Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Петък, 06 юли 2018 г., брой 4745
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.


 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(06.07.2018)
  EUR   1.95583  
GBP   2.21473
USD   1.67036
CHF   1.68417
EUR/USD   1.1709*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.07   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Венти АД - София
Електростроежи АД - Хасково
ЗСК-Лозово АД - Бургас
Изотсервиз АД - София
Инвестпрес АД - София
Капитан Войновски АД - Черни вит
Они холдингс АД - София
Торготерм АД - Кюстендил
Холдинг КООП ЮГ АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

В обръщение до членовете на Българската стопанска камара Радосвет Радев - Изпълнителен председател на БСК, споделя „Този съюз на българския бизнес по естествен път се превърна във водещ фактор при определяне на икономическата и социална политика. Този съюз успя да съхрани своята надпартийност. Наложи принципите на коректност и етика в диалога и общественото поведение. Заслугата е Ваша – нашите членове. Заслугата е и на Божидар Данев, който в продължение на 25 години изгради духа, ценностите и приоритетите на този уникален съюз на българския бизнес. Пиша това писмо, за да Ви уверя, че ще работя за съхраняване на постигнатото от Вас. Да Ви уверя, че ще работя за модернизация на камарата, за утвърждаването й като водещ представител на българския бизнес в национален и международен план. Българската стопанска камара ще отстоява принципно позициите си, неподвластна на политически или корпоративни зависимости и влияния, в подкрепа на общия интерес на своите членове и на икономиката, като цяло.“

Източник: БСК

Министерският съвет взе решение в проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2019 г. да не бъдат включвани нови инвестиционни проекти, които да бъдат финансирани с държавни заеми и/или с издаване на държавни гаранции, по реда на Наредбата за условията, на които трябва да отговарят инвестиционните проекти, финансирани с държавни заеми, и проектите, кандидатстващи за финансиране с държавна гаранция, и за реда за тяхното разглеждане (Наредбата). Това ще осигури последователност при прилагането на мерките за подобряване на бюджетната позиция на фона на продължаващата фискална консолидация и за спазване на фискалните цели, предвидени в Средносрочната бюджетна прогноза за 2019-2021 г.

Източник: БанкеръКонцесии

Дружеството за преработка на каолин в Сеново „Каолин“ ЕАД ще добива индустриални минерали – кварц-каолинова суровина, от находище „Балабана“. То се намира в землищата на дуловските села Полковник Таслаково, Грънчарово и Секулово. Концесията беше предоставена на 4 юли от Министерския съвет за срок от 35 години, като през този период концесионерът ще вложи 15,5 млн. лв. за добива. Очакваните концесионни плащания за целия период ще надхвърлят 11,5 млн. лв.

Източник: БНР

Дружества
Строителство и ремонт на плавателни съдове, без тези за развлечение и спорт
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2016 г.
(хил. лв.)
  1   Терем КРЗ Флотски арсенал Варна ЕООД - Варна   56 838  
  2   МТГ Делфин АД - Варна   31 667  
  3   Кораборемонтен завод - Одесос АД - Варна   30 938  
  4   Ула ООД - Варна   25 205  
  5   Булярд Корабостроителна индустрия АД - Варна   13 217  
  6   Хелленика ООД - Варна   11 519  
  7   Сотира ЕООД - Варна   8 593  
  8   Проектен Мениджмънт и Консултиране ООД - Бургас   7 643  
  9   Ню Проджект ООД - Варна   6 576  
  10   Маяк К ООД - Бургас   4 716  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 05.07.2018
  Обща стойност (BGN): 401 187.61  
Брой търгувани компании: 28
Premium 125 760.98
Standard 86 019.80
АДСИЦ 135 412.38
Структурирани 103.00
Облигации 52 468.04
Права 1 423.41
Най-голяма промяна в цените
Прайм Пропърти БГ АДСИЦ - София -21.15 %
Софарма Имоти АДСИЦ - София 3.23 %
BaSE - Акции: 2 712.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Международната компания Unilever купи „Сладоледена фабрика“ – Велико Търново, която произвежда сладоледите Denny Ice Cream. Сделката подлежи на одобрение от Комисията за защита на конкуренцията. Българското подразделение за сладоледи на Unilever и великотърновската компания ще се слеят, новата структура ще е част от Unilever South Central, а Цветан Цветанов ще бъде нейният управляващ директор. Българското дружество произвежда цялата гама сладоледи – импулсни (на клечка, във фунийка), фамилни, за ресторанти и барове, торти и др. Данните за дейността на фирмата през 2017 г. показват, че 65% от продажбите са били за българския пазар, 15% – за ЕС, а 20% – за трети страни. А според данните в Търговския регистър финансовите резултати на компанията се подобряват като приходите през 2017 г. са нараснали до 12.174 млн. лв (11.006 млн. лв. за 2016 г.), а печалбата е достигнала до 2.241 млн. лв. (1.173 млн. лв. за 2016 г). „Сладоледена фабрика“ притежава производство във Велико Търново, а през 2016 г. инвестира над 5 млн. лв. и в предприятие в промишлената зона на Дебелец. Компанията инвестира над 100 хил. лв. в слънчеви панели, а системата за спестяване на енергия й позволява да намали разходите си до 30%.

Източник: Янтра - Велико Търново

Турската компания Sa-ba Automotive, която в момента строи завод за автомобилно осветление край Димитровград, има нов собственик. Купувач е базираната в Плимът, САЩ, Varroc Lighting Systems, която е част от индийската група Varroc. Със сделката компанията придобива производствата на Sa-ba в Турция и България. От турската компания потвърдиха, че сделката е финализирана на 2 юли и че е за 100% от капитала. Според официалното съобщение с придобиването Varroc Lighting печели капацитет от 10 хил. кв.м производствен и технологичен център близо Истанбул, както и 20 хил. кв.м площ в завода край Димитровград, който е в процес на изграждане и който има възможност за допълнително разширение. По данни на компанията в Турция се произвеждат по 1.7 млн. автомобила годишно. Очаква се сделката да подпомогне изпълнението на текущите проекти на Varroc, както и да й даде достъп до нови клиенти.Турската Sa-ba произвежда външно и вътрешно осветление за автомобили (фарове, стопове, мигачи и т.н.), а сред клиентите й са Audi, Ford, Seat, Skoda и др. В края на 2015 г. компанията регистрира българско дружество - "Са-ба България", и купи и 30 дка парцел край Димитровград, като обяви, че планира да инвестира 8 млн. лв. и да наеме 150 души. Самото строителство започна миналата пролет и първоначално трябваше да приключи през третото тримесечие на 2017 г., но стартът леко се забави.

Източник: Капитал

Безвъзмездната помощ по програмата за газификация на жилища като мярка за енергийна ефективност (DESIREЕ GAS) се увеличава от 20 на 30% от допустимите разходи по проекта без ДДС, съобщиха от министерството на енергетиката. Така занапред на клиентите ще се покрива изцяло и цената за присъединяване без ДДС, като се запазва таванът на финансиране от 1000 eвро за високоефективни котли и 1200 eвро за кондензационни котли на домакинство. Срокът по програмата е удължен до юни 2020 година. Бяха подписани и допълнителните споразумения с газовите дружества, които участват в програмата. Проектът DESIREE GAS е с бюджет от 10 млн. евро, финансирани от Международния фонд „Козлодуй“. Очаква се реализацията на проекта да доведе до намаляване на емисиите парникови газове със 70 хил. тона годишно. Икономиите на електричество се оценяват на 142 хил. мегаватчаса, а спестените разходи на домакинствата - на 1.5 млн. евро годишно. Досега от преференциалните условия са се възползвали над 3100 домакинства. До момента в проекта участват 13 от лицензираните газови дружества: „Комекес“ АД, „Овергаз мрежи“ АД, „Газинженеринг“ ООД, „Кнежа газ“ ООД, „Ситигаз България“ ЕАД, „Карлово газ“ ООД, „Неврокоп газ“ АД, „Свиленград газ“ АД, „Си Ен Джи Марица“ ООД, „Газоенергийно дружество Елин Пелин“ ЕООД, „ТЕЦЕКО“ ООД, „Аресгаз“ АД и „Севлиевогаз 2000“ АД.

Източник: Сега

Най-големият инвеститор във Великотърновска област „Кроношпан“ е готов да финансира отварянето на специална паралелка във Велико Търново и да осигурява стипендия на ученици, които се обучават в нея още от тази есен. В бъдещата паралелка по стандартите на МОН трябва да има поне 18 деца. В момента от „Кроношпан“ обмислят и размера на стипендията, която ще се осигурява срещу ангажимент след завършване на образованието си кадрите да се ангажират с работа в дървопреработващата промишленост. Това е първият случай от почти 30 години насам, в който частна фирма плаща на ученици, които учат и впоследствие започват работа в нея.

Източник: Борба - Велико Търново

Комисията за защита на конкуренцията разреши на „Инвестбанк“ да придобие контрол върху Търговска банка „Виктория“. В КЗК преценяват, че концентрацията между банките, която ще се осъществи чрез придобиване на пряк едноличен контрол от страна „Инвестбанк“ АД върху 100% от капитала на „Търговска банка „Виктория“ ЕАД няма да доведе до господстващо положение на българския банков пазар. ТБ „Виктория“ е дъщерна на Корпоративна търговска банка, която се намира в производство по несъстоятелност, като всички права на собственика и управителните органи са иззети и възложени на синдиците Ангел Донов и Кристи Маринова, назначени от Фонда за гарантиране на влоговете в банките съгласно Закона за банковата несъстоятелност.

Източник: investor.bg       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

27-28 септември: IFIB 2018: Конференция и международни срещи по време на интернационалния форум по биотехнологии и биоикономика в Торино, Италия

5-10 ноември: China International Import Expo (CIIE)


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в новите курсове, които предлага Центърът за компютърно обучение на БСК

КУРС „Въведение в Blockchain технологията”
Курсът има за цел да изгради разбиране за това, какво представлява Blockchain технологията и как променя начина, по който правим бизнес. Участниците ще се запознаят с възможностите за търговия с криповалути, с приложението на т.н. умни договори (smart contracts), с начините за приемане на разплащания с крипто-валути и със същността на децентрализирани приложения. Също така, ще имат възможност да получат практически насоки, как да се възползват от този технологичен тренд.

КУРС „Google AdWords - управление и анализ на рекламни кампании”
Курсът дава възможност за придобиване на основни умения за управление и анализ на рекламни кампании в платформата Google AdWords. Ще бъдат разгледани добри практики за създаване на ефективни кампании, подкрепени с примери от практиката. Курсистите ще се научат също така да разчитат статистиките и да анализират рекламните резултати, така че да могат да оптимизират кампаниите и да работят по-добре с подизпълнители, ангажирани с управление на рекламата им.

Обучение по мрежи в Сиско академията:

ССNА 2 - 15 септември 2018, съботно-неделен
CCNA 3 - 15 септември 2018, съботно-неделен
CCNA 1 - 29 септември 2018, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Европейският съюз удължи с половин година санкциите срещу Русия заради нейните действия в Украйна , става ясно от съобщение на Съвета на ЕС. Санкциите ще продължат до 31 януари 2019 година. В изявлението е посочено, че решението е взето, след като лидерите на общността са били запознати от германския канцлер Ангела Меркел и френския президент Еманюел Макрон за изпълнението на Минските споразумения, с което са свързани и санкциите. 28-те страни членки са взели решението единодушно. Санкциите са насочени срещу отбранителния, финансовия и енергийния сектор на Русия. Ограничен е достъпът на пет големи държавни финансови институции до европейските капиталови пазари, както и на енергийни и компании от сектора на отбраната. Наложена е забрана и за внос и износ на оръжия и на продукти с възможна двойна употреба. Решението за удължаването на санкциите ще влезе в сила на 9 юли, когато ще бъде публикувано в Официалния бюлетин на ЕС.

Източник: Euro News

Америка

Бразилският самолетостроителен концерн Embraer SA и американската Boeing обявиха стратегическо партньорство. Неговата цел е да заздрави позициите на двете компании и да развие бизнеса им на аерокосмическия пазар, се посочва в съвместното съобщение. Boeing и Embraer имат намерение да създадат съвместно предприятие за производството на пътнически самолет и за оказване на съответните съпътстващи услуги. Инвестицията в това предприятие предварително се оценява на $4,75 милиарда, като американската компания ще притежава дял от 80% или $3,8 млрд. От Boeing очакват партньорството да започне да носи печалба през 2020 година, а на третата година от неговото съществуване синергичния ефект да бъде съкращаване на разходите с около 150 млн. долара на година. Смесеното предприятие ще поеме бизнеса на Embraer в сферата на гражданското самолетостроене. Подразделението на бразилската компания за военни и частни самолети ще остане независимо.

Източник: Bloomberg

Азия

Китай подготвя нова мащабна инвестиция в Сърбия. Китайската HBIS Group Serbia Iron & Steel, дъщерно дружество на китайската Hebei Iron & Steel Group, планира да инвестира 150 млн. евро в сръбската стоманодобивна фабрика Железара Смедерево до 2020 г. Парите ще бъдат вложени в покупката на ново оборудване, тъй като металургичният завод се нуждае от нова агломераторна машина и нова стъпална пещ. Китайската компания подготвя инвестиции за намаляване на емисиите на парникови газове и прах от фабриката, съобщи пред сръбски медии директорът на предприятието Сиай Сон. HBIS досега е вложила 158 млн. евро в модернизация на оборудването на Железара Смедерево, който е най-големият завод за стомана в Сърбия. Китайците купиха предприятието през 2016 г. за 46 млн. евро. Стоманолеярният завод е от ключово значение за сръбската икономика и има хиляди работници. Износът на фабриката през първите 5 месеца на 2018 г. е нараснал с 43.6% спрямо същия период на миналата година до 560 000 тона. / scrapmonster.com

Източник: Associated Press

 
Индекси на фондови борси
05.07.2018
Dow Jones Industrial
24 356.74 (181.92)
Nasdaq Composite
7 586.43 (83.75)
Стокови борси
05.07.2018
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)73.00
Heating oil ($US/gal.)2.1800
Natural gas ($US/mmbtu)2.8400
Unleaded gas ($US/gal.)2.1200
Gold ($US/Troy Oz.)1 256.50
Silver ($US/Troy Oz.)16.06
Platinum ($US/Troy Oz.)846.40
Hogs (cents/lb.)59.55
Live cattle (cents/lb.)106.38

       Опознай България

Илия Петров (6 юли 1903 – 18 май 1975)

Художникът Илия Петров е роден на 6 юли 1903 година в Разград. Възпитаник е на художествената академия, където учи в класа по живопис на проф. Никола Маринов. След като приключва образованието си, печели конкурс и заминава за специализация в Мюнхен, където между 1926 и 1928 година посещава частното училище на Хайнрих Ман. От 1928 до 1940 година е учител по рисуване на 13-та прогимназия в София. През 1940 година започва да преподава в Художествената академия. По-късно става професор в специалност "Живопис", в периода от 1966 до 1968 година е ректор на Академията. Твори в различни жанрове: портрет, фигурални композиции, пейзаж, натюрморт. През 30-те години на миналия век спомага значително за налагането на реализма в съвременното българско изкуство. Умира на 18 май 1975 година в София. Творбите на Илия Петров се отличават с изключителен самобитен естетизъм и концепция, наситени са с богати цветове. Две от маслените му платна: Хан Аспарух (1941 г.) и Въстанието на Ивайло, представляват изкуството му в Президентството на Република България. Националното училище за изящни изкуства носи неговото име.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 06.07.2018
Българска версия: 29979, Английска версия: 2988

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2018. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2019
 ПВСЧПСН
1 123456
278910111213
314151617181920
421222324252627
528293031   

Февруари 2019
 ПВСЧПСН
5    123
645678910
711121314151617
818192021222324
925262728   

Март 2019
 ПВСЧПСН
9    123
1045678910
1111121314151617
1218192021222324
1325262728293031

Април 2019
 ПВСЧПСН
141234567
15891011121314
1615161718192021
1722232425262728
182930     

Май 2019
 ПВСЧПСН
18  12345
196789101112
2013141516171819
2120212223242526
222728293031  

Юни 2019
 ПВСЧПСН
22     12
233456789
2410111213141516
2517181920212223
2624252627282930


 2019   2018   2017  
 2016   2015   2014  
 2013   2012   2011  
 2010   2009   2008  
 2007   2006   2005  
 2004   2003   2002  
 2001   2000   1999