Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Сряда, 06 юни 2018 г., брой 4723
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.


 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(06.06.2018)
  EUR   1.95583  
GBP   2.23805
USD   1.67523
CHF   1.69851
EUR/USD   1.1675*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.06   0 %  

Българска Фондова Борса - София

и
ELITE – London Stock
Exchange Group
организират уъркшоп
Connecting companies with capital
25 юни 2018 г., София

 

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

 
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Абритус Инвест АД - Разград
Балкан АД - Ловеч
Балки 27 АД - Стара Загора
ГБС Варна АД - Варна
Глобал изток запад България АД - София
Дюни АД - Созопол
Елит АД - Павликени
Инермат АД - Стара Загора
Марса АД - Хасково
Микро 67 АД - Разград
Микро Разград АД - Разград
Самоков Боровец 21 АД - Самоков
Самоков Боровец АД - Самоков
СК 13 Пътстрой АД - Перник
СК 13 Трансстрой АД - София
Стара планина Холд АД - София
Технострой Ин АД - София
Товарни превози-Силистра АД - Силистра
Тонзос 95 АД - Ямбол
Трапезица АД - Велико Търново
Холсим България АД - Бели извор
Холсим Кариерни материали АД - София
Холсим Кариерни материали Рудината АД - София
Червен АД - Борово
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Около 150 хиляди души са били работещите в България, които са се трудили на договори с временна заетост, отчита Евростат. Обикновено временната заетост е свързана с някаква сезонна работа като летния туристически сезон, определени видове селскостопански дейности или намиране сезонна работа за безработни. Около 4,5 процента от всички активно заети българи /близо 3 милиона/, са се трудили на временни договори през 2017 година. Най-висок дял на лица с договор на временна заетост у нас, е бил регистриран във възрастовата граница 15-24 години - около 13 процента. С увеличаването на възрастта на работещите - намалява и делът на хората на договор с временна заетост. Така например във възрастовата група 55-64 години, у нас са били заети едва около 4 на сто от работещите хора. Работата чрез агенции за временна заетост е регламентирана чрез Директива 2008/104/ЕО на ЕС, показва справка от Агенцията по заетостта /АЗ/. Съществуват няколко проекта за работа на временна заетост през м.г., като един от тях е субсидирал работата на 830 безработни в 14 общини от областите Враца, Видин и Монтана.

Източник: 24 часа

През 2018 година България ще се радва на стабилен икономически ръст, въпреки че през следващите две години той се очаква да се забави, прогнозират от Световната банка. През 2017 година икономиката на страната е нараснала с 3,6%, като през тази очакванията са за 3,8%. През следващите 2019 г. и 2020 г. прогнозите са за завръщане към стойностите от 3,6%. Това сочи лека низходяща корекция спрямо предишния доклад от януари, когато очакванията на институцията бяха за ръст от 3,9% и 4,0% за тази и следващата година съответно, както и за 3,9% през 2020 г. Световната банка отбелязва още, че се наблюдава увеличение и на инфлационните очаквания за страната ни, както и за някои други държави от Централна и Източна Европа като Хърватия, Унгария, Полша и Румъния. В същото време на повечето останали места в региона тя ще се задържи близо до поставените цели.

Източник: investor.bgКонцесии

Приходите на България от предоставени от държавата и общините концесии само за периода 2013-2017 г. са 596,1 млн. лв, според проект на Национална стратегия за концесиите до 2027 г. Това са парите, които са влезли в бюджетите на министерствата, на Министерския съвет и на общините. Общините са получили общо 194,6 млн. от тази сума, а държавата - 401,4 млн. лв. В същото време разходите, които са направени за тези концесии за същия период, са 6,5 млн. лв., е посочено в стратегията. Първи приоритет за концесиониране през следващите години ще бъдат обектите на здравната и образователната инфраструктура, което вече се разрешава от новия концесионен закон, действащ от началото на 2018 г., е посочено в проектостратегията. Едва след това са концесиите за ВиК, за добив на подземни богатства и за транспортна инфраструктура.

Източник: 24 часа

Дружества
Горско стопанство и дърводобив
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2016 г.
(хил. лв.)
  1   Южноцентрално държавно предприятие ДФ - Смолян   2 495  
  2   Лесо Трейд ЕООД - Гроздьово   1 980  
  3   Югозападно Държавно Предприятие ДФ - Благоевград   1 586  
  4   Северноцентрално държавно предпиятие ДФ - Габрово   1 434  
  5   Североизточно Държавно предприятие ДФ - Шумен   797  
  6   Валкин Лес ЕООД - Стамболийски   737  
  7   Северозападно държавно предприятие ДФ - Враца   398  
  8   Югоизточно държавно предприятие ДФ - Сливен   176  
  9   Семекс ЕООД - Ботевград   164  
  10   Северна дърводобивна компания АД - Свищов   72  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 05.06.2018
  Обща стойност (BGN): 356 261.57  
Брой търгувани компании: 39
Premium 28 376.94
Standard 104 229.64
АДСИЦ 7 594.65
Структурирани 462.44
Облигации 215 597.91
Най-голяма промяна в цените
Булгартабак холдинг АД - София -10.00 %
Лавена АД - Шумен 6.80 %

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Национална електрическа компания ЕАД подписа Договор за Рехабилитация на ПАВЕЦ „Белмекен”, ВЕЦ „Сестримо” и ВЕЦ „Момина Клисура” с консорциум KONČAR KET – ČKD BLANSKO – RUDIS. Общата стойност на договора е 19.9 милиона евро, от които 11.5 милиона са безвъзмездните средства от „Международен фонд Козлодуй“, останалите са собствени средства на НЕК. Договорът е част от проект за рехабилитацията на хидроенергийния комплекс Белмекен-Сестримо-Чаира и се изпълнява в рамките на Грантово споразумение (№.049А) между Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) като Администратор на Международния фонд за подпомагане на извеждането от експлоатация на атомни мощности в АЕЦ Козлодуй (МФК/KIDSF) и Националната електрическа компания ЕАД. В обхвата на договорът за рехабилитация на ПАВЕЦ „Белмекен”, ВЕЦ „Сестримо” и ВЕЦ „Момина Клисура” влизат проектиране, производство, доставка, монтаж, авторски надзор, настройка, изпитване и пускане в експлоатация на съоръжения и системи за трите централи. Рехабилитацията в трите централи обхваща системите за управление и мониторинг на централите. С изпълнението на рехабилитацията се цели повишаване на надеждността на централите, подобряване на възможностите им за участие в регулиране на напрежението на системата и повишаване на сигурността на снабдяване с електрическа енергия.

Източник: Стандарт

Община Белово пуска за продан 80% от дружествените дялове на водоснабдително предприятие „ВиК Белово“ ЕООД. Продажбата ще стане с публично оповестен конкурс, който ще се проведе на 21-вия ден след обнародването на решението в Държавен вестник. Минималната цена е 1 000 000 лева, като продажната цена на един дял е 12 500 лева. От участниците се изисква да внесат депозит от 100 000 лева, а цената на тръжната документация е 1 000 лева. Към кандидатите няма изисквания, освен предвидените в Закона за приватизация и следприватизационен контрол. Едноличен собственик на капитала във „ВиК Белово“ ЕООД е друго дружество – „Белово 2014“ ЕАД, което е собственост на Община Белово и е създадено да управлява общинските фирми. В съвета на директорите на акционерното дружество влиза управителят на ВиК Мирослав Влашков, заедно с общинския експерт Пламен Андров и адвокат Стоян Бабачев. Водоснабдителното предприятие е с капитал в размер на 5 000 лева. До обявяването на ВиК за продан се стига, след като в края на декември на последната си за 2017 година сесия Общинският съвет първоначално приема да бъде обявена процедура за приватизация на дружеството. От представените тогава данни става ясно, че финансовото му състояние е лошо.

Източник: Дарик радио

“Алианц”, “Дженерали” и “Уникредит” ще продават общи застрахователни услуги след подписано споразумение за сътрудничество за Централна и Източна Европа(ЦИЕ), съобщиха от компаниите. Партньорството ще влезе в сила от втората половина на 2018 г. и ще бъде за физически лица и малки предприятия в България, Босна и Херцеговина, Хърватия, Чехия, Унгария, Румъния, Сърбия, Словакия и Словения “Уникредит” ще предлага на своите клиенти застраховки живот, имущество и злополуки на “Алианц”. Партньорството на “Уникредит” с “Дженерали” ще бъде фокусирано върху защита на плащанията по кредитни продукти.

Източник: 24 часа

На общо събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов“ във Велико Търново е сменен бордът на директорите. Новият член е д-р Божидар Ангелов, който зае мястото на д-р Сибила Маринова, която беше и председател на Съвета на директорите. В новия борд влизат още д-р Стефан Филев като изпълнителен директор на МОБАЛ и Лилия Вълчева от страната на здравното министерство. Тя бе избрана за председател на борда. На събранието на акционерите бе обсъдено и предложението на държавата да увеличи капитала си от 51 на 90,39 процента заради направените инвестиции през последните години. В момента активите на МОБАЛ са за около 12 млн. лв. , от които 7 млн. са за изграждане на регионалния онкоцентър. Предложението не бе прието от общините, които са акционери с 49 процента от капитала. Ако това беше се случило, Община Велико Търново щеше да остане само с 2,87 процента капитал, при сегашния от 14,65 процента. Обектът вече разполага с всички разрешителни за строеж. За 2017 г. областната болница отчита загуба от около 159 000 лв. Няма запор на сметките от доставчици.

Източник: Янтра - Велико Търново

Консолидираната загуба на компанията за смарт продукти "Алтерко" се увеличава 10 пъти до 500 хил. лв. за първото тримесечие на 2018 г., спрямо 51 хил. лв. за същия период на 2017 г. Консолидираните приходи са нагоре с 12,6% до 9,55 млн. лв. за първото тримесечие на 2018 г. Понижение с 47% има при продажбите на стоки, където вероятно влизат продукти като MyKi, които бяха основен акцент в презентациите на компанията. В края на 2016 г. "Алтерко" АД осъществи IPO (първично публично предлагане) при цена от 1,45 лв. на акция. Впоследствие акциите поскъпнаха до 2,4 лв. за ценна книга при търговията на фондовата борса, но последва понижение и последната сделка е при цена от 1,9 лв. за ценна книга, която е най-ниската на пода на борсата до момента. Акциите все още са по-скъпи от цената по време на първичното публично предлагане (IPO). Компанията няма да раздава дивиденти въпреки обявеното по-рано намерение да прави това. Акциите на дружеството започнаха да се търгуват официално на 1 декември 2016 г. Тогава изпълнителният директор на холдинга Димитър Димитров увери, че раздаването на дивидент влиза в плановете на компанията, но по думите му „това ще бъде съобразено с растежа на фирмата“.

Източник: investor.bg       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

7-8 юни: Бирената индустрия се събира на глобална среща в Брюксел

7 юни: E² Tech4Cities Brokerage event & Pitching session 2018

13 юни: Конференция „Готови ли сте за GDPR?“

14 юни: Международна среща за Черноморския регион

27-28 септември: IFIB 2018: Конференция и международни срещи по време на интернационалния форум по биотехнологии и биоикономика в Торино, Италия

5-10 ноември: China International Import Expo (CIIE)


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в новите курсове, които предлага Центърът за компютърно обучение на БСК

КУРС „Въведение в Blockchain технологията”
Курсът има за цел да изгради разбиране за това, какво представлява Blockchain технологията и как променя начина, по който правим бизнес. Участниците ще се запознаят с възможностите за търговия с криповалути, с приложението на т.н. умни договори (smart contracts), с начините за приемане на разплащания с крипто-валути и със същността на децентрализирани приложения. Също така, ще имат възможност да получат практически насоки, как да се възползват от този технологичен тренд.
Дати: 16.05.2018 г., 14 - 18 ч.;
12.06.2018 г., 14 - 18 ч.
Регистрация

КУРС „Google AdWords - управление и анализ на рекламни кампании”
Курсът дава възможност за придобиване на основни умения за управление и анализ на рекламни кампании в платформата Google AdWords. Ще бъдат разгледани добри практики за създаване на ефективни кампании, подкрепени с примери от практиката. Курсистите ще се научат също така да разчитат статистиките и да анализират рекламните резултати, така че да могат да оптимизират кампаниите и да работят по-добре с подизпълнители, ангажирани с управление на рекламата им.
Дата: 19.05.2018 г., 09.00 – 17.00 ч.
Регистрация

 

Обучение по мрежи в Сиско академията:
ССNА 1 - 19 май 2018, съботно-неделен
CCNA 2 - 2 юни 2018, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Дъщерната компания на производителя на автомобилите Mercedes в Румъния Star Assembly обяви рекорден оборот за миналата година. Дружеството, което е позиционирано в централната част на северната ни съседка в град Себас произвежда предавателни кутии за германската група Daimler. За изминалата година компанията отчита оборот от 7,3 милиарда леи или 1,6 милиарда евро, което е близо пет пъти повече в сравнение с 2016 година. Нетната печалба на компанията също се увеличи почти пет пъти, достигайки 54 милиона евро. Това сочат данните от министерството на финансите в Румъния, цитирани от местния вестник Ziarul Financiar. Дъщернто дружество е основано през 2013 година, като в момента за него работят над 1800 души към края на 2017 година. Компанията приключи инвестицията от 300 милиона евро за завода си преди две години, като вложението беше използвано за започване на производството на автоматични скоростни кутии 9G-Tronic за автомобили Mercedes-Benz.

Източник: Associated Press

Америка

Министерство на правосъдието на САЩ е наложило глоба на френската банка Societe Generale по обвинения в подкупване на либийски чиновници и в манипулиране на лихвения индекс Libor. Стойността на глобата 1.3 млрд. долара. В понеделник Societe Generale съобщи, че е постигнала съгласие да плати 250 млн. евро на френската хазна като част от споразумението. Не се очаква споразуменията да увредят възможността на банката да обслужва клиентите си, казват още от институцията, допълвайки, че глобите ще бъдат платени от провизирани 2.3 милиарда евро. 585 млн. долара от сумата са за подкупване на официални лица в Либия, а 275 млн. долара нарушенията, свързани с Libor. Освен това, банката ще плати други 475 млн. долара за манипулацията на усреднения лихвен процент на щатската Комисия по търговия на стокови фючърси. Банката със седалище в Париж се очаква да пледира виновна по обвинение в съд в Бруклин по друго обвинение за подкупи.

Източник: Reuters

Азия

След двугодишен застой Китай отново съсредоточава усилията си да повиши статута на юана в световната финансова система. Централната банка и правителството предприемат редица инициативи, като: пускането на нова фаза на международна платежна система с удължено работно време; улесняване на отпускането на заеми в юани от чуждестранни кредитори, с което се улесняват чуждите инвестиции в китайски акции и облигации; подновяване на възможността за инвеститори от континентален Китай да купуват чуждестранни активи с юани (тя беше замразена от 2015 г.). Юанът държеше рекордните 2.8% от глобалните разплащания преди 3 години, но заради репресиите спрямо изходящите потоци след девалвацията през 2015 г., делът му се сви до 1.7% през април 2018 г. Подкрепени от нарастващите валутни резерви в Китай и ниската волатилност, китайските власти отново се връщат към целта на Си Дзинпин за по-голяма роля на Пекин в глобалното финансиране. 

Източник: Bloomberg

 
Индекси на фондови борси
05.06.2018
Dow Jones Industrial
24 799.98 (-13.71)
Nasdaq Composite
7 637.86 (31.40)
Стокови борси
05.06.2018
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)65.80
Heating oil ($US/gal.)2.1500
Natural gas ($US/mmbtu)2.9000
Unleaded gas ($US/gal.)2.1000
Gold ($US/Troy Oz.)1 300.80
Silver ($US/Troy Oz.)16.54
Platinum ($US/Troy Oz.)901.90
Hogs (cents/lb.)77.02
Live cattle (cents/lb.)104.05

       Опознай България

Вълчитрънско златно съкровище

Вълчитрънското съкровище е най-голямото златно съкровище в древния свят. Открито е случайно на 18 декември 1924 г. край село Вълчитрън, Плевенско. Смята се, че е изработено в края на Бронзовата епоха (около XV – XIII в. пр.Хр.) от чисто, самородно злато. Тежи 12 килограма и половина и е използвано както за ритуални, така и за битови нужди. Най-големият му съд е кантарасовиден, служел е за смесване на виното, тежи 4,5 килограма и побира повече от 10 литра. Един странен съд му партнира. Той се състои от три листовидни легенчета, свързани с тръбички, които ги превръщат в скачени съдове. Вероятно във всяко от тях е наливана определена течност, която се е смесвала с другите две и така през главната тръбичка е наливана в големия съд. Няма никакво съмнение каква е била основната течност - вино. Дали останалите са вода и някакви подобрители с определен аромат, можем само да гадаем. С голям черпак са загребвали от кантарасовидния съд и са наливали в три малко чашки с по една дръжка. Има две други важни особености, свързани със съкровището. Едната произтича от материала – златото е най-проводимият метал. В момента на изливането той отнема топлината и течността става ледено студена. Жреците или просто домакините са смайвали гостите си с чудодейното въздействие на жълтия метал. Гостите или участниците в церемониите са били изумявани и от друго. Виночерпците безпогрешно са разбирали кога чашите са оставали празни и са бързали да ги напълнят - ексцентрично разположените дръжки са измествали центъра на тежестта, съдчетата, останали без течност, са полягали по масите и за посветените е било ясно, че трябва отново да бъдат напълнени. В момента съкровището се съхранява в Националния археологически музей в София.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 06.06.2018
Българска версия: 30018, Английска версия: 2995

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2018. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2019
 ПВСЧПСН
1 123456
278910111213
314151617181920
421222324252627
528293031   

Февруари 2019
 ПВСЧПСН
5    123
645678910
711121314151617
818192021222324
925262728   

Март 2019
 ПВСЧПСН
9    123
1045678910
1111121314151617
1218192021222324
1325262728293031

Април 2019
 ПВСЧПСН
141234567
15891011121314
1615161718192021
1722232425262728
182930     

Май 2019
 ПВСЧПСН
18  12345
196789101112
2013141516171819
2120212223242526
222728293031  

Юни 2019
 ПВСЧПСН
22     12
233456789
2410111213141516
2517181920212223
2624252627282930

Юли 2019
 ПВСЧПСН
271234567
28891011121314
2915161718192021
3022232425262728
31293031    


 2019   2018   2017  
 2016   2015   2014  
 2013   2012   2011  
 2010   2009   2008  
 2007   2006   2005  
 2004   2003   2002  
 2001   2000   1999