Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 28 май 2018 г., брой 4716
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.


 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(28.05.2018)
  EUR   1.95583  
GBP   2.23421
USD   1.67523
CHF   1.68708
EUR/USD   1.1675*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.05   0 %  

Българска стопанска камара и Фондация „Право и Интернет” организират целодневно обучение
„Новата регулация за защита на личните данни (GDPR) – въведение и практически насоки за прилагане на изискванията“
6 юни 2018 г., от 9:00, в БСК
Регистрирай се сега!

 

 

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

 
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Арко Тауърс АДСИЦ - София
Атлас (АД) АД - София
Искра Силатроник АД - София
Искра София АД - София
Лилия - С АД - Своге
МИП 91 АД - Шумен
Пътно строителна компания Ес Би Ес АД - Стара Загора
Феникс елит ЕАД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Потребителските заеми бележат ръст от 14,4% спрямо април 2017 година и достигат 8,510 млрд. лв., отчита БНБ. В края на миналия месец отпуснатите от банките жилищни кредити са за 9,724 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 9,3%, докато месец преди това отбелязаха 9,1% годишно увеличение. Заемите за домакинствата са достигнали 20,650 млрд. лв. (19,7% от БВП) в края на април и в сравнение с година по-рано те се увеличават с 9,1%. През март годишното повишение беше 6,3%. В началото на годината управителят на БНБ Димитър Радев предупреди, че растежът на кредитирането предполага повишено внимание върху кредитния риск. По думите му "периодите на кредитна експанзия са и периоди на натрупване на потенциал за бъдеща реализация на кредитен риск и поява на нови активи с проблемно качество". В Централната банка изчисляват, че през април на годишна база другите кредити намаляват с 14,1% (5,9% годишно понижение през март 2018 г.), като достигат 1,069 млрд. лв. Заемите, предоставени на финансови предприятия, в края на миналия месец са 2,260 млрд. лв. За една година те се увеличават с 54,8% (64,5% годишно повишение през март 2018 г.).

Източник: Дума

През първото тримесечие на 2018 г. общият индекс на оборота за сектор "Транспорт, складиране и пощи", изчислен от сезонни данни, се увеличава с 3.5 на сто спрямо четвъртото тримесечие на 2017 година, съобщи Националният статистически институт. Ръст се наблюдава при всички дейности в сектора, като най-висок е при "Воден транспорт" - с 19.9 на сто. Общият индекс на оборота за сектор "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения" нараства с 4.6 на сто спрямо четвъртото тримесечие на 2017 година. Най-голямо увеличение е отчетено при "Информационни услуги" и "Издателска дейност" съответно с 26.5 и 20.1 на сто. Спад е регистриран единствено при дейност "Далекосъобщения" (4.4 на сто). При "Други бизнес услуги" се наблюдава увеличение спрямо предходното тримесечие при повечето дейности, като то е най-голямо при "Юридически дейности; Счетоводни и одиторски дейности, данъчни консултации; Консултантски дейности в областта на управлението" - с 38 на сто. Най-съществено намаление е регистрирано при "Дейности по наемане и предоставяне на работна сила" - с 21.6 на сто.

Източник: БанкеръДружества
Производство на електронно-изчислителна техника
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2016 г.
(хил. лв.)
  1   Райхле и Де - Масари България Пръдакшън ЕООД - София   35 964  
  2   Телетек Електроникс АД - София   23 300  
  3   Перси ООД - София   12 527  
  4   Щайнер електроник ЕООД - Русе   8 404  
  5   АК Пластроник АД - Велико Търново   7 700  
  6   Магнетик Хед Текнолоджис / България/ АД - Разлог   4 192  
  7   Оргтехника АД - Силистра   3 366  
  8   Адсис ЕООД - София   2 677  
  9   Бизнес иновационен център-ИЗОТ АД - София   2 296  
  10   Електроника АД - София   853  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 25.05.2018
  Обща стойност (BGN): 177 453.34  
Брой търгувани компании: 32
Premium 23 879.32
Standard 124 081.82
АДСИЦ 12 940.60
Облигации 16 551.61
Най-голяма промяна в цените
ХипоКредит АД - София -48.52 %
Топливо АД - София 8.33 %
BaSE - Акции: 3 955.99

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Спорът между българската държава и френската Airbus Helicopters за неизпълнени офсетни ангажименти от 2005 г. окончателно намери разрешение. Това стана възможно благодарение на друга френска компания - Latecoere. Тя изгради завод край Пловдив, който ще работи основно за Airbus, като така на практика изпълнява ангажимента за инвестиции в страната на самолетния гигант. Краят на арбитражния спор беше сложен с подписването на спогодба между Министерството на отбраната и Airbus Helicopters. Според официалната информация спогодбата предвижда "френската страна да осигури стратегически инвестиции в България за изграждане на завод за производство на високотехнологични продукти за самолети Airbus". През първите три години ще бъдат открити до 300 работни места, като е възможно в следващите осем години тази бройка да нарасне до 800 души. Латекоер България обявиха, че през следващите три години ще бъдат инвестирани 15 млн. евро в изграждането на фабриката и оборудването.

Източник: Капитал

Застрахователната компания "Олимпик - клон България" трябва да предприеме необходимите действия по извършване на плащания - така, както са определени в искането на Надзорния орган върху застраховането на Кипър, става ясно решение на Комисията за финансов надзор от 23 май 2018 г. Кипърската застрахователна компания "Олимпик", която има клон в България е с отнет лиценз. Причината за наложената мярка е неплатежоспособността на дружеството. Съгласно практиката в Кипър на застрахователят бе даден специален лиценз. Той включва само възможност за продължаване на дейността по вече сключени договори, уреждане на висящи претенции и събиране на дължими към дружеството премии. Този лиценз ще бъде валиден до 8 юни 2018-а. Според позицията на застрахователната компания тази процедура е стандартна за Кипър и не е равнозначна на окончателно отнемане на лиценза. Застрахователят ще се възползва от законовата възможност независим одитор да извърши допълнителен отчет по недостатъчната информация от предишния, с който да се потвърди доказано съществуващия актив на компанията. За прилагането на специалния лиценз е назначен специален администратор - "Мазарс ООД" (Mazars Limited).

Източник: Банкеръ

„Агрия Груп Холдинг“ предлага и тази година да не разпределя дивидент на акционерите от печалбата за 2017 г. в размер на 4,73 млн. лв., става ясно от поканата за свиканото на 25 юни общо събрание на акционерите. Варненското дружество остава без разпределен дивидент в борсовата си история от 2008 г. досега. Към края на 2017 година компанията чрез дъщерните си дружества обработва около 163 хил. дка земеделска земя, в това число 81 170 дка собствена земеделска земя на територията на Североизточна България. Другото направление на развиваната стопанска дейност на компанията е преработвателната промишленост и търговията със зърно и производни, в това число експортна дейност. На консолидирана база към края на 2017 г. холдингът отчете годишен ръст от 57,4% до 13,2 млн. лв. Към 31.12.2017 г. собственият капитал на Групата на консолидирана база е в размер на 105,98 млн.лв., което представлява неговият основен източник на вътрешна ликвидност. Той е с 13, 4 млн. лв. повече от предходната 2016 год. Влияние в посока увеличение оказва положителният финансов резултат за годината. От тях 6,8 млн. лева са записан и изцяло внесен акционерен капитал. Към 31 декември дружеството притежава активи на стойност 147,2 млн. лв.

Източник: investor.bg

Домейнът на кирилица .ею отбелязва напредък и през втората година от създаването му. От създаването на домейна преди две години ново регистрираните .ею домейни са почти 2000, като общият брой на регистрираните домейни на кирилица достигат над 3000. "Основната ни мисия в EURid е да подкрепяме стремежа на Европейския съюз за многоезичие и културно многообразие в интернет. Домейнът на кирилица .ею не само, че позволява по-лесен достъп до новите технологии на родния ни език, но и запазването на езика ни сред нашите съграждани, живеещи по целия свят", отбеляза Пламена Аржант, българският мениджър, който отговаря за страната ни в EURid, организацията, която управлява европейските домейни от името на Европейската комисия. Европейските домейни .ею и .eu са все по-популярни сред българите, като регистрациите им към края на 2017 година достигат растеж на регистрациите от над 30%, който е вторият най-голям темп на нарастване в Европа. За сравнение, общото нарастване на регистрираните .eu домейни е 1.8% като единствено Австрия има по-голям темп на регистрация на европейските домейни.

Източник: expert.bg

Община Велико Търново е против поредния опит на държавата да увеличи капитала си като акционер с 51 процента в активите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“. На предстоящото общо събрание на акционерите на 5 юни 2018 г. мажоритарният собственик ще предложи капиталът на болницата да стане 11 868 240 лв. Увеличението е с 3 180 000 лв. като усвоени капиталови разходи и още 6 359 945 лв. като непарични вноски за доставена апаратура за изграждане на диагностичния онкоцентър. По този начин, държавата става с капитал от 90,39 процента. В същото време рязко намалява акционерното участие на десетте общини в областта, които притежават 49 процента от капитала на болницата. Велико Търново от 14,85 процента пада на 2,87, Сухиндол става с 0,12 , Златарица – с 0,18 , Лясковец – с 0,52, Павликени – 1,01, Полски Тръмбеш – 0,66, Горна Оряховица – 1,77, Елена – 0,41 и т.н. Промяната в капитала на МОБАЛ води и до промяна в устава на акционерното дружество. Община Велико Търново ще гласува „против“ и срещу предложената от държавата промяна в устава на дружеството. Очаква се на предстоящата сесия на 31 май 2018 г. съветниците да подкрепят предложението на кмета Даниел Панов общината да гласува против промените в капитала на областната болница.

Източник: Янтра - Велико Търново       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

31 май: Конференция „Индустрия и енергетика“ 2018

16-31 май: Безплатни обучения за електронна търговия: „Как да разрастнете бизнеса си бързо и ефективно?“ в градовете Габрово (16.05.2018), Русе (17.05.2018), Варна (18.05.2018), Пловдив (29.05.2018), Стара Загора (30.05.2018) и Бургас (31.05.2018).

6 юни: Целодневно обучение: "GDPR – въведение и практически насоки за прилагане на изискванията“

7-8 юни: Бирената индустрия се събира на глобална среща в Брюксел

7 юни: E² Tech4Cities Brokerage event & Pitching session 2018

13 юни: Конференция „Готови ли сте за GDPR?“

14 юни: Международна среща за Черноморския регион

27-28 септември: IFIB 2018: Конференция и международни срещи по време на интернационалния форум по биотехнологии и биоикономика в Торино, Италия

5-10 ноември: China International Import Expo (CIIE)


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в новите курсове, които предлага Центърът за компютърно обучение на БСК

КУРС „Въведение в Blockchain технологията”
Курсът има за цел да изгради разбиране за това, какво представлява Blockchain технологията и как променя начина, по който правим бизнес. Участниците ще се запознаят с възможностите за търговия с криповалути, с приложението на т.н. умни договори (smart contracts), с начините за приемане на разплащания с крипто-валути и със същността на децентрализирани приложения. Също така, ще имат възможност да получат практически насоки, как да се възползват от този технологичен тренд.
Дати: 16.05.2018 г., 14 - 18 ч.;
12.06.2018 г., 14 - 18 ч.
Регистрация

КУРС „Google AdWords - управление и анализ на рекламни кампании”
Курсът дава възможност за придобиване на основни умения за управление и анализ на рекламни кампании в платформата Google AdWords. Ще бъдат разгледани добри практики за създаване на ефективни кампании, подкрепени с примери от практиката. Курсистите ще се научат също така да разчитат статистиките и да анализират рекламните резултати, така че да могат да оптимизират кампаниите и да работят по-добре с подизпълнители, ангажирани с управление на рекламата им.
Дата: 19.05.2018 г., 09.00 – 17.00 ч.
Регистрация

 

Обучение по мрежи в Сиско академията:
ССNА 1 - 19 май 2018, съботно-неделен
CCNA 2 - 2 юни 2018, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Политическата криза в Италия продължава с пълна сила. Президентът Серджо Матарела на практика срина усилията за съставяне на коалиционно правителство, подкрепяно от Движението "Пет звезди" и партията "Лига", след като отхвърли техния кандидат за министър на икономиката. Матарела обяви на официална пресконференция, че е отказал да одобри кандидатурата на евроскептика Паоло Савона за министър на икономиката, защото антиевропейските му възгледи ще предизвикат сътресения на пазарите, предаде Асошиейтед прес. Президентът допълни, че скоро ще вземе решение за свикване на предсрочни избори, като вземе предвид изискванията на политическите сили и се консултира с парламента. В обръщение по телевизията той каза, че не носи вина за безизходицата и че е предложил алтернативи за ключовия пост министър на икономиката, но те са били отхвърлени от Лигата и Движението 5 звезди. Членството в еврозоната е от фундаментално значение за страната ни, добави Матарела.

Източник: Bloomberg

Америка

Една трета от трудоспособното население в САЩ се е сблъскало с финансова несигурност през изминалата година и често е срещало трудности да посрещне неочаквани разходи, въпреки че безработицата в страната е ниска - 3,9 процента. Това сочи проучване на Управлението за федерален резерв (УФР). Месечните доходи на 30 процента от анкетираните не са постоянни, често заради променливите им работни графици. Това става причина всеки десети американец да не може да плати някои сметки, допълват авторите на проучването. На 40 процента от трудоспособните американци им се е налагало да вземат пари на заем или да продадат нещо, за да платят спешен разход от 400 долара. Данните показват, че в същото време много от работещите нямат финансова сигурност. Около една трета от американското трудоспособно население е разчитало на еднократен ангажимент или странична работа през миналата година, за да подпомогне доходите си.

Източник: New York Times

Азия

Върховният съд на САЩ реши, че Samsung трябва да изплати на Apple 539 млн. долара заради нарушени патенти в дизайна на iPhone, които корейската компания използва за своите телефони. Технологичните гиганти водят съдебна битка от 7 години, съобщава Deutshce Welle. Докато печелившата от делото Apple настояваше за по-висока сума с аргумента, че дизайнът на iPhone е изцяло копиран, Samsung се аргументира, че само някои сходни елементи, които притежават и двете известни марки, могат да бъдат поставени под въпрос. Съдът реши, че са копирани 3 патента: черният екран, заоблената рамка и специфичните цветни икони на iPhone. От 7 години Apple се опитва да осъди Samsung заради незаконно копиране на дизайна на телефоните iPhone. Сумата, която корейската компания трябваше да плати, обаче беше многократно оспорвана. Apple първоначално спечели дело в съда за обезщетение от 1 млрд. долара, но Samsung обжалва. Сега съдиите приемат, че южнокорейската компания е извършила нарушения на патентите.

Източник: Associated Press

 
Индекси на фондови борси
25.05.2018
Dow Jones Industrial
24 753.09 (-58.67)
Nasdaq Composite
7 433.85 (9.43)
Стокови борси
25.05.2018
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)66.20
Heating oil ($US/gal.)2.1800
Natural gas ($US/mmbtu)2.9500
Unleaded gas ($US/gal.)2.1400
Gold ($US/Troy Oz.)1 298.20
Silver ($US/Troy Oz.)16.50
Platinum ($US/Troy Oz.)903.30
Hogs (cents/lb.)77.55
Live cattle (cents/lb.)102.30

       Опознай България

Свети Дух

Днес, 28 май - понеделникът след Петдесятница, се празнува Свети Дух. Църковният празник е обвързан и с редица регионални чествания и е свързан по смисъл с честването на Петдесетница. В този ден Христос основава църквата си на земята чрез пращането на Светия Дух. Хората в България вярват, че от велики четвъртък до Св. Дух душите на всички мъртви са на свобода - на земята. Ходят обикновено по цветята, по дърветата, а с орехова шума ги мамят, за да се съберат в този ден. На Духовден душите се прибират и затварят чак до идната година на велики четвъртък, когато се отварят небесните двери. За изпроводяк на душите хората колят курбан, правят общи трапези, пеят и се веселят. Духовден е винаги в понеделник - 51 дни след Великден, а цялата седмица наричат Русалска неделя. До Св. Дух се не горят лозовите пръчки, за да не сърдят самодивите, да не събарят ресата от лозниците, от което гроздето „изресява", става рядко и със ситни зърна.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 28.05.2018
Българска версия: 30039, Английска версия: 2997

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2018. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2019
 ПВСЧПСН
1 123456
278910111213
314151617181920
421222324252627
528293031   

Февруари 2019
 ПВСЧПСН
5    123
645678910
711121314151617
818192021222324
925262728   

Март 2019
 ПВСЧПСН
9    123
1045678910
1111121314151617
1218192021222324
1325262728293031

Април 2019
 ПВСЧПСН
141234567
15891011121314
1615161718192021
1722232425262728
182930     

Май 2019
 ПВСЧПСН
18  12345
196789101112
2013141516171819
2120212223242526
222728293031  

Юни 2019
 ПВСЧПСН
22     12
233456789
2410111213141516
2517181920212223
2624252627282930

Юли 2019
 ПВСЧПСН
271234567
28891011121314
2915161718192021
3022232425262728
31293031    


 2019   2018   2017  
 2016   2015   2014  
 2013   2012   2011  
 2010   2009   2008  
 2007   2006   2005  
 2004   2003   2002  
 2001   2000   1999