Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 19 март 2018 г., брой 4671
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 

 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(19.03.2018)
  EUR   1.95583  
GBP   2.21616
USD   1.58998
CHF   1.67136
EUR/USD   1.2301*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.03   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Агро инвест корпорация АД - София
Варна Про АД - Варна
Вигор Ас Ко АД - Ботевград
Джи Ти Ай Ем АД - Пловдив
ДИ ВИ България АД - Варна
Домат АД - Джулюница
Звезда АД - Долна Митрополия
Инвест Ойл ЕООД - Плевен
Крамар Инвест АД - София
Макантъни Риълти Интернешънъл Кънстракшън 1 ЕООД - София
Републикаконсерв АД - Свищов
Техномаркет България АД - София
Цезар 2014 АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

През периода октомври-декември 2017 г. увеличението на разходите за труд на бизнеса в България достига 12.2% на годишна база, отчита Евростат. Ключови фактори са недостигът на кадри на пазара на труда, ръстът на минималната заплата и осигуровките. Това е вторият най-висок ръст в ЕС след Румъния, която запазва челната си позиция с годишно изменение от 14.3%. Подобен висок темп на увеличение на разходите за труд донякъде е обясним и с ниските заплати в България. През четвъртото тримесечие показателят регистрира промяна от едва 0.7% на годишна база, което означава, че производството на единица продукция постепенно поскъпва. Обещаното от правителството увеличение на възнагражденията за учители и педагогически персонал е видимо както в статистиката за заплатите, така и в тази за разходите на бизнеса. Работодателите в образованието плащат с 20.2% повече за служителите спрямо година по-рано. За работещите в неправителствени организации, автосервизи и фирми за химическо чистене пък ръстът е 19.1%.

Източник: Капитал

Вземанията по договори за финансов лизинг на леки коли са 1.216 млрд. лв. и в края на декември на 2017 г. на годишна база нарастват с 21.8 и с 6.1% на тримесечна база. Относителният им дял в общия брой на лизинговите договори се увеличава от 31.3% в края на декември 2016 г. до 35.5% в края на същия месец на 2017 година. В последното тримесечие на 2017 г. вземанията по договори за финансов лизинг на товарни и лекотоварни автомобили са 1.131 млрд. лв. и се увеличават с 3,9% спрямо края на декември 2016 г. и с 1.7% в сравнение с края на септември. Относителният им дял в общия размер на вземанията по финансов лизинг се понижава от 34.1% в края на декември 2016 г. до 33% в края на същия месец на миналата година. Като цяло сключените през четвъртото тримесечие на 2017 г. нови договори за финансов лизинг са в размер на 450.6 млн. лева. В края на четвъртото тримесечие на 2017 г. вземанията от домакинствата възлизат на 406.7 млн. лв., като размерът им нараства с 48.8% за една година, а тримесечният ръст е с 6.4 процента. Относителният дял на тези вземания в общия размер на вземанията по финансов лизинг от резиденти за една година нараства от 8.6 до 11.9% в края на декември 2017 година.

Източник: БанкеръДружества
Производство на други основни неорганични химични вещества
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2016 г.
(хил. лв.)
  1   Солвей Соди АД - Девня   453 740  
  2   Панхим ООД - Стара Загора   75 115  
  3   Континвест ООД - София   18 944  
  4   Калцит АД - Асеновград   17 446  
  5   Си Пи Ей Кем ООД - Стара Загора   4 119  
  6   Минералкомерс АД - Стара Загора   4 109  
  7   Розахим АД - Горна Оряховица   2 996  
  8   Химпродукт АД - Горна Оряховица   964  
  9   Скорпио 46 ЕООД - Пловдив   813  
  10   Солво ООД - София   385  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 16.03.2018
  Обща стойност (BGN): 1 242 055.28  
Брой търгувани компании: 32
Premium 190 551.39
Standard 830 230.67
АДСИЦ 22 839.46
Структурирани 2 924.57
Облигации 195 454.37
Права 54.82
Най-голяма промяна в цените
Холдинг Варна АД - Варна 9.29 %
Северкооп Гъмза Холдинг АД - София -7.41 %
BaSE - Акции: 373.40
BaSE - АДСИЦ: 900.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Производителят на оптична техника "Оптикс" - Панагюрище, е отделил част от активите си в новосъздадено дружество, което е било продадено на канадския холдинг American Optics в края на 2017 година. "Майкро Оптикс Юръп" разполага с персонал от 160 души и е с капитал от 3.95 млн. лв. Управители са Дейвид Джон Пиърс от канадска страна и Петър Чолаков от българска. Българската фирма от своя страна придобива дял в канадската компания и по този начин запазва правото си да участва както в управлението на новото дружество, така и във вземането стратегическите решения за развитието на холдинга отвъд Океана. Активите и базата са в Панагюрище и в нея ще работят инженери и администрация, отделени от българското дружество. "Майкро Оптикс Юръп ще прави микрооптични елементи, каквито и досега са произвеждани в "Оптикс". Групата произвежда цялата ендоскопска оптика на немската компания "Шьоли файбъроптик", включително и за световноизвестния хирургически робот "Да Винчи". В новата компания в Панагюрище засега не се променя продуктовият профил.

Източник: Капитал

Резултатите на държавните предприятия представляват източник на несигурност и риск за публичните финанси, отчита доклада за България, изготвен от Европейската комисия в рамките на наблюдението за прекомерни икономически дисбаланси. Задълженията на фирмите, в които държавата притежава 50 и повече процента и упражнява контрол, възлизат на почти 17% от брутния вътрешен продукт към средата на миналата година. Критичната оценка идва на фона на надигащата се напоследък покрай сделката ЧЕЗ -"Инерком" популистка вълна с призиви държавата да се върне като собственик в ЕРП-тата. Всъщност тъкмо държавната енергетика е с особено притеснителни финансови показатели - фирмите в този сектор са най-задлъжнелите, се посочва в евродоклада. Националната електрическа компания има дългосрочни дългове за над 3 млрд. лева. Двете големи държавни жп компании - БДЖ и НКЖИ, имат задължения, равни на 2.6 % от БВП. За да реанимира железниците, правителството смята да им влее стотици милиони левове, когато намери концесионер за "Летище София" и получи първата вноска от сделката. В доклада на ЕК се посочва, че "корпоративното управление на държавните предприятия продължава да бъде предизвикателство".

Източник: Сега

Консолидираната нетна печалба на италианския застраховател Generali Group, част от който са българските дружества „Дженерали Застраховане“ АД и „Джи Пи Презастраховане“ ЕАД, е достигнала 2.1 млрд. евро. Това според компанията е рекордно високо ниво, а ръстът спрямо година по-рано е 1.4%. Положителният финансов резултат ще позволи на групата да раздаде дивидент на своите акционери в размер до 0.85 евроцента за акция и потвърждава, че стратегията на Generali движи компанията в правилната посока. Оперативният резултат на Generali също е рекорден - 4.89 млрд. евро (+2.3%), благодарение на сегмент „Живот“, инвестиционния мениджмънт, управлението на активи, здравният мениджмънт и постигнатата предсрочно цел за планираното намаляване на разходите. Оперативната възвръщаемост на собствения капитал (RoE) е в размер на 13.4%, в съответствие с целта от стратегическия план (>13%).

Източник: economic.bg

Китайската национална ядрена корпорация CNNC (China National Nuclear Corporation) е депозирала още в средата на февруари 2018 г. в НЕК писмо, в което е заявила инвестиционния си интерес към проекта АЕЦ „Белене", съобщи министърът на енергетиката Теменужка Петкова. Още в началото на август 2017 година стана ясно, че CNNC ще е един от основните кандидати за изграждането на Втора атомна. Европейската инвестиционна банка също е заявила, че проявява интерес към възможността да финансира проекта "Белене". Интересът на банката е свързан с доста условности, най-вече с това как проектът ще бъде финансово структуриран, каква ще бъде възвръщаемостта на инвестицията и каква - печалбата. В срок до 30 юни 2018 г. , пред Народното събрание ще бъдат представени всички варианти за най-ефективно използване на доставеното в Белене оборудване. В енергийното министерство вече има работна група от експерти на ведомството, БЕХ, НЕК, ДП РАО, АЕЦ "Козлодуй", която да анализира подробно всички варианти за бъдещето на АЕЦ "Белене".

Източник: Стандарт

До края на месеца синдиците на Корпоративна търговска банка (КТБ) ще обявят купувача на ТБ "Виктория". Oт двамата кандидати - "Българо-американска кредитна банка" и ИНВЕСТБАНК по-висока цена за акциите е предложила ИНВЕСТБАНК. Независимо, че цената на акциите не е единствения елемент от офертите на двете банки за ТБ "Виктория" финансовите анализатори смятат, че крайният победител в наддаването ще е именно ИНВЕСТБАНК. В хода на продължилата близо година (от 29 юни 2017-а) процедура по продажбата на ТБ "Виктория" двамата кандидати имаха възможност на няколко пъти да подобрят офертите си. Собственикът на "Българо-американската кредитна банка" Цветелина Бориславова вече няма намерение да продължава да наддава за ТБ "Виктория""Българо-американската кредитна банка" не се нуждае от допълнителен капитал и едно ново повишение на цената няма да отговаря на рисковия профил на активите, които би придобила, ако закупи ТБ "Виктория". На 8 март 2018 г. Българската народна банка издаде предварително одобрение по заявленията на "Българо-американска кредитна банка" и на ИНВЕСТБАНК за пряко придобиване на акциите на Търговска банка "Виктория“ АД. Сега на базата на решението на Централната банка синдиците на КТБ ще преценят офертата на коя от двете банки да приемат.

Източник: Банкеръ

Регулирана информация

На 16.03.2018 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи протокол и регистър от проведено извънредно общо събрание на 16.03.2018 година на Випом АД-Видин /4VI/

На 16.03.2018 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2017 г. на Комплексен онкологичен център-Бургас ЕООД - Бургас       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Промените в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност са факт

Министерството на финансите подкрепя предложението на АОБР за промени в чл. 38 от Закона за счетоводството

Проведе се трета среща при министър-председателя по проблемите на енергетиката


Предстоящи събития

21-22 март: Международна конференция „Бъдещето на труда“

22-23 март: Редовна годишна среща „Регионални организации и местни органи `2018”

22-23 март: Среща на група 1 "Работодатели" на Европейския икономически и социален комитет

27 март: Семинар „Управление на риска ISO 31001:2018 в системата за управление“

11 април: Конференция "Чиста енергия и индустриална конкурентоспособност за устойчиво развитие"

17-18 май: Съвет на президентите на BusinessEurope

18 май: Европейски минен бизнес форум 2018 г.

14 юни: Международна среща за Черноморския регион


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара предлагат следните курсове:

Обучение по мрежи в Сиско академията:
ССNА 1 - 10 март 2018, съботно-неделен
CCNA 4 - 14 април 2018, съботно-неделен
CCNP Switch - 3 февруари, съботно-неделен

Нов курс  Internet of Things Fundamentals

Обучение за MS Office:
Предстоят

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Новият германски вътрешен министър Хорст Зеехофер поиска отмяна на Шенгенското споразумение. Контролът по вътрешните граници трябва да продължи, докато ЕС не съумее да опази външните си граници, заяви министърът. Според баварския политик граничният контрол по границите на Германия дори трябва да се засили. Гранична полиция има и други функции, освен да отблъсква нелегални мигранти, заяви Зеехофер. ЕС настоява, контролът по вътрешните граници в Шенгенската зона, който бе въведен като извънредна мярка през 2015 г., да бъде отменен през май. Австрийският канцлер Себастиян Курц заяви тази седмица в София, че проверките трябва да продължат, докато не се гарантира сигурността по външните граници на евросъюза. Освен Германия и Австрия граничен контрол въведоха и Дания, Швеция и Норвегия, която не е член на ЕС, но е част от Шенгенското споразумение.

Източник: Associated Press

Америка

Лихвите по дълга на Съединените американски щати може да се учетворят до невероятните 1,05 трилиона долара годишно след едва десет години, ако няма промяна на сегашните политики. Впечатляващата цифра се равнява на 3,6 процента от цялата американска икономика, показват изчисления на Комисията за отговорен федерален бюджет. За сравнение, през миналата година плащанията бяха 263 милиарда долара или 1,4% от брутния вътрешен продукт. В исторически план обикновено те са около 2% от БВП. Изчисленията на комисията се базират на предположението, че данъчната реформа, въведена наскоро, няма да бъде променяна, а намаленията на данъците ще останат факт и след 2025 година. Както и че Конгресът ще удължи двугодишното увеличение на тавана на разходите. Тези прогнози може съвсем да не са далеч от реалността, ако вземем предвид колко трудно е за републиканците и демократите да се договорят за фискални ограничения.

Източник: CNN

Азия

Идеята за присъединяване на Австралия към Асоциацията на народите от Югоизточна Азия бе подкрепена от президента на Индонезия Джоко Уидодо. „Мисля, че това е добра идея", отбеляза Уидодо в интервю, публикувано в петък, в навечерието на среща на върха на АСЕАН в Сидни. Индонезийският държавен глава поясни, че членството на Австралия в организацията ще допринесе за по-голямата икономическа и политическа стабилност на региона. На свой ред министър-председателят на Австралия Малкълн Търнбул, коментирайки изказването на Уидодо, заяви, че би обсъдил въпроса с него, разбира се, ако индонезийският президент го повдигне. По-късно в петък Търнбул ще открие специална среща на върха в Сидни, на която ще присъстват 10-те лидери на държавите-членки на АСЕАН. „Срещата на върха отбелязва сближаването на отношенията на Австралия с Югоизточна Азия", подчерта австралийският премиер в навечерието на събитието. АСЕАН е третият най-голям търговски партньор на Австралия с обем на търговията на стойност от почти 100 мпрд. долара за 2016/2017 г.

Източник: Guardian

 
Индекси на фондови борси
16.03.2018
Dow Jones Industrial
24 946.51 (72.85)
Nasdaq Composite
7 481.99 (0.25)
Стокови борси
16.03.2018
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)62.01
Heating oil ($US/gal.)1.9100
Natural gas ($US/mmbtu)2.7000
Unleaded gas ($US/gal.)1.9400
Gold ($US/Troy Oz.)1 310.10
Silver ($US/Troy Oz.)16.26
Platinum ($US/Troy Oz.)943.30
Hogs (cents/lb.)79.12
Live cattle (cents/lb.)111.75

       Опознай България

Йорданка Филаретова (1843-1915)

Йордана Хаджи Коцева Филаретова е родена на 19 март 1843 г. в София. Тя постъпва като една от първите ученички в новооткритото от възрожденския просветен деец Сава Филаретов девическо училище в София. По късно той става и неин съпруг. Филаретов е противник на гръцкото духовенство и полага огромно старание да подготвя обществото за борба с него, откривайки много светски училища по селата. След като умира през 1863 г. Йорданка се заема да продължи делото на своя съпруг. През 1869 г. по нейна инициатива в София се основава женското дружество „Майка“, имащо за цел да подпомага бедни деца, да отваря и поддържа училища, да насърчава и подпомага желаещите да се учат. След Освобождението през 1878 г. Филаретова продължава своята обществена дейност. По време на Сръбско-българската война през 1885 г. става милосърдна сестра. Тя е първата жена в България, наградена с почетния знак на Българския червен кръст – „Голям червен кръст“, учреден от княз Александър I Батенберг. Отдава се на филантропия, особено след като синът ѝ Владимир умира. Средствата, заделени за неговото образование, просветителката дарява за строеж на училище. Така през 1893 г. е открито първото средно стопанско девическо училище „Княгиня Мария-Луиза“ на ул. „Лавеле“ (днес в сградата се помещава Музеят за история на МВР). По-късно Йорданка Филаретова се оттегля от обществения живот, завещава имотите си на църквата „Св. Неделя“ и заживява в Кремиковския манастир. През 1909 г. основава благотворителното дружество „Всех скорбящих радость“. Първоначалната му цел е да се открие приют за бедни и самотни възрастни хора. Успоредно с това, дружеството строи и т.нар. Доходно здание на пл. „Св. Неделя“, което да осигури издръжката на приюта. В зданието има магазини и кантори, които се отдават под наем и така се набавят средства. На 25 април 1915 г. умира Йорданка Филаретова. Благодетелката оставя всичко свое за благотворителност. През 1924 г. започва строеж на по-голяма сграда на приюта, завършена през 1927 г. След години сградата започва да се използва от Института за подготовка на медицински сестри (днешният Медицински колеж), носещ името на изтъкнатата българка.(Източник: bg.wikipedia.org. Снимка: БНР)


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 19.03.2018
Българска версия: 29931, Английска версия: 3003

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2018. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2019
 ПВСЧПСН
1 123456
278910111213
314151617181920
421222324252627
528293031   

Февруари 2019
 ПВСЧПСН
5    123
645678910
711121314151617
818192021222324
925262728   

Март 2019
 ПВСЧПСН
9    123
1045678910
1111121314151617
1218192021222324
1325262728293031

Април 2019
 ПВСЧПСН
141234567
15891011121314
1615161718192021
1722232425262728
182930     

Май 2019
 ПВСЧПСН
18  12345
196789101112
2013141516171819
2120212223242526
222728293031  

Юни 2019
 ПВСЧПСН
22     12
233456789
2410111213141516
2517181920212223
2624252627282930


 2019   2018   2017  
 2016   2015   2014  
 2013   2012   2011  
 2010   2009   2008  
 2007   2006   2005  
 2004   2003   2002  
 2001   2000   1999