Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Петък, 16 март 2018 г., брой 4670
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 

 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(16.03.2018)
  EUR   1.95583  
GBP   2.21048
USD   1.58482
CHF   1.67322
EUR/USD   1.2341*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.03   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Благоустройствени строежи 97 АД - Благоевград
Випом АД - Видин
Дъбрава 99 АД - Бургас
Дъбрава ЕАД - Бургас
Калифея АД - София
Строително дружество ММ АД - Чепеларе
Холдинг Варна АД - Варна
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Камарата на оценителите, на която държавата е поверила лицензирането и правилата за преценката колко струва всеки актив в България, ще забрани използването на Международните стандарти за оценяване (МСО) и без дебат ще приеме спорни български. Замяната се прави, без публично да са показани предлаганите методи и с недоказан мотив. Срещу предложението е другата организация в сектора, която обединява компании оценители, много от които международни, но не регулира сектора. Причината за недоволството: новите правила ще създадат несигурност за инвеститорите. Камарата на независимите оценители в България (КНОБ) е изготвила нови задължителни за бранша Български стандарти за оценяване (БСО). С тях ще бъде забранено на оценителите в страната да прилагат каквито и да е други стандарти при изготвянето на оценки на всякакви активи – бизнеси, нематериални активи, оборудване и съоръжения, финансови инструменти или дори произведения на изкуството. Част от предвидените нови правила обаче противоречат на признатите и прилагани от години в България международни стандарти.

Източник: Капитал

През 2017 г. икономически активните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 3 277.5 хил., или 71.3% от населението на същата възраст. В сравнение с 2016 г. коефициентът на икономическа активност (15 - 64 навършени години) се увеличава с 2.6 процентни пункта, съобщи Националният статистически институт. Общият брой на заетите лица e 3 150.3 хил., или 51.9% от населението на 15 и повече навършени години. Заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 3 073.4 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 66.9%, съответно 70.6% за мъжете и 63.1% за жените. Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 71.3%, или с 3.6 процентни пункта по-висок в сравнение с 2016 година. При мъжете коефициентът на заетост за тази възрастова група се увеличава с 4.0 процентни пункта, а при жените - с 3.3 процентни пункта, като достига съответно 75.3 и 67.3%. Коефициентът на заетост за възрастовата група 55 - 64 навършени години е 58.2%.

Източник: БанкеръДружества
Производство на рафинирани нефтопродукти
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2016 г.
(хил. лв.)
  1   Лукойл Нефтохим Бургас АД - Бургас   4 497 088  
  2   Полисан АД - Русе   264 014  
  3   Инса ойл ООД - Раковски   253 124  
  4   Приста Ойл Холдинг ЕАД - София   87 612  
  5   Лубрика ООД - Русе   18 971  
  6   Верила Лубрикантс АД - София   5 750  
  7   Автоман ЕООД - София   5 709  
  8   Българска петролна рафинерия ЕООД - София   3 131  
  9   Полихим-СС ЕООД - София   3 016  
  10   Авио Ойл ЕООД - София   1 528  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 15.03.2018
  Обща стойност (BGN): 2 575 522.96  
Брой търгувани компании: 31
Premium 147 514.72
Standard 2 333 798.05
АДСИЦ 88 720.67
Структурирани 847.00
Права 4 642.53
Най-голяма промяна в цените
БГ Агро АД - Варна -7.14 %
Интеркапитал пропърти дивелопмънт АДСИЦ - София 5.47 %
BaSE - Акции: 5 564.90

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Съвместно българо – израелско дружество откри официално в Габрово нов завод за производство на туби. ЛС Тюбс АД е 50% собственост на СТС Пак Холдинг ООД (габровска фирма, производител на ламинатни туби) и 50% на Lageen Tuboplast (израелска фирма, производител на екструдирани туби, близо до град Хайфа). Притежава Сертификат за инвеститор клас А от месец юни 2017 г. В рамките на 3 години, до 2020 г., се предвижда дружеството да инвестира 10 847 000 лв. и да открие 68 нови работни места. Към днешна дата са открити 23 работни места. Дружеството произвежда екструдирани туби за козметичната, фармацевтичната, хранително-вкусовата и химическата промишлености. Заради притежавания от компанията Сертификат за инвеститор Клас А, правителството, чрез Министерство на икономиката, осигурява финансови средства в размер на 419 748.24 лв за ремонт на техническата инфраструктура, необходима за реализацията на инвестиционния проект „Завод за производство на туби“, „ЛС Тюбс“ АД – гр. Габрово. Към момента има избран изпълнител, с който предстои да бъде подписан договор и строителството ще започне съвсем скоро.

Кока-Кола планира да отвори 130 нови работни места в регионалния си ИТ развоен център у нас, съобщиха от компанията. В края на 2017 година стана ясно, че София е избрана като локация за Регионален ИТ развоен център на Кока-Кола, който ще предоставя услуги за Европа, Близкия Изток и Африка и за редица глобални инициативи на компанията. Това ще бъде вторият по големина и обем на предоставяните услуги център, като част от световната структура за информационни технологии на Кока-Кола, която включва развойни центрове в САЩ, Мексико, Сингапур и др. Центърът ще предостави редица възможности за обучение и развитие на ИТ специалистите. Целта на компанията е да привлече студенти, опитни ИТ архитекти и висококвалифицирани таланти, които ще създават интелигентни технологии на глобално ниво. Развойният център на Кока-Кола в София си партнира и с българските офиси на водещи компании като SAP, Atos и Microsoft, като планира да разшири партньорската си мрежа. Системата на Кока-Кола в България осигурява 40% от работните места в сферата на производство на безалкохолни напитки и е пряк работодател на 2 100 души, като общото въздействие върху заетостта е 19 200 работни места, или 0,6% от работната сила в страната.

В момента в България работят около 170 дружества от автоиндустрията, които произвеждат части и системи за водещите марки в световен мащаб, съобщи зам.-министъра на икономиката Лъчезар Борисов. Те допринасят за 4% от брутния вътрешен продукт (БВП) и дават работа на над 40 000 души. Проекти на стойност 800 милиона лева, създаващи близо 13 000 работни места, са сертифицирани по закона за насърчаване на инвестициите. Най-голямата компания в този бранш в България е японската "Язаки", която през 2017 година отвори трета база, намираща се в Димитровград, като има още в Сливен и в Ямбол. След като първоначално през есента на 2017 година там наеха 800 души в началото на февруари от компанията обявиха, че ще отворят още 700 работни места. Отново през миналата година германската Коstаl, която е специализирана в производството на подкормилни кутии, даде старт на работата във втория й завод в Пазарджик, където работните места са 1700. Преди него дружеството отвори и завод в Смолян. Друг лидер от Германия - "ВИТТЕ Аутомотив" обяви през август 2017 г., че разширява производствената си база в Русе и наема допълнително 500 души.

Източник: money.bg

 "Булгартрансгаз" ЕАД и швейцарският консорциум ДЗЗД "АФ-ЕМГ Консулт" подписаха договор за изготвяне на предпроектно проучване за газов хъб "Балкан". Предпроектното проучване ще оцени в детайли търговската и техническата жизнеспособност на проекта, ще определи точния бизнес модел за неговото реализиране, ще даде възможност за финализиране на регулаторната рамка и структура за неговото финансиране. В рамките на проучването ще бъдат анализирани целевите пазари, търсенето и доставката на природен газ. Ще бъде изготвена пътна карта за реализацията на проекта. Миналата година Европейската комисия одобри финансирането на предпроектно проучване по проекта за газов хъб "Балкан" в рамките на 920 500 евро (половината от предвидената обща стойност) по Механизма за свързване на Европа. Стойността на подписания договор е в общ размер на 2 327 437 лв. След проведена обществена поръчка за изпълнител е избран българо-швейцарският консорциум ДЗЗД "АФ-ЕМГ Консулт". В срок от 40 календарни дни след подписване на договора, консорциумът ще представи междинен доклад за проведените дейности, а всеобхватното проучване ще бъде изготвено в срок от 110 дни.

Източник: Банкеръ

"Сирма груп холдинг" АД е сключило договор за покупка на акции от дъщерното дружество "Онтотекст" АД за 4,2 млн. евро. Продавач е Ню Юръп Венчър Екуити Ел Пи (правоприемник на инвестиционния фонд за рисково финансиране Невек (Neveq). Обект на сделката са 4 187 087 акции клас А1 от капитала на "Онтотекст", представляващи 100% от акции клас А1 и 26,06% от капитала на дружеството. Определени са и промени в ръководните органи на "Онтотекст", като Златолина Мукова и Константин Петров напускат Съвета на директорите на дружеството. "Сирма груп холдинг" ще финансира първия транш от покупката с инвестиционен банков кредит. Neveq придоби дяла си в "Онтотекст" през 2008 г. "Онтотекст" има 67 служители в края на 2016 г. Приходите от оперативна дейност през 2016 г. са за 6,8 млн. лв. при повишение с 11,1% на годишна база. Нетната печалба е 479 хил. лв. за 2016 г., спрямо загуба от 229 хил. лв. за 2015 г.

Източник: investor.bg       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

15 февруари – 16 март: Регионални срещи за подготовката на процедура „Изграждане на регионални научни центрове”

21-22 март: Международна конференция „Бъдещето на труда“

22-23 март: Редовна годишна среща „Регионални организации и местни органи `2018”

22-23 март: Среща на група 1 "Работодатели" на Европейския икономически и социален комитет

27 март: Семинар „Управление на риска ISO 31001:2018 в системата за управление“

11 април: Конференция "Чиста енергия и индустриална конкурентоспособност за устойчиво развитие"

17-18 май: Съвет на президентите на BusinessEurope

18 май: Европейски минен бизнес форум 2018 г.

14 юни: Международна среща за Черноморския регион


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара предлагат следните курсове:

Обучение по мрежи в Сиско академията:
ССNА 1 - 10 март 2018, съботно-неделен
CCNA 4 - 14 април 2018, съботно-неделен
CCNP Switch - 3 февруари, съботно-неделен

Нов курс  Internet of Things Fundamentals

Обучение за MS Office:
Предстоят

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Технологични компании като Facebook, Google, Amazon, Spotify и др. вероятно ще се наложи да плащат милиарди долари за нови данъци в рамките на Европа, след като Европейският парламент прие в четвъртък Общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД), която е част от широко обхватно предложение за създаването на единен, ясен и справедлив корпоративен данъчен режим в ЕС. Т. нар. "цифров" данък ще се определя според дигиталното присъствие на дадена компания в Евросъюза и размерът му вероятно ще е 3 процента. Той ще се налага върху всички приходи на технологични компании с над 100 хиляди потребители в Европа, покривайки всичко - от рекламните приходи на Google и Facebook, до абонаментните такси за компании като Apple и Spotify. Данъкът, който може да бъде обявен още следващата седмица на европейската среща на върха в Брюксел, се очаква да повиши приходите с около 5 млрд. евро годишно.

Източник: FT

Америка

Венецуела ще остане най-големият риск сред водещите производители на петрол и тази ситуация няма да се промени скоро, смятат от International Energy Agency (IEA) в последния си доклад. "Без промяна от страната на другите страни-производителки, която да компенсира, изглежда възможно латиноамериканската страна да бъде последната капка, която ще прати пазара в дефицит", смятат от базираната в Париж организация. Венецуела има най-големите в света резерви на петрола, но производството върви надолу през последните години. Държавата продължава да е в икономическа криза, предизвикана от години лошо управление и засилена от срива на цената на петрола в средата на 2014 година. Така след години намаляване на производството се очаква до края на 2018 година то да се срине до 1,38 милиона барела дневно - или най-ниското ниво от 70 години насам, ако изключим 2002-2003 г., когато секторът бе раздиран от стачки. IEA повиши прогнозата си за търсене на петрол до 99,3 милиона барела дневно в света през 2018 година.

Източник: CNBC

Азия

Китай подписа мащабна сделка за доставки на кобалт - основният компонент за производството на батерии за електромобили. Споразумението ще позволи на листнатата на борсата в Шънджъ компания GEM да получи 50 хил. тона от метала в следващите три години, като доставките ще бъдат осигурени от един от световните гиганти в минната индустрия - Glencore, съобщава Business Insider. Според изчисленията на експерти това се равнява на близо половината от търгувания кобалт през 2017 година и на близо една трета от прогнозирания общ добив на Glencore до 2020 година. Сделката е решаваща за Китай, като по този начин страната си гарантира лидерската позиция в глобалното производство на батерии за електрически коли, като се има предвид, че към момента държавата произвежда над 80% от рафинирания кобалт в света. Цената на метала е скочила повече от двойно през последните две години. Подобно е състезанието между държавите и по отношение на търговията с литий. Един от най-големите доставчици в това отношение е Австралия.

Източник: FT

 
Индекси на фондови борси
15.03.2018
Dow Jones Industrial
24 873.66 (115.54)
Nasdaq Composite
7 481.74 (-15.07)
Стокови борси
15.03.2018
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)61.26
Heating oil ($US/gal.)1.9000
Natural gas ($US/mmbtu)2.6800
Unleaded gas ($US/gal.)1.9200
Gold ($US/Troy Oz.)1 316.90
Silver ($US/Troy Oz.)16.42
Platinum ($US/Troy Oz.)957.90
Hogs (cents/lb.)79.18
Live cattle (cents/lb.)112.30

       Опознай България

Веляновата къща в Банско

Веляновата къща е най-добре запазената къща в Банско от епохата на Възраждането. Построена е в края на XVIII век и е подарена от местните на прочутия майстор по стенна живопис Уста Велян Огнев. Той пристига по покана на банските първенци, за да изработи иконостаса на църквата Св. Троица. Къщата е двуетажна, укрепена, в характерния стил за епохата на Възраждането. На първия етаж има скривалище, съставено от две свързани помежду си помещения. На втория се намира жилищната част, която е съставена от пет стаи и чардак. Цялата сграда е направена само от дърво и камък. Най-интересното и значимото във Веляновата къща е вътрешната й украса, дело на самия майстор Велян. Най-красиви са стенописите в Синята стая. Тук могат да се видят пейзажи от Венеция и Истанбул. Чардакът е украсен с прекрасна дърворезба, а друга дърворезба в една от стаите изобразява геометрични и растителни мотиви. От 1977 г. до днес къщата работи като архитектурно-етнографски музей. Нейните стенописи и украса са обявени за паметник на културата с национално значение. Веляновата къща е включена в списъка на 100-те национални туристически обекта.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 16.03.2018
Българска версия: 29930, Английска версия: 3003

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2018. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2019
 ПВСЧПСН
1 123456
278910111213
314151617181920
421222324252627
528293031   

Февруари 2019
 ПВСЧПСН
5    123
645678910
711121314151617
818192021222324
925262728   

Март 2019
 ПВСЧПСН
9    123
1045678910
1111121314151617
1218192021222324
1325262728293031


 2019   2018   2017  
 2016   2015   2014  
 2013   2012   2011  
 2010   2009   2008  
 2007   2006   2005  
 2004   2003   2002  
 2001   2000   1999