import Expo (CIIE)


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в новите курсове, които предлага Центърът за компютърно обучение на БСК

КУРС „Въведение в Blockchain технологията”
Курсът има за цел да изгради разбиране за това, какво представлява Blockchain технологията и как променя начина, по който правим бизнес. Участниците ще се запознаят с възможностите за търговия с криповалути, с приложението на т.н. умни договори (smart contracts), с начините за приемане на разплащания с крипто-валути и със същността на децентрализирани приложения. Също така, ще имат възможност да получат практически насоки, как да се възползват от този технологичен тренд.

03 октомври 2018

КУРС „Google AdWords - управление и анализ на рекламни кампании”
Курсът дава възможност за придобиване на основни умения за управление и анализ на рекламни кампании в платформата Google AdWords. Ще бъдат разгледани добри практики за създаване на ефективни кампании, подкрепени с примери от практиката. Курсистите ще се научат също така да разчитат статистиките и да анализират рекламните резултати, така че да могат да оптимизират кампаниите и да работят по-добре с подизпълнители, ангажирани с управление на рекламата им.
13 октомври 2018

Обучение по мрежи в Сиско академията:

ССNА 2 - 01 септември 2018, съботно-неделен
CCNA 1 - 29 септември 2018, съботно-неделен
CCNP Route - 27 октомври 2018, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Шведският мобилен оператор Telia обяви, че е сключила сделка за закупуването на телевизионния бизнес на Bonnier. Целта, която компанията си поставя, е да се фокусира върху скандинавските страни, докато се оттегля от пазарите в Азия. Телекомът придоби през миналата седмица целия норвежки бизнес на датската TDC за 2.6 млрд. долара и потвърди, че води преговори с Bonnier, за да подобри телевизионното си съдържание. Telia коментира, че новата придобивка ще направи компанията "силен съперник" на пазара за мобилно и телевизионно съдържание. Главният им конкурент на скандинавския пазар остава норвежката Telenor. Telia ще плати 9.2 млрд. крони (1.03 млрд. долара) в брой без дълговете, като според финансовите резултати сумата може да нарасне с още максимум 1 млрд. долара. Телекомът очаква придобиването да има финансов ефект от 2020 г., като две години по-късно той може да достигне максимум 600 млн. крони. Той ще създаде ново подразделение, в което ще бъдат включени съществуващият тв бизнес и този на Bonnier.

Източник: Reuters

Америка

Парламентът на Куба одобри проект за нова конституция. Проектът беше приет единодушно от депутатите. Новата конституция се стреми да запази еднопартийната социалистическа система, но да въведе голяма реорганизация в управлението и да подготви почвата за признаване на частните предприятия и правата на хомосексуалистите, бисексуалните и транссексуалните. Правителството също така иска да направи промени в своята планова икономика от съветски тип, за да създаде "процъфтяващ и устойчив" социализъм. От 13 август до 15 ноември проектоконституцията ще бъде подложена на обществено обсъждане, в което според властите ще участват милиони кубинци. След това тя ще бъде върната за доработване в парламента, а после гражданите ще трябва да се произнесат по нея на референдум, който се очаква да бъде произведен до края на годината. "По време на общественото обсъждане всеки кубинец ще може свободно да изрази своето мнение, което ще съдейства за доработване на текста на конституцията така, че да отразява настоящето и бъдещето на нашата страна", заяви президентът Мигел Диас-Канел пред парламента.

Източник: Reuters

Азия

Ръстът на кредитите за закупуване на жилища в Китай се е увеличил слабо през второто тримесечие на годината, се вижда от последните данни на централната банка. В края на май размерът на отпуснатите кредити на физически лица е бил 23,84 трилиона юана (3,5 трилиона долара), което представлява ръст от 18,6% на годишна база. В същото време обаче увеличението в сравнение с първото тримесечие на 2018 г. е с едва 1,4%. Необслужваните кредити за целия сектор на недвижимите имоти са нараснали с 20,3% на годишна база – до 35,78 трилиона юана, но ръстът им в сравнение с първото тримесечие на годината е 0,1 процентни пункта. За да се справи със спекулациите в сектора, властите в големите китайски градове въведоха нова серия от рестриктивни мерки, включително ограничения броя на жилищата, които може да купи едно физическо лице и членове на семейството му, както и увеличаване размера на първоначалната изискуема вноска.

Източник: Xinhua

 
Индекси на фондови борси
23.07.2018
Dow Jones Industrial
25 044.29 (-13.83)
Nasdaq Composite
7 841.87 (21.68)
Стокови борси
23.07.2018
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)67.70
Heating oil ($US/gal.)2.1200
Natural gas ($US/mmbtu)2.7100
Unleaded gas ($US/gal.)2.0500
Gold ($US/Troy Oz.)1 220.30
Silver ($US/Troy Oz.)15.38
Platinum ($US/Troy Oz.)833.10
Hogs (cents/lb.)52.62
Live cattle (cents/lb.)110.60

       Опознай България

Мелнишки земни пирамиди

Мелнишките земни пирамиди представляват красиви пясъчни образувания, разположени в околностите на гр. Мелник. В резултат на комбинираното ерозионно действие на водата, ветровете, топлината и студа, по тези места са се образували причудливи форми (гъби, минарета, мечове, “египетски” пирамиди и др.), като най-впечатляващите природни скулптури са тези с формата на скални гъби.  Наличието на скална “корона” предпазва намиращия се под нея пясъчно-скален материал от бързо рушене, и по този начин се създават забележителни природни творения. Най-известната група от този вид се намира край Роженския манастир. Мелнишките земни пирамиди са най-популярните в България. Обявени са за природна забележителност.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 24.07.2018
Българска версия: 29952, Английска версия: 2989

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2018. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2019
 ПВСЧПСН
1 123456
278910111213
314151617181920
421222324252627
528293031   

Февруари 2019
 ПВСЧПСН
5    123
645678910
711121314151617
818192021222324
925262728   

Март 2019
 ПВСЧПСН
9    123
1045678910
1111121314151617
1218192021222324
1325262728293031

Април 2019
 ПВСЧПСН
141234567
15891011121314
1615161718192021
1722232425262728
182930     

Май 2019
 ПВСЧПСН
18  12345
196789101112
2013141516171819
2120212223242526
222728293031  

Юни 2019
 ПВСЧПСН
22     12
233456789
2410111213141516
2517181920212223
2624252627282930

Юли 2019
 ПВСЧПСН
271234567
28891011121314
2915161718192021
3022232425262728
31293031    


 2019   2018   2017  
 2016   2015   2014  
 2013   2012   2011  
 2010   2009   2008  
 2007   2006   2005  
 2004   2003   2002  
 2001   2000   1999