Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Вторник, 08 май 2018 г., брой 4703
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 

 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(08.05.2018)
  EUR   1.95583  
GBP   2.21661
USD   1.63408
CHF   1.63668
EUR/USD   1.1902*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.05   0 %  

Традиционна майска конференция на Българската асоциация за управление на хора
17-19.05.2018 г.
хотел „Рила“, Боровец
Развитието на бизнеса чрез човешкия капитал, иновации и предприемачество в корпоративната среда и управлението на ресурси.
Стъпки и инструменти за въвеждане на GDPR.
Повишаване капацитета на човешкия ресурс
Регистрация за конференцията
Програма на събитието

 

 

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

 
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Финансови новини

През четвъртото тримесечие на 2017 г. банковата система в България отчете нарастване на активите с 2.7 млрд. лв. (2.8 на сто) до 97.8 млрд. лв., съобщава БНБ. Запази се пазарният дял на местните банки в общите активи на банковата система (23.5%), този на групата на дъщерните банки от ЕС намаля (до 72.9 на сто), а делът на клоновете на банки от ЕС нарасна (до 2.3 на сто). Петте най-големи банки в края на декември 2017 г. имаха 55.9 на сто пазарен дял (при 56.3 на сто в края на септември 2017 г.). Брутният размер на кредитния портфейл на системата (без кредитите и авансите за централни банки и кредитни институции) остана почти непроменен спрямо края на септември и в края на декември 2017 г. беше 56.1 млрд. лв. Редуциращ ефект върху размера му оказваха действията по намаление на кредитния риск, включващи и съществени отписвания на необслужвани кредити за сметка на провизии. Увеличение бе наблюдавано при кредитите за други финансови предприятия (с 266 млн. лв.) и за домакинства (с 57 млн. лв.).

Източник: Банкеръ

България е на трето място по ръст на въглеродните емисии в ЕС, показват данни на Евростат за 2017 г. С 8,3% са се повишили емисиите въглероден двуокис през 2017 г. у нас, сравнено с предходната година. По-голям ръст на замърсяванията отчитат само в Малта - с 12,8% увеличение, и в Естония - с 11,3%. В топ 5 влизат също Испания със 7,4% повече вредни емисии през 2017 г. и Португалия със 7,3%. Средното повишение на въглеродните емисии в ЕС през 2017 г. е 1,8%. Едва в 7 страни от Европейския съюз отчитат положителен резултат в борбата със замърсяванията с въглероден двуокис. Финландия води в редуцирането на вредните емисии, като отчита спад с 5,9%, следвана от Дания с 5,8% и Великобритания с 3,2%. С добри резултати също са Ирландия, Белгия, Латвия и Германия, които успяват да намалят произведените вредни емисии, макар и с малко. Германия е на практика най-големият производител на вредни газове в ЕС, като 23% от общото количество се дължат на нея. 11,2% от всички въглеродни емисии са с произход Великобритания.

Източник: 24 часаДружества
Търговия на едро с други хранителни продукти
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2016 г.
(хил. лв.)
  1   Селект Трейд ЕООД - София   64 770  
  2   ХАВИ логистикс ЕООД - София   57 082  
  3   Агропекс България ЕООД - Варна   38 713  
  4   СуиКо ЕООД - София   26 369  
  5   Бинер Агро ООД - Благоевград   23 603  
  6   Ар Би Ел Фууд България ООД - Варна   21 415  
  7   Апимел Органик ООД - Раковски   19 593  
  8   Пролет ЕООД - Добрич   19 475  
  9   Клас Фуд ЕООД - София   17 823  
  10   Бебелан ООД - София   15 377  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 04.05.2018
  Обща стойност (BGN): 118 390.05  
Брой търгувани компании: 29
Premium 16 440.42
Standard 49 880.36
АДСИЦ 39 847.27
Структурирани 12 222.00
Най-голяма промяна в цените
Булгартабак холдинг АД - София 11.11 %
Булленд Инвестмънтс АДСИЦ - София -9.01 %
BaSE - Акции: 5 767.16
BaSE - АДСИЦ: 19 800.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

"Българската телекомуникационна компания" (БТК), работеща под бранда "Виваком", и руската "Газпром космически системи" ще развиват съвместен бизнес, съобщиха от българското дружество. Двете компании са подписали договор за партньорство, предвиждащ използване на сателитен капацитет за VSAT връзки за данни и медийни услуги, на чиято база да се изгради мрежа за пренос на данни и видео в различни региони извън България. Благодарение на постигнатите договорености, "Виваком" ще използва ресурс на спътника Yamal-402 на позиция 55 изток в Ku обхват. Преносът на сигнала ще се осъществява от дружеството "Телепорт Плана", собственост на българската компания и напълно сертифицирано от WТА. "Виваком" добавя ресурси чрез спътника Ямал на "Газпром космически системи" към нарастващия списък от възможности и решения за сателитни услуги“, коментира Владимир Рангелов, старши-мениджър "Продажби, радио и телевизионни услуги" в телекома. БТК е инвестирала 10 млн. лв. през последните седем години за модернизацията на ретранслационната станция на "Виваком" край софийското село Плана, която миналото лято навърши 40 години от излъчването на първия си сигнал към космически спътник. Телепортът ежедневно разпространява чрез 50-те си антени над 200 радио- и телевизионни канала не само в България, но и до няколкостотин милиона домакинства в Европа, Африка, Близкия Изток и Азия.

Източник: mediapool.bg

Българската технологична компания "Сирма груп" ще търси още 40 млн. лв. от борсата. Тя ще издаде нови 39 573 679 броя безналични акции с право на един глас и номинална и емисионна стойност от 1 лв. Това става ясно от документи, подадени към Комисията за финансов надзор. Решението е било прието от съвета на директорите на 2 май. В оптимален вариант капиталът може да бъде увеличен от 59.3 млн. лв. в момента до 98.9 млн. лв. За да бъде предлагането успешно, ще трябва да бъдат записани половината от акциите, в който случай капиталът ще бъда увеличен само със стойността на записаните активи. Посредник по увеличението е ПФБК. В момента акциите на холдинга се търгуват при цена, почти равна на емисионната - 0.98 лв. Всички нови книжа ще бъдат от един клас - обикновени, безналични, поименни с право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Средствата от борсата ще бъдат използвани за изпълнение на стратегията за развитие – разширение на портфолиото от продукти и реорганизация на корпоративната структура. Част от средствата ще отиде и за маркетинг и популяризиране на новите продукти на "Сирма груп".

Източник: Капитал

БДЖ отчита загуба от 16,9 млн. лв. за 2017 г., но през предходната година загубата на холдинга е била 23 млн. лв., т.е. с 6,1 млн. лв. по-голяма. Пътниците на железниците са намалели с 1,07% през 2017 г. в сравнение с година по-рано, но от предни отчети се вижда, че това далеч не е най-голямото намаление на ползващите услугите им. Приходите от пътническа дейност са се понижили с малко над 1 млн. лв. и са били 57 млн. лв. Спад има и в приходите от транспорт на товари, които от 96,2 млн. лв. през 2016 г. достигат 95,9 млн. лв. през следващата година. С 5,04% се повишават приходите от инфраструктурни такси на Национална компания “Железопътна инфраструктура”(НКЖИ) през 2017 г. Най-голяма част от таксите са платени от “БДЖ Пътнически превози” - 28,7 млн. лв., следвани от “БДЖ Товарни превози” - 12,6 млн. лв. Частните железопътни компании плащат далеч по-малко - БЖК, която е на трето място, например е платила 8,1 млн. лв. такси през 2017 г. За разлика от железниците пътниците в авиацията се увеличават. През “Летище София” ЕАД през 2017 г. са преминали 6 490 096 пътници през цялата 2017 г. - с 1 509 709 повече, отколкото година по-рано. Печалбата на държавното дружество за 2017 г. е 11,4 млн. лв., докато за предходната 2016 г. то е имало 13,8 млн. лв. загуба от дейността си. Държавно предприятие “Ръководство на въздушното движение” има 27,7 млн. лв. печалба. Над 80% от приходите му идват от такси прелитане, свързани с потоците от Европа за Турция, Близкия и Далечния изток.

Източник: 24 часа

На пореден търг частен съдебен изпълнител продава бившата база на „Сиконко” в Полски Тръмбеш. Цената за фабриката на четири етажа е 158 000 лв. Разгърнатата застроена площ на сградата по нотариален акт е 1595 кв. м. На всеки етаж има различни помещения, зали за хранене, бюфети, административна част и т.н. Години наред „Сиконко-индустриално предприятие” АД беше структуроопределящо предприятие за икономиката в региона. В него се произвеждаха метални конструкции за нуждите на строителна фирма „Сиконко-Билдинг” в София и на дограма от висококачествена дървесина за износ и вътрешния пазар. Продажбата е заради неплатени кредити към „Банка ДСК“ и след фалита на холдинга. Частен съдебен изпълнител търси купувач на фабриката в Полски Тръмбеш от няколко години, а последният е насрочен за 9 май 2018 г.

Източник: Борба - Велико Търново

Печалбата на „ЕМКА“ АД намалява с 11% на годишна база през първото тримесечие до 1,4 млн. лв. Общите приходи от дейността нарастват с 14% за година до 28,2 млн. лв. към края на март. От продажба на продукция приходите са в размер на 27,6 млн. лв., като на вътрешен пазар са реализирани 9,7 млн. лв., а от продажба на продукция за износ проходите са за 17,9 млн. лв.Приходите от услуги и стоки възлизат на 35 хил.лв. Предстои „ЕМКА“ АД да гласува на общото си събрание разпределение на печалбата си за 2017 г. в размер на 3 396 572,91 лв, като 47% от нея, или 1 584 636,13 лв., отива за изплащане на дивидент, а остатъкът от печалбата в размер на 1 811 936,78 лв. остава като неразпределена печалба. Базираният в Севлиево производител на кабели "ЕМКА" АД отчете близо двойно по-висока печалба в края на 2017 г. до 3,4 млн. лв. спрямо 1,8 млн. лв. година по-рано. Предвижда се на събранието акционерите на предприятието да гласуват и увеличение на капитала на дружеството от 21 505 776 лв. на 21 720 776 лв., или с 215 000 лв., чрез издаване на 215 000 броя нови обикновени, поименни, безналични акции, всяка с право на един глас, с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 1 лев.

Източник: investor.bg       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

10 май: Обучение за МСП „Иновации чрез дизайн-специализирано обучение за МСП“

15 май: Специализирано обучение за ИНТРАСТАТ оператори. Коментари и практика по прилагането на система ИНТРАСТАТ

16 май: Обучение "Въведение в Blockchain технологията"

17 май: Общо събрание на БАМИ

17-18 май: Съвет на президентите на BusinessEurope

18 май: Общо събрание на Съюза на производителите на комбинирани фуражи в България

18 май: Европейски минен бизнес форум 2018 г.

19 май: Обучение "Google AdWords - управление и анализ на рекламни кампании"

22 май: Семинар "Системи за управление безопасността на движението по пътищата - Изисквания с указания за прилагане /ISO 39001:2014/"

16-31 май: Безплатни обучения за електронна търговия: „Как да разрастнете бизнеса си бързо и ефективно?“ в градовете Габрово (16.05.2018), Русе (17.05.2018), Варна (18.05.2018), Пловдив (29.05.2018), Стара Загора (30.05.2018) и Бургас (31.05.2018).

7 юни: E² Tech4Cities Brokerage event & Pitching session 2018

13 юни: Конференция „Готови ли сте за GDPR?“

14 юни: Международна среща за Черноморския регион

5-10 ноември: China International Import Expo (CIIE)


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара предлагат следните курсове:

Обучение по мрежи в Сиско академията:
ССNА 1 - 10 март 2018, съботно-неделен
CCNA 4 - 14 април 2018, съботно-неделен
CCNP Switch - 3 февруари, съботно-неделен

Нов курс  Internet of Things Fundamentals

Обучение за MS Office:
Предстоят

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Швейцарският гигант в производството на храни и напитка "Нестле" (Nestle) обяви днес, че е подписал споразумение, с което получава лиценз да продава продуктите на американската група "Старбъкс" (Starbuks) в цял свят, съобщи "Ройтерс". Сделката е на стойност 7.15 млрд. долара или 5.97 млрд. евро, но изключва кафенетата на американската верига. Споразумението ще позволи на швейцарската група, която е собственичка на марките "Нескафе" (Nescafe) и "Неспресо" (Nespresso), да укрепи позициите си в Северна Америка, се посочва в съобщение до медиите, цитирано от БТА. В него се уточнява, че планът за действие, по който "Нестле" ще получи тези права, в момента създава оборот от 2 милиарда долара годишно. Трансакцията, която трябва да бъде одобрена от регулаторите, се очаква да приключи в края на 2018 г. Близо 500 служители на "Старбъкс" ще се присъединят към персонала на "Нестле". "Сделката бележи важен етап за дейностите ни в областта на кафето, което е най-голямата категория със силен растеж на "Нестле", заяви Марк Шнайдер, генерален директор на швейцарската компания.

Източник: Bloomberg

Америка

САЩ призоваха венецуелските власти да отложат изборите, насрочени за 20 май във Венецуела. "Така наречените избори не са нищо повече от измама и маскарад", заяви американският вицепрезидент Майк Пенс пред Организацията на американските държави. "Призоваваме президента Николас Мадуро да отложи тези избори, които са маскарад и да организира истински избори", добави той. ЕС, САЩ и ООН, както и голяма част от Латинска Америка, критикуват решението на Каракас да изтегли изборите от декември на 20 май, като казват, че вотът няма да е прозрачен и няма да има гаранции, че изборите ще са свободни. Майк Пенс призова и за преустановяване на членството на Венецуела в Организацията на американските държави, защото, според него това е една посветена на демокрацията институция. Като причина за предложението си Пенс изтъкна антидемократичните действия на венецуелските власти, в това число нечестните избори и нарушенията на човешките права.

Източник: Bloomberg

Азия

Китай и САЩ постигнаха споразумение по някои въпроси по време на търговско-икономическите си преговори в Пекин през последните два дни, предаде "Синхуа", цитирана от ТАСС. Двете страни се споразумяха за създаването на специален механизъм за решаване на спорове в областта на търговията. Те признаха, че по някои теми има големи различия, което ще изисква по-активна работа за постигане на напредък. Китай и САЩ също така се съгласиха да продължат да поддържат тесни контакти и да създадат съответния работен инструментариум, се посочва в съобщение. Цитирайки министерството на търговията, "Синхуа" информира, че Пекин и Вашингтон са обсъдили нарастването на американския износ за Китай, търговията в областта на услугите, защитата на интелектуалната собственост и как да се реши въпросът за използването на митнически и нетарифни мерки, допълва "Асошиейтед прес". По-рано днес министърът на финансите на САЩ Стивън Мнучин се изказа положително за преговорите, целящи да намалят напрежението, което е изправило страните на ръба на търговска война.

Източник: Xinhua

 
Индекси на фондови борси
07.05.2018
Dow Jones Industrial
24 357.32 (94.81)
Nasdaq Composite
7 265.21 (55.60)
Стокови борси
07.05.2018
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)69.91
Heating oil ($US/gal.)2.1700
Natural gas ($US/mmbtu)2.7300
Unleaded gas ($US/gal.)2.1100
Gold ($US/Troy Oz.)1 312.00
Silver ($US/Troy Oz.)16.48
Platinum ($US/Troy Oz.)911.00
Hogs (cents/lb.)74.18
Live cattle (cents/lb.)105.18

       Опознай България

Ден на Международна Федерация на Червения кръст и Червения полумесец

Всяка година, на датата 8-ми май, се отбелязва деня на Международна Федерация на Червения кръст и Червения полумесец (МФЧК/ЧП). Тази организация, показва важността на партньорството и разбирателството между хората, като подтиква към създаването на по-силни местни и глобални хуманитарни инициативи. МФЧК/ЧП е най-голямата световна хуманитарна организация, която включва в своята структура Международните федерации на Червения кръст и Червения полумесец, Международния комитет на червения кръст, 185 държави членки и над 100 млн. доброволци. МФЧК/ЧП е създадена през 1919 г., като централата й е в Женева. Тя насърчава и подпомага всички форми на хуманитарно подпомагане, които се извършват от отделните Национални дружества, с оглед на изпълнение на основната мисия - да се облекчи човешкото страдание и да се съхранява мира и достойнството на хората. Българският Червен кръст е признат от Международния комитет на Червения кръст на 20 октомври 1885 г. и също е включен в неговата мрежа.От учредяването си Българският Червен кръст има 15 председатели - важни фигури в обществения живот на страната: митрополит Милетий, митрополит Серафим, митрополит Климент (Васил Друмев), д-р Пантелей Минчович, д-р Панайот Жечев, д-р Георги Сарафов, Иван Евстатиев Гешов, проф. д-р Стоян Данев, проф. д-р Васил Моллов, проф. д-р Димитър Ораховац, д-р Любен Рачев, д-р Петър Коларов, д-р Кирил Игнатов, проф. д-р Стоян Саев и маг. фарм. Христо Григоров. (Източник: http://www.redcross.bg)


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 08.05.2018
Българска версия: 30055, Английска версия: 3002

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2018. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2019
 ПВСЧПСН
1 123456
278910111213
314151617181920
421222324252627
528293031   

Февруари 2019
 ПВСЧПСН
5    123
645678910
711121314151617
818192021222324
925262728   

Март 2019
 ПВСЧПСН
9    123
1045678910
1111121314151617
1218192021222324
1325262728293031

Април 2019
 ПВСЧПСН
141234567
15891011121314
1615161718192021
1722232425262728
182930     

Май 2019
 ПВСЧПСН
18  12345
196789101112
2013141516171819
2120212223242526
222728293031  

Юни 2019
 ПВСЧПСН
22     12
233456789
2410111213141516
2517181920212223
2624252627282930


 2019   2018   2017  
 2016   2015   2014  
 2013   2012   2011  
 2010   2009   2008  
 2007   2006   2005  
 2004   2003   2002  
 2001   2000   1999