Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 26 февруари 2018 г., брой 4657
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 

 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(26.02.2018)
  EUR   1.95583  
GBP   2.22405
USD   1.59023
CHF   1.69998
EUR/USD   1.2299*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.02   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Булгар Чех Инвест холдинг АД - Бургас
Бургаска корабостроителница АД - София
Глобал Адвайзърс АД - София
Елитстрой АД - Благоевград
Лев инвест АДСИЦ - София
Мостстрой Пловдив АД - Пловдив
МСД 99 АД - Велико Търново
Холсим Кариерни материали Рудината АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

През последното тримесечие на 2017 г. ръст има само при отпуснатите заеми за граждани в размер между 25 хил. и 250 хил. лв., както и при заемите над 500 хил. лв. При по-малките заеми за домакинствата, както и при кредитите за бизнеса се отчита спад. Най-голям ръст от 10% за тримесечието има при кредитите за граждани за суми над 1 млн. лв., сочат данните на БНБ. За три месеца тези кредити са нараснали с 28 броя и достигат 308 броя. На второ място по ръст са заемите със суми между 500 хил. и 1 млн. лв., които за три месеца се увеличават с 30 броя и достигат 792 броя. За година тези кредити нарастват с над 35%, а броят на милионерските заеми се увеличава с над 70%. Като абсолютна сума на отпуснатите пари обаче най-голям ръст има при заемите на стойност между 100 хил. и 250 хил. лв. За година обемът на тези заеми нараства с 11% и достига 3,15 млрд. лв. Затова привличането на заможни клиенти, които могат да изплащат големи кредити, е важно за банките.

Източник: Труд

Разходите на Националния осигурителен институт за болнични, които той плаща след третия ден, надхвърлят половин млрд. лв., отчита НСИ за 2017 г. Сумата се е увеличила с още 12% и през 2017 г. вече е 508.8 млн. лв. Броят на платените обезщетения за временна неработоспособност е 3.161 млн. към края на декември, с над 305 хил. повече спрямо 2016 г. Само преди няколко години броят на болничните листове беше под 2 млн. Отделно от сметката на НОИ са разходите на работодателите, които плащат първите три дни от болничния, и за които няма данни. Според прогнози за настоящата година делът на бизнеса ще бъде около 180 млн. лв., а разходите на НОИ няма да паднат под половин млрд. лв. Миналата есен осигурителният институт предложи да се намали размерът на болничния през първите три дни от 70 на 50% от заплатата, но след яростна съпротива се отказа от идеята.

Източник: Сега

 
Квалификационeн REFA-курс
Модул 1: 12.03 - 16.03.2018 и 26.03-30.03.2018 г.
Модул 2: 16.04 - 27.04.2018 г.

Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси

Втори модул: “Управление на данни за производството”
Тема: Управление на производството

  • Организация на производството
  • Планиране и контрол на производството
  • Анализ на работното място
  • Европейско законодателство по отношение на безопасните и здравословни условия на труд.
 
http://refa.bia-bg.com/, тел. 981-45-67, София
Концесии

Стартира изпълнението на Генералния инвестиционен план за модернизация на летище Г. Оряховица. Първата стъпка са дейностите по удължаване на пистата, които ще започнат, след като Общинският съвет в града одобри изготвянето на проект за специализиран ПУП – план за застрояване в района на летището. Сега пистата е с дължина 2450 м, което позволява на нея да кацат самолети от категория Код D с размах на крилата до 52 м. С предвиденото удължаване летището ще може да посреща и по-големи самолети. Контрактът за аеропорта бе сключен през 2016 г., след като МС отдаде на концесия летището на консорциума “Гражданско летище Г. Оряховица”. В него участват фирмата “Кристална вода” АД, която държи 95 % от капитала на компанията, и държавната “Летище Г. Оряховица” ЕАД, чийто едноличен собственик е транспортното министерство с капитал от 5 %. Концесията е за срок от 35 г. и предвижда инвестиции в размер на 32 млн. лв., като 22,4 млн. лв. трябва да бъдат вложени през първите 4 г. Според договора инвеститорът се задължава да развие, разшири и модернизира летището с оглед осигуряване на ефективното му и устойчиво функциониране като летище за международни и вътрешни полети.

Източник: Янтра - Велико Търново

Дружества
Производство на тютюневи изделия
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2016 г.
(хил. лв.)
  1   Благоевград-БТ АД - Благоевград   259 492  
  2   Сокотаб ЕООД - Радиново   138 085  
  3   КТ Интернешънъл ЕАД - Пловдив   83 543  
  4   София-Булгартабак АД - София   53 234  
  5   Първомай БТ АД - Първомай   21 084  
  6   Плевен-Булгартабак ЕАД - Ясен - Пл   12 705  
  7   Слънце Стара Загора-Табак АД - Стара Загора   6 830  
  8   Кърджали Табак АД - Кърджали   3 353  
  9   Дупница-Табак АД - Дупница   1 221  
  10   Валтабак ЕООД - Маноле   1 021  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 23.02.2018
  Обща стойност (BGN): 1 810 552.81  
Брой търгувани компании: 46
Premium 133 104.28
Standard 908 656.62
АДСИЦ 729 532.03
Структурирани 189.35
Облигации 39 070.54
Най-голяма промяна в цените
ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ - София 14.05 %
Експат Бета АДСИЦ - София -10.61 %
BaSE - Акции: 237 037.12
BaSE - АДСИЦ: 8 100.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Белгийската компания "Марбул", която от десет години произвежда дамски облекла в помещения под наем край Пловдив, изгради собствена фабрика в региона. Инвестицията е за над 4 млн. лв., като повечето от средствата са осигурени от самата компания, а останалите са европейско финансиране. С новото предприятие капацитетът за производство ще нарасне двойно, а броят на работниците ще се увеличи до над 200 души. Фабриката се намира в индустриалната зона на село Стряма, където от няколко дни вече е пререгистрирано и самото дружество. Сградата е с площ от 3.3 дка и включва производствена, складова и административна част, а изпълнител на строителните работи е "Кордеел България". Инвестицията в новите помещения е 1.35 млн. евро (близо 2.7 млн. лв.), които са осигурени от "Марбул". Отделно от това компанията спечели финансиране за оборудването на завода по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност". Общата стойност на проекта е 1.5 млн. лв., от които безвъзмездно се предоставят 922 хил. лв., а останалите са собствено съфинансиране. Целта е да се удвои капацитетът на предприятието и да се затвори производственият цикъл, така че възможно най-голяма част от различните процеси (кроене, шиене, гладене и довършителни работи) да се извършват на място. В момента компанията работи с голям брой подизпълнители.

Източник: Капитал

Холандската компания за онлайн поръчки и доставка на храна Takeaway.com е купила българската BGmenu и румънската Oliviera за общо 10.5 млн. евро. „Придобиването е в съответствие със стратегията на Takeaway.com за по-нататъшно укрепване на позициите на компанията на континента. За да ускори растежа, Takeaway.com ще инвестира значително в България и Румъния“, съобщиха от компанията. По отношение на поръчките, BGmenu има най-голям пазарен дял в доставките на храни в България, а Oliviera е един от най-големите пазари за доставка на храни в Румъния. Takeaway.com, основана през 2000 г., има оборот от 1.1 млрд. евро за 12-те месеца, приключващи на 30 юни 2017 г. Takeaway.com притежава най-големите марки за доставка на храни в Германия, Холандия, Полша, Белгия и Австрия и свързва над 31 000 ресторанта.

Източник: economic.bg

След получаването на одобрението от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и успешното приключване на сделката "Инерком България" ще отправи търгово предложение до миноритарните акционери в “ЧЕЗ Електро България” АД и “ЧЕЗ Разпределение България” АД, съобщи компанията. "Инерком България" беше избрана за купувач на всички активи на ЧЕЗ в България. „Процедурата по продажбата, която привлече множество международни участници, се проведе съгласно законите на Република Чехия. Предстои сделката да бъде одобрена от българските регулаторни органи, едва след което ще бъде финализирана. Дружествата, обект на сделката са: “ЧЕЗ България” ЕАД“ЧЕЗ Електро България” АД, “ЧЕЗ Разпределение България” АД, “ЧЕЗ Трейд България” ЕАД, “ЧЕЗ информационни и комуникационни технологии Българи” ЕАД“Фри Енерджи Проджект Орешец” ЕАД и “Бара Груп” ЕООД.

Източник: investor.bg

Новият изпълнителен директор на „Булгартрансгаз“ е Владимир Малинов. Комисията за енергийно и водно регулиране е одобрила избора на Малинов за член на Управителния съвет на дружеството. Управителният и Надзорният съвет от своя страна са го избрали за изпълнителен директор на мястото на починалия внезапно Георги Гегов. Владимир Малинов досега е бил началник на управление „Правно“ в “Булгартрансгаз“. Документите за вписване на променените обстоятелства по партидата на дружеството са подадени в Търговския регистър към Агенция по вписванията. Досега временно изпълняващ длъжността заемаше Таня Захариева.

Източник: 3e News

Пристанище с регионално значение ще строи фирма “Зърнени храни - Силистра”. Компанията е подала заявление през 2014 г., а оттогава е минала през всички процедури - от издаване на документ за доказване на собственост през екологични оценки и археологически обследвания. Последните са установили, че имотите, засегнати от инвестиционната инициатива, се намират далеч от археологическия резерват “Доросторум – Дръстър – Силистра”.

Източник: 24 часа

Регулирана информация

На 23.02.2018 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи уведомление за финансовото състояние на консолидирана основа към 31.12.2017 год. на Випом АД-Видин /4VI/       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Писмо на АОБР до министър-председателя относно промените в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност


Предстоящи събития

1 март: Конференция "Транспорт и логистика 2018"

1 март: Ден на BUSINESSEUROPE – 2018

13 март: Семинар „Как се изработва и какви са ползите от нефинансовия отчет?“

13 март: Изложение за стартиращи иновативни фирми Sofia Startup Expo (SSE)

13 март: Бизнес форум „Алтернативни възможности за финансиране на устойчивия растеж“

15-16 март: Бизнес делегация за участие в бизнес форум в гр. Ниш. Срок за регистрация: 02.03.2018 г.

15 февруари – 16 март: Регионални срещи за подготовката на процедура „Изграждане на регионални научни центрове”

21-22 март: Международна конференция „Бъдещето на труда“

22-23 март: Среща на група 1 "Работодатели" на Европейския икономически и социален комитет

11 април: Конференция "Чиста енергия и индустриална конкурентоспособност за устойчиво развитие"

17-18 май: Съвет на президентите на BusinessEurope

18 май: Европейски минен бизнес форум 2018 г.

14 юни: Международна среща за Черноморския регион


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара предлагат следните курсове:

Обучение по мрежи в Сиско академията:
ССNА 1 - 10 март 2018, съботно-неделен
CCNA 4 - 14 април 2018, съботно-неделен
CCNP Switch - 3 февруари, съботно-неделен

Нов курс  Internet of Things Fundamentals

Обучение за MS Office:
Предстоят

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Френският президент Еманюел Макрон спечели подкрепата на 25 от оставащите в ЕС 27 страни за идеята си да се организират демократични дебати за бъдещето на Европа тази година. Унгария и Холандия трябва да бъдат допълнително убеждавани, заяви френски официален представител. Пламенният еврофил Макрон дойде на власт през май м.г. с обещанието да направи европейските институции по-демократични и по-близки до хората, след като засилващият се евроскептицизъм доведе до взетото с референдум решение на Великобритания да напусне ЕС. В предизборната кампания той каза, че ще прикани страните от ЕС да се консултират с гражданите си в продължение на шест месеца за полагането на основите на Европа за следващите 10-15 години и за да се даде на европейците възможността да обсъдят въпроси по-задълбочено от референдум с отговори "да/не".

Източник: Reuters

Америка

Фискалната политика на САЩ се насочва към "неизследвана територия". По този начин екип от икономисти в "Goldman Sachs", воден от Ян Хатзиус, описва текущите разходи и данъчни планове на правителството, като също така предупреждава, че тази стратегия в крайна сметка може да стопи растежа на икономиката. "Конгресът е гласувал два пъти през последните два месеца за значително увеличение на бюджетния дефицит въпреки вече повишеното ниво на задлъжнялост и икономика, която не показва нужда от допълнителни фискални стимули", коментират икономистите от банката. Намаляването на данъците, предвидени в реформите на президента на САЩ Доналд Тръмп през декември, ще увеличи дефицита с 1,5 трлн. долара за десетгодишен период. Икономистите от "Goldman Sachs" очакват нивото на задлъжнялост в САЩ да достигне 5,2% от брутния вътрешен продукт до 2019 г. и да продължи да се изкачва постепенно.

Източник: Market Watch

Азия

Инфлацията в Япония все още е далеч от целта на централната банка и правителството въпреки монетарната политика, която от години е изключително разхлабена. През януари потребителските цени, с изключение на разходите за прясна храна, са се повишили с 0,9% на годишна база, както и през предходните два месеца, показват правителствените данни от петък. Това означава, че този индекс на цените, на който паричните власти отделят особено голямо внимание, се е увеличил малко по-силно, отколкото очакваха експертите, но все още остава доста под целта на централната банка за увеличение от два процента. Това е 13-и пореден месец на повишение на фона на поскъпването на енергията. Цената на петрола е нараснала с 8,8 на сто, а на електроенергията - с 6,4 на сто, отчетоха властите. Индексът за движението на цените на основните потребителски стоки, без пресните храни, се е повишил до 100,4 пункта спрямо 100 пункта от 2015 година, уточни Министерството на икономиката.

Източник: Reuters

 
Индекси на фондови борси
23.02.2018
Dow Jones Industrial
25 309.99 (347.51)
Nasdaq Composite
7 337.39 (127.30)
Стокови борси
23.02.2018
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)63.83
Heating oil ($US/gal.)1.9800
Natural gas ($US/mmbtu)2.7000
Unleaded gas ($US/gal.)2.0000
Gold ($US/Troy Oz.)1 341.30
Silver ($US/Troy Oz.)16.71
Platinum ($US/Troy Oz.)1 006.60
Hogs (cents/lb.)71.40
Live cattle (cents/lb.)124.85

       Опознай България

Ейрене

Късноантичната жилищна сграда Ейрене (гр. - EIPHNH) в Пловдив е разкрита по време на археологически разкопки през 1983-1984 г. Жилищна сграда Ейрене е паметник на културата от национално и световно значение. Това е най-забележителните сгради в античният Филипопол и е заемала централно място сред проучените частни жилища в античния град. Ейрене е функционирала през 3-4 век, вероятно е била резиденция на виден гражданин от Филипопол, изповядващ идеите на ранното християнство. В сградата са обособени две части – домакинска и представителна. В представителната част помещенията са разположени около вътрешен двор с колонада, а по – късно към едно от тях е пристроена апсида също с мозаичен под. Представителния характер и предназначението за приемане на гости в тази част от сградата са видни от мозаечните полета на площ 160 кв.м и надписите - разположени в тях и голямото помещение с женски образ и надпис EIPHNH. Женският бюст е изработен в техника opus vermiculatum. Надписът EIPHNH – Мир, сочи, че това е образа на езическата богиня на Мира. Ейрене е почитана в Атина и Рим от централната власт.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 26.02.2018
Българска версия: 29923, Английска версия: 3005

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2018. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2019
 ПВСЧПСН
1 123456
278910111213
314151617181920
421222324252627
528293031   

Февруари 2019
 ПВСЧПСН
5    123
645678910
711121314151617
818192021222324
925262728   

Март 2019
 ПВСЧПСН
9    123
1045678910
1111121314151617
1218192021222324
1325262728293031

Април 2019
 ПВСЧПСН
141234567
15891011121314
1615161718192021
1722232425262728
182930     

Май 2019
 ПВСЧПСН
18  12345
196789101112
2013141516171819
2120212223242526
222728293031  

Юни 2019
 ПВСЧПСН
22     12
233456789
2410111213141516
2517181920212223
2624252627282930


 2019   2018   2017  
 2016   2015   2014  
 2013   2012   2011  
 2010   2009   2008  
 2007   2006   2005  
 2004   2003   2002  
 2001   2000   1999