Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Сряда, 21 март 2018 г., брой 4673
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 

 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(21.03.2018)
  EUR   1.95583  
GBP   2.22976
USD   1.59321
CHF   1.66865
EUR/USD   1.2276*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.03   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Жакард АД - Добрич
Пенсионно осигурителна компания ДСК - Родина АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Българската стопанска камара изразява своето безпокойство, че в законодателната и оперативната програма на Министерския съвет до м. юни 2018 г. не е включен проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни. Такъв не е публикуван и на портала за провеждане на обществени консултации. Повод за това е предстоящото влизане в сила (от 25 май 2018 г.) на новия европейски регламент за защита на личните данни (GDPR), който пряко ще засегне дейността на всички държавни и общински структури, обществени организации, организации с нестопанска цел, както и всички стопански субекти, които в рамките на дейността си събират, обработват и съхраняват лични данни. В общия случай, спазването на изискванията на регламента ще наложи промяна във вътрешната организация на дейността на фирмите, като част от тях ще трябва да извършат съществени промени, за да не подлежат на санкции. Въпреки прякото приложение на регламента, част от текстовете делегират на държавите-членки правомощието самостоятелно да регламентират част от правилата. Понастоящем, основен нормативен акт в областта на защита на личните данни е Законът за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове към него.

Източник: БСК

Всяка година държавата "отписва" ДДС за стотици милиони левове, защото не е в състояние да го събере от фирмите длъжници. От 2000 г. насам непогасеният данък, установен с влезли в сила ревизионни актове, достига 5.8 млрд. лв. Агенцията по приходите го е отписала, показва справка на НАП. Над 16.2 млрд. лв. е общият размер на установения с ревизионни актове на НАП дължим ДДС между 01 януари 2000 г. - 31 декември 2017 г. За периода от 2000 до 2010 г. несъбраният ДДС, установен с данъчни ревизии, е 1.4 млрд. лв. През 2011 г. само за година той достига до рекордните 1.1 млрд. лв. През следващите години размерът му започва да се свива до 500-700 млн. лв. годишно, като през 2017 г. вече е 271 млн. лв. В момента приходната агенция работела по събиране на дългове за около 400 млн. лв., като все още се извършва проучването на имущественото състояние на длъжниците.

Източник: СегаПриватизация

Териториалната дирекция на НАП – В. Търново, е продала на търг бивше училище в община Елена. Новият собственик е фирма със софийска регистрация, която е един от кандидатите, наддавали в публичния търг. Сумата, която е достигната на търга и вече е постъпила по сметката на великотърновската приходна агенция, е 40 042 лв. Тя ще отиде за частично погасяване на задълженията на предишния собственик, които са в особено големи размери. Продаденият урегулиран поземлен имот включва земя и сгради, между които бивше училище, общежитие и столова.

Източник: Янтра - Велико Търново

Дружества
Производство на други химични продукти, некласифицирани другаде
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2016 г.
(хил. лв.)
  1   Астра Биоплант ЕООД - Сливо поле   758 139  
  2   Дзобеле България ЕООД - Стряма   67 678  
  3   Оберьостерайхише Биодизел - България ЕООД - Русе   18 163  
  4   Сафик алкан химснаб АД - Русе   18 039  
  5   Евриком ЕООД - Стара Загора   10 474  
  6   КММ ВЗО ЕООД - Стара Загора   8 552  
  7   Хигиенно-медицинска индустрия ЕООД - Велико Търново   7 159  
  8   Дон констракшън продуктс българия ЕАД - София   4 695  
  9   Сензор Техно Интернационал Петрич ООД - Петрич   3 704  
  10   Тсаки ООД - София   2 894  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 20.03.2018
  Обща стойност (BGN): 920 087.81  
Брой търгувани компании: 39
Premium 308 275.67
Standard 392 504.70
АДСИЦ 82 688.14
Структурирани 45 886.23
Облигации 89 240.27
Права 1 492.80
Най-голяма промяна в цените
Булгартабак холдинг АД - София -7.50 %
М+С Хидравлик АД - Казанлък 2.05 %
BaSE - Акции: 7 026.95
BaSE - АДСИЦ: 190 025.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Държавната газопреносна компания „Булгартрансгаз“ ще плати 13.2 млн. лв. за активите на българо-руското дружество „Южен поток България“ АД. Става въпрос за 28 поземлени имота и право на строеж върху 5 от тях. Дружеството продавач на активите бе създадено през 2010 г., като целта му бе да изгражда руския газопровод на „Южен поток“ на българска територия. През 2014 г. обаче проектът бе спрян с едноличното решение на руския президент Владимир Путин, който се разбра с турския си колега Реджеп Ердоган да строят „Турски поток“. Въпреки че на практика не извършва дейност, компанията не е закрита. Тя има и значителен капитал. По информация от Търговския регистър той е на стойност 397.6 млн. лв. Акционери в дружеството са БЕХ и ОАО „Газпром“, всеки с по 50% дял. Решенията относно проектната компания се вземат с единодушието на двамата акционери. От създаването на дружеството са изхарчени над 55 млн. лв.

Източник: economic.bg

Жп дружествата "БДЖ-Кончар" АД и "Експрес Сервиз" обвиниха държавните железници в неравностойни конкурентни условия при провеждане на обществена поръчка за ремонт на локомотиви на индикативна стойност 4 млн. лв. Обвиненията към ръководството на „Холдинг БДЖ” бяха отправени часове преди крайния срок за подаване на документи за участие в търга. Българо-хърватското дружество "БДЖ-Кончар" и локомотивният завод „Експрес сервиз” твърдят, че локомотивите на БДЖ ще се ремонтират от самата държавна железница, в техни сгради, с техен персонал и съоръжения. В отговор зам. министърът на транспорта Велик Занчев обяви, че целта е компроментиране на ръководството на железниците и министерството въпреки постигнатите добри резултати. Ръководствата на "Експрес Сервиз" ООД и "БДЖ-Кончар" АД, в което БДЖ има дял от 49%, смятат, че обявената на 12 февруари поръчка за ремонт на локомотиви е предопределено да бъде спечелена от трета компания.

Източник: Монитор

Десет оферти събра обществената поръчка за изграждане на електронна система за таксуване в градския транспорт на София. Кандидатите са основно обединения от по няколко компании. В тях влизат някои от най-големите български ИТ фирми като "Телелинк" , "Сиела""Стемо" и "Майкрософт България", както и компании от Турция, Южна Корея, Унгария, Полша, Испания. Офертите на кандидатите бяха отворени близо седем месеца, след като общинското дружество "Център за градска мобилност" обяви поръчката. Събирането на предложения се проточи, тъй като процедурата беше обжалвана три пъти. Атакуването на процедурата пред Комисията за защита на конкуренцията се очакваше от самото начало заради големия бюджет от 88 млн. лева без ДДС. Не е изключено жалби да се подават и на следващите етапи, включително и срещу избора на евентуален изпълнител. Това ще забави подписването на договора и разработването на системата.

Източник: mediapool.bg

Оливер Рьогл беше избран за нов член на Управителния съвет на Асоциацията на банките в България по време на нейното общо събрание, проведено на 20 март 2018 година. Рьогл е председател на Управителния съвет и главен изпълнителен директор на Райфайзенбанк /България/ ЕАД. Петър Андронов – главен изпълнителен директор на "Обединена българска банка" АД, и Емил Ангелов - главен изпълнителен директор на "Банка Пиреос България" АД, бяха преизбрани за втори тригодишен мандат като членове на УС. Управителният съвет на АББ избра отново за свой председател Петър Андронов. Останалите членове на УС на АББ, които продължават мандатите си, са Виолина Маринова – зам.-председател на УС на АББ, и членовете: Левон Хампарцумян, Георги Константинов и Петя Димитрова. Светослав Гаврийски е освободен като член на УС.

Източник: Банкеръ

Турска фирма иска да изгради в Североизточна България предприятие за преработка на царевица, съобщиха от областната администрация в Разград след среща с бизнес делегация от фирма "Тарким". Инвестицията е за около 35 милиона евро. Предвижда се разкриване на 200 работни места, производственият процес ще е непрекъсваем. Продукцията ще е модифицирано нишесте и фуражи. Суровината, от която предприятието се нуждае, е 100 000 тона царевица годишно, ще необходимо и използване на 3000 кубика вода дневно. Въз основа на срещите си в региона членовете на бизнес делегацията ще изготвят доклад за акционерите на "Тарким", които ще решат дали и къде да инвестират в България.

Източник: 24 часа       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

41 100 000 лева са капиталовите инвестиции на членовете на Съюза на пивоварите в България (СПБ) за 2017 г.

БСК алармира за забавяне на промените в законодателството, които се налагат от новия регламент за защита на личните данни (GDPR)


Предстоящи събития

21-22 март: Международна конференция „Бъдещето на труда“

22-23 март: Редовна годишна среща „Регионални организации и местни органи `2018”

22-23 март: Среща на група 1 "Работодатели" на Европейския икономически и социален комитет

27 март: Семинар „Управление на риска ISO 31001:2018 в системата за управление“

11 април: Конференция "Чиста енергия и индустриална конкурентоспособност за устойчиво развитие"

17-18 май: Съвет на президентите на BusinessEurope

18 май: Европейски минен бизнес форум 2018 г.

14 юни: Международна среща за Черноморския регион


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара предлагат следните курсове:

Обучение по мрежи в Сиско академията:
ССNА 1 - 10 март 2018, съботно-неделен
CCNA 4 - 14 април 2018, съботно-неделен
CCNP Switch - 3 февруари, съботно-неделен

Нов курс  Internet of Things Fundamentals

Обучение за MS Office:
Предстоят

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

ЕС може да отхвърли сделката за Брекзит. За това предупреди председателят на Европейския съвет Доналд Туск. Припомняме, че по-късно тази седмица ще се проведе среща на върха и Туск не е убеден, че всички страни-членки ще одобрят плана за излизане на Великобритания от Общността. По думите на Туск, това изисква време. Ейре също припомни, че сделка няма и оставят въпроси, които няма съгласие. Предстоят решаващи седмици и месеци, заяяи премиерът Лео Варадкар. Дни по-рано Работната група на Европейския парламент относно Брекзит приветства по принцип политическото споразумение за преходния период, въпреки че запазват правото си на парламентарен контрол. Отново потвърдиха, че докато не бъде постигнато съгласие по всички спорни въпроси, нищо не е решено. Европейският парламент, както и Европейският съвет, независимо един от друг ще решат дали окончателно договореното споразумение за оттегляне е приемливо или не.

Източник: AFP

Америка

Министърът на финансите на САЩ Стивън Мнучин увери, че страната му не се страхува от търговска война, като същевременно уточни, че това не е нейната цел. „Ние трябва да бъдем подготвени да се намесим в защита на интересите на САЩ, за да защитим една справедлива свободна търговия“, каза Мнучин на пресконференция в края на двудневната среща на финансовите министри от Г-20 в Буенос Айрес. Търговската война „не е наша цел, но ние не се страхуваме от нея“, предупреди той, повтаряйки думите на президента Доналд Тръмп, чието решение за въвеждане на вносни мита от 25% за стоманата и 10% за алуминия ще влезе в сила в петък. „Не става въпрос за протекционизъм, а за свободна търговия, която да е справедлива и реципрочна“, изтъкна неколкократно американският министър на финансите, който също призова Китай да отвори пазарите си за американските фирми. Мнучин не пожела да разкрие дали освен Канада и Мексико други страни ще бъдат изключени от митата върху стоманата и алуминия.

Източник: AFP

Азия

Китай се стреми да създаде над 13 милиона работни места през 2018 г., каза китайският премиер Ли Къцян. Mинималната цел е 11 милиона, но китайското правителство ще работи усилено, за да надхвърли тази цифра, увери Къцян. В градските райони на страната са създадени повече от 66 милиона нови работни места през последните 5 години. Властите в Пекин очакват най-малко 3 милиона нови работници от селските райони да търсят работа в градовете през 2018 г. "Отговорността на правителството е да осигури стабилни възможности за работа на тези хора", заяви Ли. Премиерът заяви, че правителството трябва да работи "много усилено", за да осигури работни места за завършващите колеж, демобилизирани военни и работници, засегнати от съкращаването на свръхкапацитета. Пекин е напълно уверен в постигането на икономическите си цели за 2018 г., като икономическите му основи са стабилни.

Източник: Xinhua

 
Индекси на фондови борси
20.03.2018
Dow Jones Industrial
24 727.27 (116.36)
Nasdaq Composite
7 364.30 (20.06)
Стокови борси
20.03.2018
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)63.67
Heating oil ($US/gal.)1.9600
Natural gas ($US/mmbtu)2.6800
Unleaded gas ($US/gal.)1.9700
Gold ($US/Troy Oz.)1 313.50
Silver ($US/Troy Oz.)16.24
Platinum ($US/Troy Oz.)946.10
Hogs (cents/lb.)76.75
Live cattle (cents/lb.)109.00

       Опознай България

Празник „Кюстендилска пролет“

Празникът „Кюстендилска пролет“ се отбелязва всяка година в деня на пролетното равноденствие. През 1966 г. 21 март е обявен за официален празник на град Кюстендил. В основата на „Кюстендилска пролет“ лежи почитта към соларните божества, преминали по римско време в култа към Сол Инвиктус, както и на този към лечителите Асклепий, Хигия, Телесфор, Аполон и Дионис. Празникът продължава няколко дни и е съпроводен с различни културни изяви. Една от тях е и избор на девойка ”Кюстендилска пролет”, която се придружава от две подгласнички.
Кюстендил се намира в най-западната част на България, в плодородната Кюстендилска долина. Разположен е в подножието на планина Осогово, на 526 метра надморска височина. Археологическите разкопки и проучвания в региона доказват, че той е населяван от най-древни времена. В резултат от дългогодишните проучвания в Кюстендил са разкрити редица паметници на материалната култура и изкуство през римската и ранновизантиийската епоха. Градът през вековете е носил имената Пауталия, Велбъжд и Константинова баня. Лековитите минерални извори, заедно с добрите климатични условия превръщат Кюстендил в един от най-известните балнеологични курорти в България.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 21.03.2018
Българска версия: 29931, Английска версия: 3003

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2018. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2019
 ПВСЧПСН
1 123456
278910111213
314151617181920
421222324252627
528293031   

Февруари 2019
 ПВСЧПСН
5    123
645678910
711121314151617
818192021222324
925262728   

Март 2019
 ПВСЧПСН
9    123
1045678910
1111121314151617
1218192021222324
1325262728293031

Април 2019
 ПВСЧПСН
141234567
15891011121314
1615161718192021
1722232425262728
182930     

Май 2019
 ПВСЧПСН
18  12345
196789101112
2013141516171819
2120212223242526
222728293031  

Юни 2019
 ПВСЧПСН
22     12
233456789
2410111213141516
2517181920212223
2624252627282930


 2019   2018   2017  
 2016   2015   2014  
 2013   2012   2011  
 2010   2009   2008  
 2007   2006   2005  
 2004   2003   2002  
 2001   2000   1999