Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Петък, 23 март 2018 г., брой 4675
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 

 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(23.03.2018)
  EUR   1.95583  
GBP   2.24292
USD   1.58804
CHF   1.67580
EUR/USD   1.2316*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.03   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  БИСС-91 АД - Пловдив
Болкан пропърти АД - София
Дружба АД - Разград
Евро Холидейс АД - Приморско
Месокомбинат-Плевен АД - Плевен
Метал инжинеринг АД - Пловдив
Никея Парк ООД - Костинброд
НонВоТекс АД - София
Пиринпласт АД - Гоце Делчев
Сънсет Ризорт Интернешънъл Оунърс Мениджмънт Къмпани АД - София
Текон Т АД - Велико Търново
Хелт енд фарм сървис АД - София
Юробанк България АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Почасовото възнаграждение в България нараства с 8.5% през 2017 година спрямо предходната, като така достига средно 5.1 евро на час, съобщават от Евростат. Увеличението не успява да промени позицията на страната по ниво на заплащане в ЕС - България остава на дъното с най-ниските компенсации за работещите. Средната за съюза ставка е 23.1 евро на час, а в еврозоната - 26.9 евро на час. Веднага след България е Румъния, макар че възнагражденията там са малко по-високи - достигат 5.5 евро на час при 4.9 евро година по-рано. Почасовите възнаграждения в двете страни бяха изравнени през 2015 г., но впоследствие румънското правителство предприе политика за увеличение на заплатите в публичния сектор. Възнагражденията в България са най-ниските в съюза в номинално отношение, но нарастват най-бързо. През последното десетилетие страната регистрира най-големият ръст на показателя сред страните членки - 121.7% спрямо 2007 г.

Източник: Капитал

4980 българи са се възползвали от възможността да се пенсионират година по-рано през 2017 г., отчита Националният осигурителен институт. От 2016 г. влезе в сила правото на работещите в третата категория да излязат в пенсия една година преди да навършат възрастта. Условието е да имат необходимия стаж. Те ще получават пожизнено с по 0,4% по-ниска пенсия за всеки недостигащ месец стаж. От тази възможност са се възползвали 2705 жени и 2275 мъже. Почти всички са на възраст между 60 и 64 години. Средно те са получили пенсии в размер на 376,72 лв. на месец. Разбивката по пол обаче показва, че мъжете вземат около 417,73 лв., докато жените се пенсионират с по-малки пенсии - 342,23 лв. Всяка втора предсрочна пенсия е до 300 лв. Таванът от 910 лв. са взели 191 души, от които 127 са мъже. Най-високи предсрочни пенсии са вземали софиянци - средно 503,66 лв. В класацията следват Бургас и Стара Загора, където средните размери са съответно 402,44 лв. и 394,28 лв. С най-ниски пенсии с намален размер към края на 2017 г. са пенсионерите във Видин - 309,05 лв.

Източник: 24 часаДружества
Печатане на други издания и печатни продукти
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2016 г.
(хил. лв.)
  1   Юрий Гагарин АД - Пловдив   122 334  
  2   Демакс АД - София   54 479  
  3   Флекспринт ЕООД - Цалапица   32 035  
  4   Мултипринт ООД - Костинброд   22 774  
  5   Печатница на Българска народна банка АД - София   21 215  
  6   Демакс Холограми АД - София   16 139  
  7   Булвест Принт АД - София   14 198  
  8   Пулсио ООД - Божурище   13 150  
  9   Ропринт ЕАД - София   11 588  
  10   Демакс Ди Пи Ай АД - София   10 122  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 22.03.2018
  Обща стойност (BGN): 1 252 746.86  
Брой търгувани компании: 44
Premium 497 235.30
Standard 680 667.16
АДСИЦ 44 824.32
Структурирани 30 020.08
Най-голяма промяна в цените
Северкооп Гъмза Холдинг АД - София 14.00 %
Стара планина Холд АД - София -3.29 %
BaSE - Акции: 207 138.10
BaSE - АДСИЦ: 639 225.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Аутсорсинг компанията Telus International Europe планира да назначи в България допълнително 2000 нови служители до 2020 година, като по този начин екипът в страната ще достигне 5000 души, съобщиха от компанията, при откриването на нова сграда в София. Telus вече е най-големият работодател в своята сфера в страната, а инвестицията е на стойност от 5 млн. лв. и разкрива нови 500 работни места. „През последните години инвестирахме над 150 млн. евро в българската икономика под формата на заплати, капиталови разходи и данъци, като планираме до 2020 г. да удвоим тази цифра“, съобщи Джефри Пюрит, президент и главен изпълнителен директор на Telus International. Компанията, която оперира в България - „Колпойнт Ню Юръп“ ЕАД, е собственост на Telus International, Великобритания. „Колпойнт Ню Юръп” ЕАД извършва своята дейност от София и Пловдив и притежава 100% от дъщерно дружество в Румъния с две локации в Букурещ и Крайова.

Източник: investor.bg

Агенция "Пътна инфраструктура" обяви два търга за строителство за 425 млн. лв. без ДДС. Парите идват от републиканския бюджет, уточниха от пътната агенция. Открита е процедура за изграждането на 33 км от пътя между Мездра и Ботевград и за над 6 км от Софийския околовръстен път - от пътен възел "Цариградско шосе" до пътен възел "Младост". Строителството на пътя Видин - Ботевград ще започне от една от най-сложните отсечки Мездра - Ботевград, която е с дължина 33 км. Индикативната стойност на поръчките е близо 302 млн. лв. без ДДС. Участъкът е разделен в два лота. Лот 1 е от км 174+800 до км 194+122, а лот 2 от км 161+367 до км 174+800. Открита е и обществената поръчка за проектиране и строителство на Софийския околовръстен път II-18 в участъка от км 35+260 до км 41+340. Това е отсечката от пътен възел "Цариградско шосе" до пътен възел "Младост". Общата й дължина е 6,08 км. Индикативната й стойност е 123 млн. лв. без ДДС.

Източник: Банкеръ

„Синергон Холдинг“ АД увеличава капитала на дъщерното си дружество „Топливо газ“ ЕООД. Капиталът на „Топливо газ“ ЕООД ще бъде увеличен от 602 700 лв. на 902 700 лв., или с 300 хил. лева, чрез записване на нови 3000 дяла по 100 лева всеки. Новите дялове от увеличението на капитала за записани изцяло от едноличния собственик „Синергон Холдинг“ АД. В Търговския регистър е вписано и друго увеличение на капитала – на дъщерното дружество „Синергон Енерджи“ ЕООД. Капиталът е увеличен от 500 хил. лв. на 800 хил. лв., или с 300 хил. лв., чрез записване на нови 3000 дяла по 100 лв. всеки. Новите дялове от увеличението на капитала са записани изцяло от едноличния собственик „Синергон Холдинг“ АД. Управителният съвет на холдинга реши също така да продаде всички дружествени дялове от капитала на „Европа Резорт“ ЕООД от едноличния собственик „Синергон хотели“ на Българско туристическо дружество „Глобал Турс“. От началото на годината акциите на „Синергон Холдинг“ поевтиняват със 7,76% при пазарна капитализация от 22,031 млн. лв.

Източник: investor.bg

Патриарх Неофит се е възпротивил на подготвяна сделка за отдаване под наем на църковни имоти в центъра на София на купувача на ЧЕЗ - пазарджишката фирма "Инерком". През 2016 г. компанията е била на път да сключи договор за наемане на многоетажни сгради на патриаршията в идеалния център на София - в района на площад "Св. Неделя", за 15 хил. лв. на месец. Срокът на сделката е бил за 10 години с възможност за удължаване за четири пъти по толкова. Патриарх Неофит, който е и Софийски митрополит, не е подписвал предварителния договор, въпреки че е бил страна по него. От страната на "Инерком" се е подписал съпругът на Гинка Върбакова - Славчо Върбаков. Според предварителният договор между патриаршията и "Инерком" фирмата на семейство Върбакови става наемател на партерен, първи, втори, трети и четвърти етаж от митрополитската сграда на пл. "Света Неделя" 16 с обща разгърната площ 1436 кв. м. Както и на приземен, трети, четвърти, пети и шести етаж с обща разгърната застроена площ от 1309 кв. м, представляващ част от митрополитска сграда на пл. "Света Неделя" откъм ул. "Съборна". По договор наемната цена е 7 евро на квадратен метър без ДДС.

Източник: Сега

Австрийската група Vienna Insurance Group, която в България е собственик на застрахователя "Булстрад" и на пенсионния фонд "Доверие", потвърди за близо 4% ръст на премийния приход за 2017 година до 9.4 млрд. евро. Печалбата преди данъци е с 36 млн. евро по-голяма до 443 млн. евро, или 8.8% нарастване спрямо предходната 2016 г. Най-значимо подобрение през 2017 година групата има в Словакия - 10.6%, Унгария (10%) и България, където данните са за растеж на премийния приход с 9.8% от 137 млн. евро до 150 млн. евро. По видове застрахователни продукти най-голям дял от приходите идва от имущественото застраховане (28.1%), следвано от животозастраховането срещу текуща премия (27.4%) и автомобилното застраховане "Гражданска отговорност" (14.9%). Според данните с 12% се увеличава премийният приход от моторни застраховки, с 9% расте приходът от здравни продукти. Здравното застраховане е и една от сферите, в които групата вижда най-голям потенциал за растеж, като българският пазар е във фокуса на усилията наред с Полша, Румъния, Турция и Унгария. Страните от региона остават стратегически за групата заради високата рентабилност, която носят. Новият бизнес в Централна и Източна Европа носи маржин от 7.5% при 2.4% маржин от пазара в Австрия и Германия. През 2017 година България е поела в областта на асистанс услугите клиентите в Македония, а в Румъния е сформирано специално асистанс дружество.

Източник: Капитал       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Европейските работодатели обсъждаха на форум в София предизвикателствата пред пазара на труда

Форум „Мехатронна промишленост и автоматизация“ се проведе във Враца


Предстоящи събития

27 март: Семинар „Управление на риска ISO 31001:2018 в системата за управление“

11 април: Конференция "Чиста енергия и индустриална конкурентоспособност за устойчиво развитие"

17-18 май: Съвет на президентите на BusinessEurope

18 май: Европейски минен бизнес форум 2018 г.

14 юни: Международна среща за Черноморския регион


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара предлагат следните курсове:

Обучение по мрежи в Сиско академията:
ССNА 1 - 10 март 2018, съботно-неделен
CCNA 4 - 14 април 2018, съботно-неделен
CCNP Switch - 3 февруари, съботно-неделен

Нов курс  Internet of Things Fundamentals

Обучение за MS Office:
Предстоят

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Една от най-честите критики на Европейския съюз (ЕС) към ИТ гигантите е, че плащат твърде малки данъци на фона на големите печалби, които имат в Европа. Сега Европейската Комисия (ЕК) предлага променена данъчна политика, която ще засегне именно големите ИТ компании. Новото предложение засяга компании, които имат глобален годишен оборот над 750 млн. евро и облагаеми приходи от поне 50 млн. евро в ЕС. Комисията иска такива компании да плащат 3% данък върху оборота и изчислява, че това трябва да донесе още около 5 млрд. евро годишно приходи от данъци. Според еврокомисаря по икономическите въпроси Пиер Московиси казва, че в момента има "правен вакуум, който създава сериозни пропуски" в приходите от данъци за страните-членки. Той е категоричен, че предложението не е действие против САЩ или големите ИТ гиганти като Google, Facebook, Apple и Amazon.

Източник: BBC

Америка

Федералният резерв на САЩ обяви, че повишава основната лихва с 25 базови пункта – от 1.5% до 1.75%. Това е първото повишаване на лихвата за тази година и отговаря на пазарните очаквания. В заявлението на резерва се посочва, че през последните няколко месеца перспективите пред американската икономика се подобряват, а повишаването на лихвата ще бъде от полза за стабилния растеж на икономиката и стабилността на пазара на труда. Според тримесечната икономическа прогноза на резерва, през тази година ще има три повишавания на лихвата, а за 2019 и 2020 г. – съответно три и два пъти. Федералният резерв стартира цикъл за повишаване на лихвата от декември 2015 г. и до момента е прибягвал към тази мярка шест пъти.

Източник: Associated Press

Азия

Европейският съюз глоби осем японски компании с общо 312 милиона долара за сговор на пазара на електронни компоненти, действал 14 години. Еврокомисарят за защита на конкуренцията Маргрете Вестагер съобщи вчера, че осемте компании са си сътрудничили, за да получат възможно най-голяма печалба за сметка на потребителите на пазара на кондензатори, които са широко използвани при електронните уреди. Те съхраняват електричество, но за разлика от батериите не могат да се използват за захранване на уреди. Девета компания, Sanyo Electronic, не е наказана, тъй като е разкрила картела пред европейските служби. Осемте компании са Elna, Hitachi Chemical, Holy Stone, Matsuo, NEC Tokin, Nichicon, Nippon Chemi-con, Rubycon. До 2012 г. компаниите са обменяли конфиденциална информация за търговията и доставките, за да избегнат ценова конкуренция, която би могла да е изгодна за потребителите, посочва ЕС.

Източник: Associated Press

 
Индекси на фондови борси
22.03.2018
Dow Jones Industrial
23 957.89 (-724.42)
Nasdaq Composite
7 166.68 (-178.61)
Стокови борси
22.03.2018
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)64.96
Heating oil ($US/gal.)2.0100
Natural gas ($US/mmbtu)2.6100
Unleaded gas ($US/gal.)2.0300
Gold ($US/Troy Oz.)1 338.40
Silver ($US/Troy Oz.)16.50
Platinum ($US/Troy Oz.)955.60
Hogs (cents/lb.)75.48
Live cattle (cents/lb.)108.40

       Опознай България

Село Лопян

Село Лопян се намира в подножието на северните склонове на Средна Стара планина, на 15 км от Етрополе. То е едно от най-старите в региона. Неговата история започва по времето на траките, когато територията е населявана от племето Лупоси. Името на селото най-вероятно идва от името на племето. Само на 3 км от Лопян могат да се видят останките на тракийската крепост Чертиград. Тя е изградена през IV-III в. пр.н.е., като най-вероятно е действала до VI в. На старобългарски името на крепостта означава дяволски град. Сред останките й са запазени части от крепостната стена с дължина 120 м, дебелина 2.80 м и височина 4-5 м. Днес района около Чертиград е част от екологичната мрежа Натура 2000. Друга от забележителностите на селото е църквата Св. Петър и Павел, строена между 1858 и 1864 г. Тя е изградена над скалите. Св. Петър и Павел е малка и полувкопана в земята сграда. В околностите на селото се намира природната забележителност Орлов камък - Червената стена. Защитената местност има площ от 45.1 хектара. Създадена е с цел опазване на редки видове грабливи птици. В горите на Лопянския балкан и околните баири се срещат сърни, елени, диви свине, зайци, лисици, язовци, невестулки и др.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 23.03.2018
Българска версия: 29930, Английска версия: 3002

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2018. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2019
 ПВСЧПСН
1 123456
278910111213
314151617181920
421222324252627
528293031   

Февруари 2019
 ПВСЧПСН
5    123
645678910
711121314151617
818192021222324
925262728   

Март 2019
 ПВСЧПСН
9    123
1045678910
1111121314151617
1218192021222324
1325262728293031

Април 2019
 ПВСЧПСН
141234567
15891011121314
1615161718192021
1722232425262728
182930     

Май 2019
 ПВСЧПСН
18  12345
196789101112
2013141516171819
2120212223242526
222728293031  

Юни 2019
 ПВСЧПСН
22     12
233456789
2410111213141516
2517181920212223
2624252627282930


 2019   2018   2017  
 2016   2015   2014  
 2013   2012   2011  
 2010   2009   2008  
 2007   2006   2005  
 2004   2003   2002  
 2001   2000   1999