Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Петък, 20 юли 2018 г., брой 4755
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.


 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(20.07.2018)
  EUR   1.95583  
GBP   2.19023
USD   1.68781
CHF   1.68287
EUR/USD   1.1588*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.07   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Артескос 98 АД - Пловдив
Артескос АД - Пловдив
Атоменергоремонт АД - Козлодуй
Дитсманн Енергоремонт холдинг АД - София
Етроволан АД - Етрополе
ЗТВ АД - Каблешково - Бс
Идеал Стандарт Видима АД - Севлиево
Ира Комерсиал М 5 АД - Бургас
Ливест АД - София
Марая тур АД - София
Мейфеър Груп ПиЕлСи АД - София
Пълдин Холдинг АД - Пловдив
Санкт Петербург Турс АД - София
Скейл Фокус АД - София
Старт Инженеринг АД - София
Узана тур АД - Габрово
Хидро-строителство-2000 АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Преките чуждестранни инвестиции в България достигат 120.5 млн. евро за периода януари - май тази година, показват последните данни на Българската народна банка (БНБ). За сравнение, през същия период на 2017 г. чуждите вложения бяха 291 млн. евро, или почти два пъти и половина повече. Основният приток на капитали е под формата на дългови инструменти, които се асоциират с краткосрочни инвеститорски интереси. Подобно на сметката за първите четири месеца основният източник на чужди капитали за българската икономика към май остава Холандия с нетни инвестиции от 157 млн. евро. На второ място пак е Германия със 124 млн. евро, следвана от Русия със 116 млн. евро.

Източник: Капитал

Салдото по текущата сметка през май е положително и възлиза на 47,3 млн. евро при излишък за 200,2 млн. евро година по-рано, но в рамките на първите пет месеца на 2018-а година текущата сметка е отрицателна и в размер на 152 млн. евро (0,3% от БВП) спрямо излишък за 16,7 млн. евро (0,03% от БВП) през същия период на предходната година. Търговското салдо на нашата страна през май е отново отрицателно и възлиза на 317,0 млн. евро спрямо дефицит от 107,2 млн. евро преди година, като износът на стоки се повишава с едва 2,2 млн. евро (с 0,1% спрямо май 2017-а) до 2,2167 млрд. евро, но в същото време вносът нараства с 212,0 млн. евро (повишение с 9,1% спрямо петия месец на предходната година), достигайки размер от 2.53 млрд. евро.

Източник: БНРПриватизация

Народните представители приеха окончателни промени в Закона за приватизация и следприватизационен контрол. Депутатите решиха продажбата на имоти - частна държавна собственост и собственост на търговски дружества с над 50% държавно участие да се извършва чрез електронна платформа за продажба на имоти. При продажбата на имоти областните управители ще използват електронната платформа. Министерски съвет остава институцията, която ще приеме съответната наредба за платформата. Приемането й трябва да стане в едногодишен срок от обнародването на закона. Според закона, специфични задължения, пряко свързани с предмета на дейност на дружествата, не могат да им бъдат вменени на купувача за повече от 5 години. Именно последният текст на практика се превърна в тема за раздор. Според НСФС този текст е лобистки и облагодетелства едри приватизатори и по-специално братята Кирил и Георги Домусчиеви.

Източник: 3e News

Дружества
Леене на чугун
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2016 г.
(хил. лв.)
  1   Прогрес АД - Стара Загора   32 553  
  2   Осъм АД - Ловеч   18 556  
  3   ВМВ-Метал ЕООД - Ихтиман   12 057  
  4   Чугунолеене Първомай АД - Стара Загора   9 236  
  5   Центромет АД - Враца   7 898  
  6   Бамекс метал БГ ЕООД - Пловдив   4 619  
  7   ИХБ Метал Кастингс АД - София   3 525  
  8   Машийн дизайн ООД - София   1 648  
  9   Бипа ЕООД - Габрово   1 337  
  10   Враца Старт АД - Враца   1 132  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 19.07.2018
  Обща стойност (BGN): 1 327 409.11  
Брой търгувани компании: 35
Premium 63 159.61
Standard 1 244 170.22
АДСИЦ 19 960.00
Структурирани 119.28
Най-голяма промяна в цените
Българо-американска кредитна банка АД - София -20.27 %
235 Холдингс АД - София 12.28 %
BaSE - Акции: 27 215.50
BaSE - АДСИЦ: 96.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) не разрешава на фирмата "Инерком България" ЕАД на Гинка Върбакова да придобие българските дружества на ЧЕЗ. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок, който започва да тече от съобщаването на компанията. Документите за сделката, за която се разбра в края на миналата година, но предизвика горещи политически страсти през февруари 2018 г., бяха подадени до комисията през март, а тя се зае да ги разглежда едва в края на юни. По закон регулаторът има 25 работни дни, за да излезе с решение по сделката, като срокът може да се удължава при искане на допълнителни документи или по желание на самите компании. От публикуваното решение се разбира, че според комисията при евентуална такава сделка ще бъде налице концентрация, която ще окаже влияние на пазара на електроенергия. Причината за това заключение е произвежданата енергия от фотоволтаици от дружество от групата на "Инерком" в съчетание с дружества за експлоатация на фотоволтаици и търговия със "зелен" ток, собственост на ЧЕЗ.

Източник: Дневник

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) забрани придобиването на „Нова Броудкастинг Груп“ от компанията на чешкия магнат Петер Келнер. Аргументите на комисията са, че придобиваната група има водещи позиции, разполага със значителен финансов и организационен ресурс, възможност за реализиране на икономии от мащаба и обхвата и утвърден имидж. Пълният текст на решението е достъпен в публичния електронен регистър на КЗК. Позицията на MTG: “MTG е изненадана от решението и ще го разгледа допълнително, преди да реши какви следващи стъпки да бъдат предприети.“

Източник: vesti.bg

България ще търси споразумение с Европейската комисия по делото срещу "Булгаргаз""Булгартрансгаз" и Българския енергиен холдинг (БЕХ), въпреки че в края на миналата година Народното събрание забрани извършването на подобни действия. Депутатите от ГЕРБ Делян Добрев, Валентин Николов и Александър Ненков са внесли в деловодството на парламента проект за решение, който възлага на министъра на енергетиката Теменужка Петкова да опита да намали определената санкция, която може да е над 300 млн. евро. ЕК започна наказателна процедура срещу България, след като през 2010 г. частната компания "Овергаз" подаде жалба, че държавните предприятия, които на практика имат монопол върху тръбите, са ограничили достъпа й до газовата инфраструктура и до пазара на газ. През 2015 г. проверката завърши с извод, че има нарушения, като на България беше предложено да представи план за прекратяването им под заплаха от санкции.

Източник: econ.bg

Сосиете Женерал Експресбанк е №1 в България по пазарен дял на валутни сделки с корпоративни клиенти, както и по критериите „всички продукти“, „спот“ и „суап“ трансакции според проведената анкета “FX Survey 2018” на Euromoney. Банката заема призовото място за пети път от 2011 г. насам, като тази година е отличена и за лидер по критерия “Спот през електронни канали”. „Радостни и удовлетворени сме, че усилията ни в посока дигитализация и автоматизация на валутните транзакции дават резултат и банката е на първо място и в сегмента „електронен бизнес“. За това допринесе в голяма степен и новата ни електрона платформа за валутна търговия ‘SGEB FX TRАDE и нововъведените FX функционалности’ в електронното банкиране. За пореден път затвърдихме водещата си позиция в областта на валутните деривати и на валутните операции като цяло и това ни мотивира да продължим в същата посока“, сподели Любомир Александров, съ-ръководител отдел „Финансови пазари и инвестиционни услуги“ в Сосиете Женерал Експресбанк.

Източник: Банкеръ

Съветът на директорите на "София хотел Балкан" АД свиква Общо събрание на акционерите за гласуване на брутен дивидент от 0.4 лв. на акция, показва публикация чрез БФБ АД. Общата сума за дивидент е 2.11 млн. лв. от неразпределената печалба за минали години, като 99,34% са за акционерите "Бадола Пропъртис ЛТД Маршалски острови" с дял от 87.4915% и "Кокари Лимитид Кипър" с 11.85%. Печалбата на "София хотел Балкан" АД за 2013 г. е 2.3 млн. лв., но на редовното събрание на 29 юни 2018 г. тя беше оставена като неразпределена. Други точки от дневния ред касаят освобождаване на Стилианос Куцивитис от длъжността му член на Съвета на директорите и избирането на Григориос Сапундзакис с тригодишен мандат.

Източник: investor.bg       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

25.07.2018: Ежегодна среща със служителите в СТИВ

27-28 септември: IFIB 2018: Конференция и международни срещи по време на интернационалния форум по биотехнологии и биоикономика в Торино, Италия

17 октомври: Двустранни бизнес срещи по време на Marketplace Austria Food 2018

5-10 ноември: China International Import Expo (CIIE)


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в новите курсове, които предлага Центърът за компютърно обучение на БСК

КУРС „Въведение в Blockchain технологията”
Курсът има за цел да изгради разбиране за това, какво представлява Blockchain технологията и как променя начина, по който правим бизнес. Участниците ще се запознаят с възможностите за търговия с криповалути, с приложението на т.н. умни договори (smart contracts), с начините за приемане на разплащания с крипто-валути и със същността на децентрализирани приложения. Също така, ще имат възможност да получат практически насоки, как да се възползват от този технологичен тренд.

03 октомври 2018

КУРС „Google AdWords - управление и анализ на рекламни кампании”
Курсът дава възможност за придобиване на основни умения за управление и анализ на рекламни кампании в платформата Google AdWords. Ще бъдат разгледани добри практики за създаване на ефективни кампании, подкрепени с примери от практиката. Курсистите ще се научат също така да разчитат статистиките и да анализират рекламните резултати, така че да могат да оптимизират кампаниите и да работят по-добре с подизпълнители, ангажирани с управление на рекламата им.
13 октомври 2018

Обучение по мрежи в Сиско академията:

ССNА 2 - 01 септември 2018, съботно-неделен
CCNA 1 - 29 септември 2018, съботно-неделен
CCNP Route - 27 октомври 2018, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Европейската комисия предава Унгария на Съда на ЕС заради националното законодателство в областта на миграцията и убежището. Комисията отбеляза, че това е последната стъпка в предприетата наказателна процедура и я предприема, защото досега не е постигнала напредък в преговорите с Будапеща. ЕК се противопоставя на унгарските закони, които възприемат като престъпление действия в подкрепа на подаването на молби за предоставяне на убежище или подслон, и възпрепятстват ползването на правото за искане на международна закрила. Отбелязва се, че Унгария разрешава подаването на молби за закрила само в определени центрове, където служителите са малко и се чака дълго. Допълва се, че решенията за обратното връщане на мигранти от Унгария не се постановяват самостоятелно за всеки отделен случай. Ако Европейският съд подкрепи основанията на ЕК, Унгария може да бъде осъдена на глоба, която ще плаща, докато съобрази законодателството си с европейските изисквания. Няма срок за произнасянето на съда.

Източник: Reuters

Америка

Индустриалното производство на САЩ нарасна през юни с 0,6% спрямо май, показват официални данни на Федералния резерв. Спрямо година по-рано индустриалното производство се повиши с 3,8% като само в рамките на второто тримесечие нарасна с 6% спрямо същия период на 2017-а година, отразявайки набиращият скорост растеж на водещата световна икономика след не много доброто началото на годината. Промишленото производство нарасна с 0,8% спрямо май, когато обаче отбеляза солиден спад с 1,0% (низходяща ревизия от предишна оценка за понижение с 0,7%), докато очакванията на финансовите пазари бяха за негово повишение с 0,7%. През юни ръст от 8% отчете производството на автомобили и на части за тях, след като през май автомобилния сектор пострада съществено в резултат на нарушаване на производствени процес при сглобяването на камиони след огромен пожар при доставчици на авточасти.

Източник: Market Watch

Азия

Икономическият растеж на азиатско-тихоокеанския регион се очаква да остане стабилен тази и идната година въпреки нарастващото напрежение между САЩ и търговските партньори на Вашингтон, обяви Азиатската банка за развитие (АБР). В допълнителен документ към годишния доклад за азиатските икономическите перспективи от април банката остави без промяна прогнозата си за растежа на региона на равнище 6% тази година и 5,9% през 2019 г. "Макар нарастващото търговско напрежение да продължава да бъде притеснително за региона въведените досега протекционистични мерки не са подкопали значително оживените търговски потоци към и от развиваща се Азия", посочи главният икономист на банката Ясуюки Савада. Предпазливите макроикономически и данъчни мерки ще помогнат на икономиките в региона да подготвят отговор на външните сътресения, гарантирайки, че растежът в региона остава стабилен, допълни той. Четирите подрайона - Източна, Югоизточна и Южна Азия, както и Тихоокеанският регион, са напът да постигнат растежа от предишната прогноза на фона на стабилното, като цяло, вътрешно търсене, допълва АБР.

Източник: Associated Press

 
Индекси на фондови борси
19.07.2018
Dow Jones Industrial
25 064.50 (-134.79)
Nasdaq Composite
7 825.30 (-29.15)
Стокови борси
19.07.2018
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)69.75
Heating oil ($US/gal.)2.0900
Natural gas ($US/mmbtu)2.7700
Unleaded gas ($US/gal.)2.0500
Gold ($US/Troy Oz.)1 221.80
Silver ($US/Troy Oz.)15.36
Platinum ($US/Troy Oz.)810.50
Hogs (cents/lb.)52.22
Live cattle (cents/lb.)110.65

       Опознай България

Св. Пророк Илия (Илинден)

Свети Илия е юдейски пророк и скитник-аскет, живял по времето на израелския цар Ахав и царица Йезавел, които се кланяли на езическия бог Ваал. Той предрича на царя-езичник страхотна суша, с която Господ ще го накаже за греховете му. Сбъдва се пророчеството на светеца и суша мъчи народа три години и половина. Едва тогава Господ се смилява и изпраща своя пророк да извести края на бедствието. Св. Илия се почита от всички християни като най-големия библейски пророк и заедно с Моисей за един от двамата най-велики старозаветни мъже. Житието на пророка представя как при смъртта му огнена колесница с огнени коне го отнесла с вихър на небето. Същия образ рисува и иконографията - св. Илия е в позлатена небесна колесница, теглена от четири бели коня. В християнизираните митологични представи при подялбата на света на св. Илия се паднали "летни гръмотевици, летни трескавици"; св. Илия е господар на летните небесни стихии гръм и градушка. Илинден се тачи като ден на най- важния светец градушкар. Спазва се строго забраната за работа. В негова чест се коли курбан от най-стария петел и се изпича погача за св. Илия. На този ден се организират и общоселски сборове с жертвоприношение на мъжко животно - овен или вол. Илинден е и еснафски празник на кожари, кожухари, самарджии и керемидари. На този ден празнуват и всички, носещи името Илия, Илиян/а.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 20.07.2018
Българска версия: 29955, Английска версия: 2989

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2018. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2019
 ПВСЧПСН
1 123456
278910111213
314151617181920
421222324252627
528293031   

Февруари 2019
 ПВСЧПСН
5    123
645678910
711121314151617
818192021222324
925262728   

Март 2019
 ПВСЧПСН
9    123
1045678910
1111121314151617
1218192021222324
1325262728293031

Април 2019
 ПВСЧПСН
141234567
15891011121314
1615161718192021
1722232425262728
182930     

Май 2019
 ПВСЧПСН
18  12345
196789101112
2013141516171819
2120212223242526
222728293031  

Юни 2019
 ПВСЧПСН
22     12
233456789
2410111213141516
2517181920212223
2624252627282930

Юли 2019
 ПВСЧПСН
271234567
28891011121314
2915161718192021
3022232425262728
31293031    


 2019   2018   2017  
 2016   2015   2014  
 2013   2012   2011  
 2010   2009   2008  
 2007   2006   2005  
 2004   2003   2002  
 2001   2000   1999