Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Вторник, 17 юли 2018 г., брой 4752
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.


 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(17.07.2018)
  EUR   1.95583  
GBP   2.21574
USD   1.66880
CHF   1.67222
EUR/USD   1.1720*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.07   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Вагонен завод-Интерком АД - Дряново
Енергомонтаж-АЕК АД - София
З М ГРУП 3 АД - Плевен
Киров АД - София
Летище Пловдив АД АД - Пловдив
Морско казино ЕАД - Варна
Ритекс АД - Казичене
Тайм Трейдинг АД - София
Топлофикация - Правец ЕАД - Правец
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

За трета поредна национално представените работодателски организации призовават за бойкот на преговорите за осигурителни прагове. Асоциацията на индустриалния капитал, Българската стопанска камара, търговско-промишлената палата и Конфедерацията на работодателите и индустриалците призовават браншовите съюзи да не участват в преговори със синдикатите за определяне на минимални нива на осигуряване през 2019 г. Според работодателските организации, практиката за определяне на минимални осигурителни прагове показва безсилие на контролната система да се справи с недекларирания труд. Нещо повече, по този начин се увеличава сивият сектор, оказва се натиск върху заетостта в отделни региони, сектори, предприятия в депресивно състояние, на уязвимите социални групи с ниска квалификация, като се намалява нетното възнаграждение на наетите лица.

Източник: БСК

Установената тенденция за намаляване на регистрираната безработица в страната продължава и през юни, като през месеца равнището се установява на 5.7 на сто, информираха от Агенцията по заетостта. Административната статистика отчита понижение от 0.4 процентни пункта спрямо май 2018 г. и от 1.1 процентни пункта на годишна база. Регистрираните безработни в края на месеца са общо 188 576, като числеността им се свива с 5.9 процента спрямо предходния месец и с 15.9 на сто спрямо година по-рано. Новорегистрираните лица през юни са 21 898, като от тях 1 704 са били неактивни, т.е. не са били нито заети, нито учащи, и не са търсили работа. От началото на годината служителите от бюрата по труда са активирали 31 903 лица, като е приложен целият инструментариум за активиране на Агенцията по заетостта: трудови борси, срещи и презентации със завършващите образование, организирани от кариерните центрове, дейности на младежки, ромски, трудови медиатори и др. Освен към безработните, дейността на бюрата по труда е насочена също към заети, учащи и пенсионери, през юни 818 души от тези групи са били регистрирани като търсещи работа.

Източник: Novinite.bg

Дружества
Производство на столове и седалки
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2016 г.
(хил. лв.)
  1   Рико Стил ООД - Троян   10 030  
  2   Йобекс България ООД - София   5 121  
  3   Ретроуют Аксага ЕООД - Ямбол   4 496  
  4   Кан Учтехспорт България ООД - Кукорево   3 447  
  5   Хармонт ЕООД - Ямбол   2 398  
  6   Пиринска мура АД - Банско   2 074  
  7   Мебел стил ООД - Казанлък   1 987  
  8   Теохарови ООД - Петрич   1 165  
  9   Джордани Продакшън ЕООД - Русе   819  
  10   Никром Вениър ЕООД - Петково - Сф   763  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 13.07.2018
  Обща стойност (BGN): 94 213.04  
Брой търгувани компании: 29
Premium 15 250.98
Standard 71 160.50
АДСИЦ 7 297.45
Права 504.10
Най-голяма промяна в цените
Фонд имоти АДСИЦ - София -35.90 %
Билборд АД - София 9.68 %
BaSE - Акции: 1 097.65

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Общо шест от най-масово издаваните хартиени удостоверения вече не се изискват от гражданите и бизнеса, а данните за тях се проверяват служебно. Справките се извършват само по електронен път чрез достъп на служителите до основните регистри, сред които Търговския, Имотния, БУЛСТАТ, Регистъра на задълженията към митническата администрация и др. Преустановява се изискването на хартиен носител на следните удостоверения: за наличие или липса на задължения за публични държавни вземания, издавано от Агенция "Митници"; за вписванията, отбелязванията или заличаванията по партида на физическо/юридическо лице в Имотния регистър, издавано от Агенцията по вписванията; за семейно положение, издавано от общинска администрация; за семейно положение съпруг/съпруга и деца, издавано от общинска администрация; за сключен граждански брак, издавано от общинска администрация – за лица, родени след 1 януари 1984 г.; образец УП-8 за доход от пенсия/пенсии и добавка/добавки, издавано от Националния осигурителен институт.

Източник: Дневник

Регистрираната в Австрия компания BT Invest се оттегли от списъка с акционери в „Булгартабак Холдинг“ АД, съобщи компанията чрез БФБ. През март делът на австрийското дружество се изчисляваше на 65.85%, като BT Invest се превърна в главен акционер срещу 100.1 млн. евро. Според данни от търговския регистър обаче към 28 юни компанията вече е притежавала 3 517 778 акции, представляващи 47.75% от капитала на дружеството, което показва, че тя е започнала да свива дела си още през пролетта. В две отделни съобщения от 12 юни до Българската фондова борса (БФБ) „Булгартабак Холдинг“ информира, че две компании, регистрирани в Лихтенщайн, са придобили дял от компанията. Stiga Anstalt е придобила 1 086 595 акции, представляващи 14.75% от капиталовите акции на „Булгартабак Холдинг“, а Woodford Establishment е взела 2 431 183 акции или 33 на сто от акциите в капитала на българското дружество.

Източник: investor.bg

През миналата година в България са били регистрирани около 36 хиляди нови автомобила според данните от КАТ. Пазарът продължава да расте, като всички на него бележат увеличение на продажбите си. Но една група е безспорен лидер на него - "Рено Нисан България". Две от марките в нея - Dacia и Renault, са номер едно и две на пазара на нови коли тук, а третата - Nissan, е номер 7. Общо трите са продали над 10 000 нови автомобила през 2017 г., или над една четвърт от всички пласирани коли. Което се вижда и от резултатите на дружеството "Рено Нисан България" - през 2017 г. приходите му са се увеличили с почти 20% до 307 млн. лв., а печалбата е нараснала с 16% до 8.6 млн. лв. С този резултат компанията влиза на 79-та позиция в "Капитал 100", като е първа по оборот в сектора си. В стотицата следват "Тойота" и "Порше БГ". Както при повечето от останалите играчи на пазара, и при "Рено Нисан България" основните клиенти са корпоративните. Около 80% от продажбите са в B2B бизнеса.

Източник: Капитал Dаily

Като цяло кондензационните ТЕЦ осигуряват около 40 % от необходимостта на електроенергия в България. Така например на 17 юли участието им в електроенергийната система е от порядъка на 2158 MW или 39,53% според официалните данни. Основно това се дължи на централите в Маришкия басейн. Производството на ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ за от началото на декември 2017 г. до края на месец март 2018 г. е в обем 999 Gwh. Това представлява 8 % от консумацията на електроенергия в България за посоченото време. Месецът с исторически най-високо производство на централата на ЕЙ И ЕС в Гълъбово е януари 2017г. Производството тогава, според данните е 404 770MWh, което е средно 91% натоварване на мощностите на централата за месеца. Тогава през най-студените дни от 9-и до 12-и, централата е работила със средно натоварване 97%. Отделно месечното производство се равнява на 10% от консумацията на електроенергия в България за същия месец.

Източник: 3e News

„Софийска вода“ ще вложи близо 14 млн. лева за отвеждането на отпадъчните води и за изграждане и рехабилитация на канализационната мрежа при изпълнението на инвестиционната си програма. Това са близо 2 млн. лева повече от средствата за тази цел през 2017 г., и с 4 млн. лева повече от тези, дадени през 2016 г. Предвиденото е за изграждане на нова канализация, както и за рехабилитация на вече съществуващата. Част от канализационната мрежа в столицата е строена в края на 19 век. „Софийска вода“ поддържа близо 1700 км канализационна мрежа и още 4000 км водопроводна. Едни от най-важните инфраструктурни проекти през тази година са изграждането на канализация в кв. „Симеоново“, в кв. „Орландовци“ и започналата реконструкция на канал по ул. “Граф Игнатиев“ и на пл. “П. Славейков“. Предвиждат се и подобрения на метан-танковете и ко-генераторите на СПСОВ Кубратово на стойност над 4 млн. лева.

Източник: Stroimedia       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

АОБР призовава браншовите организации да бойкотират преговорите за определяне на МОД за 2019 г.

Работодателските организации бойкотират преговорите за МОД за трета поредна година

Отпада издаването на хартия на шест вида удостоверения за гражданите и бизнеса


Предстоящи събития

27-28 септември: IFIB 2018: Конференция и международни срещи по време на интернационалния форум по биотехнологии и биоикономика в Торино, Италия

17 октомври: Двустранни бизнес срещи по време на Marketplace Austria Food 2018

5-10 ноември: China International Import Expo (CIIE)


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в новите курсове, които предлага Центърът за компютърно обучение на БСК

КУРС „Въведение в Blockchain технологията”
Курсът има за цел да изгради разбиране за това, какво представлява Blockchain технологията и как променя начина, по който правим бизнес. Участниците ще се запознаят с възможностите за търговия с криповалути, с приложението на т.н. умни договори (smart contracts), с начините за приемане на разплащания с крипто-валути и със същността на децентрализирани приложения. Също така, ще имат възможност да получат практически насоки, как да се възползват от този технологичен тренд.

КУРС „Google AdWords - управление и анализ на рекламни кампании”
Курсът дава възможност за придобиване на основни умения за управление и анализ на рекламни кампании в платформата Google AdWords. Ще бъдат разгледани добри практики за създаване на ефективни кампании, подкрепени с примери от практиката. Курсистите ще се научат също така да разчитат статистиките и да анализират рекламните резултати, така че да могат да оптимизират кампаниите и да работят по-добре с подизпълнители, ангажирани с управление на рекламата им.

Обучение по мрежи в Сиско академията:

ССNА 2 - 15 септември 2018, съботно-неделен
CCNA 3 - 15 септември 2018, съботно-неделен
CCNA 1 - 29 септември 2018, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Американската компания Airbnb трябва да приведе общите си условия в съответствие с правилата на Европейския съюз (ЕС) за защита на потребителите, както и да осигури прозрачност при представянето на цените. За това призовават Европейската комисия (ЕК) и органите за защита на потребителите в блока, посочват в съобщение до медиите от комисията. Броят на потребителите, които резервират онлайн своето ваканционно настанаяване, расте, а секторът предоставя множество нови възможности за туристите, твърди еврокомисарят на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете Вера Йоурова. “Популярността обаче не може да е оправдание за неспазването на правилата на ЕС за защита на потребителите. Потребителите трябва да могат да разбират лесно за какво заплащат и колко се очаква да заплатят за услугите, както и да се ползват от справедливи правила, например във връзка с анулирането на настаняване от страна на собственика”, коментира още тя. Йоурова твърди, че очаква Airbnb да предприеме бързо действия и да намери подходящите решения.

Америка

През юни продажбите на дребно в САЩ се повишиха солидно за четвърти пореден месец, което е ясен знак за ускоряване на растежа на водещата световна икономика през второто тримесечие след относително слабото начало на годината. Според данни на Министерството на търговията, продажбите на дребно през юни се повишиха очаквано с 0,5% спрямо май, когато обаче те скочиха с цели 1,3% (възходяща ревизия от предходна оценка за повишение с 0,8%). Това представлява подобрение за четвърти пореден месец и нарастване на продажбите на дребно през изминалите 12 месеца с цели 6,6%, надвишавайки повече от два път потребителската инфлация през юни от 2,9 на сто. Днешните данни са доказателство, че потребителските разходи отново ще се превърнат във важен двигател за икономическия растеж на САЩ през второто тримесечие на настоящата година, след като в рамките на периода април - юни продажбите на дребно нараснаха с 1,9% на тримесечна и с цели 5,9% на годишна база.

Източник: CNBC

Азия

Разширяването на китайската икономика се е забавило леко през второто тримесечие, притиснато от разчистването на дългове от правителството. Забавянето се случва още преди растежът да бъде повлиян от търговската война със САЩ. Икономиката се е разширила с 6,7% през трите месеца до края на юни на годишна база спрямо 6,8% през първото тримесечие, заяви статистическата служба в понеделник. Темпът съответства на пазарните очаквания. През първата половина на 2018 г. икономиката се е разраснала с 6,8% на годишна база. Макар че растежът остава над целта на Пекин от около 6,5% за годината, сигналите за забавяне се трупат през последните месеци предвид отслабващите инвестиции в заводите и инфраструктурата. Голямата част от по-слабия ръст се отдава на инициативата на Пекин да обуздае рисковото кредитиране, което направи взимането на заеми по-трудно за някои бизнеси. „Ще отчетем допълнително забавяне през втората половина – и кредитни рискове“, коментира Лари Ху, икономист в Macquarie Group.

Източник: Wall Street Journal

 
Индекси на фондови борси
16.07.2018
Dow Jones Industrial
25 064.36 (44.95)
Nasdaq Composite
7 805.72 (-20.26)
Стокови борси
16.07.2018
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)67.96
Heating oil ($US/gal.)2.0600
Natural gas ($US/mmbtu)2.7800
Unleaded gas ($US/gal.)2.0100
Gold ($US/Troy Oz.)1 241.10
Silver ($US/Troy Oz.)15.82
Platinum ($US/Troy Oz.)830.50
Hogs (cents/lb.)54.00
Live cattle (cents/lb.)108.65

       Опознай България

17 юли - Св. Великомъченица Марина

Християнският празник на Св.Марина се чества всяка година на 17 юли. Тя е една от първите мъченици на вярата, канонизирана като светица. Според легендата, Марина се родила през III в. в Антиохия Писидийска в семейството на езическия жрец. Възпитана в идолопоклоничество по време, когато християните били жестоко преследвани, на 12 г. тя за пръв път чува името на Христос и сърцето и се изпълва с любов към него. Вече пораснала, при една среща с управителя Оливрий тя споделя, че изповядва християнството. Необикновената й красота поразява управителя и той мигом я пожелава за своя жена. Тя, обаче, отказва и е окована и пратена пред съд. В тъмницата, Марина неочаквано вижда над себе си Сияещия кръст. Когато на следващия ден отново се изправя пред съда, всички с изумление виждат, че дълбоките й рани от предишния ден са напълно зараснали. Подложена на още мъчения, девойката ги понася твърдо, и горещо се моли на Бог за едно – да може да мине през водата на Светото кръщение. Управителят заповядва да я удавят с вързани ръце и крака в бъчва, пълна с вода. Хвърлена във водата, Марина започва да се моли на Господ да скъса оковите й, а водата да бъде желаното от нея свето кръщение. Чудото станало, оковите се развързали, а самата Марина била огряна от необикновена светлина. Отново осъдена на смърт, Марина понася наказанието си на 17 юли – денят, в който християните честват паметта й. Този ден е широко тачен по Южното Черноморие.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 17.07.2018
Българска версия: 29962, Английска версия: 2988

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2018. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2019
 ПВСЧПСН
1 123456
278910111213
314151617181920
421222324252627
528293031   

Февруари 2019
 ПВСЧПСН
5    123
645678910
711121314151617
818192021222324
925262728   

Март 2019
 ПВСЧПСН
9    123
1045678910
1111121314151617
1218192021222324
1325262728293031

Април 2019
 ПВСЧПСН
141234567
15891011121314
1615161718192021
1722232425262728
182930     

Май 2019
 ПВСЧПСН
18  12345
196789101112
2013141516171819
2120212223242526
222728293031  

Юни 2019
 ПВСЧПСН
22     12
233456789
2410111213141516
2517181920212223
2624252627282930

Юли 2019
 ПВСЧПСН
271234567
28891011121314
2915161718192021
3022232425262728
31293031    


 2019   2018   2017  
 2016   2015   2014  
 2013   2012   2011  
 2010   2009   2008  
 2007   2006   2005  
 2004   2003   2002  
 2001   2000   1999