Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Вторник, 10 юли 2018 г., брой 4747
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.


 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(10.07.2018)
  EUR   1.95583  
GBP   2.21385
USD   1.65903
CHF   1.67940
EUR/USD   1.1789*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.07   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Бесатур АД - София
БКД Билд АД - Елин Пелин
Брилянт АД - София
Евросилекс ООД - Варна
Инфраструктурна компания АД - София
Климатинженеринг 21 АД - София
Кота Енерджи АД - Варна
Русе индъстри АД - Русе
Специализирани бизнес системи АД - София
Специализирани логистични системи АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

България се нарежда на 29-то място в класацията на страните по брой привлечени преки чуждестранни инвестиции през 2017 г., според Проучването на атрактивността на Европа за инвеститорите на консултантската компания EY. Общо 33 проекта са създадени от ПЧИ у нас през миналата година, като броят им намалява спрямо 2016 г., когато са били 36. Създадените нови работни места вследствие на ПЧИ обаче, са едва 2739 – с 30% по-малко спрямо 2016 г., когато новите работни места са били 3959. Най-големите инвеститори в България са Германия, която създава 1200 работни места, Великобритания – с 510 работни места и САЩ – с 242. Новосъздадените работни места от ПЧИ в България са предимно в сферата на бизнес услугите, финансите, информационните технологии, транспорта и логистиката. Общо в Европа преките чужди инвестиции отбелязват рекордни нива през 2017 г. с 6 653 проекта и 353 469 новосъздадени работни места. Великобритания, Германия и Франция са трите най-атрактивни за инвеститорите дестинации през 2017 г.

Източник: Труд

Промишленото производство е останало на нивото от месец май 2017 година (0,0%), след като през април се понижи с 0,7 на сто, отчита НСИ за май 2018 година. Индексът на промишленото производство в България, изчислен от сезонно изгладени данни, нарасна през май с 1,8% спрямо април, когато се сви с 1,7 на сто. Това представлява подобрение на промишленото производство за втори месец от началото на годината, като за последно производството нарасна с 1,7% през март. В същото време индексът на НСИ за продукцията в сектор "Строителство" се повиши през май с 0,7% спрямо април, когато нарасна с 0,6%, като продукцията от гражданското и инженерното строителство нарасна с 1,0%, а при сградното строителство - с 0,5 на сто. На годишна база обаче строителната продукция се понижи през май с 0,5% след аналогичен по сила растеж през месец април. НСИ представи и своя последен доклад за търговията на дребно през петия месец на 2018 година. През май оборотът в търговията на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети по съпоставими цени, нарасна с 0,6% на месечна база (след скок с 1,3% през април), докато на годишна база растежът на търговския оборот се ускори до 6,3% от 5,0% месец по-рано.

Източник: ДумаДружества
Производство на електроразпределителни и контролни апарати
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2016 г.
(хил. лв.)
  1   АББ България ЕООД - София   334 430  
  2   Язаки България ЕООД - Ямбол   279 484  
  3   КЕМЕТ Електроникс България ЕАД - Кюстендил   18 614  
  4   Елма М Груп АД - Бургас   16 104  
  5   ДЗУ (Дискови запаметяващи устройства) АД - Стара Загора   14 924  
  6   Ехнатон България АД - София   12 615  
  7   Оскар Ел ЕООД - Божурище   11 501  
  8   Зенон БГ ООД - Търговище   11 243  
  9   Торготерм АД - Кюстендил   10 146  
  10   Инженеринг ЕАД - Пловдив   9 186  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 09.07.2018
  Обща стойност (BGN): 473 086.60  
Брой търгувани компании: 28
Premium 75 084.62
Standard 286 791.75
АДСИЦ 110 906.41
Права 303.83
Най-голяма промяна в цените
Булгартабак холдинг АД - София 23.14 %
Зърнени храни България АД - София -5.49 %
BaSE - Акции: 3 513.40
BaSE - АДСИЦ: 3.60

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Комисията за финансов надзор вписа „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД, гр. София и издадената от дружеството емисия облигации, в размер на 400 млн. евро в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа. Емисията облигации е издадена на 28 юни 2018 г. и е с падеж на 28 юни 2025 г., с фиксиран годишен лихвен процент в размер на 3,50% и с периодичност на лихвените плащания веднъж годишно (12-месечен срок).

Източник: investor.bg

Обединение "АМ Струма – Тунел Железница", в което партньори са "Станилов""Инжстройинженеринг" и "Логистика 21", е дало най-добра цена (174.5 млн. лв.) за изграждането на най-дългия тунел в България - "Железница", на магистрала "Струма". За пътните участъци северно и южно от тунела се подаваха отделни оферти, като там най-добри са ценовите предложения съответно на ДЗЗД "ОРС – М", в което са "Мостконсулт" и "ОРС Инфраструктура" (26.7 млн. лв.), и на "ПСТ Груп" (18.4 млн. лв). Търгът за най-голямата пътна поръчка в последните години привлече общо 28 оферти от почти всички големи местни строителни компании и няколко чуждестранни. Макар да има ограничение да се кандидатства за една от трите отделни части, повечето го заобиколиха, използвайки различни консорциуми и обединения. Заради пропуски в документацията голяма част от кандидатите са отстранени. Така най-вероятно ще има обжалвания, които не само могат да забавят сключването на договор и началото на строителството, но и напълно да пренаредят класирането на изпълнителите. Освен че трябва да е най-дългият тунел, "Железница" ще бъде и един от най-бавно построените.

Източник: Капитал

Сингапурската IT компания Асrоnіѕ планира да увеличи 15 пъти броя на служителите си в България в следващите две години. В момента разработчикът на бекъп решения и защитен софтуер разполага с 21 служители в българския си офис, а планът е те да нараснат до над 300. Главният изпълнителен директор на Асrоnіѕ и съосновател Сергей Белоусов обясни, че ще се търсят основно софтуерни инженери, но и служители в отделите продажби, маркетинг, поддръжка и т.н. Той отчита проблема с намирането на достатъчно квалифицирани кадри, който се оказва световен проблем, но смята, че с конкурентно заплащане и условия на труд ще се намерят подходящите хора.

Източник: economic.bg

БНП Париба - клон София бе обявен за най-успешен чуждестранен клон от Асоциация “Банка на годината”. Българският клон на БНП Париба получава за трети път престижната награда. БНП Париба е в България от 1994 г. и е позната на местния пазар основно с услугите си в сферата на корпоративното и институционално банкиране. Понастоящем освен с банков клон София, Групата БНП Париба е представена в страната чрез застрахователната компания БНП Париба Кардиф и чрез водещата компания за потребителски кредити БНП Париба Лични финанси. Над 1100 служители са ангажирани с услугите за индивидуални и корпоративни клиенти.

Източник: Банкеръ

Глобалната медийна верига Local Planet основа нова агенция на българския пазар. В България съвместно с "Аргент" създаде съвместно предприятие (joint venture) - Local Planet Bulgaria, което да обслужва международните клиенти на Local Planet International. "Аргент" продължава да работи самостоятелно на пазара, а нейният оперативен и медиа директор Симона Тенчева става регионален директор на Local Planet за Централна и Източна Европа. Съсобственик и изпълнителен директор на "Аргент" е Владимир Денев. Той е и член на борда на Local Planet. Неговите и на екипа му усилия за успешното създаване на хъб на международната веригата първо за Балканите, а след това и за Централна и Източна Европа, бяха отличени от Local Planet с избора на "Аргент" за Агенция на Годината за 2017 г. Според RECMA, глобалната агенция за медийни изследвания, независимите медиа агенции се намират на 4-а позиция според оборотите, управлявани от името на най-големите международни клиенти в света.

Източник: Капитал

Изявени специалисти от практиката ще могат да преподават в университетите след решение на съответния факултетен съвет. При студенти, обучаващи се за бакалавър, лекциите могат да са до 10% от общия хорариум на учебните часове от учебния план, а за магистри - до 20 на сто. Това предвиждат промени в Закона за висшето образование, внесени в парламента. В момента вузовете могат да привличат учени и преподаватели от страната и чужбина - с решение на факултетния съвет, за определен срок от време и в качеството им на гост-преподаватели. Това става без конкурс, като отношенията на гост-преподавателя с висшето училище се уреждат с договор за срок не повече от 1 г., който може да бъде подновяван. Могат да канят и нехабилитирани лица, но това са по-скоро изключения, и за да споделят опит, а не за да преподават. Според предложените поправки университетите ще имат правото да привличат изявени специалисти от практиката с решения на съответния факултетен съвет "при условия и по ред, определени в правилника за дейността" на висшето училище.

Източник: Сега       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

27-28 септември: IFIB 2018: Конференция и международни срещи по време на интернационалния форум по биотехнологии и биоикономика в Торино, Италия

5-10 ноември: China International Import Expo (CIIE)


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в новите курсове, които предлага Центърът за компютърно обучение на БСК

КУРС „Въведение в Blockchain технологията”
Курсът има за цел да изгради разбиране за това, какво представлява Blockchain технологията и как променя начина, по който правим бизнес. Участниците ще се запознаят с възможностите за търговия с криповалути, с приложението на т.н. умни договори (smart contracts), с начините за приемане на разплащания с крипто-валути и със същността на децентрализирани приложения. Също така, ще имат възможност да получат практически насоки, как да се възползват от този технологичен тренд.

КУРС „Google AdWords - управление и анализ на рекламни кампании”
Курсът дава възможност за придобиване на основни умения за управление и анализ на рекламни кампании в платформата Google AdWords. Ще бъдат разгледани добри практики за създаване на ефективни кампании, подкрепени с примери от практиката. Курсистите ще се научат също така да разчитат статистиките и да анализират рекламните резултати, така че да могат да оптимизират кампаниите и да работят по-добре с подизпълнители, ангажирани с управление на рекламата им.

Обучение по мрежи в Сиско академията:

ССNА 2 - 15 септември 2018, съботно-неделен
CCNA 3 - 15 септември 2018, съботно-неделен
CCNA 1 - 29 септември 2018, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Италианският дълг към Европейската централна банка (ЕЦБ) се очаква да премине прага от 500 млрд. евро това лято, което отразява оставащите финансови дисбаланси сред страните от еврозоната. Това сочи балансът по плажната система Target 2, която измерва разликата между входящите и изходящи трансгранични плащания. В момента този баланс е на червена територия с 480 млрд. евро, растейки драстично, става ясно от данни на ЕЦБ, цитирани от Financial Times. За сравнение Германия отчита излишък по Target 2 в размер на близо 1 трлн. евро. Системата на Европейската централна банка позволява по-лесното извършване на големи плащания между отделните банки в страните от еврозоната. Към момента над 1700 финансови институции я използват. Въпросът за кохезията на еврозоната се очаква да излезе на преден план отново през есента, когато новото популистко правителство в Рим трябва да представи бюджетните си планове.

Източник: FT

Америка

Инфлацията във Венецуела е надхвърлила 4600 процента от началото на годината, съобщи представител на Националното събрание. Агенцията припомня, че еднокамарният парламент е под контрола на опозицията срещу социалистическото правителство на президента Николас Мадуро. Алфонсо Маркина, член на комисията по финансите в Националното събрание, отбеляза, че цените във Венецуела се повишават всеки ден с 2,8 процента. От началото на годината до края на юни инфлацията е достигнала 4684,3 процента, а от юни миналата година досега - умопомрачителните 46 305 процента, посочи Маркина. През април венецуелското правителство повиши за пореден път минималната работна заплата. Според експерти от неправителствени организации обаче тя се оказва крайно недостатъчна за набавяне на основни продукти. Мнозина венецуелци емигрират заради тежкото положение. Над 800 000 граждани на Венецуела са отишли само в съседна Колумбия.

Източник: Reuters

Азия

BMW планира да купи батерии за общо 4 млрд. евро от Contemporary Amperex Technology Ltd (CATL) през следващите пет години . Дългосрочният договор предвижда батерии за 1.5 млрд. евро да дойдат от нов завод на китайския производител CATL в град Ерфурт, столица на германската провинция Тюрингия. Останалите количества ще бъдат произведени в Китай. Очаква се днес да бъде подписан договорът за строителството на новия завод в Германия по време на посещението на китайския премиер Ли Къцян в страната. Ходът на Пекин идва на фона на предупреждения, че липсата на собствени производствени мощности в Европа за батерии за електромобили би могла да направи европейската автомобилна промишленост уязвима и прекалено зависима от чуждестранните. Основателят на Tesla Илон Мъск говори за създаване на една от т.нар. Gigafactories близо до френско-германската граница. От BMW са казали, че са покрили някои от разходите за фабриката на CATL в Ерфурт, но са отказали да кажат точно колко.

Източник: Reuters

 
Индекси на фондови борси
09.07.2018
Dow Jones Industrial
24 776.59 (320.11)
Nasdaq Composite
7 756.20 (67.81)
Стокови борси
09.07.2018
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)74.32
Heating oil ($US/gal.)2.2100
Natural gas ($US/mmbtu)2.8300
Unleaded gas ($US/gal.)2.1600
Gold ($US/Troy Oz.)1 259.30
Silver ($US/Troy Oz.)16.16
Platinum ($US/Troy Oz.)856.40
Hogs (cents/lb.)56.12
Live cattle (cents/lb.)106.12

       Опознай България

Пещера Духлата

Духлата е най-дългата пещера в България. Намира се в югозападните поли на Витоша, в околностите на с. Боснек, на около 45 мин. път с кола от София. Проучването на дългата повече от 18 км пещера започва още през 1965 г. и продължава и до днес. От пещерата са проучени около 15 км, като са открити над 50 невероятно красиви зали с варовикови образувания и езера. Духлата се състои от 6 пещерни нива и множество на брой тесни галерии, наречени тесняци, образуващи уникален лабиринт. Изработката на карта на този природен феномен е отнела десетки години на труд. Според едно от преданията, Ал.Стрезов сънува части от т.нар. “Академишка духла” още преди те да бъдат открити. Друга легенда гласи, че пътят през “Гърлото на ада” е показан на пещерняците от ято прилепи, които вкупом излетели оттам и във вихъра на крилата им угаснали всичките карбидки.
Природната забележителност “Духлата” с разнообразните си сталактитни и сталагмитни образувания, балдахини и драперии, езерца и пр. се смята за една от най - красивите пещери у нас.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 10.07.2018
Българска версия: 29973, Английска версия: 2988

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2018. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2019
 ПВСЧПСН
1 123456
278910111213
314151617181920
421222324252627
528293031   

Февруари 2019
 ПВСЧПСН
5    123
645678910
711121314151617
818192021222324
925262728   

Март 2019
 ПВСЧПСН
9    123
1045678910
1111121314151617
1218192021222324
1325262728293031

Април 2019
 ПВСЧПСН
141234567
15891011121314
1615161718192021
1722232425262728
182930     

Май 2019
 ПВСЧПСН
18  12345
196789101112
2013141516171819
2120212223242526
222728293031  

Юни 2019
 ПВСЧПСН
22     12
233456789
2410111213141516
2517181920212223
2624252627282930


 2019   2018   2017  
 2016   2015   2014  
 2013   2012   2011  
 2010   2009   2008  
 2007   2006   2005  
 2004   2003   2002  
 2001   2000   1999