Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 22 февруари 2018 г., брой 4655
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 

 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(22.02.2018)
  EUR   1.95583  
GBP   2.21090
USD   1.58856
CHF   1.69321
EUR/USD   1.2312*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.02   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Ен Ен Ей Кансълтинг АД - София
Златни пясъци сървисис АД - Варна
Ломска захар АД - Лом
Селект Дистилъри АД - София
Фрутиком ООД - Калипетрово
Хантей АД - Варна
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Европейската комисия назначи начело на Евростат Мариана Коцева. Тя е и първата жена, която застава начело на тази генерална дирекция на Европейската комисия, създадена преди 60 години. Коцева бе председател на НСИ от 2008 до 2012 г., като преди това е била главен секретар на института. В средата на 2012 г. тя печели конкурс на Евростат и отива на работа в Люксембург като съветник. Две години по-късно става заместник генерален директор на дирекцията. Другото българско назначение на висок пост в Еврокомисията е Андрияна Сукова, която става зам.-генерален директор на дирекция “Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване”.

Източник: 24 часа

На 21 февруари 2018 г. се проведе втора среща по проблемите на енергетиката при министър-председателя Бойко Борисов. В срещата взеха участие ръководителите на БЕХ, НЕК, АЕЦ, както и ръководители на национално представителните работодателски организации АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ. По време на срещата стана ясно, че са подготвени поправки в Закона за енергетика, отнасящи се до дългосрочните договори с преференциални цени, с които ВЕИ и когенерации над 5 МВт ще бъдат задължени да продават енергията си на борсата, като ще им се доплащат премии, каквато е и европейската практика. АОБР отмени планирания за 28 февруари т.г. национален протест.

Източник: БСККвалификационeн REFA-курс
Модул 1: 12.03 - 16.03.2018 и 26.03-30.03.2018 г.
Модул 2: 16.04 - 27.04.2018 г.

Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси
Втори модул: “Управление на данни за производството”
Тема: Управление на разходите и заплащането
 • Диференциране на заплащането - основи
 • Организация на заплащането
 • Методи за изчисляване на разходите
 • Профил на качествата

 • http://refa.bia-bg.com/, тел. 981-45-67, София
  Дружества
  Далекосъобщения
  BEIS рейтинг

  Първите 10 дружества
  по
  Приходи
  от продажби
  за 2016 г.
  (хил. лв.)
    1   Българска телекомуникационна компания ЕАД - София   842 589  
    2   Мобилтел ЕАД - София   727 986  
    3   Теленор България ЕАД - София   666 981  
    4   Булсатком ЕАД - София   153 127  
    5   Телелинк ЕАД - София   59 957  
    6   Ериксон Телекомюникейшънс България ЕООД - София   48 637  
    7   НУРТС България ЕАД - София   38 418  
    8   Интеруут България ЕАД - София   29 522  
    9   Кънвърджис Интернешънъл България ЕООД - София   24 893  
    10   Бетател ООД - София   24 206  
  Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
   
  Българска фондова борса - София - 21.02.2018
    Обща стойност (BGN): 993 410.50  
  Брой търгувани компании: 31
  Premium 51 257.81
  Standard 161 543.67
  АДСИЦ 767 872.74
  Облигации 12 074.08
  Права 662.21
  Най-голяма промяна в цените
  Булленд Инвестмънтс АДСИЦ - София 11.68 %
  Първа инвестиционна банка АД - София -4.21 %
  BaSE - Акции: 47 396.58
  BaSE - АДСИЦ: 31 370.00

  Регулирана информация
  4VI Випом АД - Видин
  4KP КММ АД - Шумен
  5ND Наш Дом - България АД
  - Холдинг - София

    СЕРТИФИЦИРАНИ
  БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

  Първото частно лечебно заведение в София – болница "Вита", откри втори блок на клиниката в столичния квартал "Хладилника", като инвестицията в него е 20 млн. лева. Строежът на клиниката е продължил две години и в новата сграда вече работят седем операционни и екип от 300 души в хирургични, акушеро-гинекологични, ортопедични, урологични и др. специалности, като през последните дни са се родили 10 бебета. Площта на новата сграда е 9000 кв.м, тя е разположена на седем етажа и има 194 легла. Досегашната сграда на клиниката близо до гара Подуяне ще служи като медицински център, а всички лекарски екипи се местят в новата сграда. Сградата на новата болница "Вита" е проектирана от архитектурно студио "Артекс инженеринг" и изградена от строителна фирма "Инос" 1. 30% от инвестицията са собствени средства на болницата, а останалите – кредит от Сосиете женерал Експресбанк. Последният отчет на болницата към края на 2016 г. показва леко нарастване на приходите до 6 млн. лв., а печалбата е 31 хил. лв.

  Източник: Капитал

  Във финалната фаза е изграждането на новия машиностроителен завод в Лясковец. Вече е доставена част от оборудването, а в общината е внесен проект за изграждане на външно ел.захранване на обекта. Предстои да бъде завършена и техническата инфраструктура, после следват 72-часови проби на машините. Едва тогава предприятието може да бъде въведено в експлоатация. Собственик на новия завод е компанията “Армако” АД. Дружеството притежава пълен лиценз за износ и внос на оръжия и специално оборудване за трансфер на оръжия и брокерска дейност с трети страни на оръжия и специално оборудване. Предприятието в Лясковец ще произвежда детайли, възли и елементи от стомана. Производствената база е разположена върху частен терен от близо 14 декара. За нуждите на производството е построена едноетажна сграда с площ от около 2400 кв.м, а към нея има триетажна административна част. Инвеститорите гарантират, че работното пространство ще е с пълна климатизация, а цеховете ще са проектирани със съоръжения за опазване на околната среда във всички аспекти – въздух, вода, почва. Фирмата ще изгради и нови вътрешнозаводски пътища, електропроводи, водопроводи и канализация. Очакванията са на работа да бъдат наети над 200 души.

  Източник: Янтра - Велико Търново

  Комисията за финансов надзор нареди да се прекрати борсовата търговия с акции на осем дружества - "Първи май-50", "Симко", "Елените", "Винарска изба-Врачанска Теменуга", "Лъв" АД, "Март България""Победа-ТВ" АД и "Кюстендилски плод". Компаниите са в ликвидация. С друг свой акт КФН е разрешила на ЗК "Лев Инс" да увеличи участието си в "Животозастрахователен институт" от 49,08 на 63,68%. Комисията съобщи още, че е получила известие от надзорния орган на Люксембург, че AIG Europe S.A. иска да извършва застрахователна дейност у нас.

  Източник: Сега

  Към края на 2017 г. активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове, които осъществяват дейност в България, възлизат на 3573 млн. лева, съобщава БНБ. Техният размер нараства на годишна база с 721.3 млн. лева (25.3 на сто). Като процент от БВП общият размер на активите на местните и чуждестранните инвестиционни фондове към декември 2017 г. е 3.6 на сто, при 3 на сто от БВП към декември 2016 г. Към края на декември 2017 г. активите на местните инвестиционни фондове достигат 1319.3 млн. лева, като спрямо същия месец на 2016 г. (1040.9 млн. лева) те се увеличават с 278.4 млн. лева (26.7 на сто). Към края на четвъртото тримесечие на 2017 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, се повишават със 134 млн. лева (33.7 на сто) до 531.7 млн. лева при 397.7 млн. лева към декември 2016 г., а тези на балансираните фондове се увеличават с 61.4 млн. лева (29.9 на сто) до 266.3 млн. лева при 204.9 млн. лева към края на декември 2016 г. Средствата, управлявани от фондовете, инвестиращи в облигации, се увеличават с 82.7 млн. лева (18.9 на сто) до 519.4 млн. лева към декември 2017 г. при 436.7 млн. лева към края на декември 2016 г.

  Източник: 24 часа

  Чавдар Георгиев Златев е вписан като член на Управителния съвет и изпълнителен директор на „Първа инвестиционна банка“ АД, съобщиха от кредитната институция. Той заема длъжността главен директор "Корпоративно банкиране" (CCBO). Освен позицията си в банката, Златев е член и на Управителния съвет на Първа инвестиционна банка - Албания и член на съвета на директорите на "FiHealth Застраховане"Fibank приключва миналата година с 85 млн. лв. печалба на неконсолидирана основа. Портфейлът от кредити и вземания се повишава до 5.06 млрд. лв., а акцията на банката отбелязва ръст от 69% през 2017-а.

  Източник: Банкеръ         Българска стопанска камара
   

   
  "Изнесен търговски офис"
  В помощ на външнотърговската дейност
   

     Предстоящи
  панаири и изложения
  в България и в света

   
  Предстоящи събития

  22-23 февруари: Европейски форум "Университети - бизнес"

  1 март: Конференция "Транспорт и логистика 2018"

  1 март: Ден на BUSINESSEUROPE – 2018

  13 март: Семинар „Как се изработва и какви са ползите от нефинансовия отчет?“

  13 март: Изложение за стартиращи иновативни фирми Sofia Startup Expo (SSE)

  13 март: Бизнес форум „Алтернативни възможности за финансиране на устойчивия растеж“

  15-16 март: Бизнес делегация за участие в бизнес форум в гр. Ниш. Срок за регистрация: 02.03.2018 г.

  15 февруари – 16 март: Регионални срещи за подготовката на процедура „Изграждане на регионални научни центрове”

  21-22 март: Международна конференция „Бъдещето на труда“

  22-23 март: Среща на група 1 "Работодатели" на Европейския икономически и социален комитет

  11 април: Конференция "Чиста енергия и индустриална конкурентоспособност за устойчиво развитие"

  17-18 май: Съвет на президентите на BusinessEurope

  18 май: Европейски минен бизнес форум 2018 г.

  14 юни: Международна среща за Черноморския регион


  Безплатен абонамент за информационни бюлетини
  БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

   


  Външноикономическо сътрудничество
     Enterprise Europe Network  
      Външнотърговски консултации  
     Оферти от български и чуждестранни фирми  

   

  Център за компютърно обучение
  към Българската Стопанска Камара

  Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара предлагат следните курсове:  Обучение по мрежи в Сиско академията:
  ССNА 1 - 27 януари 2018, съботно-неделен
  CCNA 1 - 29 януари 2018, вечерен
  CCNA 3 - 10 февруари 2018, съботно-неделен
  CCNP Switch - 3 февруари, съботно-неделен
  NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
  Обучение за MS Office:
  MS Excel базово ниво - 18, 19, 20 декември 2017, следобеден

  Регистрирайте се онлайн сега!

  За допълнителна информация: тел. 981 03 26
  http://educentre.bia-bg.com/,
  e-mail: educentre@bia-bg.com

   

   
  Център за професионално обучение на БСК
  Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
  Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
  Центърът за професионално обучение на БСК организира:
  Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
  Обучения за начална и допълнителна квалификация;
  Обучения по ключови компетенции;
  Вътрешно фирмени обучения по заявка;
  Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
  Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
  Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
  Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

  За допълнителна информация:
  тел. 987 97 03; 932 09 69,
  e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
  www.training.bia-bg.com

   


         Светът

  Европа

  Европейската комисия наложи глоби за общо 546 милиона евро на компании, които са участвали в четири картела в автомобилния сектор. Картелите са свързани с морски транспорт на нови автомобили, производство на запалителни свещи и доставки на спирачни системи. Такива незаконни тайни съглашения повишават цените на автомобилите и вредят на сектора, посочи комисията. Картелите в крайна сметка вредят на европейските потребители и влияят негативно на конкуренцията в европейския автомобилен сектор, който дава работа на около 12 милиона души в ЕС, каза еврокомисарят по конкуренцията Маргрете Вестагер. Чилийска компания, три японски фирми и съвместен норвежко-шведски превозвач общо са глобени с 395 милиона евро за картелиране между 2006 и 2012 година на пазара за превоз на коли, камиони, трактори и други големи превозни средства по света. Почти половината от купените или продадени автомобили между ЕС и други части на света през 2016 година са били транспортирани от тези компании според комисията. Те са координирали подходите си в продажбите на срещи в офисите си, както и в ресторанти и барове, посочва Брюксел.

  Америка

  Изпадналата в тежка икономическа криза Венецуела се похвали, че е получила 735 млн. долара в първия ден от продажбата на собствената криптовалута реtrо. Новината бе съобщена от президента Николас Мадуро, който се надява с този проект да изведе страната от задълбочаващата се криза. Мадуро се надява, че реtrо ще помогне на страната да заобикаля финансовите санкции, наложени ѝ от САЩ, както и да се пребори с ескалиращата инфлация. Държавният глава не даде подробности за инвеститорите, които са купували криптовалутата. Не бяха представени и доказателства, които да подкрепят думите му. Той коментира, че реtrо може да се използва в туризма, както и при продажбата на бензин. „Днес се ражда криптовалута, която може да се опре на Супермен", каза Мадуро по време на телевизионно обръщение, използвайки героя от комиксите, но имайки предвид Съединените щати. Във вторник официалният уебсайт на реtrо публикува ръководство за създаване на виртуален портфейл, който съдържа криптовалутата. Тя ще стане публично достъпна за търговия следващия месец. Стойността на всички издадени 100 млн. реtrо токъна биха стрували над 6 млрд. долара, обяви по-рано Мадуро.

  Източник: Reuters

  Азия

  General Motors (GM) планира да инвестира 2,8 млрд. долара в бизнеса си в Южна Корея през следващите 10 години, като е поискала от властите в Сеул също да предоставят средства за инвестицията, съобщи южнокорейски държавен служител. Производителят на автомобили от Детройт и южнокорейското правителство обсъждат възможностите за преструктуриране на губещата GM Korea, една от най-големите офшорни компании на GM. През миналата седмица американският производител на автомобили обяви, че ще затвори завод в Гунан, югозападно от Сеул, и заяви, че в момента работи за запазване на трите си останали заводи в Южна Корея. GM е поискалa от Южна Корея да инжектора средства в GM Korea чрез държавната Корейска банка за развитие (KDB), която притежава дял от 17% в компанията. Корейската банка може да осигури финансиране в размер на около 476 млн. долара. Официалният представител обаче заяви, че е необходимо да се проучи внимателно предложението на GM, за да се определи дали инвестиционният план е достатъчен за спасяването на компанията, която пряко дава работа на около 16 000 работници.

  Източник: Reuters

   
  Индекси на фондови борси
  21.02.2018
  Dow Jones Industrial
  24 797.78 (-166.97)
  Nasdaq Composite
  7 218.23 (-16.08)
  Стокови борси
  21.02.2018
    Стока Цена  
  Light crude ($US/bbl.)61.12
  Heating oil ($US/gal.)1.9100
  Natural gas ($US/mmbtu)2.6300
  Unleaded gas ($US/gal.)1.9400
  Gold ($US/Troy Oz.)1 326.00
  Silver ($US/Troy Oz.)16.44
  Platinum ($US/Troy Oz.)993.00
  Hogs (cents/lb.)69.90
  Live cattle (cents/lb.)126.22

         Опознай България

  Село Зверино

  Село Зверино се намира в Северозападна България община Мездра, област Враца, в живописния пролом на река Искър. Районът е бил населяван от древни времена от траки, а по-късно от славяни и прабългари. За село Зверино се носят много легенди. Според една от тях то е кръстено на рицар, който по време на кръстоносните походи се залюбил с хубавица от тогавашната махала (не се знае какво име е имала преди това). Рицарят се казвал хер Зерн и след като се оженил за момата, отишъл да живее от другата страна на реката. Скоро край него вдигнали къщи и други колибари, а местното наречие твърде бързо преиначило чуждото име Зерн на Хер Звер. По други данни името Зверино дошло от местен хайдутин - Нено, който първи се осмелил да се пресели в местността с младата си и хубава жена. Земята там била плодородна, но народът се страхувал, защото освен вълци там вилнеели и кърджалии. Кръстили първият смелчак Звер Нено, а по-късно започнали да наричат цялото село Зверино. Днес Зверино е известно с невероятната природна красота. Народното читалище "Факел" в селото води началото си от 1926 година. През годините към читалището са работили множество художествени колективи: народен женски хор, танцови състави, младежки духов оркестър, група за художествено слово, театрална група, вокално - инструментални състави и др.


  Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 22.02.2018
  Българска версия: 29926, Английска версия: 3006

  Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
  тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
  Copyright © 1999-2018. Всички права запазени.


  Архив
  Бизнес Индустрия Капитали

  Година:  
  Януари 2019
   ПВСЧПСН
  1 123456
  278910111213
  314151617181920
  421222324252627
  528293031   

  Февруари 2019
   ПВСЧПСН
  5    123
  645678910
  711121314151617
  818192021222324
  925262728   

  Март 2019
   ПВСЧПСН
  9    123
  1045678910
  1111121314151617
  1218192021222324
  1325262728293031

  Април 2019
   ПВСЧПСН
  141234567
  15891011121314
  1615161718192021
  1722232425262728
  182930     

  Май 2019
   ПВСЧПСН
  18  12345
  196789101112
  2013141516171819
  2120212223242526
  222728293031  

  Юни 2019
   ПВСЧПСН
  22     12
  233456789
  2410111213141516
  2517181920212223
  2624252627282930


   2019   2018   2017  
   2016   2015   2014  
   2013   2012   2011  
   2010   2009   2008  
   2007   2006   2005  
   2004   2003   2002  
   2001   2000   1999