Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Вторник, 30 януари 2018 г., брой 4638
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 

 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(30.01.2018)
  EUR   1.95583  
GBP   2.22405
USD   1.57996
CHF   1.69146
EUR/USD   1.2379*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.01   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Глобал Инфинити ЕАД - София
ПФК Локомотив Пловдив - 1926 АД - Пловдив
Янтрекс Прима 94 ЕООД - Горна Оряховица
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Кредитните институции са намалили своите свръхрезерви в БНБ с близо 4 млрд. лв. (около 2 млрд. евро). Към 6 октомври 2017 г. парите на кредитните институции в БНБ са били 13.17 млрд. лв. а на 19 януари 2018-а те вече са 9.2 млрд. лева. Валутният резерв за периода от 6 октомври 2017-а до 19 януари 2018 е намалял от 46.2 млрд. на 41.97 млрд. лева. За периода от края на септември до края на ноември 2017-а ръстът на кредитните портфейли е незначителен - около 100-150 млн. лева. Балансите на банковия сектор показват, че повече от три четвърти от освободените свръхрезерви са отишли по банкови сметки извън България.

Източник: Банкеръ

Пътуванията на български граждани в чужбина през декември 2017 г. са 459.2 хиляди - с 15.6% повече от регистрираните през същия месец на 2016 г. Най-често българите пътуват към Турция - 18.6%, Сърбия - 17.3%, Гърция - 14.7%, отчете НСИ. За същия период посещенията на чужденци в България са 596.1 хил. - с 12.2% повече в сравнение с декември 2016 г. Наблюдава се ръст на посещенията от граждани от Европейския съюз, Италия, Германия. Най-чести гости през декември 2017 г. са били румънски, гръцки и турски граждани - основно с цел гостуване, обучение и посещаване на културни и спортни мероприятия.

Източник: СегаДружества
Производство на фурнир и дървесни плочи
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2016 г.
(хил. лв.)
  1   Кроношпан България ЕООД - Бургас   178 732  
  2   Кастамону България АД - Горно Сахране   82 773  
  3   Велде България АД - Троян   46 142  
  4   Фазерлес АД - Силистра   13 895  
  5   Еврофорест ММО ООД - Долно Сахране   2 748  
  6   Фурнир Пласт ЕООД - Симитли   2 452  
  7   Форест трейд ООД - Пролеша   2 186  
  8   Медбио Фарма ООД - София   2 183  
  9   Фърничър ООД - Троян   1 694  
  10   Нива Турс - Карузо ЕООД - Асеновград   1 665  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 29.01.2018
  Обща стойност (BGN): 4 990 104.35  
Брой търгувани компании: 40
Premium 131 655.41
Standard 4 821 001.71
АДСИЦ 25 356.61
Структурирани 12 090.63
Най-голяма промяна в цените
ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ - София -50.00 %
Агрия груп холдинг АД - Варна 2.44 %
BaSE - Акции: 9 675.76
BaSE - АДСИЦ: 29.50

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Върховната административна прокуратура (ВАП) отново ще оспорва ценовия скок на природния газ от 1 април 2017 г. На 12 януари 2018 г. Софийският административен съд остави без уважение протеста на ВАП срещу поскъпването, поискано от държавния монополист "Булгаргаз" и одобрено от Комисията за енергийно и водно регулиране. Прокуратурата ще отнесе казуса до Върховния административен съд. С решението на КЕВР цената на синьото гориво през април 2017 г. се се увеличи с почти 30% нагоре - от 280.21 на 370.98 лева за 1000 куб. метра. Най-големият проблем според държавното обвинение е, че промените в тарифата се правят непрозрачно, не са добре обосновани и не гарантират на клиентите на обществения доставчик "Булгаргаз" най-благоприятната цена, както повелява Наредба №2 за регулиране на цените на газа. КЕВР и до момента не е успяла да докаже, че прилага разпоредбите на Закона за енергетиката за прозрачни и обосновани ценови промени, подчертават от прокуратурата. Според ВАП решението на енергийния регулатор за поскъпването "не съдържа всички конкретни цифрови величини и начина, чрез който са определени ценовите компоненти", и нарушава изискването за икономическа обоснованост на цените.

Източник: Сега

На 29 януари 2018 г., Надзорния съвет на Общинска банка гласува новите четирима изпълнителни директори на кредитната институция. Това са Ангел Геков, Борислав Чиликов, Петър Джелепов и Владимир Котларски. Документите им вече са пуснати за одобрение в БНБ. Ангел Геков е бил изпълнителен директор на Общинска банка и на Българска банка за развитие. Борислав Чиликов е бил изпълнителен директор на Централна кооперативна банка, след което става регионален мениджър на СИБАНК, която в момента е в процес на консолидация с ОББ. Димитър Джелепов започва кариерата си в "Райфайфайзенбанк (България)", преминава през СИБАНК, след което дълго време работи като регионален мениджър в управление "Клонова мрежа" на ОББ. Владимир Котларски прави банкова кариера като служител на Първа инвестиционна банка. По неофициална информация от стария управителен съвет на Общинска банка в него остава само изпълнителният директор Николай Колев.

Източник: Банкеръ

Голф игрището край Елин Пелин, което трябваше да стане част от китайския мегакомплекс "Света София", е обявено за продажба от частен съдебен изпълнител. Близо 550 дка земя, сграда и оборудване на компанията "Голф клуб" се предлагат за 12 млн. лв. с ДДС. Търгът е по искане на консултантската компания "Урбанико", която има да получава 860 хил. евро от "България дивелопмънт холдингс лимитед", която преди три години купи "Голф клуб" от Красимир Гергов. Игрището трябваше да стане част от мегакомплекс за 1.5 млрд. евро, включващ луксозни хотели, казина и други атракции. Проектът на няколко пъти беше отлаган, като последно се планираше строителството да започне в началото на тази година. Дотук единственият истински работещ актив беше точно голф клубът. С малко на брой сделки пазарната капитализация на дружеството инвеститор на българската борса беше вдигната до космическите 13 млрд. лв. Но все още в дружеството няма земя, строително разрешително и капитал за строителния план от над 1 млрд. евро.

Източник: Капитал

Районната прокуратура в Добрич предаде на съд управителя и представляващ "Евроманган" ЕАД Дейвид Уелингс. Внесеното постановление в Районния съд е за налагане на административно наказание "глоба" като Уелингс бъде освободен от наказателна отговорност. Управителят и представляващ "Евроманган" ЕАД е бил привлечен като обвиняем през ноември 2017 година от Районната прокуратура за това, че в 30-дневен срок от спиране на плащанията на дружеството не е поискал от съда да бъде открито производство по несъстоятелност. Районната прокуратура е събрала достатъчно доказателства по делото, от които става ясно, че дружеството, което е концесионер на мина "Оброчище", е изпаднало в несъстоятелност от 30 юни 2016 година. Натрупаните публични задължения към НАП са около 1.5 милиона лева. "Евроманган" има задължения и към частни кредитори за доставки и транспорт в размер на около 100 000 лева. На "Енерго Про" ЕАД дружеството дължи 300 000 лева. Управителят на изпадналото в несъстоятелност дружество "Евроманган" е поданик на Великобритания със статут на постоянно пребиваващ в България.

Източник: 24 часа

Първа инвестиционна банка АД отчита 5% спад на нетната печалба на годишна база до 85 млн, лв. за 2017 г. Два са големите фактора с влияние върху резултатите. Първият е резкият спад на разходите за обезценки със 77 млн. лв. до 77,5 млн. лв. за 2017 г., спрямо 154,7 млн. лв. за 2016 г. Този фактор е с положителен ефект върху печалбата. Той е компенсиран от спада на приходите от лихви с 86 млн. лв. (около 20%) до 340,2 млн. лв. за 2017 г., спрямо 426,3 млн. лв. за 2016 г. Това е в резултат на силната конкуренция между банките при понижаването на лихвите. В същото време портфейлът от кредити и вземания се повишава минимално (с 1%), до 5,06 млрд. лв. към 31 декември 2017 г. Разходите за лихви също намаляват, но те са 4 пъти по-малки от приходите от лихви. Понижението им е от 118,7 млн. лв. за 2016 г. до 92,6 млн. лв. за 2017 г. (с 26,1 млн. лв). Банката намалява привлечените депозити до 7,42 млрд. лв. към 31 декември 2017 г., спрямо 7,7 млрд. лв. година по-рано. Привлечените депозити са с 2,4 млрд. лв., или почти 50%, над отпуснатите кредити. Общо нетният лихвен приход намалява с 60 млн. лв. на годишна база. Нетният доход от такси и комисиони се увеличава с 10,4 млн. лв. на годишна база до 98,85 млн. лв. за 2017 г. С 12,5 млн. лв. се увеличават административните разходи до 180,9 млн. лв. за 2017 г.

Източник: investor.bg

Регулирана информация

На 29.01.2018 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи индивидуален отчет за четвърто тримесечие на 2017 год. на Наш дом - България холдинг АД - София /5ND/       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

30 януари: Практическо прилагане на ISO 50001 - системи за управление на енергията

31 януари: Конференция "Иновации за конкурентоспособност. Базовите индустрии - двигател за растеж"

1 февруари: Среща с браншови организации във връзка с промените в Наредбата за работното време, почивките и отпуските

6-7 февруари: Семинар „Вътрешен одит на Система за управление на здраве и безопасност при работа (ISO FDIS 45001:2017, ISO DIS 19011:2017)“

22-23 февруари: Европейски форум "Университети - бизнес"

28 февруари: Протест под надслов „НЕ“ на далаверите в енергетиката!“

1 март: Ден на BUSINESSEUROPE – 2018

21-22 март: Международна конференция „Бъдещето на труда“

22-23 март: Среща на група 1 "Работодатели" на Европейския икономически и социален комитет

11 април: Конференция "Чиста енергия и индустриална конкурентоспособност за устойчиво развитие"

17-18 май: Съвет на президентите на BusinessEurope

14 юни: Международна среща за Черноморския регион


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара предлагат следните курсове:Обучение по мрежи в Сиско академията:
ССNА 1 - 27 януари 2018, съботно-неделен
CCNA 1 - 29 януари 2018, вечерен
CCNA 3 - 10 февруари 2018, съботно-неделен
CCNP Switch - 3 февруари, съботно-неделен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Обучение за MS Office:
MS Excel базово ниво - 18, 19, 20 декември 2017, следобеден

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Европейският съвет прие насоките за преговорите с Великобритания по Brexit оттук нататък, детайлизирайки позицията на оставащите 27 страни по преходния период, предават от пресслужбата на съвета. Европейският съюз предлага на Лондон 21-месечен преходен период след Brexit следващата година – до 31 декември 2020 г. В рамките на периода Великобритания ще запази правата си на членство в съюза, но без това на глас и участие в каквито и да е негови органи. Така ЕС заявява, че всяка промяна в правото на съюза ще важи и за Великобритания в рамките на преходния период. През 21-те месеца ще важат и всички съществуващи регулаторни, бюджетни, надзорни, съдебни и правораздавателни инструменти и структури, както и компетенцията на Европейския съд. По отношение на сферите, в които Великобритания е имала право да избира дали да участва, например сигурността, ще важат само законите, приети от Лондон преди излизането. 

Източник: BBC

Америка

Шистовата революция в САЩ тежко увреди енергийната индустрия в Канада в последните години, слагайки край на две десетилетия на бърза експанзия и създаване на работни места. Сега държавата има свой план за разработка на шистовите полета, за да възстанови нанесените икономически щети, пише Reuters. Канадските производители и водещи компании в света насочват интереса си към Дуверни и Монтни, като твърдят, че местностите могат да се конкурират с най-изобилните полета в САЩ. Канада е първата страна, освен САЩ, която се готви са разработване на подобен тип ресурси от такъв мащаб. Те вече отговарят за около осем процента от общата продукция. Китай, Русия и Аржентина също притежават залежи, но все още не могат да ги разработят. Канада пък предлага голяма част от същите предимства, които позволиха на компаниите в САЩ да започнат шистовата революция - множество частни енергийни компании с апетит за поемане на риск, капиталови пазари с "дълбоки джобове", инфраструктура и малко население в тези региони.

Източник: Reuters

Азия

Китайски фирми ще изградят петролна рафинерия на пристанище Фао в Ирак, позовавайки се на съобщение на иракското Министерство на енергетиката. От него става ясно, че страната търси инвеститори за още три рафинерии. Рафинерията във Фао, разположена на Персийския залив, ще е с капацитет от 300 хил. барела на ден. Другите планирани рафинерии са във вътрешността на страната - две край град Насирия и в провинция Ал Анбар с капацитет от по 150 хил. барела на ден, както и една в близост до град Мосул, чийто капацитет е 100 хил. барела дневно. Ирак е вторият по големина производител на петрол в ОПЕК след Саудитска Арабия. Капацитетът й за преработка на петрол обаче намяла значително, след като Ислямска държава пое контрола върху големи петролни находища. Иракските военни успяха да възстановят контрола върху част от тях през 2015 година, но има големи поражения вследствие на водените боеве. В момента страната разчита на само две рафинерии - край Багдад и една в южната част на Ирак.

Източник: Reuters

 
Индекси на фондови борси
29.01.2018
Dow Jones Industrial
26 439.48 (-177.23)
Nasdaq Composite
7 466.50 (-39.27)
Стокови борси
29.01.2018
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)64.87
Heating oil ($US/gal.)2.0800
Natural gas ($US/mmbtu)3.2100
Unleaded gas ($US/gal.)1.9000
Gold ($US/Troy Oz.)1 334.40
Silver ($US/Troy Oz.)17.09
Platinum ($US/Troy Oz.)1 002.60
Hogs (cents/lb.)73.42
Live cattle (cents/lb.)125.00

       Опознай България

Цар Борис III

Цар Борис III е роден на 30 януари 1894 г. Пълното му име е Борис Клемент Роберт Мария Пий Станислав Сакскобургготски. Син е на цар Фердинанд I. Качва се на престола на 4.10.1918 г., след като баща му абдикира при поражението на България в Първата световна война. Страната ни е принудена, по силата на Ньойския мирен договор, да отстъпи част от територията си на съседните страни, както и да плати огромни репарации, което заплашва нейната политическа и икономическа стабилност. В страната се зараждат две движения – БЗНС и комунистическата партия, които отправят призиви за сваляне на монархията. В такава обстановка Борис заема българския престол. Управлението му се характеризира с постепенно укрепване и засилване на монархическата власт, въпреки популярността на земеделското движение сред народните маси. През 1930 г. се жени за италианската принцеса Джована Савойска, която става българска царица под името Йоанна. Раждат им се две деца - Мария Луиза и Симеон. През втората световна война присъединява България към Тристранния пакт. Приживе се обкичва със славата на Цар Обединител, под чиято власт в една държава живеят почти всички българи от новоприсъединените територии след 1941 г. Прави всичко възможно, за да не бъдат изпратени български войски на Източния фронт. Има най-големи заслуги за спасяването на българските евреи по време на Втората световна война. Цар Борис ІІІ умира на 28 август 1943 г., скоро след като се връща от визита при Хитлер.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 30.01.2018
Българска версия: 29879, Английска версия: 3006

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2018. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2019
 ПВСЧПСН
1 123456
278910111213
314151617181920
421222324252627
528293031   

Февруари 2019
 ПВСЧПСН
5    123
645678910
711121314151617
818192021222324
925262728   

Март 2019
 ПВСЧПСН
9    123
1045678910
1111121314151617
1218192021222324
1325262728293031

Април 2019
 ПВСЧПСН
141234567
15891011121314
1615161718192021
1722232425262728
182930     

Май 2019
 ПВСЧПСН
18  12345
196789101112
2013141516171819
2120212223242526
222728293031  

Юни 2019
 ПВСЧПСН
22     12
233456789
2410111213141516
2517181920212223
2624252627282930


 2019   2018   2017  
 2016   2015   2014  
 2013   2012   2011  
 2010   2009   2008  
 2007   2006   2005  
 2004   2003   2002  
 2001   2000   1999