Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Петък, 09 февруари 2018 г., брой 4646
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 

 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(09.02.2018)
  EUR   1.95583  
GBP   2.23490
USD   1.59634
CHF   1.69263
EUR/USD   1.2252*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.02   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Агромикрон АД - Русе
Висш Колеж по Биодинамика АД - Дряново
Водоканалпроект АД - Пловдив
Фрутиком ООД - Калипетрово
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Към 31 декември 2017 г. кредитите за бизнеса в България достигат 31,28 млрд. лева и нарастват с 1,8% на годишна база, но в края на септември 2017 година годишното увеличение беше 3,1%, отчете Българската народна банка (БНБ). За три месеца ръстът се забавя с 1,3 процентни пункта. В края на четвъртото тримесечие на 2017 година заемите на нефинансови предприятия са 149 хиляди броя, като отбелязват годишен ръст от 6,7%. За сравнение, в края на септември на годишна база увеличението беше 8,7%. Спрямо края на предходното тримесечие броят на кредитите намалява с 2,2%, а размерът им – с 1%. Към 31 декември заемите за домакинствата достигат 19,628 млрд. лева, като размерът им нараства на годишна база с 6%, докато три месеца по-рано годишното нарастване беше 5,9%, изчисляват още от централната банка. В края на годината броят на кредитите на домакинствата и фирмите, които ги обслужват, спада с 0,2% на годишна база и те достигат 2,598 милиона броя, при 0,4% годишно повишение в края на третото тримесечие на 2017 година.

Източник: investor.bg

От министерството на финансите отчитат положително салдо по Консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа за 2017 г. в размер на 845.2 млн. лв. (0,8% от прогнозния БВП). Той се формира от излишъците по националния бюджет (309.1 млн. лв.) и по европейските средства (536.1 млн. лв.). В разчетите към Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. бе заложен дефицит по КФП за годината в размер на 1 330.0 млн. лева. Спрямо заложеното в програмата за годината се отчита номинално подобрение на бюджетното салдо с близо 2.2 млрд. лева. В структурно отношение салдото по националния бюджет отчита подобрение спрямо отчетеното за предишната година, основно поради ръста на данъчните, вкл. осигурителните приходи, докато салдото по сметките за средства от ЕС през настоящата година се влошава поради базов ефект в 2016 г., свързан с възстановени към България грантове от ЕС в началото на 2016 г. за извършени разходи в края на 2015 г., когато бе пикът на плащанията по проектите за предходния програмен период 2007-2013 година.

Източник: БанкеръКвалификационeн REFA-курс
Модул 1: 12.03 - 16.03.2018 и 26.03-30.03.2018 г.
Модул 2: 16.04 - 27.04.2018 г.

Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси
Втори модул: “Управление на данни за производството”
Тема: Управление на разходите и заплащането
 • Диференциране на заплащането - основи
 • Организация на заплащането
 • Методи за изчисляване на разходите
 • Профил на качествата

 • http://refa.bia-bg.com/, тел. 981-45-67, София
  Концесии

  Правителството предостави на „Арт принт“ ЕООД концесия за добив пясъци и чакъли от находище „Кацара“. Кариерата се намира в землищата на селата Катуница, Ягодово и Крумово в общините Садово и „Родопи“. На база количествата на утвърдените запаси и ресурси и предвидения средногодишен добив на строителни материали, концесията се предоставя за 35 години. През този срок се очаква постъпленията от концесионни плащания да надхвърлят 2 млн. лв., които според изискванията на Закона за подземните богатства, ще постъпват в държавния бюджет и в бюджетите на двете общини. „Арт принт“ ЕООД ще вложи над 1 млн. лв. инвестиции за обезпечаване на производствената си дейност. „ДЛВ-СИ“ ООД е новият концесионер на добива на доломити от находище „Студена“, участък „Заводски строежи“. Концесията за намиращата се на територията на община Перник кариера е предоставена през април 2008 г. за 25 години на „Заводски строежи“ АД. С решението на МС правата и задълженията по нея се прехвърлят изцяло на „ДЛВ-СИ“ ООД, без да се променят условията по концесионния договор.

  Източник: Банкеръ

  Дружества
  Производство на чорапи и чорапогащи
  BEIS рейтинг

  Първите 10 дружества
  по
  Приходи
  от продажби
  за 2016 г.
  (хил. лв.)
    1   Делта Текстил - България ЕООД - Русе   64 645  
    2   Йорг 2915 ООД - Русе   7 836  
    3   Загора чорап АД - Стара Загора   5 425  
    4   Феникс 94 ООД - Русе   4 092  
    5   Мега спорт интернешънъл ООД - Карлово   3 729  
    6   А И Т 2004 ООД - София   3 017  
    7   Д енд С 2013 ООД - Склаве   2 896  
    8   Фазан АД - Русе   2 461  
    9   Фантазия 21 ООД - Сливен   2 065  
    10   Недин ООД - Сливен   1 804  
  Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
   
  Българска фондова борса - София - 08.02.2018
    Обща стойност (BGN): 887 829.40  
  Брой търгувани компании: 32
  Premium 435 270.40
  Standard 223 855.74
  АДСИЦ 223 405.19
  Структурирани 5 298.08
  Най-голяма промяна в цените
  Холдинг Нов век АД - София -4.73 %
  Синергон холдинг АД - София 4.00 %
  BaSE - Акции: 991.70
  BaSE - АДСИЦ: 1 508.75

  Регулирана информация
  4VI Випом АД - Видин
  4KP КММ АД - Шумен
  5ND Наш Дом - България АД
  - Холдинг - София

    СЕРТИФИЦИРАНИ
  БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

  Американската компания за автомобилни компоненти „Сенсата Технолоджис“ ще открие трети завод в България. Оттам планират да инвестират около 100 млн. лв. в следващите години в България, каза изпълнителният директор на клъстър Аутомотив клъстер България арх. Любомир Станиславов. Динамичното развитие на „Сенсата“ през годините я превръща в един от най-големите работодатели в България. Американската компания има два завода у нас - в Пловдив и Ботевград, както и централа и развоен център в София. „Сенсата“ стъпва в България през 2002 г., купувайки първия си завод в от белгийската "ЕПИК Електроник Асембли". По-късно малък пилотен проект за релокация на производството от Белгия към Ботевград е осъществен, като производственият капацитет постепенно се увеличава, достигайки 1 млн. сензора. През 2008 г. годишният обем на продукцията достига 8 млн. сензора и се открива нова производствена сграда на „Сензор-Найт Индaстриъл” (придобита по-късно от „Сенсата“) в Ботевград. През на 2016 г. „Сенсата Технолоджис“ откри втрия си завод в България - в Пловдив. Инвестицията в новото предприятие бе 69 млн. лв. и със своите 68 хил. кв. м то е второто най-голямо на "Сенсата" в света. В предприятието работят 6 производствени линии, създаващи сензори за спирачните и горивните системи на автомобилите.

  Източник: economic.bg

  Телевизията Би Ай Ти (BITelevision) е продадена от собствениците й братя Вълневи на продуцента Мирослав Янев. Първоначалната информация, че телевизията ще бъде купена от рекламния бос и миноритарен собственик на Би Ти Ви Красимир Гергов, не се потвърди. Той самият отрече. Телевизия Би Ай Ти бе създадена от Нери Терзиева и стартира на 14 септември 2015 г. Тя има две централи - в София и в Чикаго, и излъчва от двете места. Досегашните собственици на Би Ай Ти са братята Павел и Румен Вълневи от Доспат, но живеят в САЩ, където имат спедиторска фирма с над 1000 камиона. Година преди старта на телевизията те премествагт диспечерската фирма, която управлява камионите, в София. Новият собственик на Би Ай Ти Мирослав Янев е работил за тв формати като "Стани богат", "Семейни войни", "Столът", излъчвани по Нова тв. Бил е изпълнителен директор на продуцентската компания MediaPro Entertainment. Тя е част от СМЕ и работи на румънския пазар от година.

  Източник: 24 часа

  Все по-засилен инвеститорски интерес има към Индустриалните зони в цялата страна, заяви министърът на икономиката Емил Караниколов, който присъства на подписването на Меморандум за сътрудничество между Община Враца и „Национална компания индустриални зони“ ЕАД /НКИЗ/. Общината и Националната компания ще работят съвместно за привличане на инвестиции във Враца и за обособяване на икономическа зона в града при конкретен интерес от инвеститори. „Национална компания индустриални зони“ ЕАД разширява портфолиото си от терени, които да предлага на инвеститорите. През последните години има все по-сериозна необходимост от разширяване на портфолиото на НКИЗ ЕАД с нови локации с възможности за индустриални терени, които да се предлагат на потенциалните инвеститори.

  Източник: Банкеръ

  Производството на тютюневи изделия се е сринало с 35.8% през декември 2017 г. спрямо същия месец на 2016 г., отчита Националният статистически институт (НСИ). Намалението на производството започва още от юни 2017 г., два месеца след като "Булгартабак" продаде своите марки цигари на "Бритиш Американ Табако" (БАТ) за 100 млн. евро. Според договора между двете компании производството на тези марки трябваше да продължи между 12 и 24 месеца във фабриката на "Булгартабак" в Благоевград. БАТ обяви, че планира след това да премести производството им в своите мощности в Румъния. През декември в благоевградската фабрика започнаха масови съкращения, а синдикатите алармираха, че се върви към пълното й закриване. Изследване на големите мултинационални тютюневи компании, обединени в инициативата "Срещу незаконната търговия", показа, че въпреки свиването на сивия сектор в търговията с цигари до 6% през третото тримесечие на 2017 г., в редица градове той остава с високи нива: Хасково - 21.3%, Велико Търново - 16%, Пазарджик - 15.3%, Сливен - 10%.

  Източник: Сега

  „Рапидо Експрес енд Лоджистикс“ ООД и „Д и Д Експрес“ ЕООД обявиха официално началото на стратегическо бизнес партньорство. Динамичното развитие в сектора на куриерските услуги в страната доведе до идеята за обединяването на капацитета на двете компании. Това е второто подобно споразумение, което „Рапидо Експрес енд Лоджистикс“ сключва през последните няколко месеца, след като компанията стана българският представител на европейската мрежа на германската DHL Parcel (част от групата на Deutsche Post). Това осигури на клиентите на българската компания достъп до 26 европейски страни, с които DHL работи, и мрежа от над 50 хил. офиса, съобщават от "Рапидо".

  Източник: economic.bg         Българска стопанска камара
   

   
  "Изнесен търговски офис"
  В помощ на външнотърговската дейност
   

     Предстоящи
  панаири и изложения
  в България и в света

   
  Новини от БСК и членовете на БСК

  Становище на БСК относно Проект на ЗИД на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност


  Предстоящи събития

  22-23 февруари: Европейски форум "Университети - бизнес"

  28 февруари: Протест под надслов „НЕ“ на далаверите в енергетиката!“

  1 март: Ден на BUSINESSEUROPE – 2018

  21-22 март: Международна конференция „Бъдещето на труда“

  22-23 март: Среща на група 1 "Работодатели" на Европейския икономически и социален комитет

  11 април: Конференция "Чиста енергия и индустриална конкурентоспособност за устойчиво развитие"

  17-18 май: Съвет на президентите на BusinessEurope

  14 юни: Международна среща за Черноморския регион


  Безплатен абонамент за информационни бюлетини
  БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

   


  Външноикономическо сътрудничество
     Enterprise Europe Network  
      Външнотърговски консултации  
     Оферти от български и чуждестранни фирми  

   

  Център за компютърно обучение
  към Българската Стопанска Камара

  Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара предлагат следните курсове:  Обучение по мрежи в Сиско академията:
  ССNА 1 - 27 януари 2018, съботно-неделен
  CCNA 1 - 29 януари 2018, вечерен
  CCNA 3 - 10 февруари 2018, съботно-неделен
  CCNP Switch - 3 февруари, съботно-неделен
  NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
  Обучение за MS Office:
  MS Excel базово ниво - 18, 19, 20 декември 2017, следобеден

  Регистрирайте се онлайн сега!

  За допълнителна информация: тел. 981 03 26
  http://educentre.bia-bg.com/,
  e-mail: educentre@bia-bg.com

   

   
  Център за професионално обучение на БСК
  Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
  Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
  Центърът за професионално обучение на БСК организира:
  Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
  Обучения за начална и допълнителна квалификация;
  Обучения по ключови компетенции;
  Вътрешно фирмени обучения по заявка;
  Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
  Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
  Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
  Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

  За допълнителна информация:
  тел. 987 97 03; 932 09 69,
  e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
  www.training.bia-bg.com

   


         Светът

  Европа

  Европейският парламент прие в четвъртък резолюция, в която призова за задълбочена оценка на настоящата смяна между зимно и лятно часово време. Документът бе гласуван в Страсбург с 384 гласа "за", 153 "против" и 12 въздържали се. ЕП отчита, че множество проучвания не са успели да стигнат до заключителен резултат, както и че съществуват опасения за човешкото здраве. Затова ЕП призовава Европейската комисия да извърши задълбочена оценка и, ако е необходимо, да представи предложение за промяна. Действащата директива влезе в сила през 2011 г. и предвижда въвеждане и отмяна на лятното часово време съгласувано в ЕС за целите на вътрешния пазар. Отделни страни, като Литва и Финландия, например, вече призоваха Европейският съюз да се откаже от лятното часово време.

  Източник: Bloomberg

  Америка

  Лидерите на Републиканската и Демократическата партия в американския Сенат постигнаха компромис по параметрите на бюджета за двугодишен период. Това съобщи ръководителят на демократическото малцинство в Сената Чък Шумър. Споразумението касае отделянето на още 300 млрд. долара в следващите две години за отбрана, както и за вътрешни политики. Ако и долната камара на Конгреса се съгласи, то в следващите две години САЩ ще похарчи допълнително 165 млрд. долара за отбрана и 131 млрд. долара за образование, здравеопазване, инфраструктура и кризисни политики. Споразумението е важно, тъй като днес (8 февруари) в полунощ източно време изтича срокът за кратковременното финансиране на американското правителство и администрацията пак може да спре да работи, тъй като още няма гласуван пълен бюджет.

  Източник: CNN

  Азия

  Турция има намерение да бъде домакин на тристранна среща на върха за Сирия, заедно с президентите на Русия и Иран. Трите държави искат да спрат кръвопролитието в арабската държава. За момента няма фиксирана дата, но в момента Турция изпълнява интензивна дипломатическа програма, след като в идните дни в Анкара ще гостуват американският съветник за национална сигурност Хърбърт МакМастър и държавният секретар Рекс Тилърсън. Турският президент Реджеп Тайип Ердоган и неговият руски колега Владимир Путин се разбраха срещата да се състои в Истанбул, заедно с президента на Иран Хасан Рохани след разговор по телефона, съобщава източник, близък до турското президентство. Путин вече домакинства на подобна тристранна среща в черноморския курорт Сочи през ноември. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че е имало тристранен разговор и темата за евентуална среща е дискутирана, но не се нае да прогнозира кога ще се състои тя.

  Източник: AFP

   
  Индекси на фондови борси
  08.02.2018
  Dow Jones Industrial
  23 860.46 (-1 032.89)
  Nasdaq Composite
  6 777.16 (-274.83)
  Стокови борси
  08.02.2018
    Стока Цена  
  Light crude ($US/bbl.)60.52
  Heating oil ($US/gal.)1.9100
  Natural gas ($US/mmbtu)2.6700
  Unleaded gas ($US/gal.)1.7700
  Gold ($US/Troy Oz.)1 320.00
  Silver ($US/Troy Oz.)16.34
  Platinum ($US/Troy Oz.)975.90
  Hogs (cents/lb.)69.45
  Live cattle (cents/lb.)123.72

         Опознай България

  1949 г. България става член на УНИЦЕФ

  Детският фонд на обединените нации или УНИЦЕФ (United Nations Children’s Fund, UNICEF) е създаден на 11 декември 1946 г. от Общото събрание на ООН, за да осигурява спешна помощ, храна и здравни грижи за децата,пострадали от Втората световна война. През 1953 г. УНИЦЕФ става неразделна част от системата на Организацията на обединените нации и името му бива съкратено от United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF). След промяната на името, продължава да се използва възприетия акроним UNICEF (УНИЦЕФ). Седалището на УНИЦЕФ е в Ню Йорк ( САЩ). УНИЦЕФ се финансира изключително от доброволни вноски. УНИЦЕФ е най-силният застъпник за децата в света и водеща организация, работеща в над 190 страни. На 9 февруари 1949 г. България става член на УНИЦЕФ. Организацията работи за превенция на раздялата на децата от семействата им, превенция на насилието и злоупотребата с децата, подкрепа за социално включване на децата и семействата. Димитър Бербатов е първият Посланик на добра воля на УНИЦЕФ България. (Източник: bg.wikipedia.org)


  Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 09.02.2018
  Българска версия: 29927, Английска версия: 3005

  Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
  тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
  Copyright © 1999-2018. Всички права запазени.


  Архив
  Бизнес Индустрия Капитали

  Година:  
  Януари 2019
   ПВСЧПСН
  1 123456
  278910111213
  314151617181920
  421222324252627
  528293031   

  Февруари 2019
   ПВСЧПСН
  5    123
  645678910
  711121314151617
  818192021222324
  925262728   

  Март 2019
   ПВСЧПСН
  9    123
  1045678910
  1111121314151617
  1218192021222324
  1325262728293031

  Април 2019
   ПВСЧПСН
  141234567
  15891011121314
  1615161718192021
  1722232425262728
  182930     

  Май 2019
   ПВСЧПСН
  18  12345
  196789101112
  2013141516171819
  2120212223242526
  222728293031  

  Юни 2019
   ПВСЧПСН
  22     12
  233456789
  2410111213141516
  2517181920212223
  2624252627282930


   2019   2018   2017  
   2016   2015   2014  
   2013   2012   2011  
   2010   2009   2008  
   2007   2006   2005  
   2004   2003   2002  
   2001   2000   1999