Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Сряда, 11 юли 2018 г., брой 4748
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.


 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(11.07.2018)
  EUR   1.95583  
GBP   2.21403
USD   1.66979
CHF   1.67897
EUR/USD   1.1713*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.07   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Анимус Посиденди АД - София
Брилянт Търновград АД - Велико Търново
Булвенчърс АД - София
Респромкомплект АД - София
Синтермат АД - Нови Искър
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

През второто тримесечие на 2018-а Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) приключи 135 финансови инспекции, които са с 34 повече от предходното тримесечие. Финансовите инспектори на АДФИ са проверили 259 обществени поръчки на обща стойност 373 578 749 лева. Проверените договори през този период са 1 498 или с 800 повече от предишното тримесечие. Констатирани са 23 случая на непроведени или неоснователно проведени обществени поръчки за 2 470 273 лв., което е значително по-малко от първото тримесечие на 2018 г., когато бяха установени 79 случая на обща стойност 14 582 819 лева. За констатираните през тримесечието нарушения се съставиха един акт за начет и 238 акта за установяване на административни нарушения, свързани с прилагане на Закона за публичните финанси, Закона за обществените поръчки, Закона за счетоводството, Закона за държавната финансова инспекция, Закона за общинския дълг и др.

Източник: Банкеръ

През 2018 година се очаква България да постигне разходи за отбрана, равни на 1.56 на сто от брутния вътрешен продукт (БВП), показват данни, представени от НАТО. Близо една трета от тези средства ще бъдат насочени към придобиването на оборудване и спрямо данните от 2014 г. увеличението е неколкократно, с близо девет на сто над средната цел в алианса. Предвижда се страната тази година да отдели близо 1,64 милиарда лева, като в тази сума не са включени средства за пенсионираните военнослужещи. От 2011 г. насам това са най-значителните разходи за отбрана у нас, сочат данните. За същия срок БВП на България е нараснал от 52 на 61 милиарда долара годишно. Макар че постоянно се повишават, разходите за отбрана на глава от населението в България остават сред най-ниските в Европа за последните седем години.

Източник: Дарик радиоДружества
Търговия на едро с пресни плодове и зеленчуци, вкл. картофи
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2016 г.
(хил. лв.)
  1   Интерцитрус ООД - София   35 852  
  2   Техно Енерджи ООД - София   24 625  
  3   Бонфрут ООД - София   23 791  
  4   НМН 60 ЕООД - София   13 470  
  5   Дира Фрукт ЕООД - Скрът   13 314  
  6   Стробайлс ЕООД - София   12 405  
  7   Еми Фрут ЕООД - Асеновград   11 755  
  8   Валбе С Стаменов ООД - Ботевград   10 145  
  9   Фрутария ООД - Пловдив   9 042  
  10   Владилиана ООД - Пловдив   8 270  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 10.07.2018
  Обща стойност (BGN): 482 983.83  
Брой търгувани компании: 29
Premium 398 612.43
Standard 48 488.72
АДСИЦ 35 866.19
Права 16.50
Най-голяма промяна в цените
Прайм Пропърти БГ АДСИЦ - София -14.89 %
Фазерлес АД - Силистра 11.61 %
BaSE - Акции: 405.60

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Повече от 20 нови инвестиционни заявления са подадени към „Национална компания индустриални зони“ ЕАД, обяви изпълнителният директор на дружеството Антоанета Барес, според която намеренията са насочени основно към Икономическа зона София-Божурище, но от началото на тази година се наблюдава интерес и към Видин и Русе. Важен фактор при избора на инвестиционна среда, освен местоположението и инфраструктурата, е наличието на работна ръка. В тази връзка НКИЗ работи активно с университетите. „След подписаните вече близо десет меморандума за сътрудничество с висши учебни заведения, предстои разширяване на сътрудничеството с морските университети и с този във Велико Търново, а в близко бъдеще и с професионалните гимназии“, каза Барес. Компанията вече работи и по десетия проект в портфолиото си – Индустриална зона Кърджали, с обща площ близо 95 декара. От февруари НКИЗ си сътрудничи и с Община Стара Загора. Местната власт там предлага за индустриални цели атрактивен терен от 115 декара, разположен до магистралата. Отправена е покана към световния автомобилен производител „Хюндай“ да реализира проект в България – предложеният за това терен е на летището в Равнец, близо до Бургас.

Източник: economic.bg

Комисията за финансов надзор (КФН) отне лицензите на инвестиционните посредници "Бета корп" и "Прогресива трейдинг". Решението за първото дружество идва малко повече от шест месеца след като регулаторът назначи квестор в него и спря правомощията на ръководството му за три месеца, считано от началото на декември 2017 г. Година по-рано собствеността в "Бета корп" беше сменена, като в посредника влязоха 11 лица с по под 10% дял, което формално заобиколи и изискването КФН да се произнесе по сделката. Част от новите собственици тогава се свързваха с бившите неуспели купувачи на ПОД "Доверие", които паралелно изграждаха и мрежа от свързани финансови компании. БФБ спря и членството на "Бета корп" и достъпа до системата за търговия. Без лиценз вече е и "Прогресива трейдинг" (предишно име е "ББГ Симекс-България"). На сайтовете на дружества не е отразено отнемането на лицензите им.

Източник: Капитал

На територията на атомната електроцентрала „Козлодуй“ беше въведено в експлоатация съоръжение за плазмено изгаряне, съобщи Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). Съобщението съдържа подробна информация за инсталацията. Използвайки плазмена технология, съоръжението значително ще намали обема на ниско- и средноактивните радиоактивни отпадъци от блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй”, които бяха спрени от експлоатация, и блокове 5 и 6, които са в експлоатация. Съоръжението за плазмено изгаряне е с производителност до 250 тона годишно. Радиоактивни отпадъци, кондиционирани в битумна или циментова матрица, могат да бъдат повторно преработвани в съоръжение за плазмено изгаряне, което прави новата технология потенциално широко приложима не само в Козлодуй. На територията на българската атомна електроцентрала са разположени шест реактора, разработени в бившия СССР. Блокове 1 до 4 са тип ВВЕР-440, които понастоящем са в процес на извеждане от експлоатация, финансиран от международната донорска общност, начело с Европейския съюз (ЕС), чрез Международния фонд за подпомагане извеждането от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй” (МФК), администриран от ЕБВР.

Източник: Дарик радио

За първи път българска компания е победител в класацията ИКТ ТОП 100 на ICT Media. Това е „Поликомп“, която предлага иновативни продукти и услуги на утвърдени световни производители, заяви заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов. Компанията осигурява конкурентни предимства и на клиентите, които получават достъп до специфична техническа и ценова информация и могат да правят поръчки директно, както и да проверяват статуса на поръчката директно в сайта на „Поликомп“. От самото си създаване компанията бележи непрекъснат ръст на реализирания оборот, благодарение на повече от 1200 дилъри.

Източник: Банкеръ

"Булгартабак холдинг" АД отчита консолидирана загуба от 3,1 млн. лв. за групата за януари-март 2018 г. Консолидираните продажби на "Булгартабак холдинг" АД намаляват с 24,4% на годишна база до 78 млн. лв. за януари-март 2018 г. Много силен спад има в графа Продукция - със 70% до 29,15 млн. лв., като тук логично е производството на цигари. Силен ръст има в графа Стоки - 13 пъти до 46,29 млн. лв. за първото тримесечие на 2018 г, спрямо 3,46 млн. лв. за същия период на 2017 г. Това се дължи на "Техномаркет" АД. Слабите резултати за първото тримесечие на 2018 г. обясняват лиспата на дивидент на последното общо събрание на акционерите. Обясняват и изключително силния срив в цената на акциите на "Булгартабак холдинг" АД с 67,17% в последните 12 месеца до 14,9 лв. за акция и 109,8 млн. лв. пазарна капитализация.

Източник: investor.bg       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

27-28 септември: IFIB 2018: Конференция и международни срещи по време на интернационалния форум по биотехнологии и биоикономика в Торино, Италия

5-10 ноември: China International Import Expo (CIIE)


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в новите курсове, които предлага Центърът за компютърно обучение на БСК

КУРС „Въведение в Blockchain технологията”
Курсът има за цел да изгради разбиране за това, какво представлява Blockchain технологията и как променя начина, по който правим бизнес. Участниците ще се запознаят с възможностите за търговия с криповалути, с приложението на т.н. умни договори (smart contracts), с начините за приемане на разплащания с крипто-валути и със същността на децентрализирани приложения. Също така, ще имат възможност да получат практически насоки, как да се възползват от този технологичен тренд.

КУРС „Google AdWords - управление и анализ на рекламни кампании”
Курсът дава възможност за придобиване на основни умения за управление и анализ на рекламни кампании в платформата Google AdWords. Ще бъдат разгледани добри практики за създаване на ефективни кампании, подкрепени с примери от практиката. Курсистите ще се научат също така да разчитат статистиките и да анализират рекламните резултати, така че да могат да оптимизират кампаниите и да работят по-добре с подизпълнители, ангажирани с управление на рекламата им.

Обучение по мрежи в Сиско академията:

ССNА 2 - 15 септември 2018, съботно-неделен
CCNA 3 - 15 септември 2018, съботно-неделен
CCNA 1 - 29 септември 2018, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Финландският производител на телекомуникационно оборудване Nокіа и един от най-големите в света мобилни оператори Сhіnа Моbіlе подписаха рамково споразумение на стойност 1 милиард евро и срок на изпълнение една година, съобщиха от Nокіа. Споразумението има за цел да помогне на Сhіnа Моbіlе в по нататъшния преход към облачна мрежова инфраструктура. Според условията на сделката Nокіа ще предостави на Сhіnа Моbіlе комплексни технологични решения в сферата на облачните телекомуникации. А така също и допълнителни елементи за нейния мобилен радио достъп в допълнение към фиксирания, ІР маршрутизиране, операционно системна поддръжка (ОSS) и продукти за трети страни. Това е важно споразумение, което укрепва позицията на Nокіа като водещ доставчик на технологии услуги от ново поколение в Китай, се посочват в съобщението думите на Майк Вана, шеф на китайското поделение на финландската компания. През 2016 година двете компании подписаха рамков договор на стойност 1,36 милиарда евро със срок на изпълнение една година. То между другото предвиждаше отриването в Китай на базови станции Nокіа АіrSсаlе Ваsе Stаtіоn (АSВ) със стандарт 5G. Следващата 2017-а Nокіа и Сhіnа Моbіlе отново сключиха сделка на същата сума, която бе насочена към по нататъшното развитие на 5G мрежата в страната.

Източник: Reuters

Америка

Теslа планира да построи завод в Китай с капацитет от 500 000 автомобила годишно. Компанията на Илън Мъск трябва да подпише меморандум за разбирателство с местните власти в Шанхай, според източници на Вlооmbеrg. Самият Мъск също ще бъде в града, тъй като ще участва в друго събитие. Ако намерението за новата фабрика се осъществи, това ще е най-голямата стъпка на компанията извън САЩ досега. С нейна помощ Теslа се подготвя, за да избегне възможни щети от ескалиращата търговска война между Китай и САЩ. Компанията на Илън Мъск се стреми да разшири капацитета си и да достигне по-ефективно световните пазари. Единственият завод за сглобяване на електромобилите й е във Фримонт, Калифорния. Компанията разполага и с огромна "гигафабрика" за батерии в съседна Невада. След като напредне в Китай, най-големият пазар на електрически автомобили в света, Теslа обеща до края на 2018 г. да разкрие плановете си за изграждането на завод в Европа. Компанията на Мъск от известно време проучва производството на електромобили в Китай. В последно време за американските автопроизводители стана още по-наложително да имат заводи в страната.

Източник: CNBC

Азия

Въпреки че веднъж пострада от бизнеса си в Индия, германската група Volkswagen си поставя за цел да се върне на четвъртия най-голям автомобилен пазар в света, съобщава Quartz. В началото на месеца компанията обяви началото на проекта си India 2.0, в който ще инвестира 1 млрд. евро в периода между 2019 и 2022 г., за да увеличи производството си субконтинента. Връщането на пазара е поверено на притежаваната от Volkswagen компания Skoda, която ще работи върху дизайна и изработката на нови модели в Индия, като започне със средноголеми спортни превозни средства. Освен инженерния център за проектиране и разработка в Пуна, щата Махаращра, в който ще работят около 250 инженери, компанията планира да увеличи капацитета на своите заводи в Пуна и Аурангабад. Така целият проект ще доведе до откриването на между 4000 и 5000 нови работни места. Целта на компанията е до 2025 да увеличи пазарния си дял от сегашните 2% до 5%.

Източник: CNBC

 
Индекси на фондови борси
10.07.2018
Dow Jones Industrial
24 919.66 (143.07)
Nasdaq Composite
7 759.20 (3.00)
Стокови борси
10.07.2018
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)73.65
Heating oil ($US/gal.)2.2000
Natural gas ($US/mmbtu)2.7800
Unleaded gas ($US/gal.)2.1500
Gold ($US/Troy Oz.)1 251.00
Silver ($US/Troy Oz.)15.97
Platinum ($US/Troy Oz.)842.70
Hogs (cents/lb.)53.78
Live cattle (cents/lb.)105.45

       Опознай България

Хилендарски Метох – Стара Загора

През 1979 г. в двора на църквата «Свети Димитър» е направена възстановка на Хилендарския метох, в който се създава първото местно килийно училище. По исторически сведения той съществува от втората половина на ХVІІІ в. и е разрушен при опожаряването на Стара Загора през месец юли 1877 г. В продължение на три години (1855-58 г.), по време на престоя си в Стара Загора, в метоха живее младият Васил Иванов Кунчев в заедно с вуйчо си хаджи Василий (монах-таксидиот на Хилендарския манастир). Той се обучава в Светиниколското класно училище и посещава организирания от даскал Атанас Иванов курс за свещеници. Експозицията включва две възстановки: на метохска килия и класна стая от втората половина на ХІХ в., направена по графична рисунка на Васил Иванов.Фотодокументалната изложба «Левски в Старозагорско» проследява основните моменти от живота на Апостола на свободата, връзката му с Ески Загра (дн. Стара Загора), където той получава «първата душевна луча за правда и свобода...» и неговата роля за изграждането на местната революционна организация. (Източник: http://www.museum.starazagora.net)


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 11.07.2018
Българска версия: 29972, Английска версия: 2988

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2018. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2019
 ПВСЧПСН
1 123456
278910111213
314151617181920
421222324252627
528293031   

Февруари 2019
 ПВСЧПСН
5    123
645678910
711121314151617
818192021222324
925262728   

Март 2019
 ПВСЧПСН
9    123
1045678910
1111121314151617
1218192021222324
1325262728293031

Април 2019
 ПВСЧПСН
141234567
15891011121314
1615161718192021
1722232425262728
182930     

Май 2019
 ПВСЧПСН
18  12345
196789101112
2013141516171819
2120212223242526
222728293031  

Юни 2019
 ПВСЧПСН
22     12
233456789
2410111213141516
2517181920212223
2624252627282930


 2019   2018   2017  
 2016   2015   2014  
 2013   2012   2011  
 2010   2009   2008  
 2007   2006   2005  
 2004   2003   2002  
 2001   2000   1999