Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Сряда, 24 януари 2018 г., брой 4634
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 

 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(24.01.2018)
  EUR   1.95583  
GBP   2.22684
USD   1.59673
CHF   1.66044
EUR/USD   1.2249*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.01   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Многопрофилна болница за активно лечение -Христо Ботев АД - Враца
Родос Билдинг ЕАД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Корупцията и престъпността са най-големите проблеми за австрийските компании у нас, посочват 66% от австрийските фирми, участващи в проучване, проведено през 2017 година от Advantage Austria - Австрийско търговско представителство. В изследването са участвали 30 компании. Като други необходими реформи, фирмите посочват и нуждата от правна сигурност и предвидима икономическа политика. В страната ни има проблем и с недостига на работна ръка, отбелязват още анкетираните. Според 54% от участниците трябва да се повиши квалификацията на кадрите. Въпреки проблемите у нас все пак 40% от австрийските компании отчитат подобрение на икономическото положение.

Източник: Сега

Министерството на финансите (МФ) не одобри заявените поръчки за провелия се на 22 януари 2018 г. аукцион за продажба на 25-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирани в лева, с падеж 24 януари 2043 година и с обем от 100 млн. лв. Причината за отказа е „състоянието на фиска, както и целта за финансиране при оптимално възможна цена“, съобщават от МФ. Към емисията е имало засилен интерес. В аукциона са участвали 10 първични дилъри на ДЦК. Участниците са подали поръчки със съвкупна номинална стойност от 139,9 млн. лв. По данни на Българска народна банка (БНБ) постигнатият коефициент на покритие е 1.40. Средната цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки е 83,17 лв. на 100 лв. номинал, на която съответства среднопретеглена годишна доходност 2,98%.

Източник: investor.bgКвалификационeн REFA-курс
Модул 1: 12.03 - 16.03.2018 и 26.03-30.03.2018 г.
Модул 2: 16.04 - 27.04.2018 г.

Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси
Втори модул: “Управление на данни за производството”
Тема: Управление на разходите и заплащането
 • Диференциране на заплащането - основи
 • Организация на заплащането
 • Методи за изчисляване на разходите
 • Профил на качествата

 • http://refa.bia-bg.com/, тел. 981-45-67, София
  Дружества
  Търговия на едро с кафе, чай, какао и подправки
  BEIS рейтинг

  Първите 10 дружества
  по
  Приходи
  от продажби
  за 2016 г.
  (хил. лв.)
    1   Софсток ЛТД ООД - София   65 353  
    2   Якобс Дау Егбертс БГ ЕООД - София   52 554  
    3   Кук България ЕООД - Пловдив   10 387  
    4   Геник Кафе Решения ООД - София   7 463  
    5   Янков 47 ЕООД - Варна   7 151  
    6   Кафина 13 ООД - София   6 682  
    7   Комихрис ООД - Пловдив   4 927  
    8   Галерия Жуан ЕООД - София   4 511  
    9   Лозана - Пловдив ЕООД - Пловдив   3 699  
    10   БИБ Фуудс ЕООД - София   2 510  
  Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
   
  Българска фондова борса - София - 23.01.2018
    Обща стойност (BGN): 396 648.67  
  Брой търгувани компании: 33
  Premium 87 125.38
  Standard 163 874.44
  АДСИЦ 24 415.53
  Структурирани 22 657.48
  Облигации 98 575.84
  Най-голяма промяна в цените
  Билборд АД - София -7.88 %
  Албена АД - Оброчище 4.03 %
  BaSE - Акции: 3 325.50

  Регулирана информация
  4VI Випом АД - Видин
  4KP КММ АД - Шумен
  5ND Наш Дом - България АД
  - Холдинг - София

    СЕРТИФИЦИРАНИ
  БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

  Държавният газов доставчик "Булгаргаз" се оказа замесен в търговски спор между търговец на природен газ и добивното предприятие "Петрокелтик", което експлоатира находището "Галата" в Черно море. Дружеството не е страна в този спор, но негови плащания към "Петрокелтик" са запорирани заради претенция на газов търговец по договор за доставка, обясниха от "Булгаргаз". Запорът е върху вземания за 405 хил. лв., които газовото дружество е трябвало да плати на "Петрокелтик" за доставени количества природен газ. На 2 ноември 2017 г. "Булгаргаз" е получил съобщение от частен съдия-изпълнител, с което се иска запор върху бъдещите му плащания към добивното предприятие заради бъдещи искове на търговец на газ срещу "Петрокелтик""Булгаргаз" няма право да плаща на "Петрокелтик" и се явява пазач на въпросната сума, с която евентуално да се удовлетворят претенциите на газовия търговец, чието име не се посочва. Самата "Петроклетик" също уведомява "Булгаргаз" за въпросния запор и дори отправя молба към държавното дружество запорираната сума да остане по негова сметка до друго нареждане от страна на съдебен изпълнител, съответно вдигане на запора, поради отпадане на основанието за блокиране на сумата". В същото време обаче добивното предприятие спира доставките си за "Булгаргаз", позовавайки се на форсмажорни обстоятелства, и така на практика избягва увеличаване на запорираните му плащания.

  Източник: mediapool.bg

  Държавата продава един от топ имотите си в град София - Гара Пионер.  При предното намерение за продажба преди 10 години държавата планираше да получи от него над 100 млн. лв. Различното този път е, че в зоната няма да има поредните много и високи сгради, а спортни атракции. Така пише в Общия устройствен план на града. Данъчната оценка на Гара Пионер, която беше обявена за продажба от Национална компания "Железопътна инфраструктура", е в размер на 1 558 639.50 лв. Числото включва земята, която е оценена на малко над 1.2 млн. лв., и сградите – в размер на 288.8 хил. лв. При площ от 20 декара и по точно 20 092 кв.м това прави 77.50 лв. на квадратен метър в близка до центъра и атрактивна зона на столицата. Според данни от Имотния регистър цените на кв.м земя в този район достигат 400 евро. Според оценката на НКЖИ от 2004 г. приходът от Гара Пионер тогава трябваше да бъде около 24 млн. лв. До процедура така и не се стигна. През 2008 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството започна да готви отново търг за имота. Този път с начална цена 115.3 млн. лв. и депозит за участие 20 млн. лв. Впоследствие се оказа, че има проблеми със собствеността и кадастралното му заснемане.

  Източник: Капитал

  Лимити за депозитите на част от общинските дружества в търговски банки ще въведе Столичният общински съвет. Те ще важат за 57-те фирми, които са 100% общинска собственост и имат балансова стойност на паричните средства от поне 1 млн. лева. Нетната експозиция (разликата между кредити и депозити) на тези дружества към една банка не трябва да превишава половината от общия размер на паричните им средства, предвиждат правилата, които трябва да бъдат гласувани от Столичния общински съвет. Ако ограничението бъде нарушено, то фирмата трябва да премести парите си, концентрирани в една банка, за срок от един месец. Правилата няма да се прилагат, ако противоречат на договори за финансиране, одобрени от общинския съвет. Към момента няма правила за депозитите на общинските фирми и на практика едно дружество може да държи всичките си пари в една банка, което според вносителите на предложението създава рискове. Причината е, че по закон са гарантирани депозитите до 100 000 евро. Общинското дружество "Топлофикация - София" се оказа един от най-големите кредитори на фалиралата Корпоративна търговска банка (КТБ), в която потънаха над 90 млн. лв. от парите на компанията.

  Източник: mediapool.bg

  Икономии в размер на 2 389 646, 67 лв. са реализирани в „Мини Марица-изток” ЕАД през 2017 г. от потребление на реактивна енергия. Намаленото потребление е в резултат на успешно завършения проект за компенсиране на реактивната енергия, консумирана от тежкото минно оборудване. Дейностите са извършени по договор ММЕ/D Лот А „Проектиране, доставка и монтаж на оборудване за компенсиране на реактивната мощност на тежкото минно оборудване в „Мини Марица-изток” ЕАД”, изпълнен от “Сименс” ЕООД. Общата стойност на Договора е 898 668, 79 евро, като 70% от тях са безвъзмездна финансова помощ осигурена от Международен фонд „Козлодуй” – администриран от Европейската банка за възстановяване и развитие. Компенсирането на реактивната мощност на тежкото минно оборудване е изпълнено индивидуално и обхваща 180 минни машини. Инсталирани са кондензаторни батерии с обща мощност 106 MVAr, а старите маломаслени прекъсвачи са подменени с вакуумни контактори.

  Източник: Дарик радио

  Консолидираните продажби на Стара планина холд АД за 2017 година достигнаха 216,6 млн. лева, като бележат повишение с 15,55% в сравнение с 2016 година. Компанията предвижда продажбите за първия месец на 2018 година да достигнат 19,7 млн. лева, с 16,85% ръст на годишна база. Финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 декември 2017 г. показват, че най-голям годишен ръст отчита Хидравлични елементи и системи АД. Дружеството приключва годината с продажби в размер на 55,2 млн. лв. и брутна печалба от малко над 5 млн. лв. – с 21,34% по-висока спрямо година по-рано. Дружеството прогнозира продажбите да достигнат 5,6 млн. лв. до края на януари, което би било увеличение с 26,55%. Продажбите на М+С Хидравлик АД нарастват на годишна база с 18,5% до 110,8 млн. лв. към края на 2017 г. Брутната печалба се повишава с 14,53% през миналата година в сравнение с предходната, като възлиза на 16,2 млн. лв.

  Източник: investor.bg         Българска стопанска камара
   

   
  "Изнесен търговски офис"
  В помощ на външнотърговската дейност
   

     Предстоящи
  панаири и изложения
  в България и в света

   
  Предстоящи събития

  24 януари: Vision2020 Network: A gateway to Horizon 2020 ICT 2018 – 2020

  26 януари: Среща на БАМИ с журналисти

  30 януари: Практическо прилагане на ISO 50001 - системи за управление на енергията

  31 януари: Конференция "Иновации за конкурентоспособност. Базовите индустрии - двигател за растеж"

  6-7 февруари: Семинар „Вътрешен одит на Система за управление на здраве и безопасност при работа (ISO FDIS 45001:2017, ISO DIS 19011:2017)“

  22-23 февруари: Европейски форум "Университети - бизнес"

  1 март: Ден на BUSINESSEUROPE – 2018

  21-22 март: Международна конференция „Бъдещето на труда“

  22-23 март: Среща на група 1 "Работодатели" на Европейския икономически и социален комитет

  11 април: Конференция "Чиста енергия и индустриална конкурентоспособност за устойчиво развитие"

  17-18 май: Съвет на президентите на BusinessEurope

  14 юни: Международна среща за Черноморския регион


  Безплатен абонамент за информационни бюлетини
  БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

   


  Външноикономическо сътрудничество
     Enterprise Europe Network  
      Външнотърговски консултации  
     Оферти от български и чуждестранни фирми  

   

  Център за компютърно обучение
  към Българската Стопанска Камара

  Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара предлагат следните курсове:  Обучение по мрежи в Сиско академията:
  ССNА 1 - 27 януари 2018, съботно-неделен
  CCNA 1 - 29 януари 2018, вечерен
  CCNA 3 - 10 февруари 2018, съботно-неделен
  CCNP Switch - 3 февруари, съботно-неделен
  NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
  Обучение за MS Office:
  MS Excel базово ниво - 18, 19, 20 декември 2017, следобеден

  Регистрирайте се онлайн сега!

  За допълнителна информация: тел. 981 03 26
  http://educentre.bia-bg.com/,
  e-mail: educentre@bia-bg.com

   

   
  Център за професионално обучение на БСК
  Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
  Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
  Центърът за професионално обучение на БСК организира:
  Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
  Обучения за начална и допълнителна квалификация;
  Обучения по ключови компетенции;
  Вътрешно фирмени обучения по заявка;
  Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
  Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
  Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
  Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

  За допълнителна информация:
  тел. 987 97 03; 932 09 69,
  e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
  www.training.bia-bg.com

   


         Светът

  Европа

  Международната рейтингова агенция Fitch Ratings повиши с една степен суверенния дългосрочен кредитен рейтинг на Испания до "А-", цитирайки силният подем на испанската икономика и подобряващата се фискална картина на страната. В същото време Fitch определи стабилна перспектива пред новия кредитен рейтинг на страната и подчерта, че Испания се радва на плодовете на икономическото възстановяване, като испанската икономика вероятно се е разширила средно с 3,3% между 2015 и 2017 година. Според Fitch, икономическото въздействие от опитите на областта Каталуния да обяви независимост през миналия месец на този етап изглежда "ограничено", но политическото положение в крайна сметка би трябвало да се отрази на растежа на четвъртата по сила икономика в еврозоната. "Събитията около декларацията за независимост на правителството на Каталуния подчертаха наличните политически рискове, но икономическото въздействие досега беше ограничено", отбеляза Fitch.

  Източник: Associated Press

  Америка

  Бъдещето на Споразумението за свободна търговия в Северна Америка (NAFTA) е неясно в началото на последния кръг преговори между САЩ, Канада и Мексико и броени дни, след като президентът Доналд Тръмп отново заплаши Вашингтон да напусне договора от 1994 г. От вторник трите делегации ще заседават в Монреал в продължение на една седмица в опит да изгладят различията си. Канада и Мексико, които първоначално отхвърлиха идеите на САЩ като неприложими, сега казват, че би могло да се маневрира. Това, обаче, изглежда твърде малко за Белия дом, където президентът смята, че NAFTA е несправедливо споразумение за американските компании и работници. Търговията между трите страни е за над 1 трилион долара годишно и това вече е достатъчно да изнерви пазарите. Предполага се преговорите да приключат до края на март, за да не попаднат в страстите около кампанията за парламентарните избори в Мексико през юли. Не е изключено да има още един кръг през март и дори вероятност за окончателни разговори след като минат изборите в Мексико.

  Източник: Reuters

  Азия

  През 2017 година Китай е внесъл рекордните 38,13 млн. тона втечнен природен газ. Спрямо 2016 година ръстът е от 46% и Китай вече измести Южна Корея от второто място на големите вносители на втечнен газ в света. На първо място в тази своеобразна класация е Япония. Този рекорд се обуславя от ръста на търсенето през последните месеци. През декември Китай внесе 5,03 млн. тона втечнен газ и така беше подобрен предишният месечен рекорд, отчетен през ноември. На месечна база вносът на втечнен газ през декември се увеличава с 24%, а спрямо декември 2016 година ръстът е от над 35 на сто. Пекин започна да се обръща към чистите източници на енергия в опит да реши проблема с мръсния въздух в страната. Плановете са милиони домакинства да преминат на природен газ за отопление, а и индустрията да започне да използва газ за енергия. Така ще бъде намалено потреблението на въглища в страната.

  Източник: Reuters

   
  Индекси на фондови борси
  23.01.2018
  Dow Jones Industrial
  26 210.81 (-3.79)
  Nasdaq Composite
  7 460.20 (52.26)
  Стокови борси
  23.01.2018
    Стока Цена  
  Light crude ($US/bbl.)64.46
  Heating oil ($US/gal.)2.0900
  Natural gas ($US/mmbtu)3.5700
  Unleaded gas ($US/gal.)1.9000
  Gold ($US/Troy Oz.)1 340.40
  Silver ($US/Troy Oz.)17.04
  Platinum ($US/Troy Oz.)1 010.00
  Hogs (cents/lb.)74.65
  Live cattle (cents/lb.)124.80

         Опознай България

  Елена Николай (1905 - 1993)

  Елена Николай е българска оперна певица, мецосопрано. Родена като Стоянка Савова Николова на 24 януари 1905 година в село Церово, Пазарджишка област. След като завършва Американския колеж в Самоков учи пеене при големия педагог и певец Иван Вулпе, който я подготвя за кандидатстване в Консерваторията. Не я приемат поради...”немузикалност”. Елена Николай заминава за за Америка при своя брат емигрант. Там тя работи, учи философия и италиански в гр. Оберлин, щата Охайо. През 1929 година постъпва в Миланската консерватория „Джузепе Верди“, където учи пеене при Винченцо Пинторино. През 1934 година започва да използва псевдонима Елена Николай и малко по-късно дебютира с ролята на Азучена в „Трубадур“ на Джузепе Верди в оперния театър на Сало. Само за няколко сезона става една от най-търсените мецосопранови певици, в продължение на две десетилетия от 1938 година е първо мецосопрано на миланската опера „Ла Скала“. През 1943 година, след началото на бомбардировките на Милано, се връща в София, но след края на войната отново работи в „Ла Скала“. Първото й гостуване на софийска сцена е през 1942 с ролите на Азучена и Амнерис, през 1943 тя изнася благотворителен концерт и радиоконцерт „на живо” / както е било тогава/. След войната е поканена от властите през 1956 и 1961 година. През 1963 г. по свое желание напуска „Ла Скала“ и се премества в Рим, но за сметка на това продължава кариерата си в киното. В периода 1963 – 1968 г. се снима в седем филма, като първият филм, в който участва, е „Il boom“ („Бум“) с участието на Алберто Сорди и режисьор Виторио Де Сика. Елена Николай е ценена като една от най-значимите оперни певици на ХХ век. Умира на 23 октомври 1993 г. в дома „Верди“ в Милано. (Източник: www.operasofia.bg)


  Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 24.01.2018
  Българска версия: 29877, Английска версия: 3006

  Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
  тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
  Copyright © 1999-2018. Всички права запазени.


  Архив
  Бизнес Индустрия Капитали

  Година:  
  Януари 2019
   ПВСЧПСН
  1 123456
  278910111213
  314151617181920
  421222324252627
  528293031   

  Февруари 2019
   ПВСЧПСН
  5    123
  645678910
  711121314151617
  818192021222324
  925262728   

  Март 2019
   ПВСЧПСН
  9    123
  1045678910
  1111121314151617
  1218192021222324
  1325262728293031

  Април 2019
   ПВСЧПСН
  141234567
  15891011121314
  1615161718192021
  1722232425262728
  182930     

  Май 2019
   ПВСЧПСН
  18  12345
  196789101112
  2013141516171819
  2120212223242526
  222728293031  

  Юни 2019
   ПВСЧПСН
  22     12
  233456789
  2410111213141516
  2517181920212223
  2624252627282930


   2019   2018   2017  
   2016   2015   2014  
   2013   2012   2011  
   2010   2009   2008  
   2007   2006   2005  
   2004   2003   2002  
   2001   2000   1999